Abandon de familie. Neîndeplinirea obligatiei de prestare periodică a pensiei de întretinere.

Hotărâre 1108/P din 05.12.2019


Conform art.296 alin.1, 2 Cod procedură penală, termenul de introducere a plângerii prealabile este de trei luni din ziua în care reprezentantul legal al persoanelor vătămate minore a aflat despre săvârşirea faptei.

Infracţiunea de „abandon de familie” având un caracter continuu se consideră săvârşită la data epuizării.

Art. 378 alin.3 Cod penal

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia nr. 1553/P/2015, emis la data de 11.05.2017, inculpatul [...] a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „abandon de familie” prev. de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal, prin aceea că în perioada 05.03.2013 – 01.10.2016, nu a achitat, cu rea-credinţă, pensia de întreţinere în cuantum de câte 1/6 din venitul minim pe economie, în favoarea persoanelor vătămate minore [...] ?i [...], la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr.2165/15.10.2013 a Judecătoriei Medgidia.

Prin sentinţa penală nr.1439 pronunţată la data de 19 iunie 2019, în dosarul nr. …/256/2017,  Judecătoria Medgidia a hotărât, în baza art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal rap. la art. 378 alin. 3 Cod penal, art. 396 alin. 1, 6 şi art. 16 alin. 1 lit. e Cod procedură penală, încetarea procesului penal faţă de inculpatul [...], pentru infracţiunea de „abandon de familie” prevăzută de art. 378 alin.1 lit.c Cod penal, apreciind că formularea plângerii de către persoana vătămată a intervenit după expirarea perioadei de 3 luni în care era îndreptăţită să o introducă potrivit art.296 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, constatând că „dacă pentru lunile noiembrie 2013-ianuarie 2014 inculpatul nu a plătit nicio sumă, cel mai târziu la sfârşitul lunii ianuarie 2014 fapta de abandon de familie a fost consumată, de la această dată începând să curgă termenul legal de 3 luni în care reprezentantul legal al persoanei vătămate minore îndreptăţite la prestarea pensiei de întreţinere putea introduce plângerea prealabilă, termenul de 3 luni de introducere a plângerii prealabile împlinindu-se la sfârşitul lunii aprilie 2014”.

Împotriva hotărârii, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi reprezentantul legal [...] pentru minorele [...] şi [...] au formulat apel motivând că infracţiunea este continuă, plângerea penală fiind depusă în condiţiile legii.

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma criticilor formulate, Curtea consideră apelurile fondate pentru argumentele expuse în continuare.

Potrivit art. 378 alin. 3 Cod penal, acţiunea penală se pune în mişcare în cazul infracţiunii de „abandon de familie” la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Conform art. 296 alin.1, 2 Cod procedură penală, termenul de introducere a plângerii prealabile este de trei luni din ziua în care reprezentantul legal al persoanelor vătămate minore a aflat despre săvârşirea faptei.

Infracţiunea de „abandon de familie” având un caracter continuu se consideră săvârşită la data epuizării.

Astfel, în cauză, imputându-se inculpatului neîndeplinirea obligaţiei de prestare periodică a pensiei de întreţinere faţă de minorele [...] şi [...] conform sentinţei civile în perioada 05.03.2013 – 01.10.2016, depunerea plângerii penale de către reprezentantul minorelor la data de 5 mai 2015 este în termenul prevăzut de lege pentru declanşarea procesului penal şi tragerea la răspundere penală pentru infracţiunea de „abandon de familie” prevăzutăde art. 378 alin.1 lit.c Cod penal.

Prin urmare, în baza art. 421 pct. 2, lit.b) cod procedură penală cu referire la art. 296 cod procedură penală şi art. 378 cod penal, decizia nr. 4/2017 a ÎCCJ, completul de judecată a recursului în interesul legii (M.Of. nr. 360/16.05.2017), apelurile vor fi admise, se va desfiinţa hotărârea atacată şi se va trimite cauza Judecătoriei Medgidia pentru continuarea judecăţii.