Loviri si alte vatamari

Sentinţă penală 307 din 16.06.2013


Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 25.02.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M. din dosarul penal nr. 38/P/2013, a fost trimis în judecată inculpatul O. A R., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 180 alin. 2 Cod penal si art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea 61/1991, republicată, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal, constând în aceea că, în data de 01.01.2013 a purtat asupra sa într-un loc public, fără drept, un cuţit tip briceag cu care a lovit în membrul inferior stâng partea vătămată S. S., cauzându-i leziuni corporale pentru care a necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale, cu spitalizare.

In actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, în data de 01.01.2013, în jurul orelor 14.30, partea vătămată S. S., împreună cu mai mulţi tineri au mers cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou la diferiţi cetăţeni din localitatea P, comuna A.

La ieşirea din curtea numitului O. G, partea vătămată s-a întâlnit cu inculpatul O.A.R si, pe fondul unui conflict mai vechi dintre aceştia, cu un briceag pe care îl avea asupra sa, inculpatul 1-a înjunghiat în coasa stângă, fiind transportat de urgentă la Spitalul M. de către martorul L. P., cu autoturismul proprietatea sa, în vederea acordării îngrijirilor medicale. Părţii vătămate i s-a stabilit diagnosticul „traumatism coapsă stângă obiectivat prin plagă tăiată complexă a coapsei, leziuni ce s-au putut produce prin lovire cu obiect înţepător - tăios, posibil cuţit,,.

Partea vătămată a necesitat pentru leziunile suferite 14-16 zile de îngrijiri medicale cu spitalizare.

Partea vătămată S S. s-c onstituit parte civilă în cursul urmăririi penale cu suma de 10.000 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate cu internarea sa si daune morale.

Spitalul M/ M s-a constituit parte civilă cu suma de 1644,64 lei.

In timpul cercetărilor, inculpatul a părăsit localitatea de domiciliu, fiind efectuate acte de căutare ale acestuia.

în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: sesizările, declaraţia părţii vătămate (f. 4-7), certificat medico-legal (fila 9), declaraţiile martorilor O G (f. 23-24), A R (f. 25-28), L P (f.29 ), A M Ana (f.30-31 ), S P (f. 32-33, adresa de constituire parte civilă a Spitalului M M (f. 34, 35), adrese, procese verbale de căutare la domiciliu si citaţii (f. 11-22).

La termenul din 03.04.2013, partea vătămată S. S. a precizat pretenţiile civile, arătând că se constituie parte civilă cu suma de 16.000 lei din care 1000 lei despăgubiri material si 15.000 lei daune morale (reprezentând suferinţa fizică si psihică pe care a suferit-o în momentul agresiunii fizice si verbale dar si ulterior, fiindu-I afectată reputaţia foarte bună pe care o avea în comunitate).

La acelaşi termen de judecată, după ce instanţa a pus în vedere inculpatului prevederile art. 320 Cod proc.pen, acesta a formulat cerere de judecare a cauzei prin procedura reglementată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, menţionând că recunoaşte faptele, astfel cum au fost reţinute prin actul de sesizare şi că-şi însuşeşte probele administrate, instanţa luând act de manifestarea acestuia de voinţă printr-o declaraţie semnată de inculpat, motiv pentru care nu s-a mai procedat la cercetarea judecătorească.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

în data de 01.01.2013, în jurul orelor 14.30, partea vătămată S. S., împreună cu mai mulţi tineri au mers cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou, cu datini, numitul O G din localitatea P, comuna A.

La ieşirea din curtea acestuia, pe stradă, partea vătămată s-a întâlnit cu inculpatul O A R si, pe fondul unui conflict mai vechi dintre aceştia, inculpatul 1-a înjunghiat în coasa stângă pe Spoială Simion, cu un briceag pe care îl avea asupra sa. Partea vătămată a fost transportată de urgentă la Spitalul M M de către martorul L P, cu autoturismul proprietatea sa, în vederea acordării îngrijirilor medicale. Părţii vătămate i s-a stabilit diagnosticul „traumatism coapsă stângă obiectivat prin plagă tăiată complexă a coapsei, leziuni ce s-au putut produce prin lovire cu obiect înţepător - tăios, posibil cuţit,,.

