Trafic de influență. Achitare în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza i Cod procedură penală.

Sentinţă penală 25/P din 06.04.2016


Pentru existența laturii obiective a infracțiunii de trafic de influență incriminată în dispozițiile art. 291 alin. 1 din Noul Cod penal, acțiunea făptuitorului de traficare a influenței reale sau presupuse, trebuie să fie urmată de o promisiune adresată cumpărătorului de influență, că demersul său va avea reușita asigurată. În lipsa acestei promisiuni, nu sunt îndeplinite condițiile de tipicitate obiectivă ale infracțiunii încriminate.

 

Prin sentința penală nr. 25/P din 06.04.2016 pronunțată de Tribunalul Neamț –Secția penală, în temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, s-a dispus achitarea inculpatului C.I pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influență prevăzută de art. 291 alin. 1 Cod penal.

În fapt, prin rechizitoriul parchetului, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.I pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prevăzută de art. 291 alin. 1 Cod penal, întrucât în calitate de instructor auto, în perioada februarie - mai 2015 a pretins şi primit suma de 200 euro de la denunţătoarea Z.E, lăsând să creadă că are influenţă asupra unor examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Neamţ, pentru a-i determina să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu, respectiv să-i asigure denunţătoarei promovarea probei practice a examenului de dobândire a permisului auto printr-o examinare sumară a cunoştinţelor practice din acest domeniu.

Analizând probele administrate în cauză, în ce priveşte fapta de trafic de influență pentru care inculpatul C.I a fost trimis în judecată, tribunalul a reţinut că fapta nu constituie infracţiune, prin raportare la dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, lipsind unul dintre elementele constitutive, respectiv nu este îndeplinită condiţia existenţei laturii obiective prin prisma elementului material. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 1 din Noul Cod penal, constituie infracţiunea de trafic de influență ,,Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.

Examinând condiţiile pentru existenţa elementului material al laturii obiective a infracțiunii, tribunalul a constatat că nu a existat o acţiune de traficare a influenței de către inculpatul C.I în sensul creării aparenței că are influență asupra unui funcționar determinat care să îndeplinească activități de examinare a candidaților pentru obținerea permiselor de conducere, și deopotrivă să promită denunțătoarei că îl va determina pe acel funcționar să-i creeze o situația favorabilă în susținerea probei practice. Astfel, tribunalul a reținut că, potrivit Noului Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 și intrat în vigoare începând cu data de 01.02.2014, sub aspectul laturii obiective infracțiunea de trafic de influență reglementată de art. 291 din Noul Cod penal, a suportat modificări semnificative, în sensul că, persoana care urmează să exercite influența asupra unui funcționar public, trebuie să și promită în mod expres cumpărătorului de influență, că va întreprinde toate demersurile și acțiunile necesare în scopul determinării acelui funcționar public să îndeplinească un act contrar îndatoririlor sale de serviciu. Prin introducerea conjuncției și legiuitorul a reglementat sub aspectul existenței laturii obiective a infracțiunii încriminată în art. 291 Cod penal, acțiunile conjugate ale făptuitorului, respectiv aceea de traficare a influenței reale sau presupuse care, trebuie să fie urmată de o promisiune adresată cumpărătorului de influență că demersul său va avea reușita asigurată.

Raportând dispozițiile legale menționate la situația de fapt prezentată în actul de sesizare și probele administrate în cauză, tribunalul a reținut că prin acțiunea singulară exercitată de inculpat de a primi de la denunțătoare suma de 200 euro care a fost restituită acesteia, fără ca inculpatul să-i promită că va efectua demersuri efective față de un funcționar cu atribuții în activități de examinare a candidaților la proba practică în scopul obținerii unui permis de conducere, nu s-a realizat conținutul infracțiunii de trafic de influență sub aspectul îndeplinirii condițiilor de tipicitate obiectivă.