Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (o.u.g nr. 195/2002)

Sentinţă penală 268 din 11.12.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

JUDEŢUL ARGEŞ

DOSAR NR. …./205/2012

Sentinţa penală nr. …

Şedinţa publică din 11 decembrie  2012

Completul compus din:

Judecător: …

Grefier : …

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung

 reprezentat prin procuror …

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul G.N., domiciliat în comuna …, sat … nr. …, jud. Argeş, având ca obiect infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002).

Conform art. 304 al. 2 C. pr. pen. s-a procedat la înregistrarea şedinţei de judecată cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul asistat de avocat L.O. în baza împuternicirii avocaţiale nr. 11/13.02.2012, martorul G.C. personal, lipsind martorul I.M.F..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, în conformitate cu dispoziţiile art. 327(1) C. pr. pen. a fost audiat martorul G.C., răspunsurile acestuia fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Instanţa constată că nu se mai impune audierea martorului I.M.F., fiind suficientă depoziţia acestuia de la urmărirea penală.

Reprezentantul Parchetului arată că nu stăruie în audierea martorului lipsă.

Faţă de acestea, instanţa declară încheiată cercetarea judecătorească, constată cauza în stare de pronunţare şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul, pune concluzii de condamnarea inculpatului pentru infracţiunea privind circulaţia pe drumurile publice, cu aplicarea unei pedepse în condiţiile art. 81 C. pen. – suspendarea condiţionată a executării pedepsei; a se face aplicarea dispoziţiilor art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit. b C. pen.; cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat L.O. pentru inculpat, având cuvântul, arată că acesta nu a închiriat autoturismul altor persoane. Persoanele audiate în cauză sunt rude ale coinculpatului I.A. şi, astfel, solicită înlăturarea acestora. În principal, solicită achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a C. pr. pen. În subsidiar, solicită a se avea în vedere dispoziţiile art. 74 lit.a C.pen.; coborârea pedepsei sub minimul special prevăzut de lege cu aplicarea disp. art. 81 C. pen.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunii reţinută în sarcina sa.

 

I N S T A N Ţ A :

Prin rechizitoriul nr. 1782/P/2011 din data de 22 martie 2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, au fost trimişi în judecată inculpaţii I.G.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 86 şi art. 89 Cod Rutier şi G.N., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 2 Cod Rutier.

Prin sentinţa penală nr. …/21.05.2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung în dosarul nr. …/205/2012, a fost condamnat inculpatul I.G.A., să execute pedeapsa cea mai grea de 500 lei amendă penală şi a fost disjunsă cauza în ceea ce priveşte pe inculpatul G.N.

Cauza disjunsă a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …./205/2012 la data de 21.06.2012.

În sarcina inculpatului G.N. s-au reţinut conform rechizitoriului nr. 1782/P/2011 din 22.03.2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung următoarele:

În seara zilei de 17.08.2011, în jurul orelor 22:10, agenţii brigăzii rutiere de la Poliţia Municipiului Câmpulung au fost sesizaţi telefonic în legătură cu producerea unui accident pe raza comunei Mihăeşti, eveniment ce a avut ca urmare vătămarea corporală a unei persoane, iar autorul a părăsit locul accidentului.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că în acea seară, învinuitul minor I.G.A. se afla împreună cu martorul P.L.I., în incinta unui magazin aparţinând societăţii comerciale deţinute de tatăl său, numitul I.G., în satul …. Învinuitul minor a fost chemat afară din magazin de învinuitul G.N., care i-a propus ca în schimbul sumei de 100 lei să-i încredinţeze autoturismul proprietate personală.

Aşa cum rezultă din declaraţiile minorului, dar şi ale martorilor audiaţi în faza de cercetare penală, rezultă că nu era prima dată când învinuitul minor I.G.A. primea o astfel de ofertă de la învinuitul G.N. şi că a mai condus autoturismul acestuia în mai multe rânduri.

Învinuitul minor a acceptat această sugestie, a cerut numitei I.C. – sora sa, suma de 100 lei, pe care i-a şi primit imediat, fără însă a menţiona pentru ce îi sunt necesari, iar în minutele următoare i-a înmânat - o învinuitului G.N., acesta oferindu-i cheile autoturismului marca BMW 320 I Cabrio, înmatriculată sub nr. B-…-…, deşi cunoştea vârsta acestuia – 16 ani, precum şi faptul că nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În jurul orelor 21:45 învinuitul minor I.G.A. în timp ce se deplasa cu autoturismul marca BMW 320 I Cabrio, înmatriculată sub nr. B-…-. pe DC 44, încredinţat de G.N., din cauza neîndemânării, a izbit violent şi frontal un atelaj hipo care se deplasa regulamentar din sens opus. Consecinţa acestui impact a fost vătămarea corporală a căruţaşului E.C., în vârstă de 54 ani, din comuna Stâlpeni.

