Tentativă de omor

Sentinţă penală 59 din 22.04.2016


SENTINŢA PENALĂ NR. 59

Şedinţa publică din data de 22 aprilie 2016

Completul format din :

PREŞEDINTE :  ....

GREFIER :  ..

Ministerul Public a fost reprezentat de d-nul procuror . din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei penale privind pe inculpaţii S. R., S.V.C., S.M., trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor.

Cauza a fost dezbătută pe fond la data de 30.03.2016, când părţile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Constată că a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Sibiu sub dosar  penal  nr. ____/__/____, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin care inculpaţii S.R., S.V.C., S.M. au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de tentativă de omor, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 32 C.p. raportat la art. 188 Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

Din actul de sesizare rezultă că în noaptea de 30/31.07.2014, inculpaţii S.R., S.V.C. şi S.M. au intrat fără drept în locuinţa persoanei vătămate S.M.F., având asupra lor topoare (securi) cu care i-au aplicat acesteia mai multe lovituri în zona capului şi peste corp, cauzându-i un traumatism cranio-cerebral cu fractură craniană cu înfundare şi contuzii cerebrale, leziuni ce au necesitat pentru vindecare 50-55 de zile de îngrijiri medicale,  şi astfel faptele acestora întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tentativă de omor prev. de art. 32 Cod penal rap. la art.188 Cod penal şi violare de domiciliu prev. de art. 224 al. 1, 2 Cod penal cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal şi art. 77 lit. a Cod penal.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică aferentă; raportul de constatare medico-legală nr. ___/__/__/__ din 13.08.2014 al Serviciului de Medicină Legală Judeţean Sibiu; adresa nr. _________/__________ a Spitalului Clinic de Urgenţă Sibiu, adresa nr. __________/________ a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, adresa nr. ______/_________ a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca; declaraţiile persoanei vătămate S.M.F., declaraţiile martorilor D.N.M., H.A.R., P.C.; declaraţiile inculpaţilor S.R., S.V.C., S.M., fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor.

Prin încheierea camerei preliminare din 17.03.2015, judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Sibiu a dispus comunicarea fiecăruia dintre inculpaţii S.R., S. V.C., S.M., copie certificată a rechizitoriului emis în dosarul nr. ____/___/_____ de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu iar inculpaţilor li s-a adus la cunoştinţă că  au dreptul de a formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

La termenul din 6 mai 2015, inculpaţii prin apărător ales,  au precizat că nu invocă cereri şi excepţii în camera preliminară privind urmărirea penală.

Prin încheierea camerei preliminare din ___________, judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Sibiu, în conformitate cu prevederile art. 346 C.p.p. a constatat legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii S.R., S.V.C., S. M..

În faţa tribunalului, la termenul de judecată din 1.07.2015, inculpatul S.R., în prezenţa avocatului ales a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa şi a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în timpul urmăririi penale. Inculpaţii S. V.C., S.M. s-au prevalat de dreptul la tăcere.

Cei trei inculpaţi şi-au manifestat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ( f. 85 verso)

A fost audiat şi persoana vătămată S.M.F. (f. ___). La termenul de judecată din 1.07.2015, acesta a arătat că nu înţelege să se constituie  parte civilă, că nu are niciun fel de pretenţii de la inculpaţi ( f. ___).

Spitalul Clinic Judeţean Sibiu a depus la dosar cererea de constituire de parte civilă cu suma de 2348,50 lei reprezentând cheltuieli cu spitalizarea persoanei vătămate S.M.F. ( f. ___). De asemenea, partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca a depus la dosar cererea de constituire de parte civilă cu suma de _______ lei iar Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu s-a constituit parte civilă în cursul procesului penal cu suma de ______ lei ( f. ___).

În faza de cercetare judecătorească au fost audiaţi inculpatul S.R., martorii D.N.M., H.A.R., P.C., V.N., V.L.,  H.V.D., S.N.O., H.M.E., M.I., F.M.I.; s-a realizat un proces-verbal de confruntare; au fost efectuate referate de evaluare presentenţiale privitoare la inculpaţi (f. _____, ____, f. ___). Din oficiu, s-a dispus efectuarea unui supliment la raportul de expertiză nr. ____/_____/____ din 3.11.2015  de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu ( f. _____).

Inculpaţii au formulat cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor, din infracţiunile de tentativă de omor  prev. de art. 32 raportat la art. 188 al. 1, 2  C.p. în infracţiuni de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 al. 1 sau 2 Cod penal (f. ___), depunând în acest sens la dosar o sentinţă penală pronunţată de Tribunalul Sibiu.

