Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice

Sentinţă penală 25 din 16.02.2009


TIP SPEŢĂ: SENTINŢĂ PENALĂ

TITLU: ULTRAJ CONTRA BUNELOR MORAVURI ŞI TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE

NR. 25

DATA: 16 FEBRUARIE 2009

AUTOR: JUDECĂTORIA LUDUŞ

DOMENII ASOCIATE:

 

 

 

 

 J U D E C Ă T O R I A,

 

 Prin rechizitoriul  Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş, din data de ***, pronunţat în dosarul nr. ***, înregistrat pe rolul Judecătoriei Luduş la data de ***, sub nr. de dosar ***, au fost trimişi în judecată inculpaţii C.C., A.A., S.S.,  B.B.,  N.N. şi X.X.,  pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.217 alin.1 Cod penal, art.321 alin.1 Cod penal, art.322 alin.1 Cod penal cu art.33 lit.a Cod penal.

 Se reţine că  în seara zilei de ***, s-a organizat discotecă la *** din *** unde au participat mai mulţi tineri atât din localitate cât şi din ***.

 La una dintre mese s-au aşezat inculpaţii B.B., R.R. N.N. şi X.X., toţi din ***, iar la o altă masă erau inculpaţii C.C., A.A., S.S. şi O.O. din ***.

 În jurul orei 01,3o,  C.C. care avea legat pe cap un batic, s-a dus la masa inculpaţilor  din *** şi cu o sticlă de bere l-a lovit în cap pe R.R.. Ca urmare a loviturii, acesta a căzut jos, inculpatul C.C. continuând să-l lovească cu pumnii.

 Inculpaţii din *** au intervenit încercând să-l îndepărteze pe C.C. de lângă R.R. În apărarea lui C.C., au intervenit prietenii săi din *** astfel că, inculpaţii  din cele două tabere şi-au aplicat reciproc lovituri, atât cu pumnii şi picioarele cât şi cu obiecte din local, aruncând unii după alţii cu scaune, mese, scrumiere şi provocând distrugerea bunurilor.

 La un moment dat, inculpaţii din *** au încercat să iasă din local, însă cei  din *** s-au năpustit din nou asupra lui R.R. aplicându-i mai multe lovituri, scoţându-l în afara localului, unde l-au trântit la pământ şi au continuat să-l lovească. Au intervenit alte persoane care se aflau în apropiere şi la solicitarea lor, inculpaţii  au refuzat să-l mai lovească pe R.R.

 În acelaşi timp au fost sesizate şi organele de poliţie care au venit la faţa locului procedând la identificarea autorilor faptei.

 Ca urmare a multiplelor lovituri aplicate inculpatului R.R. acesta a suferit leziuni multiple fiind transportat de urgenţă la Spitalul din Tg.Mureş.

 În timpul scandalului, participanţii la discotecă, în număr de 50-60 de persoane au fost nevoiţi să părăsească localul, fiind indignaţi de comportamentul inculpaţilor şi fiindu-le teamă să nu devină potenţiale victime ale celor două tabere.

 La dosar, au fost depuse mai multe certificate medico-legale, din care rezultă că inculpaţii din cele două tabere au suferit leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale, după cum urmează: R.R. a suferit fractură 1/3 medie metacarp IV şi subcapitală metacarp V stâng , Tcc fără pierdere de conştienţă, necesitând pentru vindecare 35-40 zile îngrijiri medicale (f.78); B.B. a suferit leziuni la nivelul feţei ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile îngrijiri medicale (f.81); N.N. a suferit leziuni la nivelul capului, necesitând pentru vindecare un nr. de 11-12 zile îngrijiri medicale (f.82); X.X. a prezentat leziuni la nivelul feţei, mâinii ce au necesitat pentru vindecare 6-7 zile îngrijiri medicale (f.83); S.S. a prezentat leziuni tot la nivelul feţei ce a necesitat pentru vindecare un nr. de 5-6 zile îngrijiri medicale (f.80); A.A. a prezentat leziuni-plagă tăiată nazală-care au necesitat pentru vindecare un nr. de 8-9 zile îngrijiri medicale (f.79), iar A.I. şi O.O. nu au suferit leziuni corporale.

