Pretenţii

Sentinţă civilă 197 din 11.01.2013


DOSAR NR……/318/2012Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. 197

Şedinţa publică din 11.01.2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE : ANDREEA DANIELA TITERLEA

GREFIER : OLGUŢA OLARU

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru pretenţii formulată de reclamantul RM împotriva pârâţilor HD şi HM.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat GF pentru reclamant şi pârâţii HD şi HM, asistaţi de avocat LM lipsă fiind reclamantul RM.

Procedura  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei, de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că s-au depus la dosarul cauzei cerere de retragere a cererii de intervenţie forţată, formulată de pârâtul H D, completare la întâmpinarea depusă şi adresa nr. 1948/20.12.2012 emisă de Baroul Gorj.

Avocat LM pentru pârâţi precizează că aceştia renunţă la cererea de chemare în judecată în calitate de reclamant a numitului C C.

S-au depus următoarele înscrisuri la dosar de către apărătorul pârâţilor: extras din dicţionarul explicativ al Limbii Române, concluzii scrise, adeverinţa nr. 43/09.01.2013, decizia nr. 16A/21.12.2005, decizia nr. 184 din 08.03.2010 pronunţată în dosarul nr. 10045/318/2009, al Tribunalului Gorj, rezoluţia nr. 63/P/2006, planşe foto.

Nemaifiind, cererii şi excepţii de invocat şi constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul pe probe.

Apărătorul reclamantului solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi probei testimoniale, urmând a fi ascultaţi martorii CC şi TD.

Apărătorul pârâţilor solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi solicită emiterea unei adrese către Primăria Municipiului Tg.-Jiu pentru a se comunica dacă locul unde a fost parcată maşina reclamantul era o parcare autorizată.

Instanţa în temeiul art. 167 din Codul de procedură civilă, încuviinţează pentru reclamant proba cu înscrisuri şi proba testimonială, urmând a fi ascultaţi martorii CCşi TD şi proba cu înscrisuri pentru pârâţi şi proba cu interogatoriul pârâţilor din oficiu.

Din oficiu încuviinţează proba cu interogatoriul pârâţilor.

Sunt ascultaţi martorii CC şi TD şi este ţinut interogatoriul pârâţilor, declaraţiile acestora fiind consemnate, semnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Este completat interogatoriul pârâţilor, fiind consemnată, semnată şi ataşată la dosarul cauzei declaraţia comună a acestora.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, instanţa apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Apărătorul reclamantului a solicitat admiterea acţiunii, precizând că reclamantul este de acord ca suma totală să se plătească eşalonat în 6 rate lunare de câte 250 lei, începând cu data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, cu cheltuieli de judecată.

Apărătorul pârâţilor solicită respingerea acţiunii, în cauză fiind incidentă forţa majoră, iar acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1349 din noul cod civil şi că aceste dispoziţii legale nu sunt incidente în cauză.

În replică apărătorul reclamantului a arătat că s-a referit la dispoziţiile art. 1349 şi urm. din noul cod civil.

Pârâţii au solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamant, precizând că achiesează la concluziile formulate de către reclamant.

J U D E C A T A

Prin acţiunea civilă introdusă pe rolul Judecătoriei Tg.- Jiu şi înregistrată sub nr. ……./318/2012, reclamantul RM a chemat în judecată pe pârâţii HD şi HM, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la plata sumei de 1.137,89 RON reprezentând contravaloarea reparaţiei autoturismului proprietate personală, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că în dimineaţa zilei de 27-08-2012 a fost anunţat că maşina proprietate personală a suferit anumite avarii întrucât de la balconul unui apartament căzuse o rama cu geam şi că a constatat că rama de lemn cu geam prăbuşită pe maşină provenea de la apartamentul familiei H D şi M.

Reclamantul a arătat că pârâtul H D şi-a cerut scuze şi a afirmat că va achita contravaloarea daunelor produse, dar să-i aducă un deviz întocmit de o firmă specializată în reparaţii auto şi că în aceeaşi zi pârâtul s-a întâlnit pe scara blocului cu socrul reclamantului şi i-a spus că în urma manevrării ochiului de geam întreaga fereastră s-a prăbuşit în parcare pe autoturism însă va remedia situaţia cât mai repede şi va achita pagubele produse.

