Cereri

Sentinţă civilă 434 din 07.02.2013


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată în data de 05.09.2011 pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. 6944/260/2011, reclamantul a chemat în judecată pârâtul solicitând instanţei obligarea acestuia de a modifica acoperişul magazinului şi precum şi şura de 30 m lungime proprietatea sa, dărâmarea zidului de pe hotarul dintre cele două proprietăţi, obligarea pârâtului la plata de daune interese de 100 lei pe zi începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.

De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că pârâtul a construit un magazin mixt tară autorizaţie de constmctie, lipit de locuinţa sa la aproximativ trei metri, într-o perioadă când reclamantul nu a fost acasă pentru a-şi da consimţământul. Acoperişul magazinului cât şi ulucele de scurgere a apelor pluviale şi a zăpezii sunt pe proprietatea reclamantului pe o distanţă de aproximativ 50 cm, ceea ce face ca apele provenite de la ploi sau din topirea zăpezii să se reverse pe proprietatea acestuia.

Şura construită de pârât în lungime de 30 de metri are de asemenea scurgerea acoperişului în afara proprietăţii pârâtului, respectiv pe proprietatea reclamantului, ceea ce face ca apele revărsate de pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp de acoperiş să distrugă recolta reclamantului în totalitate.

Reclamantul mai arată că pârâtul a construit pe hotarul dintre cele două proprietăţi un zid de şase metri lungime şi trei metri înălţime, intrând cu aproximativ 20 cm pe proprietatea sa.

In susţinerea acţiunii reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

Legal citat, pârâtul a formulat întâmpinare arătând că este de acord cu acţiunea reclamantului şi că urmează să facă modificările cuvenite solicitând să nu fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din 06.04.2012 instanţa a încuviinţat pentru reclamant proba cu expertiză construcţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul în contradictoriu cu pârâtul s-a solicitat instanţei obligarea acestuia de a modifica acoperişul magazinului şi precum şi şura de 30 m lungime proprietatea sa, dărâmarea zidului de pe hotarul dintre cele două proprietăţi, obligarea pârâtului la plata de daune interese de 100 lei pe zi începând cu data rămânerii definitive a hotărârii, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Potrivit art. 1000 alin. 1 cod civil, în materia răspunderii pentru lucruri, ca formă a răspunderii civile delictuale este reglementată obligaţia de răspundere a persoanelor pentru lucrurile ce se află sub paza acestora.

Raportul de expertiză efectuat de expertul a constatat că magazinul mixt sătesc ce fusese construit pe baza autorizaţiei de construire din 1997, cu regimul de înălţime parter, cu o suprafaţă construită de 4,00 m x 6,00 m nu mai există fizic pe teren. Pârâtul a schimbat destinaţia de spaţiu comercial în extindere şi mansardare locuinţă, constmctie cu regimul de înălţime P+M, realizată în baza autorizaţiei de construire nr. 8/24.07.2012 eliberată de UAT, însă distanţele faţă de proprietatea reclamantului sunt în conformitate cu codul civil.

 

Şura, al cărei acoperiş se solicită a ti modificat, este de fapt o copertină pentru adăpostirea autovehiculelor, construită pe o lungime de 14,50 m, cu o lăţime de 2.90 m cu tot cu jgheaburi, cu acoperişul într-o pantă pe stâlpi din ţeava, căpriori de lemn, învelitoare din plăci ondulate de PVC. Şura se află la o distanţă de 10 cm de gardul despărţitor a proprietăţilor părţilor, cu panta către proprietatea reclamantului, având asigurată colectarea apelor de pe acoperiş prin jgheaburi şi burlane, iar apa colectată de pe acoperişul acesteia nu se scurge pe terenul reclamantului.

în ceea ce priveşte zidul ce se solicită prin cererea de chemare în judecată a fi dărâmat, expertul arată că a fost dezafectat de către pârât în perioada martie-aprilie 2012 conform constatărilor făcute la data efectuării expertizei.

De asemenea, expertul a arătat că nu există construcţii ale pârâtului edificate pe terenul proprietatea reclamantului.

Având în vedere această situaţie, instanţa apreciază acţiunea reclamantului ca neîntemeiată urmând să o respingă.