Infracţiunea de fals în declaraţii, prev. de art. 292 Cod penal.

Sentinţă penală 99 din 27.04.2009


Prin rechizitoriul nr._______ al Parchetului de pe lângă Judecătoria O.S. inculpatul P.L. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii prev de art.292 Cod penal.

În sarcina lui în fapt s-a reţinut că inculpatul a înstrăinat de două ori terenul situat în tarlaua comunei F. zona „S.”, în suprafaţă de 1737 mp, prima dată printr-un act sub semnătură privată, pe seama părţii civile Cs.A., iar a doua oară printr-un contract de vânzare autentificat sub nr.819/30 martie 2007 de BNP F.J., pe seama SC S.G. SRL. Cu această ocazie a declarat în fals că terenul îi aparţine, fiind stăpânit de el şi îl garantează pentru cazul de evicţiune consimţind la intabularea lui.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

La data de 24 septembrie 2007, partea vătămată Cs.A., reprezentată prin Cs.F. jr., a depus la Postul de Poliţie F. o plângere penală împotriva inculpatului P.L. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii prev de art.292 Cod penal (f.6).

La data de 22 aprilie 2003 partea vătămată, printr-un act sub semnătură privată a cumpărat de la inculpat pentru suma de 250 USD o parcelă de teren arabil aflată în zona „S.” în suprafaţă de 1.737 mp din comuna F. cuprinsă în CF 2422 O.S. nr.top.2318/2 (f.8, 21).

Această parcelă a fost folosită de partea vătămată Cs.F. jr., care a cultivat acest teren până în anul 2007. La începutul lunii septembrie 2007 acesta a vrut să are terenul cu tractorul însă a observat că pe suprafaţa acestuia a fost întins pietriş şi că este circulată de autobasculante. Acesta s-a  interesat asupra acestui fapt şi a constatat că pe parcela respectivă s-au efectuat lucrări de către SC S.G. SRL.

Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că la data de 30 martie 2007 inculpatul a revândut parcela respectivă pentru SC S.G. SRL reprezentată prin administratorul S.T..

Din contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr.819 din 30 martie 2007, rezultă că inculpatul în calitate de vânzător, împreună cu cei cinci fraţi ai săi şi S.T. în calitate de cumpărător s-au prezentat la Biroul notarului public F.J. unde au perfectat contractul. Deşi avea cunoştinţă că parcela a fost vândută părţii vătămate, în faţa notarului inculpatul a declarat în fals faptul că terenul aparţine lui, fiind stăpânit de el şi îl garantează pe cumpărător pentru cazul de evicţiune consimţind la intabularea acestuia (f.17-20).

Pe parcursul cercetărilor şi din declaraţia inculpatului s-a stabilit că ceilalţi fraţi care au consimţit la vânzare nu aveau cunoştinţă despre faptul că terenul respectiv a mai fost vândut o dată unui cumpărător.

Fapta inculpatului P.L. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii prev de art.292 Cod penal.

Inculpatul nu posedă antecedente penale (f.27).

Partea vătămată Cs.F. jr. se constituie ca parte civilă în cauză cu suma de 32.000 euro (f.9 verso).

În declaraţiile sale date în faţa organelor de urmărire penală inculpatul a recunoscut fapta comisă (f.28, 29, 31, 32).

Conform certificatului de deces depus la fila 109, inculpatul P.L. a decedat la data de 19 decembrie 2008, în cauză fiind întrunite prevederile art.11 pct.2 lit.b şi art.10 lit.g Cod penal.

Referitor la acţiunea civilă:

În baza art. 347 Cod procedură penală va dispune disjungerea acţiunii civile şi amânarea judecării acesteia.

Instanţa revine asupra probei privind ascultarea martorilor propuşi şi pune în vedere reprezentantului părţii civile ca în măsura în care solicită proba cu interogator să depună la dosar întrebările pentru interogarea SC S.G. SRL.

Va dispune efectuarea unei expertize în specialitatea agricultură pentru a  stabili valoarea actuală a folosinţei unui teren în suprafaţă de 1.700 mp, cu destinaţia de arător pentru cultivarea şi culegerea roadelor culturii agricole de porumb  sau grâu, situat în raza comunei F. , teren care aparţine în prezent SC S.G. SRL şi serveşte drept parc auto, pe durată de şase ani, respectiv în perioada de 2001 – 2007. Va pune în vedere reprezentantei părţilor responsabile civilmente să depună la dosar punctele de întrebări pentru expert şi să achite cu titlu de onorariu pentru efectuarea raportului de expertiză suma de 500 lei şi va desemna pentru efectuarea raportului de expertiză dl. A.Z. din M.C.  str. …..  nr….., judeţul H., după înregistrarea dosarului privind latura civilă. În baza art.222 Cod procedură civilă va admite proba privind interogarea SC T.G. SRL.

Domenii speta