Reclamantul a precizat că ulterior a făcut toate demersurile pentru repararea autoturismului obţinând autorizaţie de reparaţie de la poliţia rutieră  şi a programat maşina pentru reparaţii, valoarea acestora ridicându-se în jurul sumei de 1200 RON.

De asemenea a susţinut că a contactat pe pârâţi care i-au comunicat că nu au de gând să-l despăgubească, precizând că el consideră că vina pentru situaţia de faţă aparţine pârâţilor, care au montat o ramă de geam improvizată şi neautorizată la balconul apartamentului proprietatea acestora, iar în momentul în care aceştia au folosit-o aceasta s-a desprins prăbuşindu-se pe autoturism şi cauzându-i un prejudiciu, ramă fiind improvizaţie montată fără autorizaţie dat fiind faptul că balconul din construcţia blocului nu era închis.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1349, şi următoarele C. Civ.

Pârâtul H D a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulate de către reclamant, arătând că litigiul între părţi s-a declanşat la data de 27.08.2012, când urmare a unei furtuni puternice a fost smulsă o ramă rigidă care nu avea nimic mobil şi care era amplasată în gol în logia bucătăriei realizată din rigle de răşinoase cu o greutate de maxim 9 kg.

Pârâtul a precizat că nu a avut nicio discuţie cu socrul reclamantului referitoare la manevrarea acelui ochi de geam deoarece rama de geam era fixă nemanevrabilă şi că a fost plecat la mama sa şi nu  s-a apropiat şi nu a folosit rama de geam.

Pârâtul a menţionat faptul că afirmaţia reclamantului referitoare la faptul că rama de geam era o improvizaţie montată fără autorizaţie este incorectă întrucât apartamentul său a fost folosit iniţial de constructori pentru organizarea şantierului, când a fost realizată aceea închidere a holului din logia  cu acces din bucătărie şi nu la balconul apartamentului la care accesul este posibil numai din dormitor.

 De asemenea, pârâtul a mai arătat faptul că la data avarierii celor 2 autoturisme  existat o atenţionare meteorologică cod galben pe intervalul 26.08.2012 ora 21 la 28.08.2012, conform adresei Centrului de Meteorologie Regional Oltenia nr. 3228 din 30.08.2012 din care reiese faptul că viteza vântului a fost de 13m/s.

Pârâtul a precizat că urmare a unei fisuri localizate pe mijlocul ramei din beton s-a produs cu înclinare  spre exteriorul clădirii, favorizând decisiv, urmare a vântului foarte puternic din intervalul  zilelor de 26-28.02.2012 – 27.08.2012, smulgerea cadrului uşor montat în logia bucătăriei şi căderea acestuia pe cele două autoturisme.

În dovedire, pârâtul a depus o schiţă, adresa nr. 3228 din 30.08.2012  emisă de Centrul de Meteorologie Regional Oltenia, 4 planşe foto.

Pârâta H M a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulate de către reclamant, arătând că incidentul petrecut în data de 27.08.2012 s-a datorat vijeliei puternice care a smuls porţiunea din zidul de la ultimul etaj, acesta fiind un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil. care este similar forţei majore

Pârâta a arătat că reclamantul este de rea-credinţă, întrucât el nu locuieşte în acel bloc şi nu a ţinut cont de calamităţile naturale, parcând neregulamentar.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1349 alin.1, art. 1351 alin. 1, 2, 3, art.1378, art. 1380.

La data de  07.01.2013 , pârâţii au depus o completare la întâmpinarea depusă prin care au arătat că acţiunea a fost întemeiată pe disp. art. 1349 şi urm. din noul cod civil şi că aceste dispoziţii legale nu sunt incidente  deoarece avariile produse maşinii proprietatea personală a reclamantului, datorită ramei de geam care a  căzut  de la balconul lor nu au fost cauzate prin neglijenţa acestora.

Pârâţii au arătat faptul că  au recunoscut  că rama de la geam a căzut, dar nu  din culpa lor , ci datorită  vântului puternic  care  a  desprins-o  şi în cădere a  avariat autoturismul şi au precizat faptul că a  existat o atenţionare cod galben , vizând intensificări susţinute ale vântului, ceea ce  a evidenţiat foarte clar că a  existat un eveniment extern imprevizibil, absolut, invincibil şi neevitabil.

De  asemenea, pârâţii au arătat că autoturismul reclamantului se afla  într-o zonă  unde nu era  parcare amenajată de către Primăria municipiului Târgu-Jiu.

