Divort cu copii

Sentinţă civilă 883 din 23.03.2009


Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.883

Sub numarul ...... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta ..., domiciliata în ....., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul ..., domiciliat în ..., sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor, minorul .... sa-i fie încredintat spre crestere si educare, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului si reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul pe data de ...., din casatorie rezultând minorul .... A mai precizat reclamanta ca pe fondul consumului de alcool, pârâtul stârnea deseori scandaluri, o agresa fizic si o alunga din casa. Reclamanta a mai precizat ca la începutul lunii .... pârâtul si-a facut bagajele, parasind domiciliul comun, iar anterior acestui moment, intrase într-o relatie extraconjugala.

În drept, au fost invocate disp.art. 37 si urm. C.fam,  art.43 alin.3 rap. la art.97 C.fam.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de casatorie în original, precum si copie de pe certificatul de nastere al minorului .. (filele ..). De asemenea, reclamanta a solicitat, prin intermediul avocatului ales, si instanta a încuviintat audierea ca martor a numitei ..., declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la fila ..

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de .. de lei potrivit chitantei atasata la fila .. si cu .. lei timbru judiciar.

Pârâtul ..., legal citat, nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat la termenele de judecata din data de ..... precizând ca este de acord cu desfacerea casatoriei.

Din oficiu, în cauza a fost efectuata o ancheta sociala la ultimul domiciliu comun al sotilor, referatul fiind atasat la fila ... 

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de .., din casatoria lor rezultând minorul ..,  nascut la data de ....

Din probele administrate în cauza, rezulta fara putinta de tagada, ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor parti.

Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa precizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens, solicitare formulata la termenul din data de .....

În aceste conditii, instanta va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub nr.... la Registrul Starii Civile ......, din vina ambilor soti.

În ceea ce-l priveste pe minorul .., nascut la ...., instanta apreciaza ca interesul acestuia reclama ca el sa fie încredintat spre crestere si educare mamei reclamanta atât timp cât de la momentul despartirii în fapt a parintilor s-a aflat în îngrijirea acesteia, iar din referatul de ancheta sociala rezulta ca aceasta poate oferi conditii decente pentru dezvoltarea fizica si morala a minorului. De asemenea, vârsta mica a minorului (aproape 5 ani), constituie un argument esential în sensul încredintarii sale catre mama, prezenta acesteia fiind indispensabila la aceasta vârsta

Pe cale de consecinta, pârâtul trebuie obligat la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului, aceasta fiind modalitatea concreta în care parintele caruia nu i s-a încredintat copilul îsi îndeplineste atributiile parintesti. La stabilirea cuantumului acestei pensii, instanta va avea în vedere veniturile pe care pârâtul le realizeaza din munca potrivit adeverintei atasata la dosar (fila ...), venituri la care se va aplica fractia de 1/4 prevazuta de disp. art.94 alin.3 C.fam., atunci când obligatia de întretinere exista fata de un singur copil.

Relativ la numele pe care reclamanta îl va purta dupa desfacerea casatoriei, întrucât între soti nu a existat o întelegere sub acest aspect,  urmeaza ca aceasta sa revina la numele anterior casatoriei, potrivit art.40 alin.3 C.fam.

De asemenea, în baza art.274 C.proc.civ., va obliga pârâtul la plata sumei de ..... de lei catre reclamanta, reprezentând jumatate din cheltuielile de judecata constând în taxa de timbru.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita cererea formulata de catre reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul .... având ca obiect divort si va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub numarul ... la Registrul Starii Civile ....., din vina ambilor soti.

Va încredinta pe minorul ..., nascut la .... spre crestere si educare mamei reclamanta.

Va fi obligat pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului .. în suma de ..., lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorului.

Va dispune ca reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de .....

Va obliga pârâtul la plata sumei de 30 de lei, catre reclamanta, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentând 1/2 din taxa de timbru.