În şedinţa din 22.02.2016, reprezentantul Ministerului Public a depus un înscris de la SC ________ SRL Sibiu privind contravaloarea unui topor (f. ___-).

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Inculpaţii S.R., S.R.C., S.M. sunt veri cu persoana vătămată S.M.F. şi au domiciliile în ___________, judeţul Sibiu, dar se deplasează frecvent în Italia şi Germania unde desfăşoară diferite munci.

În anul 2014 în perioada sărbătorilor de Paşti, persoana vătămată aflându-se în Italia,  însoţit şi de alte persoane, s-a întâlnit cu inculpaţii S.R., S.V.C., S.M., ocazie cu care se pare că a avut loc un incident, soldat cu agresarea inculpaţilor de către persoana vătămată şi cei care l-au însoţit.

În data de 30.07.2014, persoana vătămată S.M.F. se afla în ________, judeţul Sibiu, revenit pentru o scurtă perioadă de timp din Germania, unde lucra  în construcţii.

În seara zilei de _________, persoana vătămată S.M.F. s-a întâlnit cu prietenii săi D.N.M., H.A.R. şi P.C., cu care a povestit în faţa casei sale de la nr. ___. După miezul nopţii, persoana vătămată şi cei trei prieteni ai săi, au intrat în casă şi au continuat să discute şi să consume băuturi răcoritoare.

În timpul nopţii de __/________,  în jurul orei 2,30, în camera unde se afla persoana vătămată S.M.F. cu cei trei prieteni ai săi,  inculpatul S.R. ce avea în mână un topor, inculpatul S.V.C. iar inculpatul S.M. a rămas în uşa camerei, inculpatul S.R. începând să aplice persoanei vătămate lovituri cu toporul în zona capului şi peste tot corpul.

Speriindu-se de apariţia inculpaţilor, martorii H.A.R. şi P.C. au reuşit să fugă din casă, unul ieşind în stradă pe geam iar altul prin curte.

În timp  ce persoana vătămată era agresată, martorul D.N.M. a reuşit şi el să iasă din cameră, pe lângă S.M., care se afla în uşă.

După agresarea persoanei vătămate, inculpaţii cu o maşină au părăsit locul faptei, plecând apoi în Italia.

Au fost anunţate salvarea şi poliţia, care au venit la faţa locului iar persoana vătămată S.M.F. a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale, iar organele de poliţie au efectuat cercetarea locului faptei.

Din raportul de constatare medico-legală nr. ___/___/__/________ al Serviciului Medico Legal Judeţean Sibiu a rezultat că numitul S.M.F. a suferit în noaptea de __________ leziuni traumatice multiple, între care un traumatism cranio-cerebral cu fractură craniană cu înfundare şi contuzii cerebrale; că leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire repetată cu corpuri dure, între care unele cu muchii, şi cădere pe un plan dur cu suprafaţa neregulată, leziuni ce au necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, viaţa victimei nefiind pusă în primejdie.

Se impune mai întâi a fi evidenţiat că starea de fapt relevată de rechizitoriu ( în concret, că cei trei inculpaţi, înarmaţi fiecare cu câte un topor, au lovit fiecare, cu toporul său, persoana vătămată!) nu a fost confirmată de probatoriul cauzei.

În acest sens, constatăm caracterul insuficient al urmăririi penale, care nu a mai putut fi remediat în faza de cercetare judecătorească ( de exemplu, instanţa a audiat martorii M. I., F.M.I., N.O., H.M.E., însă aceştia nu şi-au mai amintit cele întâmplate; nu au fost identificate - imediat după incident - persoanele care s-au strâns, la casa victimei, şi care eventual audiate în vara anului 2014, ar fi putut da şi alte lămuriri în cauză;  nu au fost clarificate - la scurt timp după incident - contradicţiile existente în şi între declaraţiile martorilor audiaţi).

Revenind la situaţia de fapt, lovirea persoanei vătămate cu toporul de către inculpatul S.R., a fost recunoscută de către însuşi inculpatul, ce a solicitat de altfel să fie judecat în procedura recunoaşterii învinuirii.

Referitor la inculpaţii S.V.C., S.M., declaraţiile contradictorii ale martorilor nu au probat dincolo de orice îndoială, că cei doi coinculpaţi  au avut topoare asupra lor şi nici că au lovit cu topoarele persoana vătămată.

Singurul care în faza de urmărire penală  a susţinut că a fost lovit cu topoarele de către fiecare inculpat în parte, a fost persoana vătămată, însă declaraţiile acestuia trebuie coroborate şi cu alte mijloace de probă din dosar.

