Fara titlu

Sentinţă civilă din 22.01.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DEJ

JUDEŢUL CLUJ

SENTINŢA  CIVILĂ  Nr. 52

Şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2010

Instanţa formată din:

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta … în contradictoriu cu pârâtul …, având ca obiect divorţ .

La apelul nominal făcut se prezintă părţile personal şi martorii...

Procedura indeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Fiind intrebate părţile reclamanta declară că nu doreste să se împace cu pârâtul, iar pârâtul declară că doreste să se impace cu reclamanta.

S-au luat declaraţii martorilor, sub prestare de jurământ. Cele declarate au fost consemnate în procese verbale separate, care s-au ataşat la dosar.

Intrebate fiind părţile, acestea arată că nu mai au cereri de formulat în probaţiune.

Nemaifiind cereri de formulat în probaţiune instanţa declară terminată faza probatorie şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reclamanta solicită admiterea acţiunii, desfacerea căsătoriei din vina pârâtului, păstrarea numelui dobândit prin căsătorie de către pârâtă, încredinţarea minorului spre creştere şi educare cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de ? parte din venitul realizat de acesta, fără cheltuieli de judecată.

Pârâtul se opune admiterii acţiunii, iar in subsidiar in cazul desfacerii căsătoriei solicită încredinţarea minorului la el.

I N S T A N Ţ A

Deliberând reţine că prin acţiunea civilă formulată de reclamanta … împotriva pârâtului …se solicită desfacerea căsătoriei prin divorţ, din vina  pârâtului, redobândirea de către reclamantă  a numelui avut anterior căsătoriei, acela de …, încredinţarea  minorului … spre creştere şi educare reclamantei, cu obligarea pârâtului  la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că pârâtul face imposibilă continuarea vieţii de familie.

Analizând  probele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 17.02.2001 la Primăria Municipiului Dej jud. Cluj  căsătoria fiind trecută în registrul de stare civilă la nr.25/2001 iar din relaţiile de căsătorie a rezultat minorul .

Din probatoriul administrat în cauză cât şi din declaraţiile martorilor audiaţi(f.20,21), rezultă că de neînţelegerile dintre părţi se face vinovat în exclusivitate pârâtul care obişnuieşte să consume băuturi alcoolice iar pe acest fond adopta un comportament agresiv atât verbal cât şi fizic atât  faţă de  reclamanta cât şi  faţă de minor şi cunoştinţe, reclamanta fiind nevoită să-şi ceară scuze în faţa acestora datorită comportamentului pârâtului. Nu contribuia la întreţinerea familiei, neinteresându-se de soarta minorului, de altfel părţile au mai avut pe rolul acestei instanţe o acţiune pentru desfacerea căsătoriei dar reclamanta în ideea că îşi va reveni,  datorită promisiunilor făcute s-a împăcat cu pârâtul, dar această şansă dată pârâtului nu a avut un efect pozitiv pentru viaţa de familie, pârâtul continuând cu acelaşi comportament.

Potrivit art.38 al.2 codul familiei, instanţa apreciază că relaţiile dintre părţi sunt grav şi iremediabil vătămate încât continuarea căsătoriei a devenit imposibilă, astfel că se va desface căsătoria prin divorţ din vina exclusivă a pârâtului.

Potrivit art.40 al.3 Codul familiei, reclamanta va relua numele avut anterior căsătoriei, acela de …”.

Aşa cum rezultă din ancheta socială efectuată în cauză reclamanta prezintă garanţii morale şi materiale pentru creşterea şi educarea minorului, astfel că se propune încredinţarea acestuia mamei.

În temeiul art.42 al.3 codul familiei, potrivit interesului minorului  … va fi încredinţat spre creştere şi educare mamei reclamante.

Potrivit art.86, 94 al.3 codul familiei pârâtul  va fi obligat la o pensie de întreţinere în cuantum  de 1/4 din venitul net lunar  al acestuia, începând cu data introducerii acţiunii civile 07.10.2009 şi până la majoratul minorului.

Nu se solicită cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

ÎN  NUMELE LEGII:

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta …împotriva pârâtului  … ambii domiciliaţi în Dej …judeţ Cluj şi în consecinţă:

- desface căsătoria încheiată între părţi la data de  17.02.2001 la Primăria Municipiului Dej jud. Cluj şi trecută în registrul de stare civilă la nr.  25/2001  din vina pârâtului.

- reclamanta îşi va relua numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de  …

- încredinţează la reclamantă spre creştere şi educare pe minorul .. născ.la data de  .. şi obligă  pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în cota de 1/4 parte/lună din venitul net lunar al acestuia, începând cu data introducerii acţiunii civile 07.10.2009 şi până la majoratul minorului.

Nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 19.01.2010.

2