Trafic de droguri de risc. Trafic de droguri de mare risc. Încadrare juridică. Aplicarea cauzelor de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 143 / 2000 și respectiv Legea 682 / 2002

Sentinţă penală 82 din 10.02.2017


SENTINŢA PENALĂ NR. 82/10.02.2017

Trafic de droguri de risc. Trafic de droguri de mare risc. Încadrare juridică. Aplicarea cauzelor de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 143 / 2000 și respectiv Legea 682 / 2002

Prin rechizitoriul nr. 127/D/P/2013 din 21.09.2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT- Serviciul Teritorial Galați, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, a inculpaților:

1. BVF, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- introducere în ţară de droguri de mare risc prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată);

- trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzută de art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată), cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal;

- trafic de droguri de mare risc în formă continuată prevăzută de art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată), cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal,

toate săvârșite în concursul real prevăzut de art. 38 al. 1 Cod penal.

2. RD, pentru comiterea infracţiunilor de:

- deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată);

- punere în circulaţie de valori străine falsificate, prevăzută de art. 313 al. 1 Cod Penal, coroborat cu art. 316 Cod penal, raportat la art. 310 al. 1 Cod penal,

ambele săvârșite în concursul real prevăzut de art. 38 al. 1 Cod penal.

3. UCD, pentru comiterea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu în formă continuată, prevăzută de art. 4 al. 2 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată), cu aplicarea art.35 al. 1 Cod penal.

(…)

Cu privire la cererile formulate de inculpatul BVF, prin apărător ales, instanța va preciza următoarele:

1. Cât privește încadrarea juridică a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului BV, instanţa apreciază că art. 2 din Legea 143/2000 sancționează o singură infracțiune de trafic intern de droguri ce conține o formă de bază ,,traficul de droguri de risc" și o formă agravantă ,,traficul de droguri de mare risc".

Având în vedere că inculpatul BVF a fost trimis in judecata pentru traficarea mai multor categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite - de risc şi de mare risc – ne aflăm în prezența unei singure infracțiuni comisă în mai multe modalități, iar nu a unui concurs care să impună încadrări juridice distincte în baza fiecărui alineat.

Inculpatul  a săvârșit acțiuni specifice elementului material al infracțiunii de trafic de droguri în aceleași împrejurări, în aceleași condiții și în aceleași perioade de timp, astfel că forma tip a infracțiunii de trafic de droguri de risc este absorbită de forma agravantă a infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Elementul material al infracțiunilor prevăzute de art. 2 din Legea 143/2000 constă în săvârșirea fără drept a uneia dintre următoarele activități: cultivare, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea, ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc. În toate aceste modalități este necesar ca traficul intern de droguri să se realizeze fără drept.

De asemenea se reține că în același context au fost săvârșite mai multe acțiuni ce determină existența elementului material al infracțiunii astfel că putem vorbi de o singură infracțiune comisă în mai multe modalități (a vânzării şi a deţinerii în vederea vânzării).

Când inculpatul deține mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite - de risc, de mare risc- și săvârșește acte materiale din cele enunțate de alin. 1 al art. 2 din Legea 143/2000, ne aflăm în prezența voinței infracționale simple și nu în prezența unui concurs care să impună încadrări juridice distincte în baza fiecărui alineat. Unitatea de rezoluţie infracţională este reflectată de intervalul scurt de timp scurs între actele materiale componente ale unităţii legale (unele dintre ele fiind săvârșite concomitent) precum și faptul că acestea se referă la aceleaşi droguri de risc şi mare risc și au fost săvârșite în aceleași împrejurări.

Reamintim în acest context și considerentele unei decizii de speță a ICCJ (decizia nr. 21 din 8 ianuarie 2008) potrivit căreia Dacă inculpaţii, în realizarea aceleiași rezoluţii infracţionale, săvârșesc, la diferite intervale de timp, acţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul infracţiunii de trafic de droguri, unele acţiuni având ca obiect droguri de risc, iar altele droguri de mare risc, există o unică infracţiune de trafic de droguri în formă continuată, prevăzută în art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., iar nu un concurs de infracţiuni.

