Infracţiuni de fals

Sentinţă penală 58 din 28.02.2013


10. Infracţiuni de fals

-art.288, 290, 291 C.pen..

JUDECĂTORIA OLTENIŢA – SENTINŢA PENALĂ NR.58 DIN 28.02.2013

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă sub nr. 5018/269/2012  a fost trimisă în judecată inculpata HR pentru săvârşirea infractiunilor prev. şi ped. de art. 288 al.1 c.p. cu aplic. art.41 al.2 c.p. şi art.37 lit.b c.p., art.26 c.p. rap. la art.291 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p. şi art.37 lit.b c.p., art.290 c.p. cu aplic.art.37 lit.b c.p., art.26 c.p. rap. la art.215 al.1,2,3 c.p. cu aplic. art.41 al.2 c.p. şi art.37 lit.b c.p., toate cu aplic. art.33 lit.”a” c.p.

Din  actul de sesizare a instanţei se reţine că prin rechizitoriul nr. 1348/p/2006 din 08.05.2009 SPM a fost trimisă în judecată iar prin sentinţa nr. 154/09.07.2009 pronunţată de Jud. Olteniţa în dosarul nr. 1491/269/2009 instanţa a dispus condamnarea sa pentru infracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi înşelăciune, toate în formă continuată, fapte săvârşite în cursul lunii iulie 2006, când a încheiat cu Casa de Economii si Consemnaţiuni C.E.C.  S.A. (in prezent CEC Bank) si BRD Groupe Societe Generale, in baza unor documente de venit false, contracte de credit in temeiul carora a obtinut in total 24.000 lei, pe care ulterior nu i-a mai restituit.

Astfel, la data de 11.07.2006, susnumita s-a prezentat la Agentia Oltenita a BRD-G.S.G., solicitand acordarea unui credit in valoarea de 19000 lei si depunand pentru dovedirea bonitatii sale: fotocopii ale unui contract individual de munca inregistrat la I.T.M. Bucuresti sub nr. 1734/01.09.2004 si ale actului aditional nr. 1/20.08.2005 la acest contract, semnate pentru conformitate cu originalul de IN si stampilate, potrivit cu care inculpata era angajata in functia de agent comercial la SC MS L Impex SRL Bucuresti, reprezentata de numitul IN, director;  adeverinta de venit nr. 32/10.07.2006 emisa de  SC MS L Impex SRL, care atesta ca agentul comercial SPM a încasat in intervalul aprilie-iunie 2006 un venit lunar net de 980 RON.;

 Primind actele, conform atributiilor de serviciu si procedurilor interne, OCC, consilier clientela persoane fizice, a trecut la verificarea lor apeland numarul de telefon al societatii emitente, inscris in cuprinsul lor, respectiv 315….. Din mentiunile ultimei rubrici a adeverintei de venit 1 rezulta ca, la data de 13.07.2006,  MI (director economic al SC MS L Impex SRL) a confirmat autenticitatea documentelor.

Drept urmare, la data de 14.07.2006 a fost incheiat contractul de credit nr. 0662660 in temeiul caruia SPM a ridicat de la casieria BRD-Agentia Oltenita suma de 19000 lei.

Cateva zile mai tarziu, la data de 20.07.2006, in vederea obtinerii unui nou credit, inc. SPM a depus la  Agentia de rang I Oltenita a C.E.C.:  adeverinta de salariu nr. 146/20.07.2006 emisa de SC MS L Impex SRL reprezentata de IN, director, si MI, director economic ;  copii, conforme cu originalul, ale  contractului individual de munca nr. 1734/01.09.2004 si actului aditional nr. 1/20.08.2005.

Documentatia a fost primita si verificata conform atributiilor de serviciu de numita VC (consilier credite persoane fizice) care, ca si in cazul precedent, la data de 21.07.2006 a primit telefonic confirmarea continutului ei din partea unei persoane care s-a recomandat MI. La aceeasi data SPM a formulat cererea de credit nr. 907592, aprobata de comitetul de credit al agentiei, fiind incheiat contractul nr.907308/21.07.2006 in temeiul caruia a incasat 5000 lei.

SPM nu a achitat  insa nici una dintre ratele scadente la aceste credite intrucat nu avea posibilitatea, in realitate neavand loc de munca.