Au mai precizat pârâţii faptul că renunţă la judecata cererii de intervenţie forţată pe care  au formulat-o împotriva intervenientului C C.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că acţiunea formulată de către reclamant este întemeiată pentru următoarele considerente:

La data de 27-08-2012 autoturismul proprietate personală al reclamantului a suferit avarii care au necesitat pentru reparaţii suma de 1137,89 lei, conform facturii fiscale seria LZ SERV nr.01072, întrucât de la logia balconului apartamentului pârâţilor a căzut o ramă cu geam peste autoturismul parcat în faţa blocului.

Fiind ascultat de către instanţă martorul C C a declarat că este vecin cu părţile şi că auzit producerea unui zgomot după care imediat la 5 secunde, a văzut de pe geam faptul că fereastra balconului pârâţilor a căzut pe maşina reclamantului, iar martorul TD a declarat că este vecin cu părţile şi că a văzut maşina reclamantului lovită cu cioburi şi lemne .

Fiind ascultată de către instanţă pârâta H M a arătat că înţelege să învoce forţa majoră, menţionând şi faptul că în aceeaşi perioadă de la SNLO a căzut o copertină.

Pârâtul H D a arătat că îşi menţine declaraţiile în sensul completării la întâmpinarea formulată de apărătorul său cu precizarea că se referă la logie nu la balcon şi că nu a participat la nicio discuţie în care să recunoască în faţa vecinilor faptul că din cauza sa a căzut geamul de la balcon.

Ulterior, în aceiaşi şedinţă de judecată, pârâţii au revenit la declaraţiile anterioare precizând că nu contestă valoarea reparaţiilor, amândoi considerând că apărarea lor se bazează pe faptul că în cauză este incidenţă forţa majoră, respectiv vântul care a determinat desprinderea ferestrei şi că nu puteau împiedica acest eveniment care a survenit peste voinţa lor în ciuda faptului că apartamentul lor era bine îngrijit.

De asemenea, instanţa are în vedere faptul că şi în cuprinsul completării întâmpinării au recunoscut  că rama de la geam a căzut, dar nu  din culpa lor , ci datorită  vântului puternic  care  a  desprins-o  şi în cădere a  avariat autoturismul .

Conform dispoziţiilor art. 1349 Cod civil, orice persoana are îndatorirea să respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă aceasta îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral.

In anumite situaţii, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Potrivit art. 1378 Cod civil proprietarul unui edificiu sau al unei construcţii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie.

Instanţa apreciază că obligaţia principală care justifică răspunderea proprietarului este o obligaţie de securitate pentru integritatea, temeinicia şi calitatea construcţiei întregului edificiu, obligaţie născută din însuşi textul de lege, în virtutea căruia proprietarul trebuie să suporte despăgubirile pentru prejudiciile cauzate. Producerea daunei constituie dovada elocventă a încălcării obligaţiei de securitate şi, pe cale de consecinţă, temei pentru angajarea răspunderii proprietarului. Această obligaţie se coroborează cu obligaţia proprietarului de garanţie în faţa membrilor societăţii pentru toate consecinţele socialmente periculoase pe care lucrul său le cauzează, el având deplina responsabilitate pentru construirea şi întreţinerea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Instanţa are în vedere faptul că pârâţii au susţinut că desprinderea ramei s-a datorat vântului, fiind emisă şi o avertizare meteo cod galben, vizând intensificări susţinute ale vântului.

Analizând cuprinsul adresei Centrului de Meteorologie Regional Oltenia nr. 3228 din 30.08.2012, instanţa constată  la data de 27.08.2012 vântul a prezentat intensificări temporare  din sector predominant nordic, putând atinge şi depăşi rafala 14 m/s şi că între orele 05-11, la staţia metrologică Tg.-Jiu că viteza vântului a fost de 13m/s(47 Km/h) .De asemenea, potrivit aceluiaşi înscris în intervalul 26 august-28 august a fost emisă o avertizare cod galben, vizând intensificări susţinute ale vântului, instabilitate atmosferică, răcire accentuată.

Potrivit art. 1380 din noul Cod civil, răspunderea proprietarului poate fi înlăturată doar prin dovada intervenţiei unor fapte sau împrejurări externe, obiective şi absolut imprevizibile: forţa majoră (nu şi cazul fortuit), fapta victimei sau fapta unei a treia persoane pentru care nu este chemat să răspundă.