Susţinerile martorilor audiaţi sunt însă oscilante iar faţă de diferenţele, chiar contradicţiile existente în şi între declaraţiile martorilor, instanţa va lua în principal în considerare primele lor declaraţii din faza de urmărire penală, fiind date la scurt timp după incident, când nu se punea problema influenţării de către inculpaţi sau de către persoana vătămată (cu referire la martorul D.N.M.) .

Analizând declaraţiile martorilor, se constată că acestea nu confirmă pe deplin situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu, respectiv în concret că fiecare inculpat în parte, ar fi lovit victima cu toporul cu care era înarmat.

Astfel, în ambele sale declaraţii din ____________, martorul D.N.M. a precizat expres despre inculpaţii S.V.C., S.M. că nu i-a văzut să îl lovească pe S.M. ( f. __, ___ d.u.p.), că nu cunoaşte din ce cauză victima  a fost agresat de vărul său ( f. __). De asemenea, martorul P.C. a auzit persoana vătămată cerându-i persoanei să nu dea cu toporul ( f. __, __ d.u.p., f. __) iar S.M.F. i-a spus martorului că a fost lovit cu toporul doar de S.R. ( f. ___) .

La rândul său, martorul H.A.R. a relatat că în casa victimei au intrat doi bărbaţi, unul având în mână un topor ( f. __, __ d.u.p., f. ___), că S.M. i-a cerut acelui bărbat  să nu dea cu toporul în el ( f. __ d.u.p.) .

 Depoziţiile martorilor H.A.R., P.C. se coroborează cu declaraţia martorului H. V. D. ( f. ___), căruia cei doi tineri, imediat după ce au fugit din locuinţa victimei, i-au relatat că în casă a intrat o singură persoană  „cu secure”.

Prin urmare, declaraţiile martorilor nu confirmă, într-un mod indubitabil, că în noaptea de __/_____ şi coinculpaţii S.V., S.M. ar fi avut topoare asupra lor.

În ceea ce priveşte cererea inculpatului S.R. de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de tentativă la omor în infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 193 al. 2 C.p, tribunalul nu o va primi ca întemeiată.  Şi aceasta,  având în vedere criteriile distinctive evidenţiate de jurisprudenţa şi doctrina în materie, relevante pentru caracterizarea juridică a faptei, pentru  delimitarea  infracţiunii de tentativă la omor de alte infracţiuni  fiind : împrejurările  comiterii faptei, natura obiectului cu care a fost lovită victima, regiunea corpului în care au fost aplicate loviturile, intensitatea acestora, consecinţele cauzate şi cele care s-ar fi putut produce. 

În speţa de faţă, inculpatul S.R. a atacat în mod neaşteptat  persoana vătămată,  cu un topor – un obiect tăietor de dimensiuni mari, apt de a cauza moartea, aplicând o lovitură cu intensitate, în capul victimei, cauzându-i o fractură craniană cu înfundare şi contuzii cerebrale,  şi prin urmare, inculpatul chiar dacă nu a dorit suprimarea vieţii victimei, a prevăzut şi acceptat această posibilitate. 

Ca atare, faptul că victimei i-au fost produse leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale însă nu i-au pus viaţa în primejdie, nu reprezintă o împrejurare decisivă în calificarea juridică a faptei.

 În ceea ce priveşte jurisprudenţa invocată, tribunalul constată că în respectiva speţă circumstanţele au fost diferite de cele din cauza de faţă: lovirea fiind produsă cu pumnul, nu cu toporul, între părţi aflate sub influenţa alcoolului, care anterior incidentului nici nu se cunoşteau.

Pentru toate aceste motive, instanţa apreciază neîntemeiată cererea  inculpatului de schimbare a încadrării juridice a faptei iar în drept, fapta inculpatului S.R. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor, prevăzută de art. 32  C.p. rap. la art. 188 al. 1, 2 C.p.

