Întreruperea executării pedepsei.txt

Sentinţă penală 225 din 04.03.2009


SP.225 din 04.03.2009

I N S T A N T A:

ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. In prezenta cauza, instanţa a fost sesizata cu o cerere de întrerupere pedeapsa privind pe condamnatul …………., condamnat la 4 ani si 6 luni de închisoare in baza sentinţei penale nr. 83/02.05.2007 a Judecătoriei Babadag, fiind emis mandatul de executare al pedepsei nr. 100/349/179/2007.

2. După înregistrarea dosarului pe rolul acestei instanţe, condamnatul ……………, prezent in instanţa, a arătat ca cererea de întrerupere pedeapsa nu a fost formulata de către el, ci de către alte persoane.

3. Prin urmare, instanţa urmează a constata ca cererea de întrerupere pedeapsa ce il priveşte pe condamnatul ……………… nu a fost formulata nici de către acesta, nici de către persoanele prevăzute la art. 453(2) Cod de Procedura Penala si o va respinge ca inadmisibila, cheltuielile judiciare urmând sa rămână in sarcina statului.