Contestatie la executare. Reunirea executarilor.Cheltuieli de execuatare.

Sentinţă civilă 2011 din 19.12.2011


Tip document: sentinta civila

Nr. document:  2011

Data document: 19.12.2011

Domeniu asociat: Executare silita

Titlu jurisprudenta: Contestatie la executare. Reunirea executarilor.Cheltuieli de execuatare.

Prin cererea înregistrata la instanta sub nr. 758/213/2010 din 08.04.2010 contestatorul SM a solicitat, in contradictoriu cu intimatul DI, BEJ PG si BEJ GR, ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna suspendarea executarilor silite in dosarele 29/C/1202/21372009 si 4/2010 pana la solutionarea cererii de conexare a executarilor silite; reunirea executarilor silite începute de BEJ PG si BEJ GR in dosarele de executare nr. 29/C/1202/213/2009 si respectiv nr. 4/2010; executarea silita sa fie înfaptuita potrivit titlurilor executorii - sentinta civila nr. 546/16.04.2008 a Judecatoriei Corabia, decizia civila nr. 217/03.09.2009 a Tribunalului Olt, decizia civila nr. 79/27.01.2009 a Curtii de Apel Craiova, de catre executorul judecatoresc PG, primul care a început executarea; sa se pronunte instanta asupra cheltuielilor de executare efectuate de contestator si de intimat pana in momentul executarii; sa trimita dosarele conexate la BEJ PG, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

In fapt, contestatorul a aratat ca a investit cu formula executorie hotararile pronuntate in  dosarul nr. 1991/213/2007 avand ca obiect granituire, în contradictoriu cu intimatul DI, formuland cerere de executare la BEJ PG, formandu-se dosarul de executare 29/C/1202/213/2009, in care debitorul a fost somat pentru a executa cheltuielile de judecata ocazionate de solutionarea dosarului 1991/213/2007 in fond, apel si recurs, precum  si in vederea stabilirii hotarului dintre proprietatile partilor,  precum  si a cheltuielilor de executare.

La randul sau, debitorul DI a înteles sa formuleze cerere de executare silita la BEJ GR, formandu-se dosarul nr. 4/2010, pentru stabilirea liniei de hotar. S-a mai  aratat  ca ambele executari sunt in acelasi stadiu, emitandu-se in fiecare dosar de executare cate o somatie,  creditorul înstiintand BEJ GR de existenta dosarului înregistrat la BEJ PG, în vederea conexarii executarilor silite pe cale amiabila la primul executor judecatoresc solicitat.

Intimatul DI a sutinut ca executorul judecatoresc PG avea 2 luni de cand amana executarea, intocmind in dosarul de executare o singura somatie. Referitor la procesul verbal de executare a aratat ca executorul judecatoresc GR a mers la fata locului, a constatat ca hotarul trece prin anexa sa, si a apreciat ca singura varianta pentru a se realiza executarea era daca partile acceptau sa modifice punctele de reper, insa pentru ca partile nu au acceptat nu s-a materializat executarea. Referitor la sustinerea contestatorului potrivit careia executorul judecatoresc trebuia sa puna in vedere debitorului sa-si ridice constructia, a apreciat ca aceasta nu are relevanta, insa in mod corect a concluzionat ca nu poate fi executat titlul executoriu. Referitor la cererea privind reunirea executarilor se arata ca art. 373 pct. 4 C.P. Civila precizeaza foarte clar situatia in care se poate formula o astfel de cerere, apreciind ca in cauza de fata s-a incheiat o executare cu privire la hotarul dintre proprietatile partilor, si executorul PG  nu mai poate veni sa faca o alta executare, astfel ca in conditiile in care o executare este avansata fata de cealalata nu se poate dispune reunirea executarilor, solicitand respingerea cererii. In subsidiar, a solicitat ca executarea sa se faca de catre executorul judecatoresc GR, deoarece este in faza cea mai avansata, solicitand de asemenea respingerea capatului de cerere privind pronuntarea asupra cheltuielilor de executare.

In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 3734 C.P. Civila si art. 403(1) C.P. Civila.

