Plângere contravenţională-înlocuirea amenzii cu avertisment-aprecierea gravităţii faptei.

Sentinţă civilă 840 din 08.10.2009


3.- plângere contravenţională-înlocuirea amenzii cu avertisment-aprecierea gravităţii faptei.

SENTINŢA CIVILĂ NR.840

Şedinţa publică din 8 octombrie  2009

Asupra plângerii de faţă constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. /198/2009, petentul T.G.,  în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN , a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie nr.100059306/26.03.2009, solicitând înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii, petentul recunoaşte că a săvârşit contravenţia respectiv a condus în 23.11.2008 autoturismul cu nr. de înmatriculare BN.30. cu 76,4 km/h.

Arată petentul că sancţiunea amenzii este prea aspră în raport cu împrejurările în care a săvârşit contravenţia, respectiv era o perioadă din zi cu circulaţie foarte slabă, nu erau pietoni în zonă, gradul de vizibilitate era ridicat, carosabilul era uscat şi fără denivelări, nu era porţiune de curbă astfel că nu a fost în situaţia de a provoca vreun accident. Totodată arată că nu a mai fost niciodată sancţionat contravenţional.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar  copie proces verbal de contravenţie, copie dovadă de comunicare.

Intimata,  a depus la dosar întâmpinare  prin care a  solicitat respingerea plângerii, precum şi înregistrarea video.

Plângerea a fost iniţial înregistrată pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea iar prin sentinţa civilă nr./03.06.2009 s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Brezoi.

Petentul nu s-a prezentat în instanţă şi a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Din probatoriul administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Instanţa examinând procesul verbal de contravenţie nr.100059306/26.03.2009 (f.3),  constată că petentul a fost sancţionat  cu 216 lei amendă, reţinându-se în sarcina acestuia faptul că în ziua de 23.11.2008 a condus auto cu nr. de înmatriculare BN.30. pe DN 7 , km 231+172 m, în localitatea Cîineni, fiind înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 76,4 km/h  pe sector de drum cu limită de viteză 50 km/h.

Procesul verbal conţine menţiunea  „constatarea contravenţiei s-a făcut cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic” şi conţine înregistrarea video.

Prin plângere petentul nu a contestat săvârşirea faptei ori legalitatea procesului verbal însă a considerat că sancţiunea aplicată este prea aspră şi a solicitat înlocuirea acesteia cu sancţiunea „avertisment”.

În motivarea acestei cereri, petentul a arătat că era o perioadă din zi cu circulaţie redusă, carosabilul era uscat, vizibilitatea foarte bună, nu erau pietoni în zonă, nu era porţiune de curbă  astfel că deşi a depăşit viteza legală nu a fost în situaţia de a provoca un accident.

Analizând procesul verbal prin prisma motivelor invocate de petent instanţa reţine următoarele:

Petentul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 76,4 km/h într-o zonă cu limitare de viteză 50 km/h, ceea ce înseamnă că a depăşit viteza legală cu peste 21 km/h.

În ceea ce privesc contravenţiile constând în depăşirea vitezei legale, prin OUG 195/2002 sunt prevăzute mai multe categorii de sancţiuni în raport de nr. de km cu care a fost depăşită limita legală de viteză. Astfel, depăşirea limitei legale de viteză cu 10-20 km se sancţionează cu 2-3 puncte amendă şi 2 puncte penalizare, depăşirea cu 21-30 km a limitei de viteză se sancţionează cu 4-5 puncte amendă şi 3 puncte penalizare.

Tot potrivit dispoziţiilor OUG 195/2002 sancţiunile contravenţionale sunt avertismentul şi amenda contravenţională ca sancţiuni principale şi sancţiunile complementare care pot fi, aplicarea punctelor de penalizare, suspendarea permisului de conducere etc, stabilite de legiuitor în funcţie de gravitatea faptei.

În ceea ce priveşte sancţiunea principală, agentul constatator apreciază la cazul concret dacă se impune aplicarea sancţiunii amenzii sau este suficient aplicarea unui avertisment.

Avertismentul este cea mai uşoară sancţiune contravenţională şi se aplică atunci când prin fapta săvârşită contravenientul a adus o atingere minimă valorilor ocrotite prin legea contravenţională fiind în mod vădit lipsită de pericol.

În cazul depăşirii limitei legale de viteză, gradul de pericol a fost apreciat de legiuitor atunci când a sancţionat gradual marjele de 10-20 km peste viteza legală, sancţionând mai aspru pe măsură ce depăşirea vitezei este mai mare.

Astfel, în speţă, petentul a depăşit viteza cu 26,4 km/h, ceea ce reprezintă ce-a de-a doua treaptă de depăşire a vitezei, fiind sancţionată deja mai aspru decât prima categorie însemnând depăşirea vitezei cu 10-20 km/h.

Ca urmare , nu se poate vorbi de o faptă de o gravitate redusă şi lipsită de pericol pentru a se justifica aplicarea sancţiunii avertismentului.

Ca urmare, instanţa reţine că plângerea petentului este neîntemeiată şi o va respinge menţinând procesul verbal de contravenţie ca legal şi temeinic.