Spete jurisprudenta

Sentinţă penală - 24.05.2011

Plângere formulată împotriva rezoluţiei procurorului ierarhic superior care soluţionează plângerea împotriva rezoluţiei de netrimitere în judecată.

Sentinţă penală - 29.04.2010

Contestaţie la executare – deducerea duratei reţinerii şi arestului preventiv. Temeiul în drept al contestaţiei la executare. Competenţa soluţionării contestaţiei la executare.

Sentinţă penală - 27.04.2010

Trafic de influenţă. Avocat.

Sentinţă penală - 04.03.2010

Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

Sentinţă penală - 01.10.2009

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA REZOLUŢIILOR SAU ORDONANŢELOR PROCURORULUI. INTIMAŢI MAGISTRAŢI JUDECĂTORI. INSUFICIENŢĂ A ACTELOR PREMERGĂTOARE. NEAUDIEREA PETIŢIONARULUI

Sentinţă penală - 20.11.2008

Vătămare corporală gravă din culpă; condiţii pentru reţinerea agravantei prevăzută de aliniatul 4 al articolului 184 Cod penal, în situaţia în care inculpatul care conducea autovehiculul aparţinând unei societăţi comerciale, nu era angajat în funcţie...

Sentinţă penală - 18.09.2008

Conflict negativ de competenţă. Competenţa materială a instanţei de soluţionare a unei plângeri formulate împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu întemeiată pe dispoziţiile art.278/1 cpp.

Sentinţă penală - 24.04.2007

IMP0SIBILITATEA REŢINERII A GRAVANTEI PREVEDERILOR ART. 175 LIT I COD PENAL

Sentinţă penală - 24.04.2007

ÎNŞELĂCIUNE.INSTITUŢIA SECHESTRULUI ASIGURATOR. CONTESTAREA SECHESTRULUI ASIGURATOR ÎN APEL DE O TERŢĂ PERSOANĂ.CONSECINŢE.

Sentinţă penală - 24.04.2007

ÎNŞELĂCIUNE.INSTITUŢIA SECHESTRULUI ASIGURATOR. CONTESTAREA SECHESTRULUI ASIGURATOR ÎN APEL DE O TERŢĂ PERSOANĂ.CONSECINŢE.

Sentinţă penală - 21.02.2006

POLIŢIST CARE NU ARE CALITATEA DE ORGAN DE CERCETARE PENALĂ ÎN CADRUL POLIŢIEI JUDICIARE. COMPETENŢA MATERIALĂ DE SOLUŢIONARE A CAUZEI

Sentinţă penală - 07.02.2006

COMPETENŢA MATERIALĂ ÎN CAZ DE SCHIMBARE A CALITĂŢII INCULPATULUI

Sentinţă penală - 22.01.2006

NERESPECTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE PLATĂ A SALARIILOR, FAPTĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 277 DIN CODUL MUNCII; NERESPECTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE REINTEGRARE ÎN MUNCĂ, FAPTĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 278 DIN CODUL MUNCII; RĂSPUNDEREA ...