Infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoana care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o imbibaţie alcoolica de peste 0,80 g/l alc

Sentinţă penală 1018/2014 din 16.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA PENALĂ

Operator de date cu caracter personal 3161

Dosar nr. 11686/271/2014

SENTINŢA PENALĂ nr. ,,,,,,,,,,,,,

Şedinţa publică din data de 16 septembrie 2014

PREŞEDINTE: ,,,,,,,,,

 GREFIER: ,,,

Ministerul public este reprezentat de procuror ,,,,,,,,,,,, din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu disp. art. 369 al. 1 C.pr.pen.

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul …, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoana care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o imbibaţie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sânge, faptă prev. şi ped. de art. 336, alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul ,,,,, personal şi asistat de avocat ales ,,,,,, potrivit delegaţiei depusă la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul  cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se constată că s-a depus la dosar fişa de cazier a inculpatului.

Instanţa procedează la legitimarea inculpatului ,,,,,,,,, fiul lui …, ns. la ,,,,, în Satu Mare, dom. în Satu Mare, str. A,,

În baza art. 374 C.pr.pen., se dă citire actului de sesizare a instanţei, instanţa explicând inculpatului ,,,,,,,,, în ce constă învinuirea ce i se aduce.

Instanţa, aduce la cunoştinţa inculpatului ,,,,,,, faptul că are posibilitatea să beneficieze de procedura prev. de art. 375 C.pr.pen. dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, respectiv a prevederilor art. 396 al. 10 C.pr.pen. 

Inculpatul ,,,,, arată că recunoaşte fapta şi solicită aplicarea art. 374 al. 4 C.pr.pen.

Instanţa, în baza art. 375 al. 1 C.pr.pen., procedează la ascultarea inculpatului ,,,,,,,,,,,,,, declaraţia acestuia fiind consemnată în procesul verbal separat ataşată la dosar, după ce în prealabil a fost citită şi semnată de inculpat.

Instanţa pune în discuţie solicitarea inculpatului ,,,,,,,, ca judecata să aibă loc  în condiţiile prevăzute de art. 374 alin. 4 C.pr.pen..

Reprezentanta parchetului, solicită conform art. 375 al. 2 C.pr.pen., admiterea cererii inculpatului de aplicare a procedurii simplificate.

Avocatul inculpatului, solicită admiterea cererii inculpatului de aplicare a procedurii simplificate, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Instanţa, având în vedere declaraţia inculpatului şi actele de la dosar, constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea procedurii stabilite în cazul recunoaşterii învinuirii, motiv pentru care  în baza art. 375 alin. 2 Cod C.pr.pen. admite cererea inculpatului ,,,,,, şi dispune ca judecata să aibă loc conform procedurii prev. de art. 375 C.pr.pen.

Avocatul inculpatului solicită acordarea unui termen pentru efectuarea referatului de evaluare cu privire la inculpat, fiind vorba de un înscris în circumstanţiere.

Reprezentanta parchetului solicită respingerea cererii formulată de avocatul inculpatului.

Instanţa, faţă de actele de la dosar, apreciază ca nefiind utilă proba solicitată de avocatul inculpatului, motiv pentru care respinge cererea formulată de acesta.

Nefiind  alte cereri de formulat, instanţa, în baza art. 387 alin. 2 C.pr.pen.  declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri, conform art. 388 C.pr.pen.

Reprezentanta parchetului, susţine rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, prin care a fost trimis în judecată inculpatul ,,,,, ,,,,,,,, şi, conform art. 336 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 396 al. 10 C.pr.pen., solicită stabilirea în sarcina  inculpatului a unei pedepse just individualizate, cu amânarea aplicării pedepsei, conform art. 83 C.pen. În temeiul art. 274 al. 1 C.pr.pen. solicită obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare către stat. 

