Iinfracţiuni – art.334 alin.1, art.335 alin.2 Cod penal

Sentinţă penală 335 din 22.07.2016


Sentinţa penală nr. 335/22.07.2016

Cuprins pe materii: Drept penal – infracţiuni  – art.334 alin.1, art.335 alin.2 Cod penal

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, faptele comise de către inculpatul BB D care,în datele de 14.12.2014,16.12.2014,22.12.2014,23.12.2014,a condus,pe drumurile publice,respectiv pe raza localităţii T şi pe raza comunei G,judeţul G,autoturismul marca « O »,cu seria şasiu  0000,fără a fi înmatriculat la autorităţile competente,iar ,în data de 16.01.2015,a condus autoturismul marca „Dacia 1310”,cu nr.de înmatriculare GL-00-xxx, pe drumurile publice,respectiv pe raza comunei G,deşi avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat din data de 30.12.2014,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat şi de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzute de art.334 al.1 C.p. (patru fapte)  şi art.335 al.2 C.p.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Pentru aceste motive, instanţa îl va condamna  pe inculpat la pedeapsa de  câte 8 luni închisoare pentru săvârşirea faptelor prev.de art.334 al.1 Cp (patru fapte) şi la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea faptei prev.de art.335 al.2 Cp.

Inculpatul a mai fost condamnat anterior, prin sentinţa penală nr.148/06.05.2014 a Judecătoriei T, definitivă prin decizia penală nr.1035/A/14.11.2014 a Curţii de Apel Galaţi,la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare ,cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe termenul de încercare de 5 ani.

 Prin sentinţa penală nr.226/03.09.2015 a Judecătoriei Bîrlad, definitivă prin decizia penală nr.817/20.11.2015 a Curţii de Apel Iaşi, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani şi 10 luni, după ce instanţa a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată sent.pen.nr.148/06.05.2014 a Judecătoriei Tecuci.

 În baza acestei sentinţe, Judecătoria Bârlad a  emis mandatul de executare nr.288/23.11.2015.

Faţă de prima condamnare, a Judecătoriei Tecuci, inculpatul se află în stare de recidivă postcondamnatorie, prevăzută de art.41 al.1 C.p.

Cât priveşte faptele pentru care a fost condamnat de către Judecătoria Bârlad, respectiv pentru infracţiunile de furt calificat şi şantaj(două fapte), instanţa a reţinut că acestea se află în concurs cu faptele reţinute în sarcina inculpatului în prezenta cauză, întrucât acestea au fost săvârşite începând cu data de 14.12.2014( prima faptă), anterior rămânerii definitive a sentinţei penale nr.226/03.09.2015 a Judecătoriei Bîrlad, respectiv 20.11.2015.

 Ca urmare, instanţa urmează a descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 10 luni închisoare, aplicată prin sent.pen.nr.226/03.089.2015 a Judecătoriei Bârlad, în pedepsele componente de: 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat; 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj; 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj; sporul de 1 an şi 4 luni.

Întrucât prin prezenta sentinţă se  va efectua o nouă contopire, instanţa urmează a înlătura sporul de 1 an şi 4 luni, pentru a nu a fi aplicat încă o dată, ceea ce ar fi nelegal.

Astfel, în baza art.38 al.1 CP şi art. 39 lit.b CP, urmează a contopi pedepsele aplicate prin prezenta cauză cu cele descontopite ale Judecătoriei Bârlad, urmând ca inculpatul B B D  să execute pedeapsa cea mai grea, şi anume aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare sporită cu 1/3 din celelalte pedepse (2 ani şi 4 luni), respectiv  4 ani şi 10 luni închisoare.

Având în vedere că prin sent.pen.nr.226/03.089.2015 a Judecătoriei Bârlad a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată sent.pen.nr.148/06.05.2014 a Judecătoriei Tecuci, instanţa urmează să menţină această revocare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă , respectiv 7 ani şi 10 luni închisoare în stare de detenţie.

Prin sentinţa penală nr.226/03.09.2015 a Judecătoriei Bîrlad i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa  complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art.66 al.1 lit.a,b,h,n Cp, precum şi  pedeapsa accesorie a interzicerii a aceloraşi drepturi, care au fost modificate prin decizia penală nr.817/20.11.2015 a Curţii de Apel Iaşi.

Având în vedere că acestea au fost aplicate prin printr-o hotărâre definitivă, instanţa nu poate să le îndepărteze şi ţinând cont şi de modificările efectuate de instanţa de control judiciar, urmează ca inculpatul să executa pedeapsa  complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art.66 al.1 lit.a,b,h,n Cp, şi pedeapsa accesorie a interzicerii  a aceloraşi drepturi.

Urmează a se deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului durata arestării preventive de la data de 03.09.2015 la zi, astfel cum s-a reţinut prin decizia penală nr.817/20.11.2015 a Curţii de Apel Iaşi.

Urmează a se dispune anularea mandatului de executare nr.288/23.11.2015 emis de Judecătoria Bârlad şi emiterea unui nou mandat de executare în baza prezentei sentinţe.