Hotarire care sa tina loc de act autentic

Sentinţă civilă 349 din 05.02.2014


INSTANTA

La data de 11 iunie 2013, cu nr. X/189 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantii C V si C V au solicitat in contradictoriu cu paratul L C pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru suprafata de 1 ha teren arabil , situata pe raza satului X, com. X, jud. X , in T25, P817/10 , cu vecinatatile : X , pe care paratul le-a vandut-o prin inscris sub semnatura privata la data de 6 octombrie 1993, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, reclamantii au sustinut ca la data de 6 octombrie 1993 au incheiatcu paratul un inscris sub semnatura privata, prin care acesta le-a vandutterenul arabil , situat pe raza satului X, com.X, jud.X , in T25, P817/10 , cu vecinatatile : X, cu pretul de 140.000 lei , pret achitat integral in momentul incheierii actului, data de la care au intrat in stapanirea in fapt a terenului , urmand sa se prezinte la notariat pentru perfectarea actului in forma autentica cand paratul va obtine titlu de proprietate , teren pe care l-au lucrat efectiv pana s-au mutat din com.X, dupa care au dat terenul in arenda si pentru ca paratul a vrut sa vanda intreaga suprafata de teren pe care o detine in punctul X, desi le-a vandut si lor o parte din teren, l-au notificat sa se prezinte pentru perfectarea actului si pentru ca acesta nu a dat curs solicitarii , au formulat prezenta actiune.

In drept s-au invocat disp.art.1669 Cod civil.

S-a solicitat proba cu inscrisuri , interogatoriul paratului, expertiza topometrica, audierea martorilor : X.

S-au anexat in copie : actul de identitate, inscrisul sub semnatura privata intitulat „chitanta” incheiat la data de 6 octombrie 1993, titlul de proprietate nr.248/14309 emis la data de 28 noiembrie 1994 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate X, notificarea nr.11 din 25 mai 2013 adresata paratului pentru a se prezenta la notariat in vederea perfectarii actului, incheierea de certificare de fapt nr.29 din 7 iunie 2013, certificatul de atestare fiscala nr.46 din 11 iunie 2013.

Paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii intrucatinscrisul la care fac referire reclamantii este fals deoarece nu a primit de la acestia nici o suma de bani pentru a le vinde teren in punctul „X”.

S-a solicitat proba cu inscrisuri, verificarea inscrisurilor, martori.

Prin raspunsul la intampinare , reclamantii au precizat ca isi mentin punctul de vedere exprimat in cererea formulata , cu precizarea ca dupa ce au cumparat terenul, l-au lucrat, apoi l-au dat in arenda numitului Munteanu V, iar dupa decesul acestuia terenul a fost lucrat de X, insa aceasta nu le-a platit arenda.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, interogatoriul paratului si a reclamantului C V, au fost audiati martorii : X , a fost efectuata o expertiza topografica , expert X.

Prezent in instanta , paratul L Ca sustinut ca semnaturade pe inscrisul intitulat „chitanta” nu este a lui.

S-a procedat la luarea de probe de semnaturi, conform procesului verbal aflat la fila 49 dosar , s-au depus de catre parat inscisuri autentice cu semnatura necontestata.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca prininscrisulsub semnatura privata intitulat „chitanta „ incheiat la data de 6 octombrie 1993 , paratul L C in calitate de fost proprietar al suprafetei de 1 ha pe raza com.X , sat X, Dealul X vinde de veci sotilor C V si V , reclamantii din prezenta acuza, suprafata de 1 ha pamant arabil.

S-a mentionat ca pretul vanzarii este de 140.000 lei.

La rubrica „am predat banii „ este semnatura reclamantului C V , iar la cea „am primit banii” a paratului L C , martori mentionati fiind X, rubrica martori cuprinzand semnaturile acestora.

Prezent in instanta , in sedinta publica din 25 septembrie 2013, reclamantul C V a sustinut ca scrisul de pe inscrisul intitulat „chitanta” este al sotiei lui , C V, situatie de fapt recunoscuta si de sotia acestuia, prin inscrisul aflat la fila 57, dosar,cu precizarea ca acesta este semnat de sotul sau, C V , de paratul L Csi de cei doi martori X.

Paratul a sustinut initial ca „nu vede bine nici cu ochelari” si nu poate spune daca este semnatura lui, asa cum s-a retinut prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 25 septembrie 2013, insa prin raspunsul la interogatoriu, intrebarea nr.3 , recunoaste implicit incheierea inscrisului cu precizarea ca nu a primit niciun ban.

