Hotarare

Sentinţă civilă 3569 din 15.11.2011


 Dosar nr.5058/327/2011

SENTINTA CIVILA NR.3569

Sedinta publica de la  15 noimbrie 2011

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile dedusa judecatii, constata:

Prin sesizarea înregistrata pe rolul acestei instante la ..., sub numarul ..., Parchetul de pe lânga Judecatoria ...a înaintat cererea reclamantei Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .., prin care aceasta institutie a solicitat, în contradictoriu cu pârâta ..., punerea acesteia sub interdictie (fila 3).

Cererea este scutita de plata taxelor judiciare.

În dovedire, s-au depus copii certificate de pe cartea de identitate a pârâtei ... (fila 5), certificat de încadrare în categoria de persoane cu handicap nr. 1310/2002 (fila 6), raport dupa vizita (fila 7), ancheta sociala (fila 8-9), evaluare psihologica (fila 10) si raportul de expertiza medico-legala psihiatrica nr. 192/19.04.2011 (fila 11-13).

La solicitarea instantei, a fost desemnat pentru pârâta ... curatorul ..., prin dispozitia nr. 1729 emisa de Primaria mun. ...a - Cabinetul Primarului (fila 33).

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine:

În fapt, pârâta .. s-a nascut la data de 26.06.1953 în ..., având domiciliul actual în mun. .....

La 19.04.2011, Comisia de prima expertiza medico-legala psihiatrica din cadrul Serviciului Medico-legal Judetean ... a concluzionat ca pârâta, în vârsta de 57 ani, prezinta întârziere mentala severa, IQ 32/35, Sindrom Down (potrivit raportului de expertiza psihiatrica, fila 13).

Aceeasi comisie a conchis ca pârâta nu detine capacitatea psihica de a-si da seama de consecintele actiunilor si inactiunilor sale, de a se autoconduce si a-si apara singura interesele, având discernamântul abolit.

În drept, în baza art. 11 lit. b) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, în vigoare la data introducerii actiunii, persoana pusa sub interdictie nu are capacitate de exercitiu.

Capacitatea de exercitiu este capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatii, savârsind acte juridice (art. 5 alin. Final din Decretul nr. 31/1954).

Procedura de punere sub interdictie a persoanei fizice este instituita de prevederile art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

Din ansamblul acestor reglementari, rezulta ca punerea sub interdictie este o masura de ocrotire dispusa de instanta judecatoreasca în beneficiul persoanei fizice lipsite de discernamântul necesar îngrijirii intereselor sale datorita alienatiei sau debilitatii mintale.

Interdictia judecatoreasca nu se confunda cu tratamentul medical obligatoriu, prin internarea într-o unitate de psihiatrie a persoanei cu tulburari psihice, potrivit procedurii reglementate de Legea 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice: punerea sub interdictie priveste strict capacitatea civila de exercitiu (de a încheia în mod valabil acte juridice civile) si se dispune numai de instanta judecatoreasca, pe când tratamentul medical obligatoriu se dispune pe cale administrativa de catre o autoritate medicala.

Fata de considerentele expuse, se va admite cererea, urmând a se dispune punerea sub interdictie a pârâtei ..., nascuta la data de ..., având domiciliul actual în mun. .... .

În baza art. 34 din Decretul nr. 32/1954, hotarârea ramasa definitiva se va publica în ziarul "..