Art 184 cp

Sentinţă penală 616 din 26.05.2010


SENTINŢA PENALĂ NR.  616

Şedinţa publică de la 26 Mai 2010 – art.184 cod penal

Prin rechizitoriul nr. …… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ……s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei ….., domiciliată în ….., pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare corporală din culpă, prevăzute de art.184 alin.2 cu referire la art.184 alin.4 Cod penal, reţinându-se şi aplicarea art.33 lit.b Cod penal, privitor la concursul de infracţiuni.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de …. inculpata conducea autoturismul marca ….. cu numărul de înmatriculare provizoriu ….. pe relaţia ……... Condiţiile meteorologice şi starea carosabilului impuneau o conduită preventivă având în vedere că ploua mărunt, carosabilul fiind umed. Între localităţile …. şi ….., la o distanţă de circa …..m faţă de un vârf de pantă, în timp ce se afla într-un proces de depăşire a altui autovehicul, a intrat în impact cu un autoturism … cu numărul de înmatriculare …. care circula regulamentar, din sens opus,  impact care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a două persoane aflate în autoturismul care circula din faţa sa şi rănirea uşoară a unei alte persoane. Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-a constatat că accidentul rutier s-a produs pe DN …. la km …. m, zonă unde circulaţia se desfăşura în ambele sensuri de mers, delimitate de o bandă continuă. Zona unde s-a produs accidentul era în rampă, fără denivelări, drumul fiind umed din cauza timpului ploios. S-a mai reţinut că accidentul s-a produs din culpa exclusivă a inculpatei care a încălcat dispoziţiile art.120 alin.1 din OUG 195/2002, care interzic efectuarea manevrei de depăşire în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul numărul ….din …...

Instanţa a procedat la luarea declaraţiei inculpatei, în prezenţa avocatului ales, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la fila …. De asemenea, a fost luată declaraţie părţii vătămate - parte civilă, …., precum şi martorilor propuşi de către acesta, …. şi …., declaraţiile acestora fiind  consemnate şi ataşate la filele ….. La cererea avocatului ales al părţii vătămate – parte civilă minor, …., instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize medico-legale pentru a se preciza dacă în urma accidentului suferit partea vătămată prezintă leziuni sau afecţiuni cu caracter de permanenţă sau care necesită tratament permanent, raportul de expertiză fiind întocmit  şi ataşat la filele …...

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că atât situaţia de fapt cât şi încadrarea juridică reţinute prin rechizitoriu sunt confirmate de probele administrate în cauză. Din aceste probe rezultă că pe data de ……, în timp ce conducea autovehiculul proprietate personală pe ruta …., inculpata …. s-a angajat în efectuarea unei depăşiri, într-o zonă aflată între localităţile …., în apropierea unui vârf de pantă, în acea zonă sensurile de mers fiind delimitate de o bandă continuă. În timpul efectuării manevrei de depăşire, autovehiculul condus de către inculpată a intrat în coliziune cu un alt autovehicul marca … … , care circula regulamentar, din sens opus. În urma impactului, conducătorul celuilalt autovehicul, partea vătămată - parte civilă …., a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare o perioadă de …de zile de îngrijiri medicale şi au constat în fractură cominutivă calcaneu drept. De asemenea, partea vătămată – parte civilă minor ….. ce se afla în autovehiculul care circula regulamentar, a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale, inclusiv o ruptură de splină, pentru care s-a impus practicarea splenectomiei.

Mai trebuie precizat că la momentul impactului, autovehiculul condus de către inculpată avea o viteză de …km /h, în timp ce autovehiculul condus de către partea vătămată …… avea o viteză de …km/h.

Situaţia de fapt anterior expusă s-a conturat pe baza propriilor declaraţii ale inculpatei, date atât în cursul urmăririi penale cât şi al judecăţii, prin care aceasta a recunoscut săvârşirea faptei, coroborate cu declaraţiile părţilor vătămate, precum şi cu procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi cu expertiza tehnică-auto întocmită în cursul urmăririi penale, din toate aceste probe rezultând că pentru producerea accidentului culpa aparţine în mod exclusiv inculpatei, care s-a angajat în efectuarea unei manevre de depăşire într-o zonă în care era interzis acest lucru, sensurile de mers fiind delimitate de o linie continuă, tocmai pentru că vizibilitatea era redusă, depăşirea fiind efectuată în apropierea unui vârf de rampă.

Prin urmare, fapta inculpatei care s-a angajat în efectuarea unei depăşiri fără a respecta dispoziţiile legale şi măsurile de prevedere relative la efectuarea acestei manevre, intrând în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar din sens opus, ceea ce a cauzat vătămarea corporală gravă a numiţilor ….., a fost probată şi întruneşte elementele constitutive a două infracţiuni de vătămare corporală din culpă, ambele prevăzute de art.184 alin.2 şi 4 C.pen., urmând să atragă răspunderea penală a inculpatei.