Avocatul inculpatului, solicită în principal ca, în temeiul art. 5 C.pen, dacă instanţa va constata că noul cod penal este legea penală mai favorabilă, să se dispună aplicarea art. 80 C.pen.  nou şi totodată să se dispună renunţarea la aplicarea pedepsei. Solicită să se constate că sunt îndeplinite condiţiile privind cuantumul pedepsei şi să se ţină seama de circumstanţele reale ale comiterii faptei şi de circumstanţele personale ale inculpatului. În subsidiar solicită aplicarea art. 83 codul penal nou şi amânarea aplicării pedepsei. Tot în subsidiar solicită ca, în cazul în care instanţa va considera că vechiul cod penal este legea penală mai favorabilă, în temeiul art. 91 al. 1 teza II C.pen. solicită achitarea inculpatului şi aplicarea sancţiunii administrative prev. de art. 81 C.pen. codul penal vechi şi art. 181 codul penal vechi. Solicită a se avea în vedere valorile alcoolemiei care sunt reduse, respectiv se apropie de  limitele legale, inculpatul este la prima abatere, a recunoscut şi regretat fapta şi a cooperat cu organele de urmărire penală şi cu instanţa de judecată. Solicită a se avea în vedere şi faptul că inculpatul a terminat facultatea şi doreşte să-şi formeze o carieră şi o antecedenţă penală, fie şi o amânare, are efecte negative cu privire la viitorul inculpatului. Arată că este adevărat că inculpatul a greşit, dar trebuie să i se acorde o şansă.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că îi pare rău de săvârşirea faptei.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

Prin rechizitoriul nr. 3249/P/2013  din 20.05.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, înregistrat la instanţă la 22.05.2014, inculpatul ,,,,,,a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii  de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoana care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o imbibaţie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sânge, faptă prev. şi ped. de art. 336, alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod penal,  fapta constând în aceea că la data de 11 mai 2013, în jurul orelor 04,30, a condus autoturismul, marca BMW, cu nr. de înmatriculare ,,,,,,,,,, în care se mai afla martorul ,,,,,,, pe str. ,,,, jud. Bihor, având în momentul prelevării primei probe de sânge (11.05.2013 - orele 05,15) o alcoolemie de 1,05 g 0/00 alcool pur în sânge, iar în momentul prelevării celei de-a doua probe de sânge (11.05.2013 - orele 06,15) o alcoolemie de 0,95 g 0/00 alcool pur în sânge.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 11 mai 2013, în jurul orelor 04.30, organele de urmărire penală au fost sesizate cu privire la faptul că pe str. Universităţii din mun. Oradea a avut loc un eveniment rutier.

Deplasându-se la faţa locului, organele de urmărire penală au constatat faptul că în evenimentul rutier a fost implicat autoturismul, marca BMW, cu nr. de înmatriculare ,,,,, condus de către inculpatul ,,,,,,,,,,,,, autoturism avariat în urma impactului avut cu o bordură de pe marginea drumului, cu un hidrant pentru pompieri şi cu un indicator staţie taxi.

Lângă autoturism se afla inculpatul ,,,,, iar organele de poliţie, care i-au solicitat acestuia să prezinte documentele pentru control.

În urma verificărilor efectuate de către lucrătorii de poliţie s-a stabilit faptul că inculpatul ,,, posedă permis de conducere auto, seria S00201685M, categoria B.

În prezenţa martorului-asistent ,,,,,,, organele de poliţie au procedat la identificarea conducătorului autoturismului în persoana inculpatului ,,,,,,,,,,,, care, datorită faptului că emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul alcool-test, marca ,,,,,,,,, iar, în urma efectuării testului cu nr. 00187, la data de 11.05.2013, orele 04,49, a rezultat valoarea de 0.45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Faţă de rezultatul testării cu aparatul alcool-test, inculpatul ,,,,,,, a fost condus la Serviciul de Medicină Legală – Bihor, în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Din buletinul de analiză toxicologică nr. 803 - 804 din 13.05.2013, rezultă faptul că în momentul prelevării primei probe de sânge (11.05.2013 - orele 05,15) inculpatul ,,,,,,,,,,, a avut o alcoolemie de 1,05 g 0/00 alcool pur în sânge, iar în momentul prelevării celei de-a doua probe de sânge (11.05.2013 - orele 06,15) inculpatul ,,,,,,,,,,, a avut o alcoolemie de 0,95 g 0/00 alcool pur în sânge.