Comparand semnatura paratului din inscrisul autentic, de la rubricavanzatori , act autentificat in anul 1996 , cu cele ale paratului efectuate in instanta, dar si cu cea de pe inscrisul intitulat „chitanta” , instanta apreciaza cu certitudine ca semnatura apartine acestuia, considerent pentru care a respins solicitarea de a se efectua expertiza grafica.

In ce priveste solicitarea reclamantilor de a pronunta o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare,conform art. 3 din Legea nr. 71/2011, „Actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor”.

Totodata, conform art.102 alin.1 din Legea nr. 71/2011 „Contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa”.

La data de 6 octombrie 1993, cand partile au intocmit inscrisul intitulat,,chitanta” , erau in vigoare prevederile art. 969 alin.1 din Codul civil din 1864, conform carora „Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”.

De asemenea, conform art. 1073 din Codul civil din 1864, „Creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si in caz contrar are dreptul la dezdaunare”.

De mentionat si disp.art.46 din Legea nr.18/1991, in vigoare la data incheierii inscrisului intitulat „chitanta” , conform carora „terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate indiferent de intinderea suprafatei prin acte juridice intre vii incheiate in forma autentica”.

Analizand continutul inscrisului sub semnatura privata intitulat „chitanta” raportat la dispozitiile legale susmentionate , instanta constata ca prin acest inscris paratul sustine ca vinde de veci reclamantilor suprafata de 1 ha pamant arabil , in calitate de fost proprietar al suprafetei

de pamant de 1 ha pe raza com.X, sat X , Dealul X, desi pentru a fi valabila vanzarea , actul trebuia incheiat in forma autentica.

Prin acest inscris, paratul nu isi asuma obligatia de a incheia actul in forma autentica pentru ca instanta , ca o consecinta a dreptului creditorului de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei, sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru respectiva suprafata de teren.

Mai mult decat atat , paratul a sustinut ca nu a primit suma de bani mentionata in continutul contractului, iar mentiunea de la rubrica „am primit banii” este scrisa de reclamanta C V si nu de parat , iar martora audiata in cauza , X , depozitie fila 45, dosar , a precizat ca s-a discutat si despre pret, insa nu mai tine minte pentru ce suma , care insa nu s-a predat in prezenta ei, a ramas sa-i fie data mai tarziu paratului.

Este adevarat ca paratul L Csustine prin scrisoarea depusa la fila 88, dosar ca el nu mai are nici o pretentie de la reclamantii din prezenta cauza , insa vanzarea pe care a facut-oin anul 1993 nu poate fi o vanzare valabila pentru teren in lipsa asumarii obligatiei de a incheia actul in forma autentica.

De retinut si faptul ca, in inscrisul sub semnatura privata intitulat „chitanta”, terenul nu a fost identificat prin vecinatati , la acel moment nefiind emis titlu de proprietate ,acesta a fost emis cu nr.248/14309 din 28 noiembrie 1994 , insa terenul a fost identificat de expertul topograf Xin anexa nr.1, pagina 1, a raportului de expertiza , cu precizarea ca suprafata de teren este de 0,92 ha, determinata analitic pe punctele de contur 2-3-4-5-2, suprafata cu privire la care reclamantii si-au precizat actiunea, insa acest teren a fost lucrat de parati timp de 4 ani, dupa care din anul 1999 a fost dat numitului Munteanu Danut, asa cum a recunoscut reclamantul C V , prin raspunsul la intrebarea nr.7 din interogatoriu , astfel ca in prezent terenul nu se mai afla in posesia partilor. Nu s-a facut dovada ca ar fi fost incheiat contractde arenda si care ar fi fost pretul arendei, or daca arenda a fost luata de reclamanti.

De altfel, paratul este cel care figureaza in evidente cu respectiva suprafata de teren, el fiind cel care plateste si impozitul , asa cum rezulta din certificatul de atestare fiscala emis la data de 11 iunie 2013 de com.X, intabularea fiind facuta pe numele acestuia la scurt timp dupa inregistrarea prezentei actiuni.

Fata de cele retinute , instanta apreciaza ca nu poate suplini consimtamantul paratuluirespectiv a debitorului obligatiei de aface prin pronuntarea uneihotarari care sa tina loc de vanzare cumparare pentru respectiva suprafata de teren, intrucat paratul L C nu si-a asumat obligatia de a se prezenta la notariat pentru perfectarea actului in forma autentica , iar inscrisul incheiat de parti reprezinta un inceput de dovada privind intelegerea partilor si obligatiile asumate la acel moment ce nu au fost completate cu alte probe din care sa rezulte obligatia paratului de a se prezenta pentru perfectarea actului in forma autentica , existand dubii si cu privire la plata pretului si a stabilirii unui pret serios la momentul incheierii actului.

Se va lua act ca paratul va solicita cheltuielile de judecata pe cale separata.

Actiunea a fost legal timbrata.

3