Iesirea din indiviziune cu privire la un imobil proprietate comuna a sotilor

Sentinţă civilă 148 din 24.01.2013


Prin cererea inregistrata la Judecatoria Turnu Magurele sub nr. 2xxx/329/20.07.2011 reclamantul D.M.G., in calitate de creditor al paratului G.S., a solicitat in contradictoriu cu paratii G.S. si G.I. iesirea din indiviziune cu privire la imobilul casa de locuit din caramida, parter si etaj cu 5 camere si hol situate in com. Izbiceni, jud. Olt, imobil pe care paratii il stapanesc in cote de ½ conform sentintei civile nr. 6xx/23.05.2008 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele in dosarul civil nr. 3xxx/329/2007. Reclamantul a solicitat instantei sa dispuna lichidarea starii de indiviziune prin atribuirea in natura catre paratul G.S.  (debitorul reclamantului) a imobilului indicat anterior.

In subsidiar, reclamantul a solicitat instantei ca, in situatia in care va dispune lichidarea starii de indiviziune prin atribuirea in natura a imobilului casa de locuit catre parata, sa dispuna ca plata sultei pe care parata G.I. o va datora paratului G.S. sa se faca direct reclamantului pana la concurenta sumei de 31974,45 lei care reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila impotriva paratului G.S., potrivit contractului de imprumut autentificat sub nr. 5xx/03.03.2008 la BNP Radu Marian.

In motivarea cererii de chemare in judecata reclamantul a sustinut ca prin contractul de imprumut autentificat sub nr. 5xx/03.03.2008 la BNP Radu Marian paratul G.S. a contractat cu titlu de imprumut suma de 8500 euro (echivalentul a 31974,45 lei) obligandu-se sa o restituie la data de 03.06.2008. Avand in vedere neexecutarea voluntara a obligatiei de restituire a sumei imprumutate, reclamantul s-a adresat organelor de executare silita. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca singurul bun pe care ii detine paratul este cota de ½ din imobilul a carui partajare se solicit.

In sustinerea cererii sale reclamantul a anexat fotocopiile urmatoarelor inscrisuri: contractul de imprumut autentificat sub nr. 5xx/03.03.2008 la BNP Radu Marian (f.4), sentinta civila nr. 6xx/23.05.2008 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele in dosarul civil nr. 3xxx/329/2007 (f. 5-8, f 21-24), incheierea de incuviintare a executarii silite din data de 10.05.2011 pronuntata de Judecatoria Corabia in dosarul civil nr. 1xxx/213/2011 (f. 9), procesul-verbal nr. 12/2011 din data de 20.06.2011 incheiat de BEJ Gulie Rodica (f.19), raport de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert Vaduva Aurelian in dosarul civil nr. 3xxx/329/2007 al Judecatoriei Turnu Magurele (f.25-32).

La termenul din data de 18.11.2011, Judecatoria Turnu Magurele a admis exceptia necompetentei teritoriale a acestei instante, exceptie invocata de instant din oficiu declinandu-si competenta in favoarea Judecatoriei Corabia, jud. Olt.

La termenul din data de 16.02.2012, instant a admis cererea aparatorului paratilor si a dispus emiterea unei adrese catre Primaria com. Izbiceni pentru inaintarea certificatului de atestare fiscala cu privire la terenul pe care este construit imobilul a carui partajare se cere in vederea stabilirii proprietarului acestui teren.

Instanta a incuviintat proba cu expertiza tehnica in specialitatea constructii avand ca obiective: individualizarea imobilului a carui partajare se cere; evaluarea la pretul de circulatie; formularea de propuneri de lotizare tinandu-se cont de situatia de fapt si de dispozitiile art. 673 ind 9 C.p.c. A numit expert in specialitatea constructii pe doamna P.N., cu un onorariu provizoriu de 500 lei in sarcina reclamantului.

La termenul din data de 28.08.2012 a fost depus la dosar raportul de expertiza specialitatea constructii intocmit in cauza de expert P.N. la care instanta a dispus completarea intrucat expertul nu a raspuns la toate obiectivele stabilite de instanta, respective nu a raspuns la obiectivul privind lotizarea.

La termenul din data de 22.11.2012  a fost depusa completarea la raportul de expertiza.

Partile nu au formulat obiectini la raportul de expertiza intocmit in cauza sau la completarea acestuia.

La termenul din data de 17.01.2013, reclamantul a precizat ca renunta la capatul de cerere prin a solicitat instantei ca, in situatia in care va dispune lichidarea starii de indiviziune prin atribuirea in natura a imobilului casa de locuit catre parata, sa dispuna ca plata sultei pe care parata G.I. o va datora paratului G.S. sa se faca direct reclamantului pana la concurenta sumei de 31974,45 lei.

