Plangere impotriva rezolutiei procurorului sau prdonantelor procurorului de netrimitere in judecata

Sentinţă penală 50 din 28.01.2014


INSTANTA

La data de 04.12.2013 , cu nr. X , s-a inregistrat pe rolul instantei, plangerea formulata de petentul P G M , impotriva ordonantei procurorului , data la 07.10.2013,in dosarul nr. X/P/2013 al Parchetului de pe langa Judecatoria Xsi a ordonanteiPrim Procurorului Parchetului X, nr. X/II/1/2013 din data de 31.10.2013.

In esenta petentul sustine ca in mod nelegal, organul de urmarire penala nu i-a recunoscut calitatea de posesor legitim al autoturismului Xsi procurorul a dispus restituirea acestui bun numitei X X,respingandu-i cererea pentru restituirea aceluiasi bun.

Plangereaa fost intemeiata pe disp. art. 278 Cod proc. pen.

Analizand actele dosarului ( ordonanta procurorului din data de 07.10.2013 , ordonanta Prim Procurorului cu nr. X/II/1/2013 ) , instanta retine urmatoarele :

Prin ordonanta din data de 07.10.2013 , procurorul care supraveghea urmarirea penala in dosarul nr. X/P/2013,a admis cererea formulata de numita X X privind restituirea autoturismului marca Opel Vectra cu nr. de inmatriculare X , serie sasiu X , cu obligatia , in sarcina acesteia , de a nu-l instraina pana la solutionarea cauzei.

Prin aceeasi ordonanta s-a respins cererea formulata de numitul P G M privind restituirea aceluiasi autoturism.

Impotriva acestei ordonante, petentul s-a adresat cu plangere la Prim ProcurorulParchetului X care , prin ordonanta din 31.10.2013,a respins-o ca neintemeiata cu motivarea ca pana la finalizarea cercetarilor si aflarea adevarului cu privire la bunul in litigiu , bunul trebuie restituitcelui care avea posesia legitima , adica numitei X X.

Cauza care formeaza obiectul dosarului nr.X/P/2013 este in curs de solutionare , cercetarile nefiind finalizate.

Avand in vedere cele mai sus expuse si temeiul de drept in baza caruia a fost formulata plangerea , instanta constata ca aceasta este inadmisibila din urmatoarele considerente.

Potrivit art. 278 alin. 2 ind.1 Cod proc. penala care reglementeaza plangerea contra actelor procurorului: „ (2^1) Plangerea formulata impotriva solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior este inadmisibila.”

In consecinta in temeiul acestui text de lege , instanta va respinge ca inadmisibila plangerea formulata de petentul P G M , impotriva ordonantei procurorului de admitere a cererii formulate de petenta X X, in dosarul nr.X/P/2013al Parchetului de pe langa Judecatoria X si mentinuta prin ordonanta Prim Procurorului din data de 31.10.2013 , data in dosarul nr. X/II/1/2013 .

Potrivit art. 192 Cod proc. pen., va obliga petentul sa plateasca statului cheltuielile judiciare avansate in cauza.