În faţa instanţei de fond petenta nu a făcut nicio probă care să ducă la răsturnarea prezumţiei de autenticitate şi veridicitate a procesului verbal contestat

Sentinţă civilă 10970 din 20.12.2013


În faţa instanţei de fond petenta nu a făcut nicio probă care să ducă la răsturnarea prezumţiei de autenticitate şi veridicitate a procesului verbal contestat și nici nu se justifică înlocuirea  amenzii contravenţionale cu avertisment având în vedere gradul ridicat de pericol social pe care îl prezintă fapta săvârșită.

Instanţa a înlăturat ca nesinceră declaraţia martorului audiat în cauză care nu a putut justifica de ce în faţa organului de control a declarat că lucrează pentru petentă din data de 02.11.2012 (cu circa zece zile anterior efectuării controlului), câte zece ore pe zi, iar în faţa instanţei că doar o ajuta ocazional pe aceasta.

Cu privire la sancţiunea aplicată pentru contravenţia prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, Tribunalul a apreciat că această faptă prezintă un grad ridicat de pericol social întrucât, pe de o parte, privează pe salariat de drepturile cuvenite cu titlul de  asigurări sociale şi de sănătate (drept  la ajutor de şomaj, la pensie, la asigurare în caz de boală). Pe de altă parte, prin nereţinerea şi nevirarea  contribuţiilor la bugetul de stat este prejudiciat şi statul.