Partaj succesoral – raport de expertiza judiciara tehnica omologat

Sentinţă civilă 2097 din 30.11.2004


Partaj succesoral – raport de expertiza judiciara tehnica omologat

La dispunerea partajarii averii succesorale, instanta de fond a avut in vedere raportul de expertiza efectuat in cauza si posesia efectiva a suprafetelor de teren.

Prin sentinta civila nr.2097/30.11.2004, Judecatoria Caracal a admis actiunea formulata de reclamanta T.M. impotriva paratilor T.G., M.V., B.E., T.M., T.I., R.D. si omologand raportul de expertiza, cu modificarile solicitate de reclamanta, a atribuit loturi partilor.

Impotriva acestei sentinte au declarat apel partile pentru motive de netemeinicie invocand ca, in mod nejustificat, instanta nu a retinut corespunzator concluziile raportului de expertiza efectuat; s-a mai sustinut ca exista discrepante intre situatia retinuta in incheierea de admitere in principiu pronuntata in cauza si dispozitivul sentintei apelate, nefiind individualizate corect si concret suprafetele de teren corespunzator cotelor ideale retinute in incheierea de admitere in principiu.

Tribunalul Olt a apreciat ca solutia Judecatoriei Caracal este temeinica si legala si sintetizand criticile formulate de apelanti a retinut ca acestea vizeaza, in fapt, modul de repartizare a suprafetelor de teren pe loturi.

Instanta de control a constatat ca instanta de fond a procedat la omologarea raportului de expertiza intocmit in cauza, avand in vedere propunerile de lotizare depuse la dosar de toate partile, dovedindu-se nefondate criticile privind imprejurarea ca instanta de fond nu ar fi tinut cont de raportul de expertiza si de posesia efectiva a suprafetelor de teren.

Domenii speta