Suspendare conditionata

Dosar Nr. 195 (04.03.2010)

Suspendare conditionata

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin sentinta penala nr 195/04.03.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 1954/311/2009, in temeiul art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art. 37 alin 1 lit b Cod penal si art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat inculpatul N. V. la pedeapsa de 3 luni inchisoare.

În baza art. 321 alin 1 Cod penal cu aplic art. 37 alin 1 lit b Cod penal si art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

In baza art 33 alin 1 lit a) raportat la art 34 alin 1 lit b) C.pen au fost contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea urmand ca inculpatul sa execute 1 an inchisoare, cu aplic art 57 Cod penal.

In baza art 71 C.pen au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art 64 alin 1 lit a) teza finala si b) Cod penal.

In temeiul art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat inculpatul N. S. la pedeapsa de 3 luni inchisoare.

În baza art. 321 alin 1 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

In baza art 33 alin 1 lit a) raportat la art 34 alin 1 lit b) C.pen au fost contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea urmand ca inculpatul sa execute 1 an inchisoare.

In baza art 81 C.pen s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de incercare de 3 ani, termen stabilit in conditiile art 82 C.pen.

In baza art.359 C.p.p. s-a atras atentia inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. privitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

In baza art 71 C.pen au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art 64 alin 1 lit a) teza finala si b) Cod penal pedeapsa accesorie ce va fi suspendata pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in conditiile art 71 alin 5 C.pen.

In temeiul art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat inculpatul D. E., la pedeapsa de 3 luni inchisoare.

În baza art. 321 alin 1 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

In baza art 33 alin 1 lit a) raportat la art 34 alin 1 lit b) C.pen au fost contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea urmand ca inculpatul sa execute 1 an inchisoare.

In baza art 81 C.pen s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de incercare de 3 ani, termen stabilit in conditiile art 82 C.pen.

In baza art.359 C.p.p. s-a atras atentia inculpatului asupra dispoz. art.83 C.p. privitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

In baza art 71 C.pen au fost interzise inculpatului drepturile prevazute de art 64 alin 1 lit a) teza finala si b) Cod penal pedeapsa accesorie ce va fi suspendata pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in conditiile art 71 alin 5 C.pen.

În baza art. 14, art. 346 C.p.p rap la art. 998-999 C.civ s-a admis actiunea civila formulata de partea civila R.S. si au fost obligati inculpatii, in solidar, la plata catre aceasta a sumei de 5.000 lei cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul moral suferit.

In baza art 191 alin 1 si 2 C.p.p s-a dispus obligarea inculpatilor la plata sumelor de câte 800 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de câte 300 lei onorariu avocat oficiu, respectiv d-na avocat M.R. cu imputernicirea avocatiala nr 1718/04.03.2009 se vor avansa din fondurile MJLC.

Prin rechizitoriul nr 2786/P/2008 al Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 27.02.2009 nr. 1954/311/2009 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor N. V., N. S. si D. E. pentru savirsirea infractiunilor prev. de art. 321 alin 1, art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal savarsite in concursul real prev de art 33 lit a Cod penal.

Din continutul actului de sesizare rezulta ca in seara zilei de 04.06.2008 cei trei inculpati au proferat in public cuvinte si expresii jignitoare, s-au dezbracat in fata celorlalti consumatori aflati in localul SC D.T. SRL Icoana, aducand atingere prin manifestarile lor bunurilor moravuri, au distrus mai multe bunuri aflate in acest local si au lovit-o pe partea vatamata R.S. cu pumnii si picioarele, producandu-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare cca 14-15 zile de ingrijiri medicale.

In cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati inculpatii, doar N. S. recunoscand savarsirea infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata, ceilalti doi inculpati nemaimentinandu-si declaratiile date la urmarire penala si nerecunoscand savarsirea faptelor.

In cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati si martorii, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.

Partea vatamata R.S. s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 5.000 lei reprezentand repararea prejudiciului moral suferit.

Analizind materialul probator administrat in cauza instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt :

In ziua de 04 iunie 2008, cei trei inculpati se aflau la localul SC D.T. SRL Icoana, împreuna cu mai multi consumatori, printre care si partea vatamata R.S. Ionel.

La un moment dat, în jurul orelor 21,30 - 22,00 cei trei inculpati aflându-se sub influenta bauturilor alcoolice, au început sa adreseze celorlalte persoane aflate în local cuvinte jignitoare, sa se dezbrace în fata acestora, împrejurare în care partea vatamata le-a solicitat sa înceteze respectivele manifestari. In aceste conditii, inculpatii l-au lovit cu pumnii si picioarele, producându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare cca. 14-15 zile de îngrijiri medicale conform certificatului medico-legal nr.723/C/06.06.2008 eliberat de Unitatea Sanitara de Medicina Legala Slatina.