Situaţia de fapt este reţinută, având în vedere declaraţiile părţii vătămate din cursul urmăririi penale cu privire la lovirea sa, în coapsa stână, cu un briceag de către inculpat, cu intenţie, provocându-o o rană adâncă. Aceste declaraţii se coroborează cu menţiunile din certificatul medico-legal eliberat părţii vătămate, medicul legist concluzionând că partea vătămată prezenta un traumatism coapsă stângă, prin plagă tăiată complexă a coapsei, leziuni ce s-au putut produce prin lovire cu obiect înţepător - tăios, posibil cuţit,,,. De asemenea, situaţia de fapt reţinută este susţinută si prin declaraţiile martorilor Oniga George care a declarat că se afla la poartă, pregătindu-se să o închidă când s-a izbit de el partea vătămată care acuza dureri la piciorul stând si care i-a spus că a fost tăiat de numitul O A R care se afla în stradă cu cuţitul în mână, încercând să vină după partea vătămată, renunţând însă când 1-a văzut pe martor (f. 23). Martorul A R, audiat în cursul urmăririi penale a conformată faptul că, ieşind din curtea numitului OG, S S a rămas în urmă, stând de vorbă cu inculpatul, după care, întorcându-se din drum, 1-a văzut pe S S în curtea lui O G, aşezat, tăiat la piciorul stâng în zona copasei, pierzând mult sânge. A mai menţionat martorul că a văzut clar la O A R, în mâna sa dreaptă, un briceag cu lama deschisă (f. 25-26, 27-28). Martorul L P a declarat că în data de 01.01.2013 în timp ce se deplasa cu autoturismul personal la nişte prieteni, în satul P a fost oprit de către S S care 1-a rugat să îl ducă la spital, fiind tăiat la un picior, pe drum acesta spunându-i că a fost tăiat cu un cuţit de către O AR.

Fiind audiată, martora A M-0 a declarat că se îndepărtase cu restul grupului de S S, nu a văzut cele întâmplate însă 1-a auzit strigând că a fost tăiat cu cuţitul, aflând ulterior de la tinerii din grup că O A R ar fi fost autorul.

Martorul S P, fratele părţii vătămate a arătat că în data de 01.01.2013 se afla la domiciliu unde au fost anunţaţi de către numitul M I despre faptul că S S a fost tăiat cu un cuţit de către O A R, fapt confirmat ulterior de către fratele său.

Audiat în fata instanţei, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, înţelegând sa se prevaleze de dispoziţiile art. 320 ' Cod proc. pen.

în drept, fapta inculpatului O A R care, în data de 01.01.2013, a lovit cu un cuţit tip briceag, în membrul inferior stâng, partea vătămată S S, cauzându-i leziuni corporale pentru care a necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale, cu spitalizare, întruneşte elementele infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art. 180 alin. 2 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii de lovire sau alte violente, instanţa reţine elementul material constând în acţiunea inculpatului de lovire a părţii vătămate, care a pricinuit o vătămare ce a necesitat spre vindecare îngrijiri medicale de 14-16 zile.

Urmarea imediată a constat în vătămarea adusă integrităţii corporale Şi a sănătăţii părţii vătămate.

în baza materialului probator administrat, instanţa reţine existenţa legăturii de cauzalitate directe între elementul material şi urmarea imediată, astfel cum rezultă din coroborarea declaraţiilor părţii vătămate, ale inculpatului si ale martorilor cu datele din certificatul medico-legal, acţiunea inculpatului de lovire fiind cauza producerii integrităţii corporale Şi a sănătăţii părţii vătămate..

Din perspectiva laturii subiective, având reprezentarea faptului că acţiunea sa va produce un asemenea rezultat, urmărind producerea acestuia inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă.

Astfel, instanţa va reţine în sarcina inculpatului săvârşirea infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art. 180 alin. 2 Cod penal.

Fapta inculpatului O A R care, în data de 01.01.2013, a purtat asupra sa, într-un loc public, fără drept, un cuţit tip briceag cu care a lovit în membrul inferior stâng partea vătămată S S, întruneşte elementele infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea 61/1991 republicată.

Elementul material al laturii obiective consta in portul unui cuţit tip briceag - obiect fabricat sau confecţionat anume pentru tăiere, împungere sau lovire, fără drept. Acesta este întregit de locul şi împrejurările săvârşirii faptei, respectiv un loc public în care se aflau mai multe persoane, prin urmare într-un loc şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică.

Condiţia esenţiala pentru încadrarea faptei drept infracţiune este ca portul armei să fie realizat fără drept, condiţie indeplinita in cauza. Urmarea imediata consta în periclitarea ordinii şi liniştii publice necesară desfăşurării normale a activităţii economice şi sociale. Fiind vorba de o infracţiune de pericol legătura de cauzalitate rezultă din însăşi săvârşirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, astfel cum este definita aceasta forma de vinovăţie de art. 19 Cod penal, faţă de faptă si urmările ei, inculpatul a prevăzut si a acceptat producerea rezultatului socialmente periculos.