 Din probele administrate în cauză nu s-a putut stabili cine anume a creat leziunile fiecăruia dintre participanţi acţiunile acestora fiind greu de delimitat.

 Totodată, din declaraţiile martorilor rezultă că, după ce inculpatul R.R. a fost lovit cu o sticlă în cap, a căzut jos, astfel încât nu a participat la încăierare şi la distrugerea bunurilor, iar când s-a ridicat de jos intenţionând să iasă din local a fost din nou lovit de inculpaţii din tabăra celor din ***, fiind ulterior transportat cu salvarea la Spital.

 În ceea ce priveşte pe  O.O., din probele administrate rezultă că, acesta a intervenit doar să-i despartă pe inculpaţii care au participat la încăierare, el fiind cel care a solicitat salvarea când a văzut că inculpatul R.R. este căzut la pământ.

 Partea vătămată SC.*** prin administrator, formulează plângere penală, în termen , pentru infracţiunea de „distrugere” şi se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor distruse, prejudiciu ce nu a fost recuperat.

 S-au administrat următoarele probe: plângerea şi declaraţia părţii vătămate (f.6-7, 8-9); procesul-verbal de constatare (f.5); declaraţiile martorilor (f.60,61,62-63,64-65,66-77); declaraţiile  învinuiţilor (f.12-14, 17-19, 22-24, 30-34, 37-39, 44-46, 49-52, 57-59); procesele-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală  (f.85-92).

 În faza de cercetare judecătorească  a fost respectat dreptul la apărare  al inculpaţilor, prin desemnarea unui apărător din oficiu, potrivit  art.6 Cod procedură penală” si  ale articolului  6 alineatul 3 litera c din Convenţie în sensul că „orice acuzat are, în special, dreptul la c) să apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer”.

Partea civilă şi-a precizat pretenţiile solicitând obligarea  inculpaţilor în solidar la 2000 lei daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi obligarea fiecărui inculpat  la 2000 lei daune morale reprezentând prejudiciul moral  suferit urmare a comiterii infracţiunii de distrugere şi încăierare. A anexat un set de fotografii, declaraţie extrajudiciară prin care inculpatul X.X. a despăgubit-o pe C.M., un set de 6 înscrisuri numite facturi.

La termenul de judecată din ***, după verificarea regularităţii actului de sesizare, a identificării inculpaţilor şi a citirii rechizitoriului aceştia au precizat că nu doresc să dea declaraţii, motiv pentru care au fost audiaţi martorii ***, *** şi ***.

La *** a fost audiată ***.

La data de *** inculpaţii N.N., B.B., A.A. şi C.C. au declarat că doresc să fie audiaţi.

Coroborând declaraţiile inculpaţilor, cu cele ale martorilor audiaţi în cauză şi cu probatoriul administrat în cauză se constată că starea de fapt reţinută prin rechizitoriu corespunde realităţii.

 În drept: faptele inculpaţilor care, cu intenţie, au provocat distrugerea mai multor bunuri din local şi au tulburat liniştea şi ordinea publică, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „distrugere” prev. de art.217 alin.1 Cod penal şi „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice” prev. de art.321 alin.1 Cod penal.

 Fapta inculpaţilor C.C., A.A. şi S.S. care au participat la încăierare cu mai multe persoane dintr-o altă tabără cauzând prin acţiunile lor violente vătămarea integrităţii corporale şi a sănătăţii acestora, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „încăierare” prev. de art.322 alin.1,3 teza I-a Cod penal.

 Acţiunile inculpaţilor B.B., N.N. şi X.X. care, au participat la încăierare cu persoane aparţinând unei alte tabere prin acţiuni violente ce au cauzat suferinţe fizice acestora întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.322 alin.1 Cod penal.

 Se constată că faptele au fost comise în concurs real, urmând a se reţine incidenţa prevederilor art.33 lit.a Cod penal.

 În doctrină  s-a arătat că distrugerea reprezintă  fapta care aduce  atingere  integrităţii materiale  a unui bun  aparţinând  de regula altei persoane.