De asemenea, inculpatii au distrus mai multe bunuri printre care o masa de plastic, 4 scaune de lemn si mai multe sticle, ce se aflau în localul respectiv. Organele de politie din cadrul Postului de Politie Icoana au fost sesizate la data de 04.06.2008, despre faptul ca în localul apartinând SC D.T. SRL Icoana a intervenit un conflict între mai multe persoane, împrejurare în care partea vatamata R.S. a fost lovit de catre cei trei inculpati, care au spart mai multe bunuri din localul anterior mentionat.

In ziua urmatoare, respectiv 05.06.2008, partea vatamata Fetita Ion a formulat plângere la acelasi post de politie, reclamând distrugerea mai multor bunuri de catre cei trei inculpati cu ocazia altercatiei din ziua anterioara.

La data de 19 iunie 2008 a formulat plângere la Postul de Politie Icoana împotriva celor trei inculpati si partea vatamata R.S. reclamând ca acestia l-au lovit în seara zilei de 04.06.2008, producându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare cca. 14-15 zile de îngrijiri medicale.

Din declaratiile martorilor, rezulta ca în seara zilei de 04.06.2008, în timp ce se aflau la localul apartinând SC D.T. SRL Icoana, inculpatii N. V., N. S. si D.E., au proferat la adresa celorlalti consumatori cuvinte si expresii jignitoare, au avut un comportament indecent fata de acestia, dezbracându-se, prin manifestarile lor aducând atingere bunelor moravuri.

In aceste conditii, partea vatamata R.S. le-a solicitat acestora sa înceteze manifestarile antisociale, împrejurare în care cei trei inculpati l-au lovit de mai multe ori cu pumnii si picioarele si au distrus mai multe bunuri aflate în barul respectiv.

Existenta altercatiei este confirmata si de declaratiile martorilor, dar si de procesul - verbal de constatare a infractiunii întocmit de catre organele de politie.

Cu ocazia audierii cei trei inculpati nu au recunoscut savârsirea faptelor, mentionând ca au cunostinta de conflictul ivit, însa nu au participat în vreun fel la acesta, aspecte contrazise de materialul probator al cauzei.

In raport de probele administrate in cauza, instanta apreciaza ca faptele inculpatilor N. V., N. S. si D. E. care in seara zilei de 04.06.2008 au proferat in public cuvinte si expresii jignitoare, s-au dezbracat in fata celorlalti consumatori aducand atingere prin manifestarile lor bunurilor moravuri si au lovit-o pe partea vatamata R.S. cu pumnii si picioarele producandu-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare cca 14-15 zile de ingrijiri medicale, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev de art. 321 alin 1, art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 75 alin 1 lit a Cod penal savarsite in concursul real prev de art 33 lit a Cod penal.

Se apreciaza ca actionind in acest mod inculpatii N. V., N. S. si D. E. au prevazut rezultatul faptelor lor si au urmarit producerea lui prin savarsirea faptelor, retinindu-se ca forma de vinovatie intentia directa.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev de art 72 c.p. respectiv dispoz. partii generale limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savirsite, persoana infractorului si atitudinea acestuia in timpul desfasurarii procesului penal, circumstantele concrete in care a fost savirsita fapta.

Avind in vedere aceste argumente, urmeaza ca in baza art 345 alin 2 c.p.p sa se dispuna condamnarea inculpatilor pentru savirsirea infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata, conform dispozitivului, aplicarea unor pedepse cu inchisoarea fiind de natura sa realizeze scopul educativ si preventiv prev de art 52 Cod penal.

Cu privire la individualizarea modalitatii de executare a pedepsei aplicate instanta apreciaza ca in ceea ce ii priveste pe inculpatii N. S. si D. E. scopul sanctionator si preventiv al pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia, constatand ca in cauza sunt indeplinite si cerintele impuse de art 81 Cod penal, in baza acestor prevederi legale urmeaza sa dispuna suspendarea conditionata a executarii pedepsei fixind conform art 82 c.p. termen de incercare pe o durata de 2 ani la care se va adauga durata pedepsei ce va fi aplicata.

In baza art. 359 c.p.p. va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art 83 c.p. care atrag revocarea suspendarii conditionate.

Referitor la inculpatul N. V., din fisa de cazier si referatul intocmit de Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Slatina se constata ca acesta a mai fost anterior condamnat prin s.p. nr 615/06.05.2003 a Judecatoriei Slatina ramasa definitiva prin d.p. nr 309/04.03.2004 pronuntata de Curtea de Apel Craiova la o pedeapsa de 3 ani inchisoare, faptele deduse judecatii fiind comise de inculpat in stare de recidiva postcondamnatorie.