Inculpatul G.N., nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii de încredinţare a unui autoturism altei persoane care nu are permis de conducere, deşi au existat martori oculari la momentul predării cheilor şi primirii banilor, respectiv P.L.I., M.C. şi S.C..

Inculpatul G.N. pretinde că autoturismul BMW i-a fost furat de către învinuitul minor I.G.A., iar la data de 29.02.2012 acesta a trimis prin poştă o sesizare prin care solicită efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii prev. de art. 208 alin. 4 C.p., faţă de minorul I.G.A., considerată ca o plângere cu caracter penal şi ataşată la dosarul iniţial.

În şedinţa publică din data de 11.09.2012, instanţa a dispus ataşarea dosarului penal nr. …/205/2012, în care s-a pronunţat sentinţa penală …/21.05.2012 de condamnarea inculpatului minor I.G.A..

La data de 16.10.2012, au fost audiaţi inculpatul G.N. şi martorii I.I., I.C.E., S.C., M.C. şi P.L.I..

La dosarul cauzei au fost depuse adeverinţa nr. 55013168/09.05.2012 şi caracterizarea inculpatului emise de SC A. D. SA.

În şedinţa publică din data de 16.10.2012, inculpatul a declarat că nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, şi a solicitat să se ia act că insistă în audierea martorilor I.M.F. şi G.C., martori audiaţi în faza de urmărire penală.

În şedinţa publică din 27.11.2012 a fost audiat martorul I.G.A., la cererea instanţei, iar la 11.12.2012 martorul G.C..

La dosar a fost depusă rezoluţia din 13 07 2012 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, în dosarul nr …/P/2012 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva lui I.G.A. pentru infracţiunea de furt de folosinţă prev de art 208 al 4 Cp.

Analizând actele dosarului instanţa reţine că, în seara zilei de 17.08.2011, în jurul orelor 22:10, inculpatul minor I.G.A. se afla împreună cu martorul P.L.I., în incinta unui magazin aparţinând societăţii comerciale deţinute de tatăl său. Acesta a fost chemat afară din magazin de inculpatul G.N., care i-a propus ca în schimbul sumei de 100 lei să-i încredinţeze autoturismul proprietate personală pe care să-l conducă, tranzacţie ce s-a materializat.

Inculpatul minor I.G.A. însoţit de martorul P.L.I. s-a deplasat cu autoturismul marca BMW 320 I Cabrio, înmatriculată sub nr. B-…-… pe DC 44, primit de la inculpat, pe drumul care face legătura între localităţile Valea Popii – Mihăeşti şi Rădeşti – Stâlpeni, iar pe o porţiune de şosea în rampă, din cauza neîndemânării, a izbit violent şi frontal un atelaj hipo care se deplasa regulamentar din sens opus. Consecinţa acestui impact a fost vătămarea corporală a căruţaşului E.C., în vârstă de 54 ani, din comuna Stâlpeni.

Fapta inculpatului care, la data de 17.08.2012, în jurul orelor 22:10, a încredinţat inculpatului minor I.G.A. autoturismul, marca BMW 320 I Cabrio, înmatriculată sub nr. B-…-… pe DC 44, spre a fi condus pe drumurile publice, deşi cunoştea că acesta din urmă nu a posedat şi nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de încredinţare cu ştiinţă a unui autovehicul, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane fără permis de conducere, prev.de art.86 alin.3 din OUG 195/2002. Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în încredinţarea de către inculpat a autoturismului minorului I.G.A, persoană cunoscută din anturajul inculpatului, pentru a-l conduce pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere.

Sub raport subiectiv, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în sensul că a prevăzut rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte. Legătura de cauzalitate, având în vedere că este vorba despre o infracţiune de pericol, iar nu de rezultat, rezultă ex re, starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite născându-se odată cu săvârşirea elementului material al infracţiunii.

Analizând apărarea inculpatului care a declarat că între el şi I.G.A. nu a existat nici o înţelegere prealabilă şi că autoturismul nu i l-a încredinţat în schimbul unei sume de bani, ci i-a fost luat de minor fără acceptul lui instanţa constată că această apărare nu a fost dovedită şi nici nu corespunde realităţii, nefiind confirmată cu certitudine de nici unul dintre martorii audiaţi în cauză şi nici de comportamentul inculpatului ulterior aflării că autoturismul proprietatea sa a fost angrenat într-un accident cu victime.

