Infractiuni

Sentinţă penală 649 din 27.10.2016


Data postare: 22.06.2017

Prin sentinţa penală nr. 649 din 27.10.2016, J. S.în baza art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza întâi din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul S.N., fiul lui L. şi F., născut la data de xxx, domiciliat în xxxx, CNP xxxx sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, faptă prev. şi ped. de art. 308 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza întâi din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul M.P.I., fiul lui I.L., născut la data de xxx, domiciliat în xxxx, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Instigare la infracţiunea de Abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, faptă prev. şi ped. de art. 47 din Codul penal rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.

În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 690 lei rămâne în sarcina statului – delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. xxxx.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare conform art. 410 din Codul de procedură penală.

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. xxx al Parchetului de pe lângă T. O., înregistrat pe rolul J. S. sub nr. xxxx, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii S.N. pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, faptă prev. şi ped. de art. 308 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi M.P.I. pentru infracţiunea de instigare la infracţiunea de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, faptă prev. şi ped. de art. 47 din Codul penal rap. art. 308 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. 1 din Codul penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că inculpatul S.N., în  data de xxx, cu ocazia şi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în calitate de funcţionar în cadrul Xxxx, nu şi - a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile de serviciu, constând în citirea contorului electronic de măsurat consumul de energie electrică de la domiciliul inculpatului M.P.I. din xxxx, ajungând la o înţelegere frauduloasă cu acesta, apoi a generat date eronate referitoare la anomalia constatată, activitate ce i-a permis respectivei persoane sustragerea, în continuare, de energie electrică prin evitarea contorizării, cauzându-se atât un prejudiciu SC xxx SA în sumă de 88 de lei, reprezentând contravaloarea cantităţii de energie electrică consumată, aferentă perioadei 12-18.02.2015 cât şi un folos numitului M.P.I., acesta beneficiind de efectele neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu a inculpatului S.N..

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul M.P.I., s-a reţinut că la data de 12.02.2015, în calitate de beneficiar direct al încălcării atribuţiilor de serviciu ale inculpatului S.N., a exercitat o activitate de determinare a acestuia, concretizată într-o întâlnire în care s-au stabilit termenii şi condiţiile activităţii  infracţionale,  ajungând la o înţelegere frauduloasă, încât funcţionarul să nu - şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile de serviciu, constând în citirea contorului de măsurat consumul de energie electrică de la domiciliul inculpatului M.P.I., apoi funcţionarul a generat date eronate referitoare la anomalia constatată, activitate ce i - a permis respectivei persoane sustragerea, în continuare, de energie electrică prin evitarea contorizării, cauzându - se atât un prejudiciu SC XXX SA în sumă de 88 de lei, reprezentând contravaloarea cantităţii de energie electrică consumată, aferentă perioadei 12 - 18.02.2015 cât şi un folos numitului M.P.I..

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din xxxx a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de constatare a neregularităţii actului de sesizare a instanţei şi de restituire a cauzei la Parchetul de pe lângă T. O., formulată de către inculpatul S.N., prin reprezentant convenţional. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. a fost constatată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. xxxx al Parchetului de pe lângă T O privind pe inculpaţii S.N. - trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de Abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, faptă prev. şi ped. de art. 308 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi M.P.I. - trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de instigare la infracţiunea de Abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, faptă prev. şi ped. de art. 47 din Codul penal rap. art. 308 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. 1 din Codul penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. A fost dispusă începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii S.N. şi M.P.I..

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii care nu au recunoscut fapta reţinută în sarcina lor.

La solicitarea procurorului şi a părţilor au fost audiaţi martorii xxxxxxx.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de xxx, inculpatul S.N., persoană care îndeplinea la acea dată funcţia de cititor contoare de energie electrică în cadrul xxxx. conform datelor înscrise în fişa postului, s-a deplasat la domiciliul numitului M I, tatăl inculpatului M.P.I., loc în care l-a găsit pe acesta din urmă, scopul deplasării fiind acela de a colecta datele referitoare la consumul de energie electrică de către consumator.

