Penal-art. 208 298 c.p.

Sentinţă penală 110 din 01.02.2012


SENTINTA PENALA NR.110

Sedinta publica din 01 februarie 2012

INSTANTA

Prin rechizitoriul nr. ____ din data de 16.06.2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului ____, pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 20 alin. 1 raportat la art. 208 alin. 1 - art. 209 alin.1, lit. g si i Cod penal de tentativa de furt calificat..

În fapt s-a retinut ca in data de 16.05.2011, lucratori din cadrul Postului de Politie Nufaru, au fost sesizati de numitul ___ despre faptul ca in noaptea de 15/16.05.2011, ora 02:30 l-a surprins pe numitul ___ in casa vecinului sau ___ in timp ce încerca sa sustraga un televizor cu diagonala mare.

Pe rolul instantei s-a format dosarul nr._____ din 22.06.2011

In sedinta publica din data de 25.01.2012, inculpatul, prezent in instanta, a aratat ca întelege sa se prevaleze de dispozitiile art. 3201 Cod procedura penala. In acest sens acesta a precizat ca solicita ca judecata sa aiba loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala pe care le cunoaste si le insuseste, ca recunoaste in totalitate faptele retinute in actul de sesizare al instantei, nesolicitand administrarea altor probe.

Analizând actele si lucrarile dosarului, in raport de probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

În noaptea de 15/16.05.2011, potrivit declaratiilor inculpatului si a celorlalte persoane audiate in cursul urmaririi penale, a rezultat ca acesta a patruns in locuinta partii vatamate ____, spargand un geam, de unde a încercat sa sustraga un televizor cu diagonala mare.

Fiind surprins de numitul ____, acesta a renuntat la ideea de a mai sustrage bunul si a fugit spre casa, unde, in prezenta tatalui sau si a urmaritorului sau a recunoscut fapta comisa, justificând-o pe fondul consumului de bauturi alcoolice, desi in anul 2009 a suferit o operartie la cap.

Inculpatul a recunoscut fapta comisa.

Situatia de fapt astfel retinuta, rezulta din coroborarea probelor administrate în cursul urmaririi penale, respectiv: proces-verbal de cercetare la fata locului si plansa fotografica, declaratii inculpat, declaratii de martor.

Prin urmare, fapta inculpatului ____, care în noaptea de 15/16.06.2011 a patruns in locuinta partii vatamate ____, spargând un geam, de unde a încercat sa sustraga un televizor cu diagonala mare, întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute si pedepsite de art. 20 alin. 1 raportat la art. 208 alin. 1 - art. 209 alin.1, lit. g si i Cod penal, urmând sa atraga raspunderea penala a acestuia.

Sub aspectul laturii obiective, se retine ca fapta inculpatului s-a realizat prin elementul material al infractiunii prevazuta de art. 20 alin. 1 raportat la art. 208 alin. 1 - art. 209 alin.1, lit. g si i Cod penal care consta în tentativa la furt calificat, urmarea imediata a faptei constând în starea de pericol pentru siguranta patrimoniului persoanei. Legatura de cauzalitate, ca element al continutului infractiunii rezulta din însasi savârsirea faptei fiind probata prin mijloace de proba administrate in cauza, inclusiv prin declaratia inculpatului.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a savârsit infractiunea cu intentie directa, în acceptiunea art. 19 pct. 1 lit. a Cod penal, având reprezentarea faptei sale si a pericolului social, urmarind producerea rezultatului.

Pe cale de consecinta, apreciind ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 345 alin. 2 Cod proc.pen., în sensul ca fapta exista, constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat cu forma de vinovatie prevazuta de lege, instanta va dispune aplicarea unei pedepse, tinând cont de criteriile generale de individualizare ale pedepsei prevazute de art. 72 Cod penal.

La individualizarea pedepsei, ca desi inculpatul nu se afla la primul contact cu legea penala, anterior, aplicându-i-se si alte doua amenzi administrative tot pentru savarsirea faptei de furt calificat, a recunoscut sincer savârsirea faptei, având o atitudine cooperanta pe parcursul întregului proces penal. Intr-o astfel de situatie, se impune reducerea cu 1/2 a pedepsei prevazute de lege pentru savarsirea faptei in forma tentativei si cu 1/3 a pedepsei având in vedere dispozitiile art. 3201 Cod procedura penala, sens în care instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse 1 an închisoare este apta sa corespunda atât scopului educativ, cât si celui preventiv al pedepsei.

 Fata de cele expuse mai sus, instanta urmeaza ca, in baza art.20 la art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. a, g si i Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod procedura penala, condamna pe inculpatul ___, la o pedeapsa de 1 an închisoare, pentru savârsirea infractiunii de tentativa de furt calificat.

În temeiul art. 71 Cod penal, având în vedere si prevederile art. 3 din Protocolul 1 CEDO, instanta va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal .

Pentru a dispune în acest sens, instanta a avut în vedere Decizia I.C.C.J. nr. 74/2007 prin care s-a statuat ca dispozitiile art.71 cod penal, referitoare la pedepsele accesorii, se interpreteaza în sensul ca, interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit. a teza I cod penal, nu se va face în mod automat  prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instantei, în functie de criteriile stabilite în art.71 alin.3 cod penal.

Instanta retine ca, natura infractiunii comise precum si atitudinea inculpatului  fata de norma de incriminare, conduce la concluzia existentei unei nedemnitati ce impune interzicerea exercitarii drepturilor de natura electorala, prevazute de art.64 lit. a teza II si lit. b cod penal, deoarece exercitarea acestor drepturi are în vedere o responsabilitate de ordin civic, responsabilitate pe care inculpatul, prin savârsirea infractiunii, a dovedit ca nu o are.

Raportat la particularitatile dezvoltarii psiho-sociale a inculpatului si împrejurarile cauzei, instanta apreciaza ca scopul educativ, preventiv si represiv ale pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a pedepsei privative de libertate, astfel ca urmeaza sa suspende conditionat executarea acesteia, constatând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 81 Cod penal.

In baza art. 81 Cod penal va suspenda conditionat executarea pedepsei pe o perioada de 3 ani, termen de încercare stabilit in conditiile art. 82 Cod penal.

Pe fondul prevederilor art. 359 Cod procedura penala,  va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, în sensul ca, daca în cursul termenului de încercare, va savârsi din nou o infractiune, se va revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei, urmând ca acesta sa execute în întregime pedeapsa, ce nu se va contopi cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

La termenul de judecata din data de 25.01.2012, aparatorul partii vatamate a aratat ca aceasta se constituie parte civila cu suma de 2.000 lei, reprezentând daune materiale, la interpelarea instantei cu privire la mijloacele de proba de care întelege sa se foloseasca, aceasta afirmând ca nu solicita administrarea altor probe in dovedirea acestora.

Din actele si lucrarile dosarului, nu rezulta daunele materiale suferite de partea vatamata, astfel incat instanta va respinge ca nefondate pretentiile civile ale acesteia.

În baza art.191 alin.1 Cod de procedura penala, obliga inculpatul la plata sumei de 220 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care 100 lei, cheltuieli judiciare din faza de urmarire penala.