Conducere a unui vehicul fără permis de conducere

Sentinţă penală 106 din 30.05.2019


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CHIŞINEU CRIŞ operator 3210/2501

DOSAR NR.

SENTINŢA  PENALĂ NR.106

Şedinţa publică din 30 mai 2019

Preşedinte:

Grefier:

 

S-a luat în examinare acţiunea penală pusă în mişcare împotriva inculpatului SDI  pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen.

La apelul nominal nu se prezintă  nimeni.

Procedura de citare este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 16.05.2019, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 30.05.2019.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă:

Constată că prin rechizitoriul de la data de 10.09.2018, întocmit în cadrul dosarului cu nr.184/P/2018, inculpatul SDI  a fost  trimis  în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen.

În motivarea actului de sesizare al instanţei se arată că, în 22.03.2018, ora 22:00, agent şef adjunct de poliţie RF şi agent principal de poliţie PIR, ambii din cadrul Secţiei - Poliţie Rurală ---, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu au procedat la întocmirea unui proces-verbal de constatare, consemnând următoarele aspecte:

„Azi, data de mai sus, aflându-ne în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de patrulare şi control al circulaţiei rutiere în com. Pilu, jud. Arad, ora 21:20, am observat că pe strada denumită popular „---” din localitatea ----, jud. Arad, deplasându-se din direcţia intersecţiei cu strada ---- ---- către imobilul cu nr. ---, două autoturisme, primul marca Ford Mondeo, de culoare roşu, cu numărul de înmatriculare -----, iar în spatele acestuia cel de-al doilea autoturism marca Audi A4, de culoare roşu, cu numărul de înmatriculare ------, moment în care am procedat la folosirea semnalului regulamentar de oprire prin semnale luminoase aprinse ale autospecialei de serviciu, moment în care autoturismul marca Ford cu nr. ------- a oprit în dreptul imobilului cu nr. --- din loc. ----, iar autoturismul marca Audi, cu nr. de înmatriculare ----- a oprit şi ulterior, efectuând manevra de mers înapoi, a parcat pe rampa din faţa porţii imobilului cu nr. --- din loc. ----. Ulterior am observat că din autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare -----, de la volan, a coborât o persoană de sex masculin, fără ca pe scaunul din dreapta faţă ori pe scaunele din spate să se mai afle alţi ocupanţi, în partea din spate acest autoturism având legată de cârligul de tractare o chingă, iar din autoturismul marca Audi, cu nr. de înmatriculare ----- a coborât o altă persoană de sex masculin, tot de la volan, în acest autoturism nemaifiind alţi ocupanţi. După ce în prealabil ne-am declinat calitatea, am solicitat celor doi conducători auto să ne prezinte fiecare actul de identitate, certificatul de înmatriculare al autoturismului condus şi permisul de conducere, ocazie cu care am constatat următoarele: solicitând conducătorului auto al autoturismului marca Ford cu nr. de înmatriculare ----- să ne prezinte actul de identitate, certificatul de înmatriculare al autoturismului şi permisul de conducere, acesta nu a putut prezenta decât certificatul de înmatriculare al autoturismului, motiv pentru care a fost condus la sediul Postului de Poliţie Pilu pentru continuarea cercetărilor, loc unde am constatat că conducătorul autoturismului marca Ford cu nr. de înmatriculare ---- se numeşte SDI , domiciliat în com. --, sat ---, nr. ---, jud. Arad, posesor al C.I. seria -- nr. ----, CNP -------, şi că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie, în acest sens fiind întocmit un proces-verbal de verificare în baza de date; conducătorul autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare -----  se numeşte SCL, domiciliat în com. ---, sat ----, nr. --, jud. Arad, posesor al C.I. seria -- nr. ----, CNP -----, şi posedă permis de conducere categoria B. La sediul Postului de Poliţie Pilu, în prezenţa martorului asistent SCL, conducătorul auto SDI  ne declară faptul că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, dar nu el a condus autoturismul marca Ford cu numărul de înmatriculare -----, ci numitul SCL. Adaugă totodată faptul că l-a ajutat doar pe SCL să scoată autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare ---- din locul unde acesta a rămas împotmolit, împingându-l cu mâinile, după care SCL l-a dus acasă cu autoturismul în cauză, moment în care au fost interceptaţi de organele de poliţie. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în prezenţa martorului asistent SCL. Constatarea a început în data de 22.03.2018, la ora 21:20, s-a încheiat la ora 21:50, redactarea prezentului proces-verbal a început în data de 22.03.2018, la ora 22:00, s-a încheiat la ora 23:30. Prezentul proces-verbal a fost citit conducătorului autoturismului marca Ford cu nr. de înmatriculare ---, SDI şi martorului asistent, iar aceştia nu au de făcut obiecţiuni cu privire la modul de efectuare a constatării şi nici cu privire la cele consemnate”.

În data de 22.03.2018, organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Pilu s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 din Codul penal, având în vedere aspectele consemnate în procesul-verbal de constatare.