Astfel, instanţa va reţine în sarcina inculpatului săvârşirea infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea 61/1991 rep..

Fapta de lovire sau alte violente a fost comisă de către inculpatul O A R în concurs real cu fapta de port fără drept de armă albă, motiv pentru care sunt incidente dispoziţiile art. 33 lit. a Cod penal.

 Având în vedere că faptele pentru care inculpatul  a  fost trimis în judecată  există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpat, instanţa fl va condamna pe inculpat pentru săvârşirea acestora.

în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei ce va fi aplicată incupatului pentru săvârşirea faptei de lovire sau alte violente, instanţa, va ţine cont, în primul rând, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului penal, care, potrivit art. 3201 Cod proc.pen., se reduc cu o treime.

Instanţa va avea în vedere pericolul social concret al faptei, pe care îl apreciază ca fiind destul de ridicat, având în vedere că părţii vătămate i-au fost cauzată o leziune care a necesitat pentru vindecare un număr de 14-16 zile de îngrijiri medicale, având în vedere modalitatea concretă de săvârşire (folosirea unui cuţit), cât şi urmările produse (vătămarea unei persoane), împrejurările în care a fost săvârşită fapta, faptul că a recunoscut săvârşirea faptei.

Având în vedere prevederile art. 3201 C.pr.pen, instanţa va reduce limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea săvârşită cu o treime.

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele referitoare la persoana şi conduita inculpatului, şi anume, faptul că acesta nu are antecedente penale, având o conduita bună înainte de săvârşirea faptei, motiv pentru care instanţa va face aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal si art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal.

Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin 2 C.pen, instanţa va avea în vedere aceste criterii şi la alegerea uneia din pedepsele alternative prevăzute pentru infracţiunea săvârşită.

Având în vedere criteriile expuse anterior, instanţa consideră că aplicarea pedepsei amenzii penale pentru fapta săvârşită de către inculpat este de natură să asigure realizarea scopului de reeducare a pedepsei penale. Având în vedere dispoziţiile art. 63 alin 3 C.pen. instanţa va aplica inculpatului pedeapsa amenzii penale în cuantum de 500 lei, considerând că aplicarea acesteia ar realiza pe deplin scopul pedepsei ca mijloc de constrângere dar şi un mijloc de reeducare efficient.

In ceea ce priveşte individualizarea pedepsei ce va fi aplicată incupatului pentru săvârşirea faptei de port fără drept de armă albă, instanţa, va ţine cont, în primul rând, de limitele de pedeapsă fixate în legea specială care, potrivit art. 3201 Cod proc.pen., se reduc cu o treime.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului pentru săvârşirea acestei infracţiuni, instanţa va avea în vedere pericolul social concret al faptei, pe care îl apreciază ca fiind destul de ridicat, având în vedere că modalitatea concretă de săvârşire cât şi urmările produse (vătămarea unei persoane), împrejurările în care a fost săvârşită fapta (de fată fiind mai multe persoane), faptul că a recunoscut săvârşirea faptei.

Având în vedere prevederile art. 3201 C.pr.pen, instanţa va reduce limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea săvârşită cu o treime.

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele referitoare la persoana şi conduita inculpatului, şi anume, faptul că acesta nu are antecedente penale, având o conduita bună înainte de săvârşirea faptei, motiv pentru care instanţa va face aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal si art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal.

Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin 2 C.pen, instanţa va avea în vedere aceste criterii şi la alegerea uneia din pedepsele alternative prevăzute pentru infracţiunea săvârşită.

Având în vedere criteriile expuse anterior, instanţa consideră că aplicarea pedepsei amenzii penale pentru fapta săvârşită de către inculpat este de natură să asigure realizarea scopului de reeducare a pedepsei penale. Având în vedere dispoziţiile art. 63 alin 3 C.pen. instanţa va aplica inculpatului pedeapsa amenzii penale în cuantum de 500 lei, considerând că aplicarea acesteia ar realiza pe deplin scopul pedepsei ca mijloc de constrângere dar şi un mijloc de reeducare eficient,.

Cât priveşte raportul dintre cele două fapte deduse judecăţii, instanţa constată că ele au fost săvârşite de acelaşi subiect activ, respectiv de inculpatul Oniga Andrei Răzvan, înainte de condamnarea definitivă pentru oricare dintre ele, fiind astfel, îndeplinite condiţiile de existenţă ale pluralităţii infracţionale sub forma concursului real prevăzută de art. 33 alin.l lit.a din Codul penal.