După ce inculpatul M.P.I. i-a permis inculpatului S.N. accesul în încăperea în care se afla montat aparatul de măsurare a energiei electrice, acesta din urmă a constatat că aparatul nu afişa valorile energiei consumate şi i- a comunicat inculpatului M, după acţionarea unui buton care se afla pe partea frontală a contorului şi care permitea afişarea şi citirea valorilor energiei, că energia consumată la această locuinţă nu se mai înregistrează ca urmare a nealimentării cu energie electrică pentru o lungă perioadă de timp a aparatului de măsură, însă îi poate facilita inculpatului M.P.I. consumul de energie electrică pentru o perioadă de aproximativ 6 luni fără ca acest consum să fie înregistrat şi, pe cale de consecinţă, facturat.

Mai departe, deşi conştient de atribuţiile sale de serviciu stabilite prin fişa postului, inculpatul S.N., determinat de inculpatul M.P.I., nu a înregistrat anomalia constatată, anomalie care punea în evidenţă o intervenţie asupra reţelei de furnizare a energiei electrice la acest loc de consum, şi a operat date eronate în aplicaţia folosită la citirea contoarelor, transmiţând informaţia aferentă anomaliei nr. 3401 – nu a fost asigurat accesul pentru citire(neintenţionat); plecat din localitate, aceasta în condiţiile în care inculpatul S s-a întâlnit cu inculpatul M.P.I. în data de xxx, aspect confirmat de probele administrate în cauză şi care vor fi evidenţiate în paragrafele următoare, permiţând astfel inculpatului M.P.I. sustragerea de energie electrică în continuare.

La data de xxx, urmare a înregistrării unei sesizări de furt de energie electrică la locul de consum deţinut de M I, a fost efectuat un control, împrejurare în care s-a constatat faptul că exista o intervenţie neautorizată asupra firidei de branşament, găsită fără sigilii, contorul electric având circuitele electrice inversate prin scoaterea siguranţelor din tablou, contorul electric rămânând fără afişaj din cauza intervenţiei neautorizate asupra instalaţiei electrice astfel încât se ocolea aparatul de măsură iar energia electrică consumată în acest fel nu se înregistra. Ulterior acestei constatări, la nivelul Parchetului de pe lângă J S a fost înregistrat dosarul penal nr. xxxx având ca obiect săvârşirea infracţiunii de sustragere de energie electrică.

Atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, inculpatul S.N. nu a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, arătând faptul că în data de xxxx s-a deplasat la locul de consum deţinut de către M I însă nu s -a întâlnit cu inculpatul M I P şi nu a realizat citirea contorului întrucât nu exista tensiune electrică în acel imobil, accesul în imobil fiindu-i permis de către o persoană de sex feminin.

Inculpatul M I P, deşi în cursul urmăririi penale a recunoscut fapta comisă, declarând că a luat legătura telefonic şi a stabilit o întâlnire cu inculpatul S.N. în data de xxx iar ulterior a ajuns la o înţelegere frauduloasă cu acesta pentru a-i facilita, în continuare, sustragerea de energie electrică, în cursul judecăţii a revenit asupra declaraţiilor date iniţial arătând că nu a realizat vreo activitate de determinare a inculpatului S.N. pentru a nu-şi îndeplini activităţile de serviciu iar acesta din urmă doar a realizat procedura de citire a contorului prin acţionarea unui buton care i-a permis această activitate chiar în lipsa energiei electrice însă nu i-a comunicat că ar fi necesar să schimbe şi contorul electric, nefiind realizată o înţelegere frauduloasă între cei doi inculpaţi.

Instanţa va înlătura declaraţiile inculpatului S.N. şi, parţial, pe cele ale inculpatului M I P date în cursul judecăţii – în referire la lipsa unei activităţi de determinare a inculpatului S.N. şi a unei înţelegeri frauduloase intervenite între cei doi inculpaţi – având în vedere că acestea sunt contrazise de celelalte probe administrate în cauză.

