Infracţiuni

Sentinţă penală 181 din 28.03.2013


Prin rechizitoriul nr.xxx/P/2012 din data de 29.06.2012, Parchetul de pe lângă Judecătoria xxx a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a inculpatului xxx, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 110 alin.l lit.a din Legea 46/2008 .

In actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că la data de 27.02.2012, inculpatul s-a deplasat singur .în pădurea aparţinând fondului forestier al statului, respectiv UP III xxx, UA 96, situată la aproximativ 200 metri de locuinţa sa, de unde a sustras un arbore din specia salcâm şi alţi trei arbori din specia stejar, pe care i-a secţionat şi i-a transportat singur, prin târâre la domiciliul său .

La reţinerea situaţiei de fapt expuse au fost avute in vedere probele administrate in cursul urmăririi penale, respectiv : sesizarea Direcţiei Silvice xxx- Ocolul Silvic xxx, procesul verbal de constatare a infracţiunii, procesul verbal de confiscare şi dare în custodie, proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile martorilor, declaraţiile inculpatului.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 27.02.2012, inculpatul xxx, a sustras din UP III xxx, UA 96, teren forestier aparţinând statului, un arbore din specia salcâm şi trei arbori specia stejari, ce au fost doborâţi de vârt.

Situaţia de fapt reţinută de către instanţă reiese din Sesizarea Ocolului Silvic xxx, prin care au informat organele de poliţie că la datn de 27.02.2012, inculpatul a sustras fără drept un arbore din specia salcâm, precum şi un număr de 3 arbori din specia stejar,ce au fost doborâţi de vânt, din UP III xxx, UA 96 din fondul forestier de stat.

Din declaraţia martorului xxx, reiese că în dimineaţa zilei de 27.02.2012 deplasându-se în fondul forestier Up III xxx, pe care-1 are în gestiune, a găsit un număr de trei arbori de esenţă stejar ce erau doborâţi de vânt la sol, precum şi o ramificaţie a unui arbore de esenţă salcâm cu diametrul de 12/16 cm, la faţa locului rămânând material lemnos rezultat de la secţionarea arborilor de esenţă stejar.

Martorul xxx, tatăl inculpatului, a declarat că în ziua de 27.02.2012, inculpatul s-a deplasat în pădurea din faţa locuinţei de unde a adus cu spatele material lemnos de esenţă stejar şi salcâm pe care ulterior 1-a secţionat în butuci de 30-40 cm.

In drept, fapta inculpatului xxx, care a sustras, un arbore din specia salcâm şi trei arbori specia stejari, ce au fost doborâţi de vânt din UP III xxx, UA 96-fond forestier de stat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de sustragere de arbori faptă prevăzută art. 110 alin.l lit. a din Legea nr. 46/2008.

 

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, în accepţiunea art.19 pct.l lit a Cod penal.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.345 alin.2 Cod procedură penală, în sensul că faptele săvârşite de inculpat există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestuia.

In cadrul procesului complex de individualizare a pedepsei, instanţa apreciază ca activitatea infracţională trebuie raportata nu numai la pericolul social concret al faptei comise, dar şi la urmările ei, la ansamblul condiţiilor în care a fost săvârşită, precum şi la ibrice element de natură să caracterizeze persoana infractorului.

Sub acest aspect, la proporţionalizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului pentru infracţiunea săvârşită, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 al. 1 Cod penal şi va ţine seama, în acest sens, de limitele de pedeapsa fixate în Legea nr. 46/2008, de gradul de pericol social concret al infracţiunii având în vedere circumstanţele reale ale faptei şi împrejurările săvârşirii acesteia, de modalitatea de comitere a infracţiunii şi de natura acesteia.

Faţă de aceste considerente, va aplica inculpatul la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de arbori faptă prevăzută art. 110 alin.l lit.a din Legea nr. 46/2008.

In ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşită, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpaţilor duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzută de art.64 lit. a teza a Ii-a şi lit. b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

Nu va interzice inculpatului dreptul de a alege ci doar pe cel de a fi ales, având în vedere exigenţele CEDO, reflectate în Hotărârea din 6 octombrie 2005, în cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în care Curtea a apreciat, păstrând linkl stabilită prin decizia Sabou şi Pîrcălab împotriva României, că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor electorale, aceasta trebuind să fie dispusă în funcţie de natura faptei sau de gravitatea deosebită a acesteia.

Or, fapta care a făcut obiectul prezentei cauze nu are conotaţie electorală sau vreo gravitate specială, astfel că instanţa apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de a alege.

Dreptul de a fi ales se impune însă a fi interzis deoarece nu ar putea reprezenta un model de conduită pentru cetăţeni.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins si prin pronunţarea unei hotărâri cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, experienţa unui proces penal şi riscul revocării suspendării cu consecinţa executării pedepsei într-un loc de detenţie, motiv pentru care în baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni stabilit conform art.82 din Codul penal.

 

Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei accesorii.

In baza dispoziţiilor art. 359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

Cu privire la latura civilă instanţa constată că Direcţia Silvică xxx- Ocolul Silvic xxx s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 856 lei, reprezentând contravaloarea arborilor sustraşi.

Din procesul verbal nr. xxx din 10.03.2012 de calcul al valorii pagubelor produse prin fapta reţinută de către instanţă reiese că valoarea totală a prejudiciului este în cuantum de 930,4 lei.

Din procesul verbal menţionat reiese că s-a confiscat un volum de 0,60 mc. Cu o valoare de 74,4 lei, prejudiciul final fiind de 856 lei.

Faţă de cele menţionate, urmează în baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală , art. 1357 Cod civil, instanţa urmează să oblige inculpatul la plata sumei de 856 lei cu titlu de daune materiale.

In baza art. 191 alini Cod procedură penală obligă inculpatul r la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei onorariu apărător oficiu avocat xxx ce urmează a fi avansate din fondurile Ministerului justiţiei.