Furt

Sentinţă penală 97 din 25.02.2013


Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Constată că prin rechizitoriul nr/P/2011 al Parchetului de pe

lângă Judecătoria Moineşti, au fost trimişi în judecată S.A., cetăţean român, studii profesionale, necăsătorit, fără ocupaţie, recidivist postexecutoriu, P M, , recidivist postcondamnatoriu; C A F - minor_-cetăţean român, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prevăzută de art. 208 alin. 1, raportat la art. 209 alin. 1 lit. a g, i Cod penal, constând în aceea că împreună în noaptea de 19/20.12.2011 au pătruns prin escaladare într-o magazie aparţinând părţii vătămate Crăciun Irina, de unde au sustras 130 kg usturoi, cauzând un prejudiciu în valoare de 1300 lei.

în actul de sesizare al instanţei se reţine că la data de 20.12.2011, numita C I a formulat plângere penală împotriva autorilor necunoscuţi, solicitând efectuarea de cercetări penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, constând în aceea că în noaptea de 19/20.12.2011, aceştia au pătruns printr-o magazie pe care o deţine în Piaţa Agroalimentară Moineşti, de unde au sustras cantitatea de 130 kg usturoi, cauzând un prejudiciu de 1300 lei.

Din cercetări şi din ansamblul actelor premergătoare şi a celor de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că învinuiţii C A F, S A şi P M, în noaptea de 19/20.12.2011, au pătruns prin tavanul clădirii unde se află magazia numitei C I, în interiorul magaziei, de unde au sustras mai mulţi saci cu usturoi, pe care i-au transportat la blocul din imediata apropiere a clădirii, unde i-a vândut numitului C D zis „Cartuş", fratele martorului B V, contra sumei de 300 lei pe care au împărţit-o toţi trei învinuiţii.

La termenul din data de 03.12.2012, inculpaţii P M şi C A F, iar la termenul din data de 11.02.2013, inculpatul S A, au recunoscut fapta comisă,arată că îşi însuşeşte întregul material de urmărire penală, solicită ca judecarea sa să se facă în baza acestuia, în baza art. 320 ind 1 Cod procedură penală.

 

Instanţa a admis cererea inculpatului de aplicare a dispoziţiilor art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

Coroborând probele din faza de urmărire penală cu cele din faza de judecată, rezultă următoarele:

In fapt, împreună în noaptea de 19/20.12.2011 inculpaţii, împreună, în baza unei înţelegeri prealabile, au pătruns prin escaladare într-o magazie aparţinând părţii vătămate C I, de unde au sustras 130 kg usturoi, cauzând un prejudiciu în valoare de 1300 lei, prejudiciul integral recuperat.

Situaţia de fapt a fost reţinută pe baza declaraţiilor inculpaţilor din faza de urmărire penală, precum şi a celor din faza de judecată prin care toţi recunosc săvârşirea faptei. Totodată, aceasta se coroborează şi cu depoziţia martorilor C M (fila 37 dosar urmărire), B V C (fila 40 dosar urmărire). Astfel, primul arată că din boxa sa au fost sustrasă cantitatea de 130 de kg de usturoi, iar făptuitorii au pătruns prin tavanul boxei. Martorul B relatează că în luna decembrie 2011, împreună cu fratele său, au cumpărat de la cei trei inculpaţi aproximativ 200 kg de usturoi, despre care a aflat ulterior că este furat.

In drept, inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal.

La termenul din data de 25.02.2013 s-a pus în discuţie din oficiu schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul S respectiv îndepărtarea prevăzute de art. 37 lit. a Cod penal.

Instanţa apreciază că faptele inculpaţilor care pe timp de noapte, prin escaladare au sustras aproximativ 130 kg de usturoi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în modalitatea prevăzută de art. 209 lit.a, g, i Cod penal.

Instanţa apreciază că fiecare inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, care prezintă pericolul social al unei infracţiuni, săvârşită cu forma de vinovăţie a intenţiei, motiv pentru care o califică drept infracţiune, şi va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea fiecărei pedepse, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persona fiecărui inculpat. Astfel se va reţine faptul că inculpatul S deşi are antecedente penale, nu se află în stare de recidivă, întrucât toate faptele anterioare au fost săvârşite în stare de minoritate. Faţă de considerentele de mai sus se va aplica o pedeapsă cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. în cazul inculpatului P M,

 

se va reţine starea de recidivă postcondamnatorie, în care a săvârşit infracţiunea dedusă judecăţii, este cu atât mai gravă cu cât fapta a fost săvârşită la aproximativ 2 luni de la liberarea condiţionată, astfel că se va dispune aplicarea unei pedepse cu executare.

Cu privire la inculpatul minor instanţa reţine că acesta nu se află la prima încălcare a legii penale; după cum rezultă din fişa cazier a acestuia, a mai fost sancţionat în două rânduri cu amendă administrativă pentru fapte de furt calificat, în urma aplicării dispoziţiilor art. 18. ind. 1 Cod penal. In aceste condiţii, instanţa apreciază că inculpatului nu i se mai poate aplica o măsură educativă, astfel că i se va aplica o pedeapsă, însă aceasta va fi suspendată condiţionat în conformitate cu dispoziţiile art. 110 Cod penal, pe un termen de încercare prevăzut de acelaşi text de lege.

Va dispune plata onorariului apărătorului din oficiu în cuantum de câte 200 lei, către Baroul Bacău, pentru avocat P M,Pintilie Raluca şi D E, pentru urmărirea penală şi câte 300 lei pentru IA, P M şi P M, pentru cercetarea judecătorească, din fondurile Ministerului de Justiţie.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va obliga fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.