Competenţă materială . anulare act falsificat

Decizie nr. 5/A din 05.01.2004


1. COMPETENŢĂ MATERIALĂ . ANULARE ACT FALSIFICAT

Decizia penală nr. 5/A/05 ianuarie 2004.

Prin încheierea penală nr. 1564/2003 a Judecătoriei Deva s-a admis cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva şi în consecinţă, în baza art. 348 Cod proc. penală, s-a anulat actul falsificat intitulat „recipisa nr. 159” a O:p. Hunedoara 1.

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

S-a motivat că Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva a formulat cererea la Judecătoria Deva pentru a se constata nulitatea absolută a recipisei mai sus arătate în temeiul art. 45 şi 184 Cod proc. civilă şi cum faţă de făptuitor s-a dispus aplicarea unei amenzi administrative în baza art. 291 Cod penal şi cu privire la recipisa falsificată nu s-a dispus nimic prin ordonanţă, s-a înregistrat separat cererea Parchetului.

Împotriva acestei încheieri a introdus apel în termen Parchetul,  criticând soluţia pronunţată sub aspectul înregistrării şi soluţionării plângerii, în mod greşit în penal, în condiţiile în care s-a solicitat judecarea în civil, fiind invocate în mod expres dispoziţiile art. 45 şi 184 Cod proc. civilă.

Prin decizia Tribunalului Hunedoara nr. 5/A/2004, încheierea a fost desfiinţată şi s-a trimis cauza la Judecătoria Deva pentru judecarea în complet civil.