Potrivit disp art 71 alin 1 c.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev de art 64 c.p., iar condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a - c din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa or pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

Astfel in baza art 71 c.p. vor fi interzise inculpatilor drepturile prev de art 64 alin 1 lit a teza II si lit b c.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.

Cât priveste continutul si modul de executare a pedepselor accesorii, si acestea au suferit modificari esentiale, de natura a le pune de acord cu jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului (Hotarârea Sabou si Pîrcalab contra României, M. Of., Partea I, nr. 484 din 08.05.2005). In acest sens, art. 71 alin. (2) C. pen. prevede ca interzicerea drepturilor electorale (art. 64 lit. a)-c) C. pen.) este atrasa de drept de condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a închisorii, de la ramânerea definitiva a condamnarii pâna la executarea pedepsei, gratierea totala sau a restului de pedeapsa sau pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei. Interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. d) si e) C. pen. nu mai opereaza de drept, ca urmare a condamnarii, ci este supusa aprecierii judecatorului în functie de natura si gravitatea infractiunii savârsite, împrejurarile cauzei, persoana infractorului, interesele copilului sau ale persoanei aflate sub tutela sau curatela.

In ceea ce priveste interzicerea de drept a drepturilor electorale, cf. art. 71 alin. (2) C. pen. modificat, se impune a fi valorificata jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului, respectiv Hotarârea Hirst contra Marii Britanii din 6 octombrie 2005 care a statuat ca interzicerea de drept a drepturilor electorale încalca art. 3 al Protocolului nr. 1. In motivarea hotarârii s-a aratat ca acest articol garanteaza drepturi individuale, cum ar fi, de pilda, dreptul la vot, recunoscând în acelasi timp ca aceste drepturi individuale nu sunt absolute, ci pot face obiectul unor limitari implicite si care sunt supuse unei largi marje de apreciere din partea statelor care, la rândul ei, este supusa unei verificari din partea Curtii Europene pentru a se asigura ca aceste limitari nu reduc dreptul pe care îl vizeaza într-o maniera care sa îi atinga substanta însasi sau sa îl priveze de efectivitate (a se vedea si Hotarârea Mathieu-Mohin si Clerfayt împotriva Belgiei din 2 martie 1987). Astfel, jurisprudenta CEDO a stabilit ca orice restrictie trebuie sa vizeze un scop legitim si mijloacele restrictive utilizate sa fie proportionale. Referitor la interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 64 lit. c) C. pen. se impun urmatoarele precizari din punct de vedere al concordantei cu dreptul comunitar. Astfel, limitarile impuse liberei circulatii a persoanelor si serviciilor ca urmare a interzicerii ope legis a drepturilor prevazute de art. 64 lit. c) C. pen. pot intra în contradictie cu directivele comunitare. Astfel conform principiului teritorialitatii legea româna se aplica faptelor savârsite pe teritoriul României, chiar daca faptuitorul este cetatean strain.

O condamnare trebuie sa fie proportionala cu scopul legitim urmarit, iar autoritatile nationale sa ofere motive pertinente si suficiente pentru a o justifica.

Interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea infractiunii se aplica, potrivit normei nationale, automat si absolut, cu titlu de pedeapsa accesorie, oricarei persoane care executa o pedeapsa cu închisoarea, în absenta controlului cu privire la proportionalitate exercitat de o instanta

Sistemul sanctionator nu trebuie sa conduca ia compromiterea libertatilor prevazute de tratate ca în cazul în care o sanctiune ar fi vadit disproportionata fata de gravitatea infractiunii încât ar conduce la o restrângere a libertatilor garantate de dreptul comunitar.

Curtea de la Luxemburg a considerat (CJCE 29 febr. 1996-Skanavi et Chryssarthakopoulos 193/94, Rec. CJCE partea 1 929, 955) ca statele membre nu sunt libere sa prevada sanctiuni disproportionate de natura sa împiedice libera circulatie a persoanelor serviciilor, ceea ce este de natura sa întareasca faptul ca, si in aprecierea limitarii drepturilor ca urmare a aplicarii unei pedepse accesorii, trebuie avut in vedere proportoonalitatea consecintelor juridice cu situatia care le-a generat.

In raport de cele sus mentionate se apreciaza ca inculpatii sunt nedemni in ceea ce priveste exercitarea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II a si lit b c.p. respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, astfel ca pe durata executarii pedepsei principale vor fi interzise inculpatilor aceste drepturi.

Cu privire la latura civila a cauzei din insasi situatia de fapt retinuta de instanta rezulta fara dubiu ca prin faptele inculpatilor s-a cauzat partii civile un prejudiciu ce se impune a fi acoperite, avand in vedere legatura de cauzalitate dintre faptele inculpatilor si rezultatul produs, instanta urmand sa admita actiunea civila conform dispozitivului.

Vazind si dispoz art 191 alin 1 si 2 c.p.p.