In sprijinul si pentru dovedirea cererii contestatorul a depus la dosar, in copie, urmatoarele inscrisuri: încheierea din 10.07.2009 pronuntata de Judecatoria Corabia in dosar nr. 1202/213/2009, somatie din 18.02.2010 in dosarul de executare nr. 29/C/1202/213/2009, proces verbal din 04.03.2009 in dosarul nr. 29/C/1202/213/2009, dovada de comunicare in acelasi dosar, proces verbal din 01.03.2009 in dosarul nr. 29/C/1202/213/2009, Incheierea din 10.02.2010 pronuntata de Judecatoria Corabia in dosar nr. 338/213/2010, dovada de comunicare in dosarul nr. 4/2010, somatie din 22.02.2010 in dosarul nr. 4/2010, proces verbal de cheltuieli din 22.02.2010 in dosarul nr. 4/2010, copie cerere catre BEJ GR, citatie in dosarul nr. 439/213/2010, copie cerere de chemare in judecata din 03.03.2010.

 La termenul de judecata din 05.05.2010 contestatorul a depus la dosar un set de inscrisuri reprezentate de: certificat din 30.04.2010 in dosarul nr. 439/213/2010, somatie din 29.04.2010 emisa in dosarul nr. 4/2010, adresa din 29.04.2010 in dosarul nr. 4/2010, precum  si note scrise, invederand ca obiectul cauzei nu este „contestatie la executare” ci „reunirea executarilor”, aratand ca nu se contesta titlul executoriu sau vreun act de executare, ci se solicita numai reunirea celor doua executari. De asemenea s-a depus la dosar de catre contestator, copia dosarului nr. 1035/213/2010 avand ca obiect „suspendare provizorie a executarii” (filele 31 – 40), solicitand instantei sa ia act de plata cautiunii in valoare de 500 lei, apreciind ca in cauza de fata nu mai trebuie platita alta cautiune in completare. Cu privire la stadiul executarilor, avand in vedere ca la 10.05.2010 executorul judecatoresc GR a incheiat procesul verbal din care rezulta ca nu s-a facut executarea, acest proces verbal putand fi contestat pana la 25.05.2010, apreciaza ca subzista motivele promovarii cererii de reunire a executarilor.

Legal citat, intimatul DI a depus la dosar, prin aparator, procesul verbal nr. 4/2010 din 10.05.2010 intocmit de executor judecatoresc GR.

La termenul de judecata din 02.06.2010 contestatorul a depus la dosar un set de inscrisuri, respectiv: rezolutia data in dosarul nr. 1236/213/2010, imputernicire avocatiala nr. 210006/25.05.2010, cerere chemare in judecata si procesul verbal nr. 4/2010 din 10.05.2010, aratand ca s-a format un nou dosar ce are ca obiect contestatie la executare, privind partile din cauza de fata.

Prin cererea inregistrata sub nr. 1235/213/2010 din 28.05.2010 contestatorul SM a formulat, in contradictoriu cu intimatul DI si  BEJ GR, contestatie la executare prin care a solicitat anularea procesului verbal nr. 4/2010 din 10.05.2010 al BEJ GR si cheltuieli de judecata.

In fapt s-a aratat ca la data de 10.05.2010 executorul judecatoresc GR s-a deplasat la domiciliile partilor in vederea stabilirii hotarului despartitor, conform deciziei civile nr. 217/03.09.2008 a Tribunalului Olt. Executorul judecatoresc a procedat la masuratori conform dispozitivului hotararii mentionate anterior, retinand ca nu se poate intinde sfoara intre cele doua puncte de reper intrate in autoritate de lucru judecat, intrucat intre acestea se interpune o constructie anexa a creditorului DI. In aceasta situatie executorul a propus doua variante de stabilire a liniei de hotar, prin mutarea unuia din punctele de reper din titlul executoriu, respectiv „mutarea punctului din S” sau stabilirea unui „punct la distanta de 47,9 m.l. inceputa din latura de N”, prima varianta fiind refuzata de contestator si a doua varianta fiind refuzata de intimat. In aceste conditii concluzia executorului judecatoresc a fost ca nu se poate stabili linia de hotar conform deciziei civile si executarea nu poate fi efectuata silit.