Verificarile efectuate la O.R.C. de pe langa Tribunalul Bucuresti au confirmat ca SC MS L Impex SRL exista si este reprezentata de numitul IN, asociat unic si administrator , însa:  SPM si MI „nu au fost  si nici nu sunt angajate ale acestei societati”, dupa cum a comunicat la 03.12.2007 SC MS L Impex SRL,  iar cu prilejul audierii IN a aratat ca nu a emis adeverintele de salariu depuse de inculpată , semnatura de pe acestea nu ii apartine iar amprenta stampilei de pe respectivele acte este  diferita de cea a stampilei pe care o foloseste societatea sa. Diferentele invocate sunt, de altfel, vizibile „cu ochiul liber”, astfel cum o dovedeste plansa foto întocmită de organele de politie;  SC MS L Impex SRL nu a inregistrat  la I.T.M. Bucuresti nici un contract individual de munca pentru SPM, in evidentele acestei institutii la numarul 1734/2004 figurand salariatul RP (angajator SC M M SRL). Se mai arata totodata ca MD, ale carei nume si semnatura apar pe fotocopia contractului individual de munca, sub stampila I.T.M. Bucuresti, nu este angajata  institutiei.

Conform declaratiilor numitei SPM, a primit adeverintele de salariu si copiile contractului de munca si ale actului aditional la acesta, in cursul a doua intalniri ce au avut loc la date diferite, la restaurantul Modern din Oltenita, de la doua persoane cărora, în scopul completării rubricilor actelor, le-a încredinţat cartea sa de identitate. La randul sau, a semnat apoi  la rubricile  „salariat”, respectiv „angajat”, ale contractului si actului aditional (fapt confirmat de constatarea tehnico-stiintifica criminalistica), acte dupa care au fost efectuate copiile depuse in scopul obtinerii împrumuturilor.

Despre autorii falsurilor, SPM a  precizat că se numesc E şi R sau R, cea din urmă locuind în Bucureşti la o adresă la care a condus organele de poliţie la data de 14.08.2008 (f.74). A fost astfel identificată inc. HR care a negat cu prilejul audierii sale în faza actelor premergătoare orice implicare în activitatea infracţională descrisă. Constatările tehnico-ştiinţifice efectuate în cauză au relevat însă nesinceritatea acestei declaraţii, demonstrând că:  scrisul de la rubricile „salariatul-doamna” de pe contractul individual de muncă nr. 1734/01.09.2004 şi actul adiţional nr. 1/20.08.2005 a fost realizat de HR;  scrisul de pe adeverinţa de salariu nr. 146/20.07.2006 aparţine inc.  HR.

Întrucât materialele de comparaţie puse la dispoziţia expertului criminalist nu au fost suficiente cantitativ şi calitativ (actele plăsmuite sunt completate cu scris preponderent majuscular în timp ce unica declaraţie care a  putut fi luată inculpatei  conţine un scris preponderent minuscular) nu a fost posibil să se stabilească dacă scrisul de la celelalte rubrici ale contractului de muncă şi actului adiţional la acesta, precum şi semnăturile de pe aceste acte şi adeverinţa de salariu nr. 146 au fost executate de HR.

 HR a fost, totodată, recunoscută după fotografii de către SPM ca fiind persoana care a contribuit la plăsmuirea actelor.

 Cercetările efectuate în cauza privind pe HR nu au fost concludente cât priveşte vinovăţia lui GC, fostul concubin al numitei SPM despre care aceasta a declarat că a planuit întreaga activitate infractionala şi a folosit integral sumele împrumutate (declaraţii ce nu sunt coroborate de nici un alt mijloc de probă), condiţii în care faţă de acesta se va dispune neânceperea urmăririi penale.

In faza de judecată BRD G.S.G. Sucursala Calarasi şi  CEC Bank S.A. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Deşi legal citată  inculpata nu s-a prezentat în faţa instanţei spre a fi audiată.

A fost audiată martora  SPM care a arătat că  a cunoscut-o pe inculpată prin GC care i-a fost concubin.  El a prezentat-o şi i-a  făcut actele pentru a obţine un credit de la  BRD.  Ea a completat toate actele, întrucât martora nu ştia să le completeze, având doar 8 clase. A împrumutat suma de 19.000 lei, sumă pe care i-a luat-o fiicele sale şi ginerele  concubinului său.  Concubinul său a ameninţat-o să semneze pentru a i se acorda acest credit. Inculpata se cunoştea înainte cu concubinul său GC şi au mai lucrat împreună.  Arată că a mai făcut şi alte împrumuturi la alte bănci îndemnată de concubinul său.

