Lipsirea de libertate în mod ilegal

Sentinţă penală 463 din 05.12.2011


Prin sentinţa  penală nr. 463/2011 pronunţată în dosar  nr. 2325/208/2011instanţa a dispus în baza art.  189 alin.2 C.p. cu aplicarea  .art.74,76 C.p.. art.320 ind.1 alin.7 C.pr.pen. condamnă  inculpatul M.A.F. la pedeapsa de :

- 2 ( doi) ani închisoare. 

Face aplicarea art. 71- 64 lit. a teza a-II-a, lit. b Cod penal.

În baza art. 81 alin. 1 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de  2 ani  închisoare pe un termen de încercare de 4 ani  , stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Potrivit art. 359 Cod proc. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, a căror nerespectare poate atrage revocarea suspendării condiţionate.

În baza art.88 C.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive din data de 04 martie 2011 la 07.03.2011.

În baza art.118 C.p. dispune confiscarea foarfecei din metal cu mânere din plastic de culoare neagră.

Ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 191 alin. 1 Cod proc. pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 1100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş din data de  02 iunie 2011, înregistrat la această instanţă sub nr.  2325/208 din data de 17 iunie 2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.A.F.  pentru săv.infr.prev. de art.189 al.2 Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut următoarea stare de fapt:

În data de 03.03.2011 în jurul orelor 20,30 după unele  discuţii contradictorii purtate cu  partea vătămată minoră în vârstă de  15 ani pe nume C.G.,  prin acte de violenţă a împins-o  şi urcat-o  fără voia sa în  autoturism,  după care fără consimţământul  ei a transportat-o circa 800 m într-o zonă mai puţin circulată din cartierul Teiuş, unde i-a aplicat palme  peste faţă, iar cu  ajutorul unei foarfeci a tuns-o  în zona capilară, a ameninţat-o cu acte de violenţă şi i-a distrus telefonul celular pe care aceasta  îl folosea , după care a transportat-o  la domiciliul  său din loc. Turnu Ruieni .

Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit faptul că  la data de 03.03.2011  in jurul orelor 20,30  partea vătămată a plecat din loc. Turnu Ruieni împreună cu numiţii  C.C., A.I. şi I. cu autoturismul condus de către Avram în loc. Caransebeş la un bar numit  „Redbar”.

Au mers  cu toţii la o masă pentru a consuma un suc, la un moment dat în acelaşi bar au venit numiţii  M.A. şi  R.D.

Numitul  M.A. a  mers la masa  unde se afla victima  s-a apropiat de aceasta  şi a ameninţat-o că o omoară, după care  acesta s-a întors la masa sa.

După aproximativ 15 minute  numitul M.A.  a ieşit din local şi nu s-a mai întors.

Partea vătămată împreună cu celelalte persoane au mai stat vreo 15 minute  după care au ieşit afară din local iar în urma acestora  a venit şi  Radu Dumitru.

Inculpatul  a strigat la partea vătămată  să se ducă  până la el. Aceasta a  refuzat dar el i-a spus că dacă nu se duce  va veni el după ea.  Acesteia i-a fost frică că o bate motiv pentru care s-am dus spre inculpat. Când a  ajuns lângă el  a luat-o de păr  şi a aruncat-o în maşină.

După ce a  urcat în maşină  inculpatul a înjurat-o mereu şi a ameninţat-o că o  omoară dacă va spune ceva  poliţiei. A plecat apoi cu autoturismul deşi victima i-a spus să o lase să  se ducă acasă  cu persoanele cu care venise la bar, dar acesta a refuzat şi a dus-o  cu maşina într-un  loc respectiv în Teiuş unde  a dat-o jos din maşină şi a început să o lovească peste faţă după care  inculpatul a luat o  foarfece din maşină  şi i-a tuns părul din creştetul capului şi părţile laterale.

În timp ce îi tăia părul  i-a sunat telefonul mobil, moment în care  inculpatul i-a luat telefonul şi l-a spart.

După ce a bătut-o şi i-a tăiat părul a urcat-o din nou în maşină şi a dus-o acasă la ea în Turnu Ruieni.

La data de 04 martie 2011, inculpatul M.A.F. a fost reţinut pe o durată de 24 h, iar prin încheierea nr.8/05 martie 2011, Judecătoria Caransebeş a dispus arestarea preventivă a inculpatului , care a declarat recurs împotriva acestei încheieri, iar Tribunalul Caraş-Severin a admis recursul şi a dispus judecarea în stare de libertate a inculpatului. Cu ocazia audierii în calea de atac partea vătămată a declarat că-şi retrage plângerea prealabilă introdusă în cauză.

Din actele depuse la dosar , respectiv Hotărârea nr.4350/28.08.2010, reiese că partea vătămată minora C.G. se încadrează în gradul de handicap accentuat, iar prin sentinţa civilă nr. 450/29.04.2009 s-a dispus instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru aceasta la C.I.

