Rectificare titlu de proprietate şi proces verbal de punere în posesie

Sentinţă civilă 697 din 27.01.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila  Nr. 697

Sedinta publica de la 27 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE MIHAI DOGARU

Grefier ION TILEA

Pe rol  fiind judecarea actiunii formulata de catre reclamanta Comisia Locala T de fond funciar în contradictoriu cu pârâtii Comisia Judeteana G de fond funciar, M R si M D C.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei  de catre grefierul de sedinta, dupa care se constata depusa la dosar prin serviciul registratura al instantei o precizare din partea pârâtilor persoane fizice conform careia arata ca sunt de acord cu actiunea formulata si constatându-se procesul în stare de judecata, s-a trecut la solutionare.

JUDECATA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 185/318/2012, reclamanta Comisia Locala T de fond funciar a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâtii Comisia Judeteana G de fond funciar, M R si M D C, sa se dispuna rectificarea titlului de proprietate nr. xxx/25.04.2008 si a procesului verbal de punere în posesie nr. xxx/13.03.2008 în sensul evidentierii corecte a tarlalei din care face parte suprafata de xxx mp din parcela xxx/6, respectiv tarlaua xxx în loc de tarlaua xxx.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca s-au emis acte de proprietate pentru autoarea M Ioana cu mostenitorii acesteia, respectiv M R si M D C, însa în procesul verbal de punere în posesie, precum si în titlul de proprietate suprafata de xxx m.p. din parcela xxx/6 a fost trecuta ca facând parte din tarlaua xxx.

În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe disp. art. 5 lit.i din HG 890/2005, precum si art. III din L.169/1997 republicata, iar în baza art. 242 C.proc.civ. a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus în copie la dosar titlului de proprietate nr. xxx/25.04.2008 si procesul verbal de punere în posesie nr. xxx/13.03.2008, planul de amplasament si delimitare a terenului respectiv în suprafata de xxx m.p. si schita cadastrala a terenului.

În cursul cercetarii judecatoresti, pârâtii M R si M D C au precizat ca sunt de acord cu actiunea reclamantei.

Analizând actele si probele administrate la dosar, instanta constata ca în titlul de proprietate nr. xxx/25.04.2008 si procesul verbal de punere în posesie nr. xxx/13.03.2008 suprafata de xxx m.p. din parcela xxx/6 a fost evidentiata ca fiind în tarlaua xxx, aceasta aflându-se de fapt în tarlaua 90 potrivit actelor depuse la dosarul cauzei si mai cu seama a schitei topografice a terenului respectiv.

În consecinta, vazând si disp. art. 58 din L.18/1991 republicata, instanta va admite actiunea reclamantei si va dispune rectificarea titlului de proprietate nr. xxx/25.04.2008 si a procesului verbal de punere în posesie nr. xxx/13.03.2008 în sensul evidentierii corecte a tarlalei din care face parte suprafata de xxx mp din parcela xxx/6, respectiv tarlaua xxx în loc de tarlaua xxx.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta Comisia Locala T de fond funciar în contradictoriu cu pârâtii Comisia Judeteana G de fond funciar, M R, domiciliat si M D C.

Dispune rectificarea titlului de proprietate nr. xxx/25.04.2008 si a procesului verbal de punere în posesie nr. xxx/13.03.2008 în sensul evidentierii corecte a tarlalei din care face parte suprafata de xxx mp din parcela xxx/6, respectiv tarlaua xxx în loc de tarlaua xxx.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 27.01.2012, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

MIHAI DOGARU Grefier,

ION TILEA

Red. M.D./Tehn. I.T. 01 Februarie 2012

6 ex.

Domenii speta