Potrivit procesului verbal de constatare şi declaraţiei inculpatului Mare Sabin Leontin, a rezultat faptul că acesta, la data de 11.05.2013, între orele 00.00 – 04.30, a băut cantitatea de 500 ml bere cu alcool, după care s-a urcat la volanul autoturismului, marca BMW, cu nr. de înmatriculare ,,,,,,, în care se mai afla şi martorul ,,,,, pe care l-a condus de pe str. Republicii, pe Gen. Magheru, Piaţa Independenţei, Sucevei, Armatei Române până pe str. Universităţii, iar când a ajuns pe str. Umbrei din cauza vitezei mari a pătruns pe sensul opus tamponând un hidrant pentru pompieri şi un indicator staţie taxi.

Fiind audiaţi, atât martorul-asistent ,,,,,, cât şi  martorul ,,,,, au confirmat aspectele susmenţionate.

Cu ocazia audierii sale, inculpatul ,,,,,,,,,,,, a declarat faptul că nu solicită efectuarea unei expertize de calcul retroactiv a alcoolemiei, precizând că recunoaşte şi regretă comiterea faptei.

În faza de cercetare judecătorească inculpatul a fost audiat la termenul din 16.09.2014, a solicitat aplicarea procedurii speciale de recunoaştere a vinovăţiei şi a recunoscut fapta descrisă în rechizitoriu precizând faptul că a condus după ce a băut.

Starea de fapt reţinută şi vinovăţia inculpatului sunt pe deplin dovedite cu

probele administrate în cauză: procesul-verbal de efectuare acte premergătoare, f. 4, procesul-verbal de constatare, f. 5, rezultatul alcool-test, f. 6, procesul – verbal de prevalare şi buletinul de examinare clinică, f. 7, f. 8, Buletinul de analiză toxicologică nr. 803 – 804 din 13.05.2013, f. 9; declaraţiile martorului-asistent ,,, f. 27, f. 34-35; declaraţiile martorului ,,,,,,,,, f. 29-30, f. 31-32; cazierul judiciar al inculpatului ,,,,,, f. 41; cazierul rutier al inculpatului ,,,,, şi declaraţiile inculpatului care se coroborează cu declaraţiile martorilor menţionaţi.

În drept,  fapta inculpatului ,,, care, la data de 11 mai 2013, în jurul orelor 04,30, a condus autoturismul, marca BMW, cu nr. de înmatriculare ,, în care se mai afla martorul ,,,,,,,, având în momentul prelevării primei probe de sânge (11.05.2013 - orele 05,15) o alcoolemie de 1,05 g 0/00 alcool pur în sânge, iar în momentul prelevării celei de-a doua probe de sânge (11.05.2013 - orele 06,15) o alcoolemie de 0,95 g 0/00 alcool pur în sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoana care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o imbibaţie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sânge.

Întrucât de la momentul comiterii faptei şi până în prezent, în legislaţia penală au survenit modificări, se pune problema aplicării legii penale mai favorabile.

Având de a stabili în mod obligatoriu legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului, instanţa reţine că din 01.02.2014 a intrat în vigoare actualul Cod penal, ceea ce impune, conform art. 5, verificarea legii mai favorabile.

Cu privire la verificarea incidenţei legii penale mai favorabile, având în vedere Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale a României, instanţa reţine că pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului, date fiind limitele de pedeapsă, existenţa alternativei amenzii penale conform noii reglementări pentru infracţiunea de circulaţia pe drumurile publice şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, dar şi modalităţile de individualizare a executării pedepsei închisorii, noua reglementare este mai favorabilă, raportat la întreaga speţă.

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin.1 C.pen., reţinută de instanţă ca fiind mai favorabilă inculpatului faţă de vechea reglementare, art.87 alin.1 O.U.G. 195/2002 republicată, s-a realizat prin activitatea inculpatului de a conduce autoturismul pe un drum public deşi consumase băuturi alcoolice şi avea în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru siguranţa traficului rutier generată de conduita inculpatului. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având o alcoolemie peste limitele legale este o infracţiune de pericol,  starea de pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere este inerentă elementului material al infracţiunii şi se produce în momentul în care punerea în mişcare şi deplasarea autovehiculului dobândeşte semnificaţia unei „conduceri” pe drumurile publice a acestuia, în acel moment are loc şi consumarea infracţiunii. 

În ceea ce priveşte latura subiectivă, intenţia inculpatului rezultă din împrejurarea că, deşi ştia că se află sub influenţa băuturilor alcoolice, întrucât consumase în prealabil alcool, a decis să se urce la volanul autoturismului şi să îl conducă pe drumuri publice. Inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, a prevăzut pericolul reprezentat de acţiunea sa de a conduce sub influenţa alcoolului şi, deşi nu a urmărit, a acceptat producerea unui asemenea rezultat.

