Cererea de intrerupere a executarii pedepsei

Sentinţă penală 1632 din 09.12.2011


SENTINTA PENALA  NR.1632

Sedinta publica de la  09 decembrie  2011

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei .. la data de 16.11.2011 sub nr. ..., petentul..., detinut în Penitenciarul ..., a solicitat instantei întreruperea executarii pedepsei din motive familiale.

În motivarea cererii sale, petentul a aratat ca parintii sai sunt batrâni si nu au nici un ajutor sau venit.

Cererea nu a fost motivata în drept.

Cu adresa nr. ..., Penitenciarul ... a înaintat instantei copia Mandatului de executare a pedepsei privindu-l pe petent.

La termenul de judecata din 02.12.2011 petentul a învederat instantei ca nu el a formulat cererea de  întrerupere a executarii pedepsei si nici nu stie cine a formulat aceasta cerere.

Potrivit art. 455 alin. 1 C.proc.pen., executarea pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata poate fi întrerupta în cazurile si în conditiile prevazute în art. 453, la cererea persoanelor aratate în alin. 2 al aceluiasi articol.

Potrivit art. 453 alin. 2 C.proc.pen., cererea de amânare a executarii pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata poate fi facuta de procuror, de condamnat, de persoanele aratate în art. 362 alineatul ultim, iar în cazul prevazut la lit. c din prezentul articol, si de catre conducerea unitatii la care lucreaza condamnatul.

Având în vedere ca nici unul din persoanele expres prevazute de lege nu a formulat cererea de întrerupere a executarii pedepsei aplicate petentului...., instanta urmeaza a respinge cererea ca inadmisibila.

În baza art. 192 alin. 3 Cod de Procedura Penala cheltuielile judiciare avansate de catre stat ramân în sarcina acestuia.

Onorariul aparatorului din oficiu, av. ..., în suma de 100 lei va fi avansat catre Baroul de Avocati ... din fondurile Ministerului Justitiei.