Acordare pensie pentru limită de vârstă

Decizie 281/A din 06.04.2015


Acordare pensie pentru limită de vârstă

Prin Decizia menţionată s-a admis apelul formulat împotriva Sentinţei Tribunalului Harghita.

Instanţa de control judiciar a reţinut că reclamantul a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Harghita la luarea în considerare a Adeverinţei nr. 2541/2.10.2009 şi a Adeverinţei nr. 103/15.11.1999, cu recalcularea stagiului total de cotizare şi înscrierea la pensie pentru limită de vârstă.

Prin Decizia nr. 2173 din 15.10.2013, Casa Judeţeană de Pensii Harghita a stabilit că reclamantul a  realizat un stagiu de  43 de ani, 5 luni şi 25 de zile, din care 8 ani, 1 lună şi 26 de zile în condiţii speciale, 22 ani şi 20 zile în condiţii normale de lucru, 6 ani, 6 luni şi 23 de zile în grupa a II-a de muncă, 8 ani, 1 lună şi 26 de zile în condiţii speciale, 1 an, 3 luni şi 21 de zile stagiu asimilat, 4 ani în sistem agricol şi 4 ani şi 9 luni spor aferent grupelor I şi II de muncă.

În opinia instanţei de apel, dovedirea perioadelor lucrate în grupe de muncă, aşa cum, de altfel, a apreciat şi intimata Casa Judeţeană de Pensii Harghita, se realizează prin adeverinţe eliberate pe baza documentelor verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau a deţinătorilor legali de arhive de la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.

Din coroborarea prevederilor art. 158 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 cu art. 126 din HG nr. 257/2011 rezultă că pentru atestarea faptului că o persoană a desfăşurat, anterior datei de 1 aprilie 2001, activităţi în grupa I sau a II-a de muncă, legiuitorul impune cerinţa eliberării de către angajator a unei adeverinţe după modelul prevăzut în anexa 14 din HG nr. 257/2011 şi numai pe bază de documente verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.

În Nota de subsol*** a Anexei nr. 14 la H.G. nr. 257/2011 sunt enumerate, cu titlu exemplificativ, documentele referitoare la nominalizarea de către unitate a locului de muncă ce se încadrează în grupa I sau a II-a de muncă. Aceste documente pot fi: procese-verbale, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, etc.

 De altfel, în cartea de muncă, la 9.03.1988, când reclamantul şi-a încetat activitatea la C.A.P. şi s-a angajat la Întreprinderea Minieră, s-a verificat valabilitatea datelor înscrise în cartea de muncă, a înregistrărilor din cadrul C.A.P.-ului şi nu exista încadrarea în grupa a II-a de muncă.

 Referitor la perioada 21.06.1996 – 15.11.1999, în cartea de muncă nu apare ca fiind evidenţiată grupa I de muncă, deşi la sfârşitul acestui interval de timp, a perioadei în care a fost angajat la SC F SRL, Camera de muncă Harghita a verificat valabilitatea înregistrărilor din cartea de muncă.

Aşa fiind, se va proceda la admiterea apelului declarat, cu consecinţa schimbării în tot a hotărârii atacate în sensul că se va respinge acţiunea formulată de reclamantul în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Harghita, avându-se în vedere că înscrierile din cartea de muncă a reclamantului au fost verificate la sfârşitul fiecărei perioade invocate prin adeverinţele depuse, iar aceste adeverinţe nu îndeplinesc condiţiile de formă stabilite în Anexa 14 a HG nr. 257/2011.