S-a apreciat de catre contestator ca procesul verbal de executare nr. 4/2010 din 10.05.2010 este nelegal deoarece executorul judecatoresc a propus variante prin schimbarea punctelor de reper intrate in autoritate de lucru judecat, cu nerespectarea titlului executoriu, ambele variante avand consecinta diminuarii proprietatii uneia dintre parti si augmentarea proprietatii celeilalte parti. De asemenea s-a arata de catre contestator ca fata de impedimentul de a trage sfoara in linie dreapta prin punctele de reper din dispozitivul titlului executoriu, executorul trebuia sa puna in discutia partilor necesitatea efectuarii unei expertize topografice cu obiectivul de a stabili punctele in care linia de hotar intalneste constructia intimatului, pentru a se putea stabilia linia de hotar conform titlului executoriu pe directia N-S pana la constructie si dupa aceasta, respectiv pentru a se determina distanta pe care constructia impiedica stabilirea liniei hotarului.

S-a aratat totodata ca tot la latitudinea executorului judecatoresc exista posibilitatea de a stabili alt termen pentru efectuarea executarii, pana la care intimatul sa elibereze spatiul prin ridicarea constructiei.

Fata de aspectele expuse anterior, s-a apreciat de catre contestator ca executorul judecatoresc GR a blocat executarea in vederea stabilirii liniei de hotar in beneficiul intimatului, obstructionand executorul judecatoresc PG in efectuarea executarii, si prin conduita sa a condus la promovarea de procese pentru reunirea executarii si contestatie la executare.

La data de 15.06.2010 s-a atasat la dosarul cauzei copie de pe dosarul de executare nr.4/2010 al BEJ GR (filele 10 – 54).

La termenul de judecata din data de 23.06.2010 instanta, constatand ca dosarele se afla in fata aceleiasi instante, intre aceleasi parti, obiectul si cauza avand o stransa legatura,  apreciind ca sunt indeplinite prevederile art. 164 C.P. Civila, a dispus conexarea dosarului nr. 1235/213/2010 la dosarul nr. 758/213/2010.

Contestatorul a depus de asemenea la dosar copia sentintei civile nr. 546/16.04.2008 pronuntata de Judecatoria Corabia în dosarul cu nr. 1991/213/2007,  copia deciziei civile nr. 218/03.09.2008 pronuntata de Tribunalul Olt în dosarul cu nr. 1991/213/2007, copia deciziei nr. 79/27.01.2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova în acelasi dosar, copia facturilor seria BGD nr. 0001324/17.02.2010 si  BGD nr. 0001337/24.02.2010, precum si copii de pe chitantele nr. 871/17.02.2010 si 880/24.02.2010 reprezentand cheltuieli de executare.

Prin sentinta civila nr. 951/07.07.2010 instanta a respins contestatia la executare privind anularea procesului verbal din data de 10.05.2010 cu nr. 4/2010 al BEJ GR. A admis in parte cererea formulata de contestatorul SM in contradictoriu cu  intimatii: DI, Birou Executor Judecatoresc PG si Birou Executor Judecatoresc GR, asa cum a fost precizata de catre aparatorul sau si a dispus reunirea executarilor incepute de executorii PG si GR, efectuarea executarii de catre executor GR, executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat  si trimiterea dosarului la executorul judecatoresc GR. S-a luat act ca s-a renuntat la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite. S-a constat ca s-au efectuat cheltuieli de executare conform Ordinului nr. 2550/2006 al MJ publicat in M.Of. nr. 936/2006. S-a dispuns restituirea  cautiunii de 500 lei catre contestatorul SM. S-a luat  act ca petentul si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecata pe calea unei actiuni separate. A fost obligat  petentul la plata sumei 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata catre intimat, constand în  onorariu avocat.

Recursul declarat  de catre contestatorul SM a fost admis de Tribunalului Olt prin decizia nr. 229/15.02.2011 prin care s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare.