Analizand actele dosarului de fata si materialul probator administrat in cauza, retine:

In fapt,  prin contractul de imprumut autentificat sub nr. 5xx/03.03.2008 la BNP Radu Marian paratul G.S. a contractat cu titlu de imprumut suma de 8500 euro (echivalentul a 31974,45 lei) obligandu-se sa o restituie la data de 03.06.2008. Avand in vedere ca paratul nu si-a respectat obligatia de plata a sumei contractate, reclamantul, in calitate de creditor al acestei obligatii de plata, a solicitat executorului judecatoresc Gulie Rodica punerea in executare silita a acestui titlu executoriu, formandu-se dosarul de executare nr. 12/2011. Prin incheierea din camera de consiliu din data de 10.05.2011 pronuntata de Judecatoria Corabia in dosarul civil nr. 1xxx/213/2011 (f. 9) instanta a incuviintat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de imprumut autentificat sub nr. 5xx/03.03.2008 la BNP Radu Marian.

Executorul judecatoresc a stabilit ca paratul debitor detine cota de ½ dintr-o casa de locuit din caramida, parter si etaj cu 5 camere si hol situate in com. Izbiceni, jud. Olt, conform sentintei civile nr. 6xx/23.05.2008 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele in dosarul civil nr. 3xxx/329/2007. Conform aceleiasi sentinte, restul de ½ din imobil apartine mamei debitorului, parata G.I.. Executorul judecatoresc  a intocmit in acest sens procesul-verbal din data de 20.06.2011 (f.19).

In drept, avand in vedere faptul ca suma datorata de paratul G.S. rezulta dintr-un titlu executoriu (contractul de imprumut autentificat sub nr. 5xx/03.03.2008 la BNP Radu Marian) prin care doar acesta a fost obligat la achitarea unei sume catre reclamant reprezentand imprumut nerestituit, instanta retine ca aceasta este o datorie personala, iar potrivit  art. 493 Cod procedura civila: Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietatea comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai imparteala acestora. Aceste norme procedurale imperative ce reglementeaza executarea silita a bunurilor imobile sunt incidente in speta.

In consecinta, in mod corect reclamantul a solicitat pe calea actiunii oblice partajarea bunurilor imobile aflate in devalmasia celor doi parati.

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au apreciat (in cuprinsul Deciziei nr. 549 din 8 februarie 2011 pronuntata in recurs de Sectia comerciala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect actiune oblica exercitata de creditorul unui debitor aflat in insolventa) ca, in conformitate cu prevederile art. 974 C.civ. creditorii unui debitor pot exercita toate drepturile si actiunile acestuia, afara de acelea care ii sunt exclusiv personale, actiunea oblica fiind un mijloc de protectie a drepturilor creditorilor in cazul in care debitorul este pe cale de a deveni insolvabil sau de a-si agrava insolvabilitatea. Ca urmare a exercitarii acestei actiuni, creditorul nu dobandeste un drept propriu, efectele actiunii producandu-se in patrimoniul debitorului si rezultatul obtinut profitand tuturor creditorilor debitorului neglijent. Pe cale de consecinta, hotararea judecatoreasca de admitere a unei asemenea actiuni este opozabila si celorlalti creditori, ceea ce inseamna ca aceasta actiune este compatibila cu procedura insolventei. Creditorul valorifica un drept al debitorului care se intoarce in patrimoniul acestuia, profitand tuturor creditorilor.

Dreptul creditorilor de a recurge la actiunea pauliana este reglementat de dispozitiile art. 975 C.civ., potrivit caruia „ei pot de asemenea, in numele lor personal, sa atace actele viclene, facute de debitori in prejudiciul drepturilor lor”. Pentru exercitarea actiunii pauliene, textul art. 975 cod civil, fixeaza doua conditii: actele atacate trebuie sa pricinuiasca un prejudiciu creditorului si sa fie frauduloase (viclene).

Prejudiciul nu exista decat in caz de insolvabilitate a debitorului. Prin urmare, pentru a putea fi atacat actul, debitorul trebuia sa fi pricinuit sau sa fi agravat insolvabilitatea sa. Proba insolvabilitatii se face in genere prin urmarirea si executarea bunurilor debitorului. In cauza, in vederea executarii contractului de imprumut autentificat sub nr. 5xx/03.03.2008 la BNP Radu Marian, investit cu formula executorie, privind suma de 8500 euro, a fost format dosarul de executare silita cu nr.12/2011 al BEJ Gulie Rodica. Executarea nu a fost finalizata intrucat debitorul nu a avut bunuri din care creditorul sa fie indestulat, fiind astfel dovedit atat prejudiciul cat si insolvabilitatea.

Avand in vedere cele expuse anterior, precum si dispozitiile art. 974 Cod civil, art. 673 si urmatoarele din Codul de procedura civila, instanta va admite actiunea oblica a reclamantului, va constata ca paratii sunt coproprietari asupra imobilului casa de locuit din caramida, parter si etaj cu 5 camere si hol situate in com. Izbiceni, jud. Olt, imobil astfel cum a fost identificate prin expertiza efectuata in cauza, urmand a sista starea de coproprietate si a atribui in lotul paratului debitor bunul cu obligatia corelativa la plata unei sulte catre parata G.I..

Avand in vedere dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, si culpa procesuala a paratilor, instanta ii va obliga pe acestia sa plateasca reclamantului suma de 1695 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecata, suma fiind compusa din: 700 lei onorariu aparator, 2090 lei taxa de timbru, 600 lei onorariu expert

 

Publicat pe portal 24 mai 2013