Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 16.05.2012

Funcţionar public. Încetarea raportului de serviciu. Legea nr. 329/2009. Reorganizarea instituţiei şi reducerea postului. Nerespectarea criteriilor legale. Anularea deciziei şi reîncadrarea pe post

Decizie - 16.05.2012

Contencios administrativ. Executarea hotărârilor judecătoreşti. Specificitatea procedurii. Solicitare întemeiată pe art. 24 din Legea nr. 554/2004. Hotărâre judecătorească prin care a fost anulată o hotărâre a consiliului local. Respingerea acţiunii

Decizie - 03.05.2012

Contestarea deciziei de imputare emisă urmare auditului Curţii de Conturi. Obligaţia conducătorului unităţii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestaţiei

Decizie - 03.11.2011

Funcţionar public. Eliberare din funcţie ca urmare a restructurării instituţiei. Nelegalitate. Dispoziţii referitoare la ocuparea posturilor prin examen. Discriminare pe criteriul vârstei.

Decizie - 02.11.2011

Subvenţii. Refuzul virării sumelor datorate, motivat prin dispoziţii legale statuând limite maxime ce nu ar putea fi depăşite. Lipsa disponibilităţilor nu poate fi reţinută ca motiv în măsura să justifice refuzul acordării subvenţiei

Decizie - 01.11.2011

Desfăşurător de calcul al penalităţilor şi dobânzilor emis de casa de asigurări de sănătate. Cerere de suspendare a executării. Inadmisibilitate.

Decizie - 28.10.2011

Detectiv particular. Cerere pentru anularea atestatului. Legea nr. 329/2003. Condiţii privind studiile şi programele de formare absolvite, raportate la caracterul autorizărilor furnizorilor de formare profesională. Neîndeplinire

Decizie - 21.10.2011

Subvenţii prevăzute de art. 85 din Legea nr. 76/2002. Refuzul virării sumelor datorate, motivat generic prin absenţa creditului bugetar. Act administrativ nemotivat. Exces de putere

Decizie - 14.10.2011

Funcţionar public. Decizie de imputare. Caracterul imperativ al termenului de 30 de zile în interiorul căruia trebuie emisă decizia.

Decizie - 11.10.2011

Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de întârziere, pentru neîndeplinirea în termen a obligaţiilor stabilite prin hotărârea judecătorească irevocabilă pronunţată în contencios administrativ. Calitate procesuală pasivă

Decizie - 06.07.2011

Anularea certificatului de urbanism. Solicitarea obligării primarului şi a unităţii administrativ-teritoriale la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Condiţii. Cuantificarea prejudiciului. Daune morale şi daune materiale. Lipsa unor el...

Decizie - 20.06.2011

Dispoziţie de imputare. Cerere de anulare. Sume acordate necuvenit funcţionarilor publici si personalului contractual din administraţia publică locală. Act de control al Curţii de Conturi necontestat de instituţia controlată. Respingerea acţiunii

Decizie - 06.04.2011

Achiziţii publice. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi a capacităţii de folosinţă a consiliului judeţean. Intenţia contestatorului de a se judeca cu autoritatea contractantă. Respingerea excepţiilor. Termen pentru formularea contestaţiei

Decizie - 25.02.2011

Avize. Acte preparatorii. Lipsa caracterului de acte administrative Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 830 din 25 februarie 2011

Decizie - 23.02.2011

Cerere de suspendare a executării hotărârii consiliului local. Aparenţă de legalitate. Imposibilitatea antamării fondului litigiului

Decizie - 21.02.2011

Achiziţii publice. Contestaţie tardivă. Calculul termenelor în materia reglementată de O.U.G. nr. 34/2006. Deosebiri faţă de calculul termenelor conform Codului de procedură civilă

Decizie - 08.02.2011

Hotărâre judecătorească prin care consiliul local este obligat la adoptarea unei hotărâri. Neexecutare. Cerere de obligare a primarului la plata unei amenzi. Respingere

Decizie - 01.02.2011

Decizie de concediere. Funcţionar public. Competenţa instanţei de contencios administrativ

Decizie - 10.09.2010

Contencios administrativ. Lipsa cercetării caracterului eventual vătămător al actului atacat, în condiţiile în care acesta nu constituie un act administrativ în sensul art. 2 pct. 1 lit.c) din Legea nr. 554/2004

Decizie - 09.09.2010

Acte de autorizarea edificării unei construcţii de uz şi interes public. Atacare în contencios administrativ de către un grup de persoane fizice. Interes justificat de lezarea intereselor generale ale comunităţii. Condiţii