Instanta de casare a retinut ca, în conditiile în care executorul judecatoresc GR a constat, în urma masuratorilor, ca nu se poate stabili linia de hotar conform deciziei civile nr.217/03.09.2008 pronuntata de catre Tribunalul Olt si ca executarea silita nu poate fi efectuata, în cauza se impunea efectuarea unei expertize topografice, avand în vedere încheierea din 21.01.2010, pronuntata de catre Tribunalul Olt în cuprinsul careia s-a mentionat ca hotararea în granituire poate fi executata. Instanta de recurs a mai retinut ca pentru pronuntarea unei solutii în conformitate cu dispozitiile art.129 C.proc.civ instanta de fond avea obligatia sa dispuna atasarea dosarului de fond care cuprindea raportul de expertiza  întocmit de catre expert CA si schita anexa la raportul de expertiza pentru a lamuri cauza sub toate aspectele.

Instanta de recurs, a casat cauza cu trimitere spre rejudecare punand în vedere instantei de fond ca la  rejudecare sa dispuna efectuarea unei expertize topometrice si sa suplimenteze probatoriile, daca este cazul, prin efectuarea unei cercetari locale.

Cauza a fost reînregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia sub nr. 758/213/2010? la data de 09.03.2011.

În virtutea rolului activ prevazut de art. 129 Cod procedura civila si pentru justa solutionare a cauzei, instanta a dispus atasarea dosarului de executare silita  nr. 4/2010 al BEJ GR (filele 9-79).

Prin încheierea pronuntata la termenul de judecata din data de 03.05.2011 instanta a dispus atasarea dosarului de fond nr.1991/213/2007, avand ca obiect granituire  care cuprinde raportul de expertiza  întocmit de catre expert CA si schita anexa la raportul de expertiza, a încuviintat efectuarea unei expertize topografice si a luat act ca petentul SM a renuntat la capatul de cerere avand ca obiect suspendarea executarilor silite in dosarele 29/C/1202/21372009 si 4/2010 pana la solutionarea cererii de conexare a executarilor silite.

Raportul de expertiza tehnica topografica întocmit de catre ing.expert FM a fost depus la dosarul cauzei la data de 19.09.2011 (filele 112-124).

Avand în vedere ca contestatorul este cel care determina cadrul procesual sub aspectul obiectului si partilor, instanta a încuviintat cererea contestatorului SM si a rectificat citativul, dispunand conceptarea si citarea intimatelor BEJ PG si BEJ GM.

La termenul de judecata din data de 27.09.2011 instanta de judecata a dispus efectuarea unei cercetari la fata locului. Rezultatul cercetarii la fata locului a fost consemnat în procesul-verbal de cercetare la fata locului, atasat la dosarul cauzei la filele 150-151.

Întrucat la întocmirea raportului de expertiza  tehnica topografica ing.expert FM nu a respectat dispozitiile instantei în sensul ca trebuia sa efectueze masuratorile conform  raportului de expertiza  întocmit de catre expert CA si schitei anexa la raportul de expertiza, (fila 6 din dosarul de fond nr.1991/213/2007), raport omologat de instanta de fond, instanta a încuviintat cererea contestatorului privind efectuarea unei contraexpertize contrarii de catre un alt expert.

Raportul de expertiza contrara întocmit de catre expertul desemnat de catre instanta, ing.expert. AP, a fost depus la dosarul cauzei la filele 210-215.

La termenul de judecata din data de 13.12.2011 instanta a invocat din oficiu si a pus în discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ PG si BEJ GR.

La acelasi termen de judecata intimatul DI a depus la dosarul cauzei punctul de vedere al expertului asistent SG, concretizat într-un raport de expertiza topografica si schita masuratorilor.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a intimatilor BEJ PG si BEJ GR., exceptie absoluta si peremptorie care are prioritate cu privire la solutionare în raport de fondul cauzei, instanta urmeaza sa admita exceptia invocata din oficiu pentru urmatoarele considerente (decizia nr.162/22.04.2008 a ÎCCJ):

Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. 1 din legea nr. 188/2000, executorul judecatoresc este învestit sa îndeplineasca un serviciu de interes public, iar potrivit dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. a din aceeasi lege executorul judecatoresc are atributia de a pune în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