Ceea ce poate face proprietarul pentru a se exonera de răspundere este dovedirea altor cauze care au determinat ruina şi, deci, producerea prejudiciului, cauze fără de care ruina nu s-ar fi produs, chiar dacă întreţinerea edificiului lăsa de dorit, şi chiar dacă, prin ipoteză, imobilul nu era lipsit de vicii de construcţie. Forţa majoră poate fi invocată atunci când evenimente exterioare, obiective, imprevizibile împiedică proprietarul să ia măsuri de întreţinere corespunzătoare a edificiului sau să identifice eventualele vicii pentru a preîntâmpina prejudiciile.

Ori de câte ori edificiul nu a fost decât instrumentul pasiv prin care s-a manifestat acţiunea cauzei străine, proprietarul trebuie să fie apărat de răspundere căci nu ruina edificiului a fost cauza reală a pagubei.

Martorul CC a precizat că era un vânt normal în ziua respectivă şi că nu crede că rama geamului ar fi putut să cadă din cauza vântului crede mai degrabă că pârâtul a umblat la geam. întrucât l-a văzut pe pârât în balconul care este neîngrijit, iar maşina reclamantului era parcată în parcarea blocului.

Aceste aspecte au fost confirmate şi de martorul TD care a declarat că în dimineaţa respectivă bătea vântul dar nu era un vânt atât de puternic încât să dărâme fereastra şi că de la nici un apartament nu a mai căzut nimic în dimineaţa respectivă, balconul pârâţilor nefiind îngrijit la momentul incidentului.

În consecinţă, instanţa apreciază că în cauză nu este înlăturată răspunderea proprietarului nefiind făcută dovada intervenţiei unor fapte sau împrejurări externe, obiective şi absolut imprevizibile, dimpotrivă din planşele foto înaintate spre ataşare la dosar chiar de către pârâţi se observă faptul că balconul acestora prezenta semne vizibile de degradare (filele 28-29 din dosar).

De asemenea, instanţa reţine faptul pârâţii au mai susţinut că în zonă nu era o parcare amenajată de primăriei şi că din acest motiv vina pentru producerea incidentului aparţine reclamantului, invocând fapta victimei.

Fapta victimei poate înlătura total sau parţial răspunderea proprietarului edificiului dacă este absolut imprevizibilă. Astfel, în condiţiile în care este de notorietate faptul că în zonă sunt parcate autoturismele riveranilor, nu constituie o împrejurare de natură exterioară, obiectivă, imprevizibilă, de neînlăturat, neexonerând proprietarul de răspundere.

În baza art.274 C.pr.civ., urmează a fi obligat pârâţii la plata sumei de 602,5 lei cheltuieli de judecată faţă de reclamant, reprezentând  onorariu de avocat, taxă timbru şi timbru judiciar .

Având în vedere faptul că apărătorul reclamantului a solicitat admiterea acţiunii, precizând că reclamantul este de acord ca suma totală să se plătească eşalonat în 6 rate lunare de câte 250 lei, începând cu data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, instanţa va admite acţiunea formulată de reclamant aşa cum a fost precizată, va  obliga pârâţii să plătească  suma de 1137,89 lei, reprezentând despăgubiri civile şi la plata sumei de 602,5 lei către reclamant reprezentând cheltuieli de judecată, dispunându-se ca suma totală de 1739,89 lei să se plătească eşalonat în 6 rate lunare de câte 250 lei, începând cu data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, cea de-a şaptea rată fiind în cuantum de 239,89 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea formulată de reclamantul RM, domiciliat în  împotriva pârâţilor HD şi HM, ambii cu domiciliul în, aşa cum a fost precizată.

Obligă pârâţii să plătească  suma de 1137,89 lei, reprezentând despăgubiri civile.

Obligă pârâţii la plata sumei de 602,5 lei către reclamant reprezentând cheltuieli de judecată.

Dispune ca suma totală de 1739,89 lei să se plătească eşalonat în 6 rate lunare de câte 250 lei, începând cu data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, cea de-a şaptea rată fiind în cuantum de 239,89 lei.

Cu recurs în termen de 15 zile  de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi  11.01.2013, la Judecătoria Tg. Jiu.

Preşedinte,

ANDREEA DANIELA TITERLEA

Grefier,

OLGUŢA OLARU

Red. A.T/23.11.2012/5 EX.