Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 670 din 18.05.2017


Prin sentinţa civilă nr. 670 pronunţată de Judecătoria Iaşi la data de 26.01.2017 în dosarul nr. 8040/245/2016, instanţa a admis plângerea contravenţională formulată de petentîn contradictoriu cu intimat şi a anulat procesul-verbal şi pe cale de consecinţă aînlăturatsancţiunile aplicate petentului prin acesta.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a avut în vedere faptul căpotrivit art. 3.5.1. din Ordinul  nr. 301/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)”, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

-data şi ora la care a fost efectuată măsurarea;

-valoarea vitezei măsurate;

-imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.

Instanţa constată că nu sunt întrunite aceste condiţii.

Analizând înregistrarea video depusă de intimat la dosar, instanţa observă faptul că pe CD, la minutul 20:22:50 în raza de acţiune a aparatului radar apare un autoturism, fără însă a se putea distinge marca acestuia şi nici numărul de înmatriculare. Mai mult de atât, la momentul la care în raza de acţiune a aparatului radar apare acest autoturism nicio viteză nu este indicată de aparatul radar.

Astfel, întrucât din înregistrarea video depusă la dosarul cauzei nu se poate distinge numărul de înmatriculare al autovehiculului, nu se poate stabili cu certitudine că faptele au fost săvârşite de petent, nefiind îndeplinite condiţiile legale imperative prevăzute de normele metodologice în vigoare.