Lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.pen. din 1969)

Sentinţă penală 141/2014 din 29.05.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.pen. din 1969)

Condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe - s-a apreciat că dispoziţiile Codului Penal din 1969 sunt mai favorabile.

Prin rechizitoriul nr. …./P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, inculpatul S. I. a fost trimis în judecată în stare de libertate  pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.pen.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru sub nr…../263/2014 .

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei  că, la data de 07.09.2013, numitul S. M., din. Com. B., sat B., jud. G., a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că soţia sa, S. A., a fost lovită de numitul S. I., din aceeaşi localitate.

S-a mai reţinut că persoana vătămată S. A. şi-a însuşit plângerea formulată de soţul său şi a depus la dosarul cauzei certificatul medico-legal nr….. din 12.09.2013, emis de Serviciul de Medicină Legală G., din care rezultă că sus numita prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu un corp dur, leziuni ce necesită un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale şi care nu au pus în primejdie viaţa victimei.

 S-a mai arătat că la data de 07.09.2013, în jurul orelor 19,00 între inculpatul S. I. şi persoana  vătămată S. A. a avut loc un conflict verbal,  conflict  care a  degenerat  în  violenţe, în  sensul că învinuitul a lovit-o puternic pe victimă în  zona  gâtului  cu un  lemn (ciomag).

Conflictul a izbucnit din cauză că persoana  vătămată i-a reproşat inculpatului că îşi lasă calul liber şi  animalul pătrunsese în  cultura de porumb a  familiei  S..

Că, în urma loviturilor primite partea vătămată a suferit leziuni pe faţa laterală a  gâtului, sub unghiul mandibular şi în  zona mastoidiană dreaptă,  pierzându-şi  cunoştinţa, fiind  necesară intervenţia ambulanţei şi internarea acesteia pe perioada 08-12.09.2013 cu  diagnostic TCC actul închis fără semne neurologice de  focar; discopatie cervicală cu compresie radiculară C1-C2; tulburare depresivă; coastă cervicală bilaterală. Totodată, victima a mai acuzat dureri occipitale şi lateralo-cervicale dreapta.

Că,  inculpatul S. I. a recunoscut că a lovit  persoana  vătămată S. A. cu ciomagul în zona gâtului, precizând însă că intenţia sa nu a fost aceea de a lovi atât de puternic, ci a avut doar o reacţie mai violentă determinată de faptul că partea vătămată se ţinea cu mâna de portbagajul bicicletei  inculpatului şi refuza să-i dea drumul.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţia persoanei vătămate, declaraţiile  martorilor E. A., S. G., Suliman Marcu, M. A. şi E. C. I., certificatul medico-legal nr…..din data de 12.09.2013, întocmit de SML G., procese verbale întocmite de organele de poliţie, coroborate cu declaraţiile învinuitului.

 În cursul judecăţii, persoana vătămată S. A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5000 lei, reprezentând daune materiale suferite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, respectiv cu suma de 20 000 lei reprezentând daune morale.

 Tot, în cursul judecăţii, Spitalul Judeţean de Urgenţă T. J. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 864 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare.

Inculpatul a declarat în faţa instanţei că solicită ca judecata să se facă doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a recunoscut în totalitate fapta reţinută în sarcina sa prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, regretând totodată săvârşirea acesteia.

  Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele :

La data de 07.09.2013, numitul S. M., din. Com. B., sat B., jud. G., a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că soţia sa, S. A., a fost lovită de numitul S. I., din aceeaşi localitate.

Se reţine că persoana vătămată S. A. şi-a însuşit plângerea formulată de soţul său şi a depus certificatul medico-legal nr….. din 12.09.2013, emis de Serviciul de Medicină Legală G., din care rezultă că sus numita prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu un corp dur, leziuni ce necesită un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale şi care nu au pus în primejdie viaţa victimei.

În fapt, la data de 07.09.2013, în jurul orelor 19,00, între inculpatul S. I. şi persoana  vătămată S. A. a avut loc un conflict verbal,  conflict  care a  degenerat  în  violenţe, în  sensul că inculpatul a lovit-o puternic pe victimă în  zona  gâtului  cu un  lemn (ciomag).

Conflictul a izbucnit pe fondul unor reproşuri pe care persoana vătămată i le-a adresat inculpatului cu privire la faptul că îşi lasă calul liber care tocmai ce pătrunsese în  cultura de porumb a  familiei  S..