 Pe de altă parte, din declaraţiile martorilor audiaţi (P.C. - căruia martorul D. le-a spus că S.M. a fost lovit de cei trei inculpaţi – f. __ d.u.p., f. __,  martorul D. – care a susţinut că fraţii S. şi celălalt bărbat nu au spus nimic atunci când „l-au lovit”- f. __ verso d.u.p., etc.) coroborate cu declaraţiile constante ale persoanei vătămate, cu actele  medico-legale  privind victima (care  a evidenţiat cauzarea nu doar de leziuni la nivelul capului, ci şi de leziuni şi la nivelul membrelor pe partea stângă şi dreaptă, hemitoracelui drept şi stâng, abdomen, etc. - f. __ -__ d.u.p., f. ___), rezultă că toţi cei trei inculpaţi au lovit victima, însă doar inculpatul S.R. cu un topor. În aceste condiţii, constatând că şi coinculpaţii S. au lovit, văzând şi cererile lor de schimbare a încadrării juridice, tribunalul va admite cererile formulate de inculpaţii S.V.C., S.M., şi în consecinţă, în baza art. 386 C.p.p. faţă de fiecare dintre cei doi inculpaţi, se va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin. 1, 2 C.p. în infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 al. 2 C.p..

Consecinţă a poziţiei persoanei vătămate, manifestată inclusiv la termenul din 1.07.2015  ( f. __, __), în conformitate cu prevederile art. 396 al. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. g C.p.p. cu aplicarea art. 158 Cp, tribunalul va înceta procesul penal faţă de  inculpaţii S.V.C., S.M.,  pentru comiterea câte unei infracţiuni de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 al. 2 C.p., ca urmare a retragerii plângerii de către persoana vătămată  S.M.F..

Referitor la solicitarea de a nu se reţine dispoziţiile art. 396 al. 10 C.p.p. în favoarea inculpatului S.R., instanţa nu o va primi ca întemeiată, în raport de prevederile art. 374 al. 4 C.p.p. care pretind inculpatului să recunoască în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, ceea ce inculpatul S.R. a si recunoscut, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 396 al. 1 teza I C.p.p..

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului S.R.,  instanţa va ţine seama de limitele de pedeapsă prevăzută de lege ( reduse cu o treime având în vedere aplicarea dispoziţiilor  art. 396 al. 10 C.p.p), de natura şi gravitatea faptei comise (infracţiune contra vieţii persoanei), de valoarea socială ocrotită (dreptul la viaţă al persoanei),  modalitatea şi împrejurările concrete de comitere a infracţiunii (faptă comisă asupra propriului văr, pe fondul unor divergenţe anterioare), de urmarea gravă, iremediabilă care ar fi putut fi cauzată ( moartea victimei), de elementele ce caracterizează persoana inculpatului (care nu are antecedente penale – f. __ d.u.p., are un nivel scăzut de şcolarizare, concluzionându-se în referatul de evaluare că prezintă un risc mediu de a comite alte fapte penale – f. ___; se va mai lua în considerare şi atitudinea manifestată  de inculpat în cursul procesului penal – acesta prezentându-se la proces, recunoscând şi regretând comiterea faptei).

Drept urmare, pentru fapta reţinută în sarcina inculpatului S.R. se va aplica o  pedeapsă orientată la limita minimă.

 La individualizarea pedepselor complementare şi accesorii, instanţa va avea  în vedere

natura şi gravitatea faptei săvârşite, valorile sociale lezate, persoana inculpatului. De asemenea, se va mai ţine  seama de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie – cu referire la cauzele Hirst contra Marii Britanii, Cumpănă şi Mazăre, Sabău şi Pârcălab contra României, de practica instanţei noastre supreme, considerând interzicerea drepturilor ca măsuri de limitare proporţionale şi justificate în cauză. Astfel, în baza art. 67 C.p. se va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b  C.pen. pe o durată de 4 ani iar potrivit dispoziţiilor art. 65 C.p. se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b  C.p.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 se va informa inculpatul S.R. că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de date genetice judiciare a profilului genetic iar în baza art. 112 al. 1 lit. b, al. 5 C.p. se va  dispune confiscarea  contravalorii de ____ lei a toporului  folosit de inculpat la săvârşirea faptei.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, se va constata că persoana vătămată S.M.F. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. 5 C.p.p., art. 397 alin. 1 C.p.p., raportat la art. 16 alin. 1 lit. g C.p.p.,  se vor lăsa nesoluţionate acţiunile civile formulate de către părţile civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, urmare a retragerii plângerii persoanei vătămate S.M.F. faţă de inculpaţii S.V.C., S.M..

În temeiul art. 313 din Legea nr. 95/2006 modificată şi completată, consecinţă a condamnării doar a inculpatului S.R., acesta va fi obligat la plata despăgubirilor civile parţiale de _____  lei  plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei datorate către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu la plata despăgubirilor civile parţiale de  _____ lei  către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu la plata despăgubirilor civile parţiale de _____ lei către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. 