În acest sens, instanţa are în vedere conţinutul convorbirilor telefonice purtate în data de xxx între inculpatul M I P şi martorul M V, din cuprinsul acestora rezultând în afara oricărei forme de îndoială că în data de xxx inculpatul S.N. s – a deplasat la locuinţa inculpatului M.I.P. în scopul colectării datelor afişate de contorul electric însă nu a constatat, în mod voit, că aparatul de măsură nu afişează valorile de consum ci a ajuns la o înţelegere cu inculpatul M, în sensul de a implementa date necorespunzătoare realităţii în aplicaţia informatică, în acest mod permiţându – i celui din urmă să consume fraudulos energie electrică pentru următoarele 6 luni – filele 27 – 28 d.u.p. Conţinutul acestor convorbiri telefonice se coroborează cu declaraţiile date de către inculpatul M.I.P. în faza de urmărire penală, declaraţii în cuprinsul cărora a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa şi a descris fapta reţinută în sarcina inculpatului S.N., împrejurare care formează convingerea instanţei asupra veridicităţii acestor declaraţii care vor reţinute la stabilirea stării de fapt în prezenta cauză.

Declaraţiile inculpatului S.N. sunt vădit mincinoase în condiţiile în care întâlnirea sa cu inculpatul M.P.I., în data de xxx, rezultă în mod clar atât din conţinutul convorbirii telefonice purtate de cei doi la aceeaşi dată, ora 1316 – fila 26 d.u.p., cât şi din declaraţiile inculpatului M.P.I. şi din convorbirile telefonice purtate de către acesta cu martorul MV, la aceeaşi dată. Mai departe, conduita neconformă cu atribuţiile de serviciu ale inculpatului S.N. rezultă nu numai din probele anterior indicate – declaraţii inculpat M.P.I., convorbiri telefonice purtate de către acesta din urmă cu martorul M V – dar şi din acţiunile ulterioare ale inculpatului. Astfel, în condiţiile în care este cert că inculpatul s – a deplasat la locuinţa inculpatului M.P.I., s – a întâlnit cu acesta şi a constatat că aparatul de măsură nu afişează valorile de consum, apare ca fiind evident că acţiunea de a introduce la data de xxx în aplicaţia informatică o informaţie necorespunzătoare realităţii, aferentă anomaliei 3401 – nu a fost asigurat accesul pentru citire(neintenţionat); plecat din localitate este rezultatul unei înţelegeri frauduloase intervenite între cei doi inculpaţi, înţelegere menită să faciliteze inculpatului M.I.P. derularea acţiunii de sustragere a energiei electrice. Mai departe, activitatea ilicită a inculpatului S.N. şi înţelegerea intervenită între cei doi inculpaţi este confirmată şi printr -o conduită ulterioară a inculpatului, la data de xxx, chiar în ziua în care la domiciliul inculpatului M se derula un control care avea ca obiect depistarea unei instalaţii de sustragere a energiei electrice, acesta implementând în aplicaţia informatică o nouă informaţie eronată în legătură cu locul de consum deţinut de numitul M I, specificând că nu a fost permis accesul în locuinţă de către client în perioada xxxx întrucât clientul ar fi fost plecat din localitate, împrejurare neconfirmată de probele administrate în cauză. De altfel, o astfel de apărare a inculpatului nu poate prezenta credibilitate în condiţiile în care, aşa cum rezultă fără echivoc din actele dosarului, inculpatul S.N. îl cunoştea mai mult decât ca pe un simplu client pe M V, unchiul inculpatului, şi deţinea şi numărul de telefon al inculpatului M.P.I., astfel că putea lua legătura cu destulă uşurinţă cu acesta din urmă sau cu un alt membru al familiei M pentru a i se permite accesul în locuinţă în scopul colectării datelor aparatului de măsură a energiei electrice în măsura în care aceasta ar fi fost intenţia legitimă a inculpatului.

În concluzie, din analiza probelor administrate în cauză şi analizate în paragrafele anterioare rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele reţinute în sarcina inculpaţilor S.N. şi M.P.I. există.

Analizând însă aceste fapte prin raportare la actele aflate la dosarul cauzei în referire la obligaţiile de serviciu ale inculpatului S.N. şi la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405 din 15.06.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 08.07.2016, instanţa constată că în cauza dedusă judecăţii a intervenit un impediment la exercitarea în continuare a acţiunii penale constând în aceea că faptele inculpaţilor nu sunt prevăzute de legea penală.

