Prestaţie tabulară

Sentinţă civilă 634 din 03.03.2010


Art.  22-24 Decret Lege 115/1938

Art. 948, 969 Cod civil

Judecătoria Caransebeş a admis  acţiunea civilă a reclamanţilor pentru prestaţie tabulară precum şi cererea de intervenţie a Primăriei oraşului Băile-Herculane,în contradictoriu cu pârâţii  D. N., şi D.I.V. şi a constat că reclamanţii au cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…../20 mai 1977 şi terenul în suprafaţă .de 264,30 mp în schimbul preţului de 21300 lei-ce au fost achitaţi antecesorilor pârâţilor D. N. şi D.I.V.,respectiv numiţilor D.N. senior şi soţia D. A., teren evidenţiat în CF nr. …

Pentru a hotărî astfel , instanţa  a reţinut că,  prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.  …./20 mai 1977 numita B. O.A. a vândut reclamanţilor casa cu nr. 168 şi construcţiile anexe din str. Trandafirilor , înscrisă în CF  …….. , construită pe terenul proprietatea Statului Român, fără nr. top  CF …… şi pe nr. top …………. , înscris în CF …………, ce trece în proprietatea Statului Român în baza Legii  58/59/1974.

La această dată  fiind în vigoare Legile 58/59/1974 – legile abuzive asupra  proprietăţii ale regimului communist, toate terenurile erau scoase din circuitul  civil , trecute în proprietatea statului, dar această nouă situaţie nu afectează validitatea convenţiilor  legal făcute anterior intrării în vigoare a acestor legi, sau efectul hotărârilor judecătoreşti menţionate, ce intră sub puterea lucrului judecat.

Mai mult, prin abrogarea expresă şi recunoaşterea abuzului  legislativ  în materie de proprietăţi prin Legea 18/1991, Legea 169/1995-  dreptul Statului Român asupra  terenului din CF ……….. nu subzistă, se declară ca inexistent.

În cauză , reprezentanţii actuali ai  Statului Român  , Primăria ………..  îşi justifică interesul formulării cererii de intervenţie în apărarea  legitimă a dreptului  preexistent în patrimoniul reclamanţilor de la data încheierii convenţiei autentice de  înstrăinare a construcţiilor şi-n baza prev. art. 36 alin.3 din Legea 18/1991, proprietarilor construcţiilor li se cuvine recunoaşterea dreptului de proprietate asupra terenului de sub construcţie.

În baza prev. art. 948,969 Cod civil instanţa va constata  faptul că reclamanţii  au cumpărat prin  contractul de vânzare cumpărare autentificat  sub nr…../20 mai 1977 şi terenul în suprafaţă de 264,30 mp în schimbul preţului de 22564 lei-ce au fost achitaţi antecesorilor pârâţilor D.N.şi D.I.V, respectiv numiţilor D.N.

Se va valida convenţia stipulată de părţi în cuprinsul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …../20 mai 1977 în sensul că construcţiile vândute sunt libere de sarcini sau servituţi şi declaraţiile defuncţilor D.N. sr. şi D.A. de primire a restului de preţ pentru terenul pe care este construită casa cu nr. 168 de sub nr. top ….. , în suprafaţă de 264,30 mp, înstrăinată ca efect al hotărârii judecătoreşti 874/1974 din patrimoniul acestora.