Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 699 din 27.01.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila  Nr. 699

Sedinta publica de la 27 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE MIHAI DOGARU

Grefier ION TILEA

Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de petentul QQQ TTT în contradictoriu cu intimata IPJ G.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care constatându-se procesul în stare de judecata, s-a trecut la solutionare.

JUDECATA

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 16815/318/2011, petentul QQQ TTT a solicitat instantei ca în contradictoriu cu intimata IPJ G sa se dispuna anularea ca netemeinic si nelegal a procesului verbal de contraventie seria CC nr. 878985 încheiat la data de 20.10.2011 prin care petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 268 lei si retinerea certificatului de înmatriculare al autoturismului pâna la remedierea celor constatate, în baza art. 100 TTT.1 pct. 7 din OUG 195/2002 republicata, respectiv art. 102 TTT.1 pct.35 din acelasi act normativ, retinându-se în sarcina sa ca la data de 20.10.2011, ora 12.20, petentul a fost oprit pe DN 67 în localitatea Balanesti, acesta conducând autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GJ-04-MMM care se deplasa din directia Tg-Jiu în directia Scoarta, constatându-se în urma verificarilor efectuate de personalul autorizat al Registrului Auto Român G în baza raportului de control tehnic în trafic ca autoturismul emite noxe poluante peste limita admisa, iar pe geamurile laterale spate erau aplicate tratamente chimice neomologate.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca în cauza se impunea imperios aplicarea unui avertisment deoarece geamurile din spate ale autoturismului petentului sunt în aceeasi stare în care erau la momentul achizitionarii autoturismului de catre petent, iar depasirea extrem de redusa în privinta emisiilor de noxe se datora probabil calitatii combustibilului utilizat, fiind de notorietate faptul ca în jud. G se înregistreaza probleme cu calitatea carburantilor din statiile de alimentare

În dovedirea plângerii, petentul a depus în copie la dosar procesul verbal contestat, precum si raportul de control tehnic în trafic al autoturismului condus de catre petent efectuat de catre personalul autorizat al Registrului Auto Român G.

Din chiar continutul plângerii contraventionale instanta constata ca petentul recunoaste savârsirea celor doua contraventii retinute în procesul verbal, fata de care acesta solicita numai aplicarea unui avertisment.

Petentul nu a facut în cauza dovada unei stari de fapt contrare celei retinute în cuprinsul procesului verbal contestat si mai mult decât atât a depus în copie la dosar raportul de control tehnic în trafic al autoturismului condus de catre petent efectuat de catre personalul autorizat al Registrului Auto Român G.

Din actele si probele administrate la dosar rezulta fara putinta de tagada ca petentul se face vinovat de savârsirea contraventiilor retinute în sarcina sa, respectiv contraventia prev. de art. 100 TTT.1 pct. 7 din OUG 195/2002 republicata si respectiv contraventia prev. de art. 102 TTT.1 pct.35 din acelasi act normativ, motiv pentru care instanta va respinge plângerea contraventionala formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge plângerea contraventionala formulata de petentul QQQ TTT, în contradictoriu cu intimata IPJ G.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica din  27.01.2012,  la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

MIHAI DOGARU Grefier,

ION TILEA

Red. M.D./Tehn. I.T. 01 Februarie 2012

3 ex.

Domenii speta