Singurii martori care au încercat în depoziţiile lor să acrediteze teza inculpatului sunt G.C. şi I.M.F., dar care nu probează inexistenţa înţelegerii prealabile dintre inculpat şi minor, nici unul dintre aceşti martori nefiind în mod continuu în compania inculpatului de la momentul în care acesta a parcat maşina în faţa magazinului-bar şi până la momentul la care inculpatul a primit telefonul prin care i s-a comunicat că minorul a produs un accident cu victime.

Teza acreditată de cei doi martori este infirmată de depoziţiile tuturor celorlalţi martori şi chiar de către martorul M.C. cel care l-a transportat cu maşina pe inculpat după aflarea veştii producerii accidentului de către I.G.A., care a declarat ,, am văzut când G.N. i-a dat cheile lui I.A.” precum şi de comportamentul foarte degajat al lui I.A. care a plecat cu maşina cu muzica dată tare, ceea ce demonstrează că acesta nu avea ce ascunde având consimţământul proprietarului pentru a se urca la volan şi a conduce acea maşină.

Mai sunt cel puţin două elemente care au format convingerea instanţei că maşina a fost încredinţată de inculpat minorului, unul este acela că maşina avea montat sistem de alarmă cu închidere centralizată, iar maşina nu era decapotată, vezi depoziţia martorului G.C., astfel că este exclus ca inculpatul să fi lăsat cheile în contact la momentul în care s-a dat jos din autoturism şi al doilea este acela că minorul era familiarizat cu autoturismul care nu este chiar la îndemâna oricărei persoane care se urcă pentru prima dată într-o maşină BMW, pe care ,,chipurile” vrea să o şi fure.

Toate aceste aspecte analizate fac dovada că inculpatul, care-l cunoştea foarte bine pe minor cu care nu era la prima tranzacţie de natura celei încheiate la data de 17 08 2012, a încredinţat cu bună ştiinţă autoturismul, deşi cunoştea că I.G.A. nu posedă permis de conducere, fapt ce l-a determinat pe inculpat atunci când l-a văzut pe unchiul minorului I.I. să-l sune pe minor şi să-i ceară să se întoarcă să aducă autoturismul pentru a nu afla de această înţelegere şi tatăl minorului.

Instanţa reţine că în cauză a fost răsturnată prezumţia de nevinovăţie care operează în favoarea inculpatului şi s-a făcut dovada cu probe certe, complete şi decisive că acesta a comis la data de 17.08.2011 încredinţarea autoturismului pentru a fi condus de o persoană minoră care nu posedă permis de  conducere, pentru care urmează să fie  condamnat

 La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social în concret al infracţiunii, circumstanţele personale ale inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, are un loc de muncă, precum şi atitudinea procesuală a inculpatului şi va dispune aplicarea unei pedepse orientate către minimul special prevăzut de lege, şi anume 6 luni închisoare, apreciind că această pedeapsă este aptă să atingă scopul preventiv şi educaţional al sancţiunii. Instanţa va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a –II -a şi lit. b Cod penal. Având în vedere faptul că infracţiunea a fost comisă absolut independent de aspectele referitoare la exercitarea funcţiei şi profesiei sau legate de exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa apreciază că nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. c, d şi e Cod penal, inculpatului.

Având în vedere că sunt întrunite condiţiile cumulative impuse de art. 81 Cod penal, apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82 Cod penal de 2( doi) ani şi 6(şase) luni. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Instanţa va face aplicarea art. 359 Cod proc. pen. şi va pune în vedere inculpaţilor dispoziţiile art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Astfel, dacă în cursul termenului de încercare inculpaţii vor mai săvârşi din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, se va revoca suspendarea condiţionată, dispunându-se executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În baza art. 191 alin. 1 Cod, instanţa va obliga pe inculpat la 1000 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 86 al. 3 din OUG 195/2001, aprobată prin Legea 49/2006-Codul Rutier, condamnă pe inculpatul G.N., fiul lui I. şi M., născut la … în Câmpulung, judeţul Argeş, domiciliat în comuna …, sat … nr. …, judeţul Argeş, studii 10 clase, muncitor, fără antecedente penale, CNP …, la 6 luni închisoare.

În baza art.81 C.pen.

Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate.

În baza art.82 C.pen.

Fixează termen de încercare pentru inculpat pe o perioadă de 2(doi) ani şi 6(şase) luni.

Pune în vedere inculpatului disp.art.71 al.1 şi 5 C.pen. rap. la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

Dispune suspendarea pedepselor accesorii pe durata termenului de încercare.

În baza art.191 C.pr.pen.

Obligă pe inculpat să plătească statului suma de 1000 lei cheltuieli judiciare.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ….

Preşedinte, Grefier,