De asemenea, dispozitiilor art. 57 si 58 din legea nr. 188/2000, privind executorii judecatoresti, prevad ca actele executorilor judecatoresti sunt supuse, în conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente, cei interesati sau vatamati prin actele de executare putand formula contestatie la executare, în conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

În acest context, avand în vedere ca rolul executorului judecatoresc este acela de a îndeplini un serviciu de interes public, acesta nu poate fi parte într-o actiune în fata instantei judecatoresti cu privire la actele de executare îndeplinite în exercitarea atributiilor de serviciu, calitate procesual activa si pasiva în cadrul unei contestatii la executare avand doar partile interesate sau vatamate prin actul de executare întocmit în cadrul unui dosar de executare.

Calitatea procesual pasiva a executorului judecatoresc nu este determinata nici macar de opozabilitatea hotararii judecatoresti pronuntate cu privire la actul de executare efectuat de catre acesta, în masura în care, actele acestuia sunt supuse controlului instantelor de judecata si, în calitatea sa de asigurator al unui serviciu de interes public, este obligat sa respecte o hotarare judecatoreasca irevocabila.

Problema unei asemenea calitati a organului de executare s-ar putea pune numai în ipoteza din art. 399 alin. 1 ultima teza din Codul de procedura civila, atunci cand se face contestatie la executare pentru motivul ca "organul de executare refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile prevazute de lege."

Analizand întregul material probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la capatul de cerere prin care a solicitat anularea procesului verbal nr. 4/2010 din 10.05.2010 al BEJ GR si cheltuieli de judecata.

Prin sentinta civila nr. 546/16.04.2008 pronuntata de Judecatoria Corabia în dosarul cu nr. 1991/213/2007, a fost admisa în parte actiunea reclamantului SM. A fost omologat, în parte, raportul de expertiza întocmit în cauza  cu modificarile aduse de instanta si a fost stabilit hotarul despartitor între proprietatile partilor, avand ca puncte de reper distanta dintre cei doi stalpi de beton care despart proprietatile partilor la strada, în linie dreapta.

Prin decizia civila nr. 218/03.09.2008 pronuntata de Tribunalul Olt în dosarul cu nr. 1991/213/2007,  irevocabila prin decizia nr. 79/27.01.2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova în acelasi dosar, a fost schimbata în parte sentinta civila nr. 546/16.04.2008  s-a stabilit hotarul despartitor între proprietatile partilor, pe latura de E a terenului contestatorului SM, conform schitei de la fila 6 dosar fond , respectiv pe directia de N-S astfel încat terenul reclamantului sa aiba pe latura de N - 34,5 m.l. si pe latura de S - 42,8 m.l. Au fost mentinute restul dispozitiilor sentintei civile nr. 546/16.04.2008. În considerentele deciziei civile nr. 218/03.09.2008 pronuntata de Tribunalul Olt s-a retinut ca linia de hotar se va stabili N-S, în linie dreapta (fila 13).

Pentru executarea silita a acestui titlu executoriu creditorul SM s-a adresat catre BEJ PG. Pe rolul BEJ PG s-a format dosarul de executare 29/C/1202/213/2009. La data de 18.02.2010 executorul judecatoresc PG a emis o somatie catre debitorul DI pentru stabilirea liniei de hotar si achitarea cheltuielilor de judecata din titlul executoriu.

La randul sau, intimatul DI s-a adresa catre BEJ GR pentru punerea in executare a titlului executoriu, formandu-se dosarul de executare nr. 4/2010, pentru stabilirea liniei de hotar.

Contestatorul SM a solicitat instantei, prin cererea ce a facut obiectul dosarului nr. 1235/21372010, care s-a conexat la dosarul nr. 758/213/2010, anularea procesului verbal nr. 4/2010 din 10.05.2010 al BEJ GR si  cheltuieli de judecata.

În drept, potrivit art.399 C.proc.civ., "împotriva executarii silite însesi, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art.2811 C.proc.civ., se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu . . .”

            Prin alineatul 2 al aceluiasi articol se dispune în sensul ca "nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita însasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal".