La stabilirea şi individualizarea pedepselor, instanţa urmează a avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, prev. de art. 74 C.pen., reţinând în acest sens faptul că inculpatul a condus autoturismul după ce, în prealabil, a consumat băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul unui autovehicul în care era pasager încă o persoană, ocazie cu care a provocat şi un accident rutier, soldat cu distrugerea unui hidrant pentru pompieri şi a unui indicator staţie taxi, putându-se trage concluzia că inculpatul nu realizează pe deplin periculozitatea comiterii unor astfel de fapte. Instanţa mai remarcă faptul că deşi la o primă analiză infracţiunile la regimul circulaţiei nu par a avea un pericol social ridicat în raport cu alte fapte care au limite de pedeapsă apropiate, acestea sunt în continuă creştere ca şi număr în ultima perioadă de timp, iar urmările produse sunt tot mai grave, victime devenind persoane nevinovate, or numai aplicarea unor pedepse mai aspre ar putea cultiva în rândul opiniei publice responsabilitatea şofatului în condiţii legale.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 74 C. pen. instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă fixate prin lege, împrejurările comiterii faptei, respectiv faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, a condus pe un drum naţional un vehicul sub influenţa alcoolului.

 În cadrul individualizării judiciare a pedepsei, reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute la art. 75 C. pen. constatarea şi caracterizarea acestora ca atare este lăsată la aprecierea instanţei de judecată.

Astfel, în ceea ce priveşte conduita bună înainte de săvârşirea faptei, şi recunoaşterea săvârşirii faptei,  nu pot fi reţinute în mod automat  faţă de natura şi gravitatea concretă a infracţiunii, raportat şi la sancţiunile aplicate inculpatului pentru nerespectarea unor reguli privind circulaţia pe drumurile publice aşa cum rezultă din cazierul auto (f. 40 dos. urm.pen.). Aceste împrejurări urmează să fie avute în vedere la dozarea pedepsei.

În împrejurările date, recunoaşterea este formală, la fel şi regretul, iar acestea nu pot determina în mod automat acordarea circumstanţelor atenuante.

Pentru aceste motive, scopul coercitiv şi educativ al pedepsei nu poate fi atins decât prin stabilirea unei pedepse orientată spre minimul special , având în vedere şi dispoziţiile art.396 alin.10 Cod procedură penală.

Instanţa nu poate da curs solicitării inculpatului, de a se dispune, renunţarea la aplicarea pedepsei întrucât, chiar dacă teoretic, nu a fost cazul în speţă de o valoare a alcoolului ridicată în sânge, trebuie avută în vedere întreaga stare de fapt. De asemenea, nu a fost vorba numai despre fapta de a conduce sub influenţa băuturilor alcoolice, ci şi de a provoca un accident de circulaţie, distrugând un hidrant pentru pompieri şi a un indicator staţie taxi. Toate aceste elemente duc la concluzia că o renunţare la aplicarea pedepsei aplicată inculpatului ar fi o sancţiune mult prea blândă şi nu ar constitui un mijloc eficient de reeducare.

În consecinţă având în vedere dispoziţiile art.336 Cod penal, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin.10 C. pr. pen. , instanţa urmează a stabili o pedeapsă de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului ,,,,,,,,,,,,,,,

Raportat la starea de fapt reţinută, instanţa apreciază că nu se impune privarea de libertate a inculpatului, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 83 alin.1 Cod penal şi ţinând cont de persoana inculpatului, conduita acestuia anterior săvârşirii faptei, acordul manifestat de a presta o muncă în folosul comunităţii, posibilităţile sale de îndreptare şi de solicitarea acestuia, prin avocat, instanţa, va dispune amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 85 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 86 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c - e Cod penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, instanţa  va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 396 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului ,,,,,,,, cetăţean român, necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, studii superioare, CNP ,,,,,,,,,,,,,,, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală şi  art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 83 alin.1 şi art. 84 alin.1 Cod penal, amână aplicarea pedepsei de 8 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 85 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 86 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c - e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 16 septembrie 2014.

PREŞEDINTE GREFIER