Întrucât inculpata a săvârşit aceste fapte mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, în cauză sunt incidente dispoziţiile referitoare la concursul de infracţiuni, instanţa urmând să stabilească pentru fiecare dintre cele două fapte câte o pedeapsă şi să aplice o pedeapsă unică, rezultantă, raportată la întregul ansamblu infracţional.

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor ce se vor stabili, instanţa apreciază că în cauză sunt incidente circumstanţele atenuante judiciare prevăzute de art.74 lit.a şi c C.pen., întrucât inculpata de află la primul conflict cu legea penală, iar pe parcursul procesului a avut o atitudine cooperantă, s-a prezentat în faţa organelor judiciare, regretând faptele săvârşite. Prin urmare, devine obligatorie stabilirea unor pedepse sub minimul special prevăzut de lege, potrivit art.76 alin.1 lit.e C.pen.

Relativ la individualizarea executării pedepsei, instanţa apreciază că  nu se impune executarea în regim de detenţie, ci, raportat la elementele precizate anterior privind individualizarea pedepsei, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiţionată a executării este suficientă pentru a se asigura atingerea scopurilor generale atât ale pedepsei cât şi ale răspunderii penale.

În ceea ce priveşte latura civilă, în cauză s-au constituit parte civilă atât partea vătămată …., cât şi numita …, atât în nume propriu, cât şi în calitate de reprezentant legal al părţii civile minor …. Referitor la acţiunea civilă formulată de către partea civilă …., instanţa apreciază că aceasta este întemeiată doar în parte, şi anume doar în ceea ce priveşte despăgubirile echivalente daunelor morale suferite.

În acest sens, faptul că accidentul de producerea căruia se face vinovată inculpata a produs traume psihice părţii civile rezultă din declaraţiile martorilor pe care acesta i-a propus, declaraţii potrivit cărora personalitatea părţii vătămate s-a schimbat după accident din cauza suferinţelor pe care acesta a trebuit să le suporte, suferinţe determinate de numeroasele intervenţii chirurgicale şi de tratamentul pe care a trebuit să-l urmeze o perioadă destul de lungă. De asemenea, nu este de neglijat nici faptul că, tot din cauza accidentului, partea civilă se deplasează mult mai greu decât înaintea respectivului moment, fiind nevoit să depună un efort suplimentar în acest sens, împrejurare de natură să provoace nu doar suferinţe fizice ci şi psihice.

De aceea, instanţa apreciază că suma de 5000 de euro, în echivalent în lei, poate constitui o justă despăgubire pentru suferinţele părţii civile, cu atât mai mult cu cât efectele accidentului sunt încă vizibile şi se pot perpetua mult timp de acum încolo.

Relativ la prejudiciile materiale, instanţa constată că partea civilă ……. nu a făcut proba acestora, în sensul că nu a depus nici un înscris din care să rezulte cuantumul cheltuielilor pe care le-a suportat ca urmare a tratamentului şi intervenţiilor chirurgicale suportate.

Referitor la acţiunea civilă formulată de către numita ….., în calitate de reprezentantă legală a părţii civile minor ….., instanţa constată că aceasta este întemeiată în parte. Astfel, reprezentanta legală a părţii civile minor s-a constituit parte civilă cu suma de …. de lei, reprezentând despăgubiri civile pentru daune morale şi cu suma de …. de lei reprezentând cheltuieli de spitalizare. Cu privire la prejudiciile materiale invocate, instanţa constată că reprezentantul legal al părţii civile nu a reuşit să producă nici o probă, înscrisurile medicale depuse la ultimul termen de judecată reprezentând costurile expertizei medico-legală efectuată în cursul judecăţii şi fiind incluse în cheltuielile judiciare la plata cărora inculpata va fi obligată către partea civilă. Referitor la suma de …. lei reprezentând prejudicii materiale constând în cheltuieli de spitalizare, nu s-a făcut dovada faptului că partea civilă a achitat efectiv această sumă către Spitalul Judeţean de Urgenţă …., sau că această unitate spitalicească ar fi solicitat respectiva sumă, motiv pentru care inculpata nu poate fi obligată la plata acesteia.

În ceea ce priveşte daunele morale solicitate, este evident că accidentul rutier a avut consecinţe deosebit de grave nu doar asupra dezvoltării fizice a părţii civile minor ci, implicit, şi asupra psihicului acestuia, impactul emoţional pe care un  astfel de eveniment îl poate avea asupra unui copil în vârstă de 6 ani putând afecta dezvoltarea ulterioară a acestuia. Mai mult decât atât, şi consecinţele medicale suportate de către minor sunt destul de grave, din raportul de expertiză efectuat în cursul judecăţii rezultând că acesta rămâne cu lipsă de organ iar viaţa i-a fost pusă în primejdie, existând totodată şi un risc la infecţii pneumococice.