Starea de  fapt reţinută poate fi dovedită cu următoarele mijloace de probă:

proces verbal de consemnare a plângerii sau denunţului oral  (f.  8 dosar urmărire penală), proces verbal de cercetare la faţa locului (f.9-10 dosar urmărire penală), planşa foto (f.11-28 dosar urmărire penală), declaraţii parte vătămată C.G. ( f.29-32 dosar de urmărire penală ), raport de constatare medico-legală nr.56 /A1/04.03.2011( f.36 dosar de urmărire penală ), Hotărârea nr.4350/28.08.2010 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin ( f.37 dosar de urmărire penală ),  declaraţie învinuit (f.44-51 dosar urmărire penală), declaraţii martori (f. 63-76 dosar urmărire penală), proces verbal de reconstituire ( f.52-53 dosar urmărire penală),planşă foto (dosar urmărire penală).

Din fişa de cazier reiese că  inculpatul este infractor primar.

La  termenul de judecată de azi,21.11.2011, inculpatului i-au  fost  aduse la cunoştinţă prev.  art.  320 ind. 1  C.pr.pen.  aşa cum a fost introdus  prin Lg. 202/2010, acesta declarând că recunoaşte în totalitate faptele aşa cum au fost reţinute prin rechizitoriu  şi înţelege să se judece pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, probe pe care le cunoaşte şi le însuşeşte (fila 15 dosar).

Analizând probele administrate în  faza de urmărire penală pe  care inculpatul le-a recunoscut şi le-a  însuşit, instanţa  constată că  inculpatul În data de 03.03.2011 în jurul orelor 20,30 după unele  discuţii contradictorii purtate cu  partea vătămată minoră în vârstă de  15 ani pe nume C.G.,  prin acte de violenţă a împins-o  şi urcat-o  fără voia sa în  autoturism,  după care fără consimţământul  ei a transportat-o circa 800 m într-o zonă mai puţin circulată din cartierul Teiuş, unde i-a aplicat palme  peste faţă, iar cu  ajutorul unei foarfeci a tuns-o  în zona capilară, a ameninţat-o cu acte de violenţă şi i-a distrus telefonul celular pe care aceasta  îl folosea , după care a transportat-o  la domiciliul  său din loc. Turnu Ruieni .

 În drept faptele inculpatului  M.A.  îndeplinesc elementele constitutive ale infracţiunii de  lipsire de libertate  prev. şi ped.de art.189 al.2Cod penal.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că faptele săvârşite de inculpat sunt prevăzute de legea penală, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei în conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal, instanţa va avea în vedere, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, persoana inculpatului, precum şi de circumstanţele reale în care a fost săvârşită fapta şi cele personale ale inculpatului,  limitele de pedeapsă stabilite de lege, dispoziţiile art.320 ind.1 C.pr.pen. Gradul de pericol social al faptei comise va fi apreciat în baza art. 18 ind. 1  alin. 2 Cod penal, urmând să se aibă în vedere modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit, împrejurările concrete în care s-a comis fapta, urmarea produsă, precum şi persoana şi conduita inculpatului, dispoziţiile art.320 ind.1 alin .7 C.pr.pen.

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele referitoare la persoana şi conduita inculpatului, urmând a reţine în beneficiul acesteia circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal, ca urmare a conduitei bune pe care a avut-o inculpatul anterior datei de 03 martie 2011 , astfel cum rezultă din analiza fişei de  cazier judiciar care atestă lipsa antecedentelor penale (fila nr. 94 dos.u.p.) cât şi din  caracterizarea depusă la dosar  (fila nr. 17) şi, dând eficienţă dispoziţiilor art. 76 Cod penal, urmează să aplice inculpatei o pedeapsă cu închisoarea sub minimul special de 7 ani  prevăzut de lege.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei închisorii, instanţa va aplica inculpatului  pedeapsa de 2 ani  închisoare, apreciind că aplicarea unei astfel de pedepse este de natură să asigure scopurile prevăzute de art. 52 Cod penal, fiind deopotrivă un mijloc de constrângere, dar şi un mijloc de reeducare eficient.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că, aşa cum a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului  (cauza Sabou şi Pîrcălab c. României şi Hirst c. Marii Britanii), a cărei jurisprudenţă este obligatorie, aplicându-se cu preeminenţă faţă de dreptul intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constituţie, exerciţiul unui drept nu poate fi interzis decât în măsura în care există o nedemnitate.

Instanţa reţine că natura faptei săvârşite, reflectând o atitudine de sfidare de către inculpatul M.A.  a unor valori sociale importante, relevă existenţa unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b. Prin urmare, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice sau de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat vor fi interzise inculpatului  pe durata executării pedepsei.

Întrucât in raport de particularităţile dezvoltarii psiho-sociale a inculpatului  si imprejurarile cauzei, instanta considera ca scopurile educativ, preventiv si represiv ale pedepsei pot fi atinse si fara executarea efectiva a pedepsei privative de libertate, urmeaza sa suspende conditionat executarea acesteia  pe un termen de încercare de 4 ani  , stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal, constatand ca sunt indeplinite conditiile prev. de art. 81 C.pen 

In baza art. 359 Cpr.pen., instanta va atrage atentia inculpatului  asupra dispozitiilor a caror încălcare poate atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei. 

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.88 C.p. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive din data de 04 martie 2011 la 07.03.2011.

În baza art.118 C.p. va dispune confiscarea foarfecei din metal cu mânere din plastic de culoare neagră.

Va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Pentru culpa sa infracţională şi implicit culpa sa procesuală în baza art. 191 alin. 1 Cod proc. pen., va obligă pe inculpat la plata sumei de 1100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.