Din ansamblul probator existent la dosarul cauzei constând în  declaratia  inculpatei  HR; rapoarte de constatare tehnico-ştiintifica grafica; declaratia martorei SPM; proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere după fotografie; contract de credit BRD; adresa nr. 15/2007 a SC MS L Impex SRL ; declaratie IN; plansa foto comparativa specimen de semnatura si ştampila SC „M.S.L Impex” SRL; adresele nr. 34485/2008, 41584/2007 ale I.T.M  şi adresa O.R.C.M.B. instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :  în cursul lunii iulie 2006  inculpata a  plăsmuit  adeverinţa de venit nr. 146/20 iulie 2006 în numele SC „M.S. Laur Impex „ SRL  pe care i-a dat-o martorei SPM spre a o folosi  pentru a primi un credit de la CEC BANK şi BRD.

In aceeaşi lună, în mod repetat, a plăsmuit câte 2 copii conforme cu originalul a unui contract individual de muncă şi act adiţional ambele avizate de ITM (acte oficiale) şi a ajutat-o  pe martora  SPM că, folosind actele false mai sus mentionate să inducă în  eroare atât CEC Bank SA Călăraşi  şi BRD – GSM  Suc. Călăraşi  în vederea încheierii unor contracte de credit.

In drept, faptele săvârşite de inculpată întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 288 al.1 c.p. cu aplic. art.41 al.2 c.p. şi art.37 lit.b c.p., art.26 c.p. rap. la art.291 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p. şi art.37 lit.b c.p., art.290 c.p. cu aplic.art.37 lit.b c.p., art.26 c.p. rap. la art.215 al.1,2,3 c.p. cu aplic. art.41 al.2 c.p. şi art.37 lit.b c.p., toate cu aplic. art.33 lit.”a” c.p.

Sub aspectul laturii subiective inculpata a săvârşit faptele ce au fost reţinute în sarcina sa în mod repetat,  în baza aceleiaşi  rezoluţii infractionale, cu intenţie directă în sensul dispoz. art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.p.

Astfel, inculpata a prevăzut rezultatul faptelor sale de fals material în înscrisuri oficiale, de complice la infractiunea de uz de fals, de fals  în înscrisuri sub semnătură privată  de complicitate la infractiunea de înşelăciune, şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea acestora.

In sarcina inculpatei se va reţine  şi starea de recidivă  postexecutorie prev. de art. 37 lit. b  C.p. întrucât a fost condamnată  la o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare  prin sentinţa nr. 201/30.01.2001 a Jud. Braşov, definitivă prin decizia nr. 460/06.11.2001 a Curţii de Apel Braşov. Prin sentinţa nr. 284/05.02.2002 a Jud. Braşov, definitivă prin decizia nr. 281/23.04.2002 pedeapsa a fost contopită cu pedeapsa pronunţată prin sentinţa 1319/31.05.2000 a Jud. Braşov, definitivă prin decizia 493/13.09.2000 a Curţii de Apel Braşov, urmând să execute 4 ani şi 6 luni închisoare. A fost arestată la 14.09.1999 şi liberată condiţionat la 27.08.2002, rămânând de executat un rest de 564 zile închisoare.

Reţinând vinovăţia inculpatei şi ţinând cont de criteriile  generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 C.p. respectiv de dispoziţiile părtii generale a codului penal,  de limitele de pedeapsă fixate  în partea specială  , de gradul de pericol social al faptei săvârşite,  de persoana inculpatei care a suportat multiple condamnări penale şi s-a  sustras atât urmăririi penale cât şi  cercetării judecătoreşti,  instanţa urmează a o condamna pe aceasta  pentru  fiecare faptă săvârşită, la o pedeapsă cu închisoare,  urmând  ca în temeiul art. 33 lit. a C.p. rap. la art.  34 lit. b C.p. să contopească aceste pedepse .

In final, inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani închisoare în regim de detenţie.

Instanţa a apreciat că prin condamnarea inculpatei la 4 ani închisoare va fi atins dublul scop al pedepsei  prev. de art. 52  C.p. (educativ şi sanctionator).

 Pe timpul executării pedepsei conform art.71 al.1 şi 2 c.p., inculpatei îi vor fi interzise drepturile prev. de art.64 lit."a" teza II şi "b" c.p.. ce sunt nedemnităţi de natură electorală.

Instanţa ia act că părţile vătămate CEC Bank SA Bucureşti 3 şi BRD – Groupe Societe Generale, Grup Valahia – Sucursala Călăraşi  nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În temeiul art.191 al.1 c.p.p.  inculpata va fi obligată  la 1000 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei reprezintă onorariul apărător din oficiu (d-na av.MBA) ce se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.