De aceea, instanţa apreciază că pentru repararea acestor daune morale se impune obligarea inculpatei la plata sumei de ….. de lei, adică jumătate din suma solicitată de către reprezentantul legal al minorului, întrucât acoperirea daunelor morale suferite de către victima accidentului nu se poate transforma într-o îmbogăţire fără justă cauză, sens în care suma de …. de lei solicitată de către reprezentantul legal al părţii civile apare ca fiind exagerată.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată în nume propriu de către reprezentanta legală a părţii civile minor, instanţa apreciază că aceasta este inadmisibilă, atât timp cât respectiva persoană nu are calitatea de parte în prezenta cauză penală, ci doar de reprezentantă legală a părţii civile minor. Prin urmare, numita …. are posibilitatea valorificării pretenţiilor pe care le are faţă de inculpată pe calea unei acţiuni civile separate atât în ceea ce priveşte daunele morale cât şi prejudiciile materiale pretinse.

De asemenea, în cauză s-a  constituit parte civilă şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, cu sumele de ….. lei reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru partea vătămată … şi de …. lei, cheltuieli spitalizare pentru numita …... Instanţa apreciază că această acţiune este întemeiată doar în parte şi anume doar pentru suma reprezentând cheltuieli de spitalizare ale numitului …., între efectuarea acestor cheltuieli de către partea civilă şi fapta ilicită săvârşită de către inculpată existând legătură de cauzalitate. In privinţa cheltuielilor de spitalizare aferente numitei …….., instanţa apreciază că acestea nu pot fi solicitate printr-o acţiune civilă alăturată acţiunii penale, cât timp persoana spitalizată nu este parte în procesul penal, ci pot forma obiectul unei acţiuni separate, în faţa instanţei civile.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează ca în baza art.184 alin.2 şi 4 C.pen., cu aplic. art.74 alin.1 lit.a, c  C.pen., raportat la art. 76 alin.1 lit.e C.pen., să condamne pe inculpata …….. la pedeapsa de 5 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă (parte vătămată …..).

În baza art.184 alin.2 şi 4 C.pen., cu aplic. art.74 alin.1 lit.a, c  C.pen., raportat la art. 76 alin.1 lit.e C.pen., va condamna pe inculpata ……….. la pedeapsa de …..luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă (parte vătămată ……).

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen., va aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) luni închisoare.

În baza art.71 C.pen., i se vor interzice inculpatei drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a  şi lit. b C.pen., pe durata pedepsei.

În baza art.81 alin.2 C.pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o durată de 2 ani şi 5 luni, ce constituie termen de încercare, potrivit art.82 alin.1 C.pen.

În baza art.359 C.proc.pen., i se va atrage atenţia inculpatei asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, prevăzute de art.83-84 C.pen.

În baza art.71 alin.5 C.pen., va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă …..

În baza art. 346 C.proc.pen., raportat la art.14 C.proc.pen., cu aplic. art.998 şi urm. C.civ., va obliga inculpata la plata sumei de 5000 de euro, în echivalent în lei, potrivit cursului BNR la data plăţii, cu titlul de despăgubiri civile pentru daune morale.

Va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către numita ….., în calitate de reprezentantă legală a părţii civile minor ……….

În baza art. 346 C.proc.pen., raportat la art.14 C.proc.pen., cu aplic. art.998 şi urm. C.civ., va obliga inculpata la plata sumei de ……de lei, către partea civilă, cu titlul de despăgubiri civile pentru daune morale.

Va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă …….

În baza art. 346 C.proc.pen., raportat la art.14 C.proc.pen., cu aplic. art.998 şi urm. C.civ., va fi obligată inculpata la plata sumei de ….. lei, către partea civilă, cu titlul de despăgubiri civile pentru prejudicii materiale.

Va respinge acţiunea civilă formulată de către numita ….., în nume propriu, ca inadmisibilă.

În baza art.191 alin.1 C.proc.pen., va fi obligată inculpata la plata sumei de …..de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 193 alin.1 C.proc.pen., va obliga inculpata la plata sumei de …. de lei, către partea civilă minor ….., prin reprezentant legal ……, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care ….. de lei reprezintă onorariu avocat, potrivit chitanţei ataşată la fila 73 şi 63 de lei taxă expertiză medico-legală şi la plata sumei de ….. de lei, către partea civilă ……. cu titlu de cheltuieli judiciare reprezentând onorariu avocat, potrivit chitanţei ataşată la fila 35.