Potrivit dispoziţiilor art. 275 alin. 2 lit. b C.p.p. persoana vătămată S.M.F. va fi obligat la plata sumei de  _____ lei cheltuieli judiciare parţiale către stat.

Conform prevederilor  art. 274 al. 1 C.p.p. inculpatul S.R. va fi obligat la plata sumei de _____ de lei reprezentând cheltuieli judiciare parţiale către stat. Onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu (___ lei, ___ lei, ____ lei în camera preliminară – fila __)  vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 32  C.p. rap. la art. 188 al. 1, 2 C.p., cu aplicarea  art. 33 C.p.,  art. 396  al. 10 C.p.p. ,

Condamnă pe inculpatul S.R., fiul lui V. şi R., născut la data de _______ în Sibiu, jud. Sibiu, CNP: ______________, cetăţean român, pregătire şcolară – 5 clase, necăsătorit, ___ copii minori, agricultor în P., I., cu domiciliul în sat Ş.M. nr. ___, jud. Sibiu, posesor al CI seria ___ nr. ________ eliberat de SPCLEP C.M. la ______, adresa comunicare acte procedură – Cabinet Avocat P.B. din Sibiu, _______, nr. ___, stagiul militar – nesatisfăcut, fără antecedente penale,  la pedeapsa de:

- 3 ani şi 4 luni  închisoare, pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor, urmare a admiterii cererii de aplicare a dispoziţiilor art. 396 al. 10 C.p.p.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul S. R..

 În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 4 ani.

În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în baza de date a S.N.D.G.J.

În baza art. 5 alin. 5  din Legea nr. 76/2008 informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de date genetice judiciare a profilului genetic.

În baza art. 112 al. 1 lit. b, al. 5 C.p.  dispune confiscarea  contravalorii de  _____ lei a toporului  folosit de inculpat.

Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii Stoica V.C., S.M., şi în consecinţă:

În baza art. 386 C.p.p. faţă de fiecare dintre cei doi inculpaţi dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din tentativă la infracţiunea  de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin. 1, 2 C.p.  în infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 al. 2 C.p..

În baza art. 396 al. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. g C.p.p. cu aplicarea art. 158 Cp, încetează procesul penal faţă de  inculpaţii S.V.C., fiul lui V. şi R., născut la data de ________ în Sibiu, jud. Sibiu, CNP ___________, cetăţean român, pregătire şcolară – ______, muncitor în I., necăsătorit, cu domiciliul în sat Ş.M. nr. ____, jud. Sibiu, adresa comunicare acte procedură – de domiciliu, posesor al CI seria SB nr. _________ eliberat de SPCLEP C.M. la _________, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, S.M., fiul lui A. şi D., născut la data de _______ în Sibiu, jud. Sibiu, CNP _____________, cetăţean român, pregătire şcolară – 4 clase, muncitor în Italia, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, cu domiciliul în sat Ş.M. nr. ____, jud. Sibiu, adresă comunicare acte – de domiciliu, fără antecedente penale,  pentru comiterea câte unei infracţiuni de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 al. 2 C.p., ca urmare a retragerii plângerii de către persoana vătămată  S.M.F..

Constată că persoana vătămată S.M.F., cu domiciliul în Ş.M. nr. ____, jud. Sibiu (comunicarea actelor de procedură la P.L. din Sibiu, str. __________, bl. __, ap. __, judeţul Sibiu)  nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 25 alin. 5 C.p.p., art. 397 alin. 1 C.p.p., raportat la art. 16 alin. 1 lit. g C.p.p., lasă nesoluţionată acţiunile civile formulate de către părţile civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, a urmare a retragerii plângerii persoanei vătămate S.M.F. faţă de inculpaţii S.V.C., S.M..

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 modificată şi completată,  obligă pe inculpatul S.R. la plata despăgubirilor civile parţiale de _______  lei  plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei datorate către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, cu sediul în Sibiu str. ____  nr. ____, jud. Sibiu, la plata despăgubirilor civile parţiale de  ________ lei  către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, cu sediul în Sibiu, _________, nr. ___, judeţul Sibiu, la plata despăgubirilor civile parţiale de _________ lei către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. ____________ nr. _____, jud. _______. 

În baza art. 275 alin. 2 lit. b C.p.p. obligă persoana vătămată S.M.F. la plata sumei de  ___________ lei cheltuieli judiciare parţiale către stat.

 În baza art. 274 al. 1 C.p.p. obligă pe inculpatul S.R.  la plata sumei de  ________ de lei reprezentând cheltuieli judiciare parţiale către stat.

Onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu  rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţăpublică, azi ___________.