            Ca atare, contestatia la executare este mijlocul procesual prin care partile interesate sau vatamate prin modul de realizare a executarii silite, cu neobservarea sau ignorarea conditiilor si formalitatilor stabilite de procedura executionala, se pot plange instantei competente în vederea desfiintarii sau anularii formelor sau actelor de executare nelegale, daca singura modalitate pentru înlaturarea vatamarii produse contestatorului ca urmare a actelor de executare nelegale este anularea actelor de executare întocmite cu neobservarea dispozitiilor legale.

Potrivit art.7 din Legea nr.188/2000, privind executorii judecatoresti, executorul judecatoresc are ca  atributie si „constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila”.

Asa cum reiese din procesul verbal nr. 4/2010 din data de 10.05.2010 (fila 40), executorul judecatoresc GR s-a deplasat la domiciliile partilor, a procedat la masurarea laturii de N si a laturii de S a proprietatii lui SM, a stabilit punctele de reper din partea de N si S , si a întins o sfoara pe latura de E a proprietatii acestuia, respectiv partea de V a lui DI, constatand astfel ca din partea de N a proprietatilor exista o suprafata de 47,9 m.l. pe care se afla amplasata o constructie-anexa gospodareasca a lui DI, astfel ca nu se poate trage linie dreapta pe directia N – S, deoarece intra in coltul acestei anexe. Se mentioneaza de asemenea in procesul verbal de executare ca s-a solicitat partilor intelegere pentru mutarea punctului de reper din partea de S, pentru a se puntea trage linie dreapta, insa s-a opus SM, sau pentru stabilirea unui punct la distanta de 47,9 m.l. inceputa din  latura de N, insa s-a opus DI. In aceste conditii s-a concluzionat de catre executorul judecatoresc ca nu se poate stabili linia de hotar conform titlului executoriu si executarea nu poate fi efectuata.

Expertizele efectuate cu prilejul rejudecarii fondului (filele 210-215) si procesul-verbal de cercetare la fata locului (filele 150-151) confirma faptul ca linia de hotar nu poate fi trasata în linie dreapta între punctele de reper A si B, pe latura de E a terenului numitului SM conform schitei cadastrale de la fila 6 dosar fond  pe directia N-S astfel incat terenul reclamantului SM sa aiba pe latura de N - 34,5 m.l. si pe latura de S - 42,8 m.l, întrucat linia de hotar astfel stabilita strabate o anexa a intimatului DI (bucatarie magazie) iar în titlul executoriu  nu s-a retinut obligatia de demolare a anexei pentru a face posibila trasarea liniei de hotar în linie dreapta.

În mod corect executorul judecatoresc a constatat existenta unui impediment la executare constand în imposibilitatea trasarii liniei de hotar în linie de hotar în linie dreapta.

Cu privire la procesul-verbal de executare silita nr.4/10.05.2010 (fila 40), instanta a retinut ca nu au fost invocate motive de anulare/nulitate.

Potrivit art. 3717 alin.3 C.pr.civ., sumele ce urmeaza sa fie platite cu titlu de cheltuieli de executare se stabilesc de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal – care constituie titlu executoriu – pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, în conditiile legii

În acord cu prevederile art. 37alin.1 din Legea nr. 188/2000, executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. În cazul executarii silite directe, respectiv granituire, onorariul maxim este de 2200 lei pentru debitor persoana fizica, onorariul minim fiind în cuantum de 60 lei( Ordinul MJR nr.2550/2006)

 Alineatul 3 al articolului anterior mentionat stipuleaza ca executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea în executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului, ceea ce înseamna ca partile pot achita fractionat onorariul.

Separat de aceasta suma, executorul judecatoresc are dreptul la returnarea cheltuielilor facute cu emiterea diverselor acte în derularea procedurii de executare silita, acestea fiind cuprinse în Hotararea nr.2/17.02.2007 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si care face parte integranta din Statutul Executorilor Judecatoresti.

