Contravenţii

Sentinţă civilă 3416 din 21.11.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTJ JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 2915/260/2012

Sentinţa civilă nr. 3416/21.11.2012

Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Constată că petentul a fost sancţionat contravenţional conf. procesului verbal seria CP nr.  1514534/20.06.2012 întrucât în aceeaşi dată a fost

depistat de către agenţii de Poliţie conducând auto.......pe strada........din

localitatea.......şi neacordând prioritate unui număr de 2 pietoni angajaţi în

traversare.

Contravenientul nu a semnat procesul verbal de contravenţie, fapt pentru care a fost indicat martorul din oficiu A.C.N.

Audiat în faţa instanţei acest martor declară că a fost solicitat să semneze un proces verbal întrucât contravenientul pe care martorul nu-1 cunoaşte refuza semnarea acestuia.

Martorul nu cunoaşte personal fapta de care este acuzat contravenientul şi nu a fost de faţă la săvârşirea acestei contravenţii.

Instanţa apreciază că rap. la O.G. nr. 2/2001 că fapta consemnată de către agentul constatator în procesul verbal de contravenţie trebuie să fie confirmată fie prin recunoaşterea faptei de către contravenientul care a semnat procesul verbal fie prin martor asistent.

în cauză de faţă acest martor asistent nu cunoaşte situaţia concretă evidenţiată de către agentul constatator în procesul verbal de contravenţie, fapt pentru care aceste consemnări observate de către agentul CC. conform propriului său raport de la fila 23 dosar „prin propriile simţuri" nu se confirmă.

în plângere petentul invocă o serie de aspecte de nulitate rap. la O.G. nr.2/2001 care din analiza procesului verbal nu se justifică. Sub aspectul formei procesul verbal încheiat în cauză în aprecierea instanţei nu cuprinde motive de nulitate el cuprinzând descrierea faptei, încadrarea legală, amenda contravenţională stabilită în limitele legale.

Pe fondul cauzei însă instanţa apreciază că lipsa unei confirmări a faptei contravenţionale consemnate de către agentul constatator în procesul verbal de contravenţie prin intermediul unui martor asistent care să cunoască în mod direct şi personal fapta contravenţională săvârşită de către petent conduce la ideea admiterii plângerii contravenţionale şi rap. la prev. O.G., 2/2001 la anularea procesului verbal de contravenţie.