Partaj bunuri comune, contribuţia exclusivă a uneia dintre părţi

Sentinţă civilă 592 din 17.06.2010


OBIECT : art. 30, 31 din Codul familiei

Judecătoria a admis acţiunea reclamantei şi a constatat contribuţia exclusivă a acesteia la achiziţionarea imobilului în litigiu.

Prin Sentinţa civilă nr. 1125/2007 a Judecătoriei Caransebeş, irevocabilă prin neapelare la data de 20.07.2007, s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între reclamantă şi pârât la data de 08.06.2001 la Primăria comunei Obreja, din vina pârâtului, reclamanta urmând a-şi relua numele avut anterior încheierii căsătoriei,  s-a încredinţat mamei spre creştere şi educare minorul rezultat din căsătorie, tatăl fiind obligat la plata unei pensii de întreţinere de 97 lei.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 278/2005 de BNP, reclamanta a achiziţionat la data de 1 martie 2005 imobilul aflat în litigiu de la numiţii V.G.şi V.E. cu preţul de 300 euro, echivalentul a 10.930.000 rol.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că apartamentul în cauză a fost achiziţionat de reclamantă cu un ajutor financiar din partea părinţilor săi, după ce s-a despărţit de pârât, acesta neavând nici o contribuţie la achiziţionarea imobilului, ba, mai mult decât atât, nici nu a locuit vreodată cu reclamanta în acest apartament.

Faţă de considerentele prezentate mai sus, în baza art. 30, 31, 36 Cod familie, art. 673 ind 1 şi următoarele Cod procedură civilă, constatând că deşi imobilul a fost achiziţionat în timpul căsătoriei prin contribuţia exclusivă a reclamantei, la data cumpărării părţile erau separate în fapt, instanţa a admis acţiunea reclamantei.