 Din punct de vedere al laturii obiective, elementul material nu prezintă modalităţi normative de realizare , iar fapta se poate săvârşi  atât prin acţiuni cât şi prin inacţiuni. Condiţia  este  ca bunul să aparţină altei persoane decât făptuitorul, situaţie care se regăseşte în acţiunile materiale ale inculpaţilor.

 Pentru motivele expuse instanţa urmează a dispune  condamnarea inculpaţilor, urmând ca în procesul de individualizare să se aibă în vedere  dispoziţiile art. 74 alineat 2 Cod penal în care s-a stabilit că circumstanţele atenuante au caracter exemplificativ ceea ce presupune  că instanţa poate reţine şi alte împrejurări care atenuează  gradul de pericol social al faptei şi de periculozitate  al infractorului.

 Astfel, s-a stabilit că  în raport de stări, situaţii, împrejurări, calităţi, întâmplări ori alte date ale realităţii anterioare, concomitente ori subsecvente  săvârşirii infracţiunii, ce au legătură cu fapta infracţională, cu făptuitorul şi care relevă fie un pericol social diminuat al faptei  fie al inculpatului se pot reţine şi alte circumstanţe atenuante, care  au caracter accidental, circumstanţe pe care instanţa le reţine.

 În baza art. de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal, va condamna inculpatul C.C. la pedeapsa de  6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiuni de „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

 În temeiul art. 217 alin.1 Cod penal va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.

 În temeiul art. de art.322 alin.1,3 teza I-a Cod penal, va condamnă pe inculpatul C.C. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „încăierare”.

 În baza art. 33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va contopii pedepsele aplicate şi va dispune  executarea pedepsei cele mai grele de 6 luni închisoare, fără aplicarea vreunui spor de pedeapsă.

 Instanţa, constatând că sunt întrunite cumulativ prevederile art.81 Cod penal privind condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ” apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, având în vedere circumstanţele personale şi reale ale consumării infracţiunii, motiv pentru care  va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 82 alineat 1 Cod penal, stabilind un termen de încercare de în baza art.82 alin.2 Cod penal, stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

 Instanţa  va atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal ce reglementează revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni înlăuntrul termenului de încercare, “ dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune”.

 În baza art. de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal, va condamna inculpatul A.A. la pedeapsa de  6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiuni de „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

 În temeiul art. 217 alin.1 Cod penal va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.

 În temeiul art. de art.322 alin.1,3 teza I-a Cod penal, va condamnă pe inculpatul A.A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „încăierare”.

 În baza art. 33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va contopii pedepsele aplicate şi dispune  executarea pedepsei cele mai grele de 6 luni închisoare, fără aplicarea vreunui spor de pedeapsă.

 Instanţa, constatând că sunt întrunite cumulativ prevederile art.81 Cod penal privind condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ” apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, având în vedere circumstanţele personale şi reale ale consumării infracţiunii, motiv pentru care  va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 82 alineat 1 Cod penal, stabilind un termen de încercare de în baza art.82 alin.2 Cod penal, stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

 Instanţa  va atrage atenţia inculpatului A.A.  asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal ce reglementează revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni înlăuntrul termenului de încercare, “ dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune”.

 În baza art. de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal, va condamnă inculpatul S.S. la pedeapsa de  6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiuni de „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

 În temeiul art. 217 alin.1 Cod penal va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.

 În temeiul art. de art.322 alin.1,3 teza I-a Cod penal, va condamnă pe inculpatul S.S. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „încăierare”.

 În baza art. 33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va contopii pedepsele aplicate şi dispune  executarea pedepsei cele mai grele de 6 luni închisoare, fără aplicarea vreunui spor de pedeapsă.

 Instanţa, constatând că sunt întrunite cumulativ prevederile art.81 Cod penal privind condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ” apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, având în vedere circumstanţele personale şi reale ale consumării infracţiunii, motiv pentru care  va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 82 alineat 1 Cod penal, stabilind un termen de încercare de în baza art.82 alin.2 Cod penal, stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

 Instanţa  va atrage atenţia inculpatului S.S. asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal ce reglementează revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni înlăuntrul termenului de încercare, “ dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune”.

 În baza art. de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal, va condamna inculpatul B.B. la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiuni de „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

 În temeiul art. 217 alin.1 Cod penal va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.