In baza art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. c Cod penal, instanţa va contopi pedepsele de 500 lei amendă penală, stabilite în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 500 lei amendă penală, rezultând o pedeapsă de 500 lei amendă penală, urmând ca, sub aspectul modalităţii de executare să dispună executarea efectivă a acesteia, în considerarea tuturor aspectelor reţinute anterior.

Instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 ' C.pen în sensul ca neachitarea cu rea-credinţa a amenzii penale aplicate atrage înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa închisorii.

în baza art. 118 alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 118 alin. 1 lit. lit. b Cod penal instanţa urmează să dispună confiscarea de la inculpat a sumei de 100 lei până la concurenta valorii briceagului folosit de către acesta la săvârşirea infracţiunilor.

 Sub aspectul laturii civile, instanţa constată că, în cursul urmăririi penale s-a constituit parte civilă Spitalul M de U M cu suma de 1644,64 lei - contravaloare cheltuieli de spitalizare acordate părţii vătămate Spoială Simion.

Instanţa constată că în conformitate cu prevederile art. 313 din Legea art. 95/2006, unitatea sanitară are calitatea de parte civilă în cauză şi va admite pretenţiile acestei părţi civile având în vedere că între fapta inculpatului din 01.01.2013 care a condus la vătămarea părţii vătămate ce a necesitat acordarea de îngrijiri medicale acesteia exista o legătură de cauzalitate directă.

Partea vătămată S S s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 16.000 lei, din care suma de 1.000 lei daune materiale şi suma de 15.000 lei daune morale.

Instanţa constată că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, fiind dovedită existenţa faptei, vinovăţia inculpatului, prejudiciul suferit de partea vătămată şi legătura de cauzalitate dintre fapta inculpatului şi prejudiciu.

Prin declaraţia sa cu prilejul audierii în fata instanţei, inculpatul a arătat că ar dori să achite despăgubirile marteriale în sumă de 1000 lei si daunele morale în sumă de 1500 lei către partea vătămată însă nu are această posibilitate, susţinând că a dorit să se împace cu partea vătămată, oferindu-i suma de 5000 lei. Instanţa nu poate retine această declaraţie ca o recunoaştere a pretenţiilor civile ale părţii vătămate, urmând a aprecia asupra cuantumului prejudiciului.

Astfel, sub acest aspect, instanţa constată că, deşi partea civilă a solicitat daune materiale în cuantum de 15.000 lei, nu a dovedit în nici un mod cheltuielile pe care le pretinde, motiv pentru care instanţa nu va acorda acesteia daune materiale, neexistând nicio dovadă a efectuării unor cheltuieli de către partea civilă.

în acelaşi timp, instanţa apreciază că suferinţele părţii vătămate determinate de leziunile cauzate de inculpat, reprezintă pentru aceasta un prejudiciu moral, fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale: fapta ilicită - infracţiunea săvârşită de inculpat, prejudiciul - rezultatul negativ suferit de partea vătămată ca urmare a încălcării dreptului subiectiv nepatrimonial ocrotit de legea penală - dreptul la integritate corporală, prejudiciul cert şi nereparat încă, legătura de cauzalitate directă dintre fapta ilicită şi prejudiciul produs, vinovăţia inculpatului.

în ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, instanţa reţine că despăgubirile acordate cu acest titlu urmăresc compensarea echitabilă a prejudiciului moral provocat de internarea părţii vătămate şi schimbarea condiţiilor fireşti de manifestare activă în viaţa privată pe durata necesară refacerii sănătăţii.

Instanţa va avea în vedere la stabilirea cuantumului daunelor morale necesitatea de a asigura un echilibru care să asigure stabilirea unei despăgubiri integrale a acestui prejudiciu, fără a minimiza importanţa suferinţei psihice cauzate părţii vătămate prin stabilirea unui cuantum nesemnificativ dar şi fără a transforma aceste daune într-un mod de îmbogăţire nejustificată a părţii vătămate.

Apreciind că faţă de toate aceste criterii, echilibrul este asigurat prin obligarea inculpatului la plata către partea civilă a sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale, instanţa va admite în parte pretenţiile acesteia cu privire la cuantumul despăgubirilor morale, astfel că, în baza art. 14 Şi art. 346 Cod procedură penală şi art. 1357 si urm. Cod civil, va obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei către acesta, cu titlu de daune morale si va respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate.

în baza art. 191 alin.l Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul la plata către stat a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

în baza art. 193 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul la plata către partea civilă S S a sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, respectiv onorariu de avocat.

Va lua act că inculpatul a avut apărător ales.