Fond funciar-perimare

Sentinţă civilă 640 din 02.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 640

Şedinţa publică din data de 02.03.2009

JUDECATA:

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamanta … domiciliată în … în contradictoriu cu pârâtele …, cu petiţia înregistrată la nr. … din 12.10.2007.

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 28.01.2008, când cauza a fost suspendată în temeiul dispoziţiilor art. 242 alin. 1 pct. 1 C.p.c., la cererea ambelor părţi, dată de la care dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Domenii speta