 În temeiul art. de art.322 alin.1,3 teza I-a Cod penal, cu aplicarea art.74,76 Cod penal va condamna pe inculpatul B.B. la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „încăierare”.

 În baza art. 33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va contopii pedepsele aplicate şi dispune  executarea pedepsei cele mai grele de 3 luni închisoare, fără aplicarea vreunui spor de pedeapsă.

 Instanţa, constatând că sunt întrunite cumulativ prevederile art.81 Cod penal privind condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ” apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, având în vedere circumstanţele personale şi reale ale consumării infracţiunii, motiv pentru care  va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 82 alineat 1 Cod penal, stabilind un termen de încercare de în  baza art.82 alin.2 Cod penal, stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 3 luni.

 Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 În baza art. de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal, va condamna inculpatul N.N. la pedeapsa de  3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiuni de „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

 În temeiul art. 217 alin.1 Cod penal va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.

 În temeiul art. de art.322 alin.1,3 teza I-a Cod penal, cu aplicarea art.74,76 Cod penal va condamn pe inculpatul N.N. la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „încăierare”.

 În baza art. 33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va contopii pedepsele aplicate şi dispune  executarea pedepsei cele mai grele de 3 luni închisoare, fără aplicarea vreunui spor de pedeapsă.

 Instanţa, constatând că sunt întrunite cumulativ prevederile art.81 Cod penal privind condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ” apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, având în vedere circumstanţele personale şi reale ale consumării infracţiunii, motiv pentru care  va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 82 alineat 1 Cod penal, stabilind un termen de încercare de în  baza art.82 alin.2 Cod penal, stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 3 luni.

 Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 În baza art. de art.321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal, va condamna inculpatul X.X. la pedeapsa de  3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiuni de „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

 În temeiul art. 217 alin.1 Cod penal v condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.

 În temeiul art. de art.322 alin.1,3 teza I-a Cod penal, cu aplicarea art.74,76 Cod penal va condamna pe inculpatul X.X. la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „încăierare”.

 În baza art. 33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, va contopii pedepsele aplicate şi dispune  executarea pedepsei cele mai grele de 3 luni închisoare, fără aplicarea vreunui spor de pedeapsă.

 Instanţa, constatând că sunt întrunite cumulativ prevederile art.81 Cod penal privind condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ” apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, având în vedere circumstanţele personale şi reale ale consumării infracţiunii, motiv pentru care  va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 82 alineat 1 Cod penal, stabilind un termen de încercare de în  baza art.82 alin.2 Cod penal, stabileşte termen de încercare de 2 ani şi 3 luni.

 Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 În baza art.14 Cod pr.penală coroborat cu art.998 şi 1003 Cod civil va constata că despăgubirile materiale  în favoarea părţii civile S.C. *** au fost achitate de inculpatul X.X..

 Se vor înlătura în probaţiune înscrisurile de la filele 49-54 dosar  întrucât nu s-a făcut dovada legăturii dintre bunurile achiziţionate prin facturile respective pe perioada anului 2004 şi bunurile distruse la 21.10.2006.

 Cu privire la despăgubirile pentru prejudiciul moral se reţine că în ceea ce priveşte infracţiunea de distrugere, aceasta este o infracţiune de rezultat care are ca finalitate atingerea integrităţii unui bun, fără a avea o rezonanţă în plan social sau moral.

 De asemenea, cu privire la infracţiunea de încăierare, inclusă în sfera infracţiunilor care aduc atingere relaţiilor de convieţuire socială, se constată că partea civilă nu a făcut dovada prejudiciului încercat în sfera relaţiilor sociale ca urmare a consumării infracţiunii de încăierare, urmând a respinge cererea privind plata daunelor morale, ca fiind nedovedită.

În baza art.191 alin.2 Cod pr.penală va stabili cheltuieli judiciare avansate de stat în sumă  totală de *** lei, din care suma de *** lei ce reprezintă onorariu apărător desemnat din oficiu, va fi avansată din fondurile speciale  ale Ministerului Justiţiei şi va fi virată în contul Baroului de Avocaţi Mureş, urmând a obliga pe fiecare dintre inculpaţi la plata a câte *** Lei.

 

2