Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.11.2011

Autovehicule abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. Definiţie. Natura actelor emise în aplicarea Legii nr. 421/2002 şi calea de contestare

Decizie - 24.02.2011

Anulare act administrativ fiscal privind taxa de poluare pentru autovehicule. Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Modificarea temeiului juridic al acţiunii în recurs.

Decizie - 17.06.2010

Contencios administrativ. Anulare act administrativ – admisibilitatea acţiunii ce vizează anularea certificatului de urbanism.

Decizie - 21.01.2010

Contencios administrativ. Anularea autorizaţiei de construire în ce priveşte lucrările de mansardare a unui bloc prin construirea de noi apartamente la mansardă.

Decizie - 16.11.2009

Recurs. Posibilitatea formulării recursului prin fax. Data certă a transmiterii fax-ului. Tardivitatea recursului.

Decizie - 29.10.2009

Excepţie de nelegalitate a unui act administrativ. Cadru procesual stabilit nelegal.

Decizie - 24.09.2009

Aplicabilitatea art. 4 din Legea nr. 554/2004 în privinţa actelor administrative cu caracter individual emise anterior intrării în vigoare a acestei legi. Unificarea practicii judiciare în scopul înlăturării contradicţiilor de jurisprudenţă.

Decizie - 24.09.2009

Aplicabilitatea art. 4 din Legea nr. 554/2004 în privinţa actelor administrative cu caracter individual emise anterior intrării în vigoare a acestei legi. Unificarea practicii judiciare în scopul înlăturării contradicţiilor de jurisprudenţă.

Decizie - 10.04.2009

NEELIBERAREA UNEI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE DUPĂ CE CLĂDIREA A FOST EDIFICATĂ NU REPREZINTĂ UN REFUZ AL AUTORITĂŢII PUBLICE, ACEASTA AVÂND DREPTUL DE APRECIERE ASUPRA INDEPLINIRII CONDIŢIILOR TEHNICE

Decizie - 05.09.2008

Taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule. Caracter discriminatoriu. Libera circulaţie a mărfurilor. Competenţa judecătorului naţional. Dreptul la un proces echitabil. Principiul egalităţii armelor.

Decizie - 24.04.2007

CERTIFICAT DE URBANISM. NATURĂ JURIDICĂ. ACŢIUNE ÎN ANULARE

Sentinţă comercială - 24.02.2006

LEGEA 360/2002. CONTESTAREA SCHIMBĂRII NATURII ACTIVITĂŢII POLIŢISTULUI. CODUL LEGAL PRIVIND POSIBILITATEA SCHIMBĂRII

Decizie - 22.01.2006

FUNCŢIONAR PUBLIC. STARE DE INCOMPATIBILITATE. ÎNLĂTURAREA ACESTEIA DE CĂTRE FUNCŢIONAR. CONSECINŢE.

Decizie - 22.01.2006

STATUTUL POLIŢISTULUI. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CONDUCERE. COMISIA DE SPECIALITATE. LIMITELE ÎNVESTIRII INSTANŢEI.

Decizie - 22.01.2006

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI.

Sentinţă comercială - 28.11.2005

PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE JUDECĂTOR. CONDIŢII DE VECHIME.SPECIALITATEA JURIDICĂ ASIMILATĂ MAGISTRAŢILOR. LEGE APLICABILĂ. DAUNE.

Sentinţă comercială - 21.11.2005

SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ ÎN BAZA LEGII 360/2002.EFECTUAREA CERCETĂRII PREALABILE. ASIMILAREA CERCETĂRII PREALABILE A RAPORTULUI DE INSPECŢIE EFECTUATĂ DE CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI.

Sentinţă comercială - 31.10.2005

DESTITUIRE DIN FUNCŢIA PUBLICĂ PENTRU MANAGEMENT NECORESPUNZĂTOR ŞI ABATERI DISCIPLINARE. COMPETENŢA PROFESIONALĂ. TARDIVITATEA APLICĂRII SANCŢIUNII DISCIPLINARE.

Decizie - 26.07.2005

LEGEA NR.554/2005. ACŢIUNE PENTRU RECUNOAŞTEREA REPREZENTATIVITĂŢII UNEI ASOCIAŢII PROFESIONALE. DREPT VĂTĂMAT

Decizie - 14.07.2005

LEGEA NR.544/2001. INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC. CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