Anulare act

Hotărâre 4125 din 15.06.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău la data de ………. şi înregistrată sub nr. ………… reclamantul X a chemat in judecata pârâţii Y si Z, pentru ca  instanta sa constate nulitatea absoluta a procurii speciale nr……………,a contractului de vanzare cumparare nr…………...

Cererea a fost legal timbrata .

In motivarea cererii, reclamantul arată că in data de 27.07.2008 a fost chemat de numitii G.I. , G.S. , G.A. pentru a purta o discutie cu acestia  in legatura cu o suma de bani  de 2500 euro .Arata ca a fost tinut pana in data de 28.07.2008, nu a fost de acord sa semneze nici o procura , a fost tinut in tensiune si violenta , familia sa nestiind nimic aproape o saptamana de el.

In drept, nu  a invocat nici o prevedere legala .

In dovedirea cererii reclamantul nu a depus nici un act .

Legal citati paratii nu  au formulat intampinare .

In cauza , in baza art.258 Cod procedura civila instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri , proba testimoniala fiind respinsa ca neutiala cauzei .

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Analizand actele intocmite de organele de cercetare penala instanta retine ca prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. ……….. reclamantul a dobandit proprietatea  asupra imobilului garsoniera  situat in Bacau, str. …………Bacau . In cursul lunii iunie 2008 acesta a intrat in relatii de prietenie  cu numitii G.I , G.S. , G.A. cu care a participat la jocurile de noroc  in cazinourile de pe raza mun. Bacau , acumuland la aceste persoane o datorie de aprox 2500 euro . Reclamantul s-a obligat sa achite aceasta datorie in termen de 3 luni , insa numitii G.I , G.S. , G.A. au inceput sa faca presiuni asupra sa pentru a le restitui imprumutul , acestia propunandu-i sa-si vanda locuinta , lucru cu care acesta nu a fost de acord . Se mai retine din expunerea procurorului de caz ca acesta ar fi semnat procura prin care era de acord sa-si instraineze apartamentul sub constrangere . Un lucru important sub aspect civil este si faptul ca s-a retinut din declaratia martorului audiat de organele penale – O.G. - faptul ca acesta ar fi vazut cum mai multe persoane  l-au urcat cu fortat  pe reclamant . Acesta a mai relatat si faptul ca l-a cautat pe reclamant care ii era prieten la serviciu dar acesta nu a fost de gasit decat dupa 8 zile cand l-a intalnit , acesta relatandu-i ca a fost sechestrat intr-o camera . De asemenea un alt aspect de luat in seama este succesiunea actelor incheiatte la notar cu privire la garsoniera  de unde se poate stabili ca si prezumtie  ca persoanele mai sus mentionate au actionat in mod fraudulos pentru a dobandi acest drept de proprietate , lucru de altfel retinut si de organele penale in expunerea de fapt din ordonanata din data de 11.06.2012. Instanta mai constata si faptul ca in aceasta procura  nu a fost inserat pretul de vanzare a imobilului  si nici obligatia pentru mandatara pentru a remite banii incasati din vanzare .Toate aceste chestiuni retinute mai sus care au valoarea de prezumtii se coroboreaza insa cu declaratia martorului audiat de organele penale numitul O.G . Chiar daca s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala , totusi toata situatia de fapt retinuta de organele penale are valoarea juridica sub aspect civil in ceea ce priveste valabilitatea consimtamantului.

In drept, instanta retine incidenta in cauza a prevderilor legale care reglementeaza nulitatea relativa . Astfel prin cauzele de nulitate relativa s-a retinut si vicierea consimtamantului prin violenta .

Astfel raportat la situatia de fapt retinuta mai sus , instanta constata ca sunt indeplinite conditiile referitoare la acest viciu de consimtamant . Din analiza doctrinei si vechiului Cod civil  instanta retine ca amenintarea reprezinta viciul de consimtamant care consta in amentintarea unei persoane cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act juridic pe care de altfel nu l-ar fi incheiat. in prezenta cauza instanta retine ca violenta a fost de natura fizica si psihica , reclamantul avand o temere justificata ca i se va intampla un rau asupra persoanei sale daca nu semneaza actele de instrainare a imobilului , fiind intrunite astfel cele doua conditii  , elementul obiectiv si cel subiectiv . Instanta mai constata ca violenta exercitata de persoanele mai sus mentionate a fost determinanta  la incheirea actului juridic civil  si a fost injusta  cu atata mai mult cu cat asa zisa datorie invocata izvora din jocuri de noroc .

Fata de toata acesta expunere instanta constata ca in cauza sunt indeplinite conditiile cerute de Codului civil referitoare la nulitatea relativa , motiv pentru care instanta urmeaza sa admita cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul X si sa dispuna anularea procurii nr…………… si a contractului de vanzare-cumparare nr…………. intocmit de BNP R.M.A.

Va obliga paratele in solidar la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2518 lei.