Art. 2 din Legea nr. 143/2000 incriminează în alin. (1) forma tip a infracţiunii de trafic de droguri și în alin. (2) o formă agravată a aceleiași infracţiuni, în situaţia în care obiectul traficului îl constituie droguri de mare risc.

Cum inculpaţii, acţionând cu aceeași rezoluţie infracţională, au săvârșit la diferite intervale de timp acţiuni care, fiecare în parte, întrunesc conţinutul infracţiunii de trafic de droguri, unele având ca obiect droguri de risc, iar altele droguri de mare risc, corect a reţinut instanţa de apel că inculpaţii au săvârșit o unică infracţiune de trafic de droguri în formă continuată prevăzută în art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., și nu un concurs de infracţiuni.

2. Cât privește cererea de a-i fi aplicate inculpatului prevederile art. 15 din Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri sau prevederile art. 19 din Legea 682/2002 privind protecţia martorilor, în referire la art. 2 lit. a pct. 1 din același act normativ instanța o va respinge, pentru următoarele motive:

Potrivit art. 15 din Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Potrivit art. 19 din Legea 682/2002 privind protecţia martorilor, Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

(…)

Cu titlu prealabil, apreciem că cele două texte de lege nu pot fi aplicate concomitent în aceeași cauză, în speța de față aplicându-se norma cu caracter special prevăzută de art. 15 din Legea 143/2000 – cel puțin dacă denunțul a fost formulat în faza de urmărire penală.

 Dacă inculpatul formulează denunțul în faza cercetării judecătorești și nu în timpul urmăririi penale, beneficiază de cauza de reducere a pedepsei prevăzută în art. 19 raportat la art. 2 lit. a) pct. 2 teza finală din Legea nr. 682/2002.

(…) Apreciem că inculpatului BVF nu-i sunt aplicabile dispozițiile art. 15 din Legea 143/2000 întrucât, la data când acesta a dat primele declarații (30.06.2016) despre participarea celorlalți inculpați la săvârșirea infracțiunilor, organele de cercetare penală dețineau deja date privind celelalte două persoane implicate. Astfel, martorul amenințat PA a relatat despre implicarea inculpatului RD în activitatea infracțională iar convorbirile telefonice purtate de inculpatul BVF la data de 21.06.2016 (filele 36-42 dosar urm. pen. vol. II) relevă și ele aceeași implicare.

Și în ceea ce-l privește pe inculpatul UCD existau deja procesele-verbale redare a comunicărilor telefonice purtate cu BVF (în perioada 28.05-09.06.2016) din care rezultă cu claritate condiţiile şi împrejurările în care UCD a deţinut şi procurat substanţa pulverulentă rezultată din pisarea comprimatelor ecstasy cu logo-ul „Diamond”. De asemenea, la dosarul de urmărire penală existau și procesele-verbale de investigaţii efectuate de lucrătorii de poliţie judiciară din care rezultă legăturile dintre inculpatul UCD şi BVF şi posturile telefonice utilizate de aceştia în comunicarea telefonică prealabilă tranzacţiilor.

Față de cele expuse mai sus, apreciem că organele de cercetare penală dețineau deja suficiente informații despre implicarea celorlalți inculpați la momentul când inculpatul BVF a dat declarații. Prin urmare, nu se impune aplicarea în favoarea acestui inculpat a dispozițiilor art. 15 din Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri și cu atât mai puțin a art. 19 din Legea 682/2002 privind protecţia martorilor.

Față de cele expuse mai sus, în temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului BVF

din infracțiunile prevăzute de art. :

- introducere în ţară de droguri de mare risc prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată);

- trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzută de art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată), cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal;

- trafic de droguri de mare risc în formă continuată prevăzută de art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată), cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal,

toate săvârșite în concursul real prevăzut de art. 38 al. 1 Cod penal,

în infracțiunile prevăzute de art.:

- introducere în ţară de droguri de mare risc prevăzută de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată);

- trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată prevăzută de art. 2 al. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (republicată), cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal;

toate săvârșite în concursul real prevăzut de art. 38 al. 1 Cod penal