Prin procesul verbal de cheltuieli nr.4/2010 din data de 22.02.2010 au fost stabilite cheltuieli de executare în cuantum de 1470,40 lei constand în: onorariu executor în cuantum de 1200 lei, consultatii în legatura cu constituirea actelor executionale în cuantum de 100 lei, formare dosar 10 lei, înregistrare dosar 1 leu, emitere somatie 10 lei, cheltuieli de transmitere prin posta a actelor de procedura 4,8 lei, arhivare dosar 30 lei, proces-verbal de constatare 100 lei.

Instanta a retinut ca executorul judecatoresc GR a redactat adrese, a emis somatii, fiecare act putand ocaziona cheltuieli în jur de 10 lei fiecare.

Avand în vedere taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, si sumele anterior mentionate, instanta concluzioneaza ca, în dosarul de executare silita nr.4/2010, cheltuielile de executare în cuantum de 1470,40 lei, retinute prin procesul-verbal din data de 13.11.2007, sunt calculate în limite legale.

Prin urmare, pentru cele expuse, vazand , dispozitiile Legii nr.188/2000, art.399 si urmatoarele, urmeaza a se respinge contestatia la executare în sensul pretins.

 Cu privire la capatul de cerere avand ca obiect reunirea executarilor

Petentul SM a solicitat instantei ca, in temeiul art. 3734  si art. 403 (1) C.P. Civila, sa se dispuna suspendarea executarilor silite in dosarele 29/C/1202/21372009 si 4/2010 pana la solutionarea cererii de conexare a executarilor silite; reunirea executarilor silite incepute de BEJ PG si BEJ GR in dosarele de executare nr. 29/C/1202/213/2009 si respectiv nr. 4/2010; executarea silita sa fie infaptuita potrivit titlurilor executorii - sentinta civila nr. 546/16.04.2008 a Judecatoriei Corabia, decizia civila nr. 217/03.09.2009 a Tribunalului Olt, decizia civila nr. 79/27.01.2009 a Curtii de Apel Craiova, de catre executorul judecatoresc PG, primul care a inceput executarea; sa se pronunte instanta asupra cheltuielilor de executare efectuate de contestator si de intimat pana in momentul executarii; sa trimita dosarele conexate la BEJ PG, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

Potrivit art. 3734 C.P. civila, „Cand privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe executari silite, instanta de executare în circumscriptia careia a început prima executare, la cererea persoanei interesate, va putea sa le reuneasca, dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar daca executarile sunt în acelasi stadiu, de catre executorul judecatoresc care a început cel dintai executarea, chiar daca ele au fost pornite de organe de executare diferite, în afara de cazul în care legea prevede altfel. În cazul în care dispune conexarea executarilor, instanta, prin încheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana în momentul conexarii. Totodata, va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul judecatoresc desemnat potrivit alin. 1.  Desistarea, dupa conexare, a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va putea sa împiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai înaintat.”

Instanta a retinut ca în dosarul de executare silita al BEJ PG au fost întocmite doar somatia imobiliara din data de 18.02.2010 si procesul-verbal de cheltuieli din data de 04.09.2009 (filele 40-42 din dosarul conexat nr.1235*/213/2010).

In dosarul de executare silita al GR nr.4/2010 au întocmite urmatoarele acte de executare silita:  somatia imobiliara, procesul-verbal de cheltuieli din data de  22.02.2010, procesul-verbal întocmit la data de 09.03.2010 si procesul-verbal întocmit la data de 10.05.2010 (filele 23-24, 33, 40 din dosarul  nr.758/213/2010*)

Fata de situatia de fapt, instanta apreciaza ca in cauza sunt indeplinte cerintele prevazute de art 3734 C.P. Civila, urmand a dispune reunirea executarilor, si avand in vedere ca actul de executare cel mai inaintat a fost efectuat de BEJ GR, urmeaza a dispune efectuarea executarii de catre acesta.

De asemenea, urmeaza a se lua act ca s-a renuntat la cererea privind suspendarea executarii silite in dosarele 29/C/1202/21372009 si 4/2010 pana la solutionarea cererii de conexare a executarilor silite .