În analiza acestui caz de împiedicare a exercitării acţiunii penale este necesar a se evidenţia că inculpatul S.N., la data comiterii faptei, era angajat la societatea xxxx pe postul de cititor contoare de energie electrică, conform fişei postului aflată la filele 61 – 64 d.u.p., societate care desfăşura servicii de citire a contoarelor electrice în baza unui contract încheiat în acest sens cu XXX S.A. – contract subsecvent xxxx – filele 94 – 102 d.u.p., în anexa A a acestui contract fiind descrise şi serviciile care urmau a fi executate, contra cost, de către xxxx. Din analiza actelor dosarului, se constată că atribuţiile de serviciu ale inculpatului erau stabilite, la data comiterii faptei, prin fişa postului şi printr -o procedură de citire a contoarelor de energie electrică(filele 120 – 136 d.u.p.), acest din urmă înscris având ca documente de referinţă standardul xxxx – Sisteme de management al calităţii şi procedura CEZ PO – 01 – 10 – 03#02 – Monitorizarea contractului de citire a contoarelor. Prin urmare, instanţa constată că atribuţiile de serviciu încălcate de către inculpat nu sunt reglementate prin acte normative de reglementare primară, precum legile emise de către Parlament sau ordonanţele emise de puterea executivă, ci prin acte emise de către persoane juridice de drept privat, respectiv xxx, persoana juridică angajatoare, sau XXX S.A., persoana juridică parte a contractului de prestare a serviciilor de citire a contoarelor de energie electrică, după caz.

În aceste condiţii, instanţa constată că inculpatului S.N. nu-i poate fi angajată răspunderea penală pentru infracţiunea de abuz în serviciu, faptă prev. şi ped. de art. 308 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000, având în vedere că nu poate fi respectată cerinţa impusă prin Decizia nr. 405 din 15.06.2016 a Curţii Constituţionale potrivit căreia, în cazul infracţiunii de abuz în serviciu, neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară – legi şi ordonanţe ale Guvernului sau prin acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislaţia primară, însă numai în limitele şi potrivit normelor care le ordonă(par. 60).

A mai reţinut Curtea că, în cazul în care neîndeplinirea ori defectuozitatea îndeplinirii unui act nu s – ar raporta la atribuţii de serviciu prevăzute într – un act normativ cu putere de lege, s – ar ajunge la situaţia ca în cazul infracţiunii de abuz în serviciu elementul material al acesteia să fie configurat atât de către legiuitor, Parlament sau Guvern, cât şi de alte organe, inclusiv persoane juridice de drept privat, în cazul fişei postului, ceea ce nu este de acceptat în sistemul juridic de drept penal(par. 64).

Aşadar, în condiţiile în care atribuţiile de serviciu ale inculpatului S.N. nu au fost stabilite prin acte de reglementară primară sau prin acte de reglementare secundară emise în scopul detalierii legislaţiei primare, ci prin acte emise de către persoane juridice de drept privat în organizarea propriilor activităţi – fişa postului, procedură de lucru, contract de prestări servicii, acesta nu poate fi supus unei sancţiuni de natură penală pentru infracţiunea de abuz în serviciu, putându – i fi angajată, eventual, o altă formă de răspundere, de natură extrapenală, cum ar fi cea disciplinară, administrativă sau civilă, după caz.

Prin urmare, constatând că activitatea ilicită a inculpatului S.N. nu poate fi circumscrisă acţiunii ce defineşte elementul material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu, se va reţine că fapta inculpatului nu realizează în întregime elementele constitutive ale acestei infracţiuni, în sensul că nu este prevăzută de legea penală, astfel că se va dispune achitarea inculpatului S.N. în raport de incidenţa cazului de împiedicare a exercitării acţiunii penale prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. b teza întâi din Codul de procedură penală.

Aceeaşi soluţie se va dispune şi faţă de inculpatul M.I.P. având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul penal, activitatea de determinare, ca formă a participaţiei penale, nu poate avea relevanţă sub aspectul angajării răspunderii penale decât în situaţia în care este desfăşurată în scopul săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală. Or, în situaţia în care judecătorul a apreciat că fapta inculpatului S.N. există, însă nu este prevăzută de legea penală, nu poate fi angajată răspunderea penală a inculpatului M.I.P., urmând a fi pronunţată aceeaşi soluţie ca şi în cazul inculpatului S.N..

Instanţa va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă având în vedere că această soluţie este impusă de dispoziţiile art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală în cazul achitării inculpatului în baza art. 16 alin. 1 lit. b teza întâi din Codul de procedură penală.

În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 690 lei va rămâne în sarcina statului – delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1436/2015.