Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1829 din 10.09.2014


INSTANTA

Dupa ce a deliberat in secret in Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., instanta a adoptat urmatoarea hotarare:

I. PROCEDURA

A. Incheierea de suspendare

1. Prin incheierea de sedinta din 26.06.2012 (f. 11), avand in vedere lipsa nejustificata a partilor si faptul ca nu s-a solicitat judecata in lipsa, in temeiul art.242 alin.1 pct.2 C.pr.civ., instanta a suspendat judecarea cauzei.

B. Viza judecatorului

2. La data de 27.06.2013 (f.17), in temeiul art. 252 C.pr.civ., s-a dispus citarea partilor pentru termenul de 10.09.2013, complet 8 civil, ora 08.00, in vederea discutarii perimarii.

II. IN DREPT

A. Reglementari incidente

3. Potrivit art. 248 din Codul de procedura civila, orice cerere de chemare in judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau de revocare se perima de drept chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de un an. Partea nu se socoteste in vina, cand actul de procedura urma sa fie indeplinit din oficiu. Termenul perimarii nu curge cat timp, fara vina partii, cererea n-a ajuns inca la instanta competenta sa o judece sau nu se poate fixa termen de judecata.

4. Potrivit art. 252 C.pr.civ., perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate. Presedintele instantei va cita de urgenta partile si va dispune ca grefa sa intocmeasca o dare de seama asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.

5. Potrivit art. 253 C.pr.civ., daca instanta constata ca perimarea nu a operat, pronunta o incheiere, care poate fi atacata o data cu fondul procesului. Hotararea care constata perimarea este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare.

6. In temeiul art. 101 alin. 3 C.pr.civ., termenele statornicite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare.

B. Solutia instantei

7. Facand aplicarea dispozitiilor legale de mai sus, observand ca in dosarul de fata s-a implinit termenul de 1 an de la ultimul act de procedura efectuat (26.06.2012), in temeiul art. 252 raportat la art. 248 C.pr.civ., instanta urmeaza sa constate perimarea actiunii avand ca obiect plingerea formulata de petentul VICOL GHEORGHE impotriva procesului verbal de contraventii seria CC nr. 8816447 din 21.05.2012 incheiat de Inspectoratul Politiei Judetene Vaslui.