Se reţine că în urma loviturilor primite persoana vătămată a suferit leziuni pe faţa laterală a gâtului, sub unghiul mandibular şi în zona mastoidiană dreaptă, pierzându-şi  cunoştinţa, fiind necesară intervenţia ambulanţei şi internarea acesteia pe perioada 08-12.09.2013 cu diagnostic TCC actul închis fără semne neurologice de focar; discopatie cervicală cu compresie radiculară C1-C2; tulburare depresivă; coastă cervicală bilaterală. Totodată, victima a mai acuzat dureri occipitale şi lateralo-cervicale dreapta.

Se reţine că inculpatul S. I. a recunoscut că a lovit persoana vătămată S. A. cu ciomagul în zona gâtului, şi, pe cale de consecinţă, coroborat cu întregul material probator aflat la dosarul cauzei rezultă mai presus de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracţiune, fiind săvârşită cu vinovăţie de către inculpatul S. I..

În drept, fapta inculpatului S. I., aşa cum a fost descrisă mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art. 180 alin. 2 C.pen. şi este dovedită cu următoarele mijloace de probă: plângere şi declaraţie parte vătămată Suliman Ana, declaraţiile martorilor E. A., S. G., S. M., M. A. şi E. C. I.,certificatul medico-legal nr…../12.09.2013, procese verbale, fişe cazier judiciar coroborate cu declaraţiile învinuitului S.  I..

Instanţa constată că, la data de 01.02.2014, a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind  noul Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510/24.07.2009, cu modificările şi completările ulterioare. În cuprinsul noii legi, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale aceleiaşi infracţiuni de lovire şi alte violenţe, fiind prevăzută la art. 193 alin. 2 Cod penal.

 Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea inculpatului de a lovi persoana vătămată cu un obiect contondent.

 Urmarea imediată constă în leziunile cauzate persoanei vătămate, care au necesitate pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale, existând o legătura de cauzalitate directă şi necondiţionată între urmarea produsă şi lovirea aplicată de inculpat

Sub aspectul laturii subiective, se reţine că poziţia psihică a inculpatului faţă de faptă şi urmările acesteia se caracterizează prin intenţie directă, deoarece probele administrate dovedesc că acesta a prevăzut şi urmărit rezultatul faptei sale.

Procedând în continuare la individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Noul Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul a avut un comportament bun în societate anterior comiterii faptei, din fişa de cazier judiciar rezultând că nu are antecedente penale.

Astfel, instanţa apreciază că pedeapsa amenzii penale ar putea răspunde în mod eficient dublului scop: de prevenire şi sancţionare, contribuind în egală măsură la reeducarea şi atenţionarea reală a inculpatului.

 Instanţa va avea în vederea dispoziţiile art. 5 alin 1 din Noul Cod penal, conform cărora, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a infracţiunii au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

 Analizând, în concret, dispoziţiile celor două legi ce au intervenit pe parcursul soluţionării prezentei cauze, instanţa apreciază că prevederile art. 180 alin. 2  Codului penal din 1969 sunt mai favorabile, în raport de limitele pedepsei amenzii, ce va a fi aplicată inculpatului, astfel cum sunt stabilite în cuprinsul art. 63 alin. 3 Cod penal din 1969.

Pentru aceste motive, în baza art. 180 alin 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, art. 396 alin. 10 Noul Cod de Procedură Penală, condamnă pe inculpatul S. I. la  pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1000 de lei, pentru  săvârşirea  infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 indice 1 Cod penal din 1969, referitoare la cauzele care atrag înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa reţine că persoana vătămată S. A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5000 lei, reprezentând daune materiale suferite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, respectiv cu suma de 20 000 lei, reprezentând daune morale, în timp ce Spitalul Judeţean de Urgenţă T. J. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 864 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare

Având în vedere că pentru soluţionarea laturii civile este necesară administrarea de probe, fapt ce ar determina depăşirea unui termen rezonabil de soluţionare a acţiunii penale, în baza art. 26 alin. 1 din Noul Cod procedură penală, instanţa va disjunge acţiunea civilă formulată de părţile civile Spitalul de Urgenţă T. J. şi S. A. faţă de inculpatul S. I. şi trimite la registratură în vederea formării unui nou dosar, cu termen de judecată la acelaşi complet.

În baza art. 274 alin. 1  Noul Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata a 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 276 alin. 1 Noul Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare efectuate de persoana vătămată S. A., în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariu apărător.