Prin procesul verbal de cheltuieli nr. 29/C/1202/21372009  din data de 04.09.2009 au fost stabilite cheltuieli de executare în cuantum de 4624,69 lei l constand în : onorariu executor urmarire imobiliara 261,24 lei, onorariu executor urmarire granituire 1785 lei, în cuantum de 1200 lei, consultatii în legatura cu constituirea actelor executionale în cuantum de 100 lei, formare dosar 11,9 lei, emitere somatie 11,9 lei, adresa primarie 11,9 lei, emitere 2 adrese Politie 13,80 lei, adresa debitor 11,9 lei, comunicare acte 142,80 lei, arhivare dosar 35,70 lei, proces-verbal de constatare 119lei, taxe si timbre 44,75 lei.

Instanta a retinut ca executorul judecatoresc GR a redactat si comunicat adrese, a emis somatii si ca la aceste cheltuieli s-a adaugat TVA .

Avand în vedere taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, si sumele anterior mentionate, instanta concluzioneaza ca, în dosarul de executare silita, cheltuielile de executare în cuantum de 4624,69 lei lei, retinute prin procesul-verbal din data de 13.11.2007, sunt calculate în limite legale stabilite prin Ordinul MJ nr.2550/2006 si Statutul Executorilor Judecatoresti.

Fata de solicitarea contestatorului ca instanta sa se pronunte cu privire la cheltuielile de executare efectuate in cele doua dosare de executare, instanta urmeaza a lua act ca acestea s-au efectuat in conformitate cu dispozitiile legale în materia executarii silite.

În ceea ce priveste modul in care vor fi suportate cheltuielile de executare silita, avand în vedere dispozitiile art.584 C.civ si faptul ca obiectul executarii silite consta în stabilire liniei de hotar între doua fonduri limitrofe, instanta retine ca executarea silita profita ambelor proprietati, motiv pentru care va obliga contestatorii si intimatii sa suporte cheltuielile de executare în cote egale, de ? pentru fiecare.

Avand in vedere dispozitiile art.274 C.proc.civ si solutia instantei cu privire la capetele de cerere formulate urmeaza sa respinga cererea contestatorului privind obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

Avand in vedere dispozitiile art.274 C.proc.civ va obliga contestatorul sa plateasca intimatului suma de 1600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ GR.

Respinge contestatia la executare avand ca obiect anularea procesului verbal nr.4/2010 întocmit la data de 10.05.2010 al BEJ GR ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Respinge contestatia la executare avand ca obiect anularea procesului verbal nr.4/2010 întocmit la data de 10.05.2010 al BEJ GR, formulata în contradictoriu cu intimatul DI, ca neîntemeiata.

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ PG si BEJ GR cu privire la capatul de cerere avand ca obiect reunirea executarilor .

Respinge cererea avand ca obiect reunirea executarilor ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Admite în parte cererea avand ca obiect reunirea executarilor.

Dispune reunirea executarilor începute de catre BEJ PG si BEJ GR.

Dispune ca  executarea silita sa fie înfaptuita de catre executorul judecatoresc GR, executorul judecatoresc care a îndeplinit actul de executare cela mai înaintat.

Dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul judecatoresc desemnat, respectiv GR.

Ia act ca, contestatorul a renuntat la capatul de cerere privnd suspendarea executarilor silite în dosarele nr.29/C/1202/213/2009 si nr.4/2010, pana la solutionarea cererii de conexare a executarilor silite.

Constata ca în dosarele de executare silita dosarele nr.29/C/1202/213/2009 si nr.4/2010 s-a efectuat cheltuieli de executare conform dispozitiilor legale în materie.

Obliga  contestatorul si intimatul sa suporte cheltuielile de executare în cote egale, de 1 pentru fiecare.

In temeiul art.274 C.proc.civ respinge capatul de cererea privind obligarea intimatului DI la plata cheltuielilor de judecata.

In temeiul art.274 C.proc.civ obliga contestatorul SM sa plateasca intimatului DI la plata sumei de 1600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica din 19.12.2011, la sediul Judecatoriei Corabia, jud. Olt.

publicata pe portal 29.06.2012

Presedinte Lascu Elena