Prin ordonanţa din data de 22.03.2018, organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Pilu au dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 din Codul penal, reţinând ca stare de fapt că, în data de 22.03.2018, ora 21:20, numitul SDI , de 26 de ani, domiciliat în com. ---, sat -----, nr. ----, jud. Arad, CNP ------, a condus autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare roşu, cu numărul de înmatriculare -----, pe strada denumită popular „------” din localitatea ----, jud. Arad, deplasându-se din direcţia intersecţiei cu strada ---- ---- către imobilul cu nr. ----, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În data de 22.03.2018, organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Pilu l-au audiat în calitate de martor pe numitul SDI , acesta decalrând că, în data de 22.03.2018, în jurul orelor 20:45, în timp ce se afla la domiciliu, a fost solicitat telefonic de fratele său, SC, pentru a-l ajuta întrucât a rămas împotmolit cu autoturismul marca Ford Mondeo cu numărul de înmatriculare -----. Martorul susţine că s-a deplasat pe jos până în locul în care se afla fratele său împotmolit cu maşina şi l-a ajutat pe acesta împingând autoturismul cu mâinile, după care împreună s-au deplasat până în dreptul imobilului cu nr. ---- din ----. Martorul mai susţine că în dreptul imobilului cu nr. --- din ---- se mai afla parcat autoturismul marca Audi, de culoare roşu, având numărul de înmatriculare -----. În continuare relatează martorul că s-a urcat la volanul autoturismului marca Ford Mondeo cu numărul de înmatricualre ----, motorul acestuia nefiind oprit, pentru a-şi lua ţigările pe care le uitase în maşină, moment în care a fost abordat de organele de poliţie. În finalul declaraţiei, martorul precizează că ambele autoturisme îi aparţin în fapt, dar sunt trecute pe numele mamei sale întrucât el nu deţine permis de conducere, susţinând că nu a condus în seara de 22.03.2018 autoturismul marca Ford Mondeo cu numărul de înmatricualre --------.

În data de 22.03.2018 a fost audiat în calitate de martor şi fratele numitului SDI , SC L, acesta susţinând în faţa organelor de poliţie că, în seara de 22.03.2018, a ieşit la plimbare prin ---- conducând autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare -----, autoturism ce aparţine fratelui său, dar este înscris pe mama sa, GD. Martorul relatează organelor judiciare că a rămas împotmolit cu autoturismul Ford Mondeo, motiv pentru care i-a cerut ajutorul fratelui său, care s-a deplasat pe jos până la locul în care s-a împotmolit autoturismul. Susţine de asemenea martorul că, împreună cu fratele său, au împins maşina cu mâinile, după care s-au deplasat până în faţa imobilului cu nr. ---- din ----, el conducând autoturismul. Martorul susţine că, în momentul în care a coborât din autoturismul marca Ford Mondeo şi a vrut să intre în casă, a fost abordat de un echipaj de poliţie care i-a solicitat actul de identitate şi documentele autoturismului.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a fost probată cu următoarele mijloace de probă existente în dosarul de urmărire penală: proces-verbal de constatare f.14-15, declaraţie de martor BAFf.16-17, declaraţie de martor MBN f.19-21, declaraţie de martor SC L f.23-27, declaraţie de martor SDI f.29-30, declaraţie de suspect SDI f.33-34, declaraţie de inculpat SDI f.37-38, copie de pe cazierul judiciar al inculpatului f.40, proces-verbal de verificare f.41, fotocopii acte autoturisme şi documente personale SDI f.50-54.

 Prin încheierea nr.207 din şedinţa camera de consiliu din data de 20.11.2018, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din 17 ianuarie 2019, inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor în modalitatea reţinută prin rechizitoriu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că starea de fapt expusă prin rechizitoriu este dovedită în întregime de probele anterior enunţate, reţinând că în data de 22.03.2018, un echipaj de poliţie din cadrul Secţiei--- Poliţie ----, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au procedat la constatare unor împrejurări faptice, încheind în acest sens un proces-verbal de constatare.

Din conţinutul procesului-verbal de constatare reiese că, în data de 22.03.2018, ora 21:20, cei doi membri ai echipajului de poliţie au observat pe o stradă din localitatea ---- două autoturisme care se deplasau, respectiv un autoturism marca Ford Mondeo având numărul de înmatriculare ----- şi un autoturism marca Audi A4 având numărul de înmatriculare -----. Au pornit în urmărirea celor două autotuturisme, concomitent declanşând semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, până în dreptul imobilului cu nr. ----- din ---- unde cele două autoturisme au oprit. Tot din conţinutul procesului-verbal de constatare rezultă că din cele două autoturisme au coborât numiţii SDI , din autoturismul marca Ford Mondeo, şi SC L, din autoturismul marca Audi A4, nicio altă persoană nemafiind în cele două autoturisme. Cu ocazia constatării, numitul SDI a declarat că nu deţine permis de conducere, susţinând în acelaşi timp că nu a condus autoturismul marca Ford Mondeo.

Procesul-verbal de constatarea întocmit de organele de poliţie, respectiv cele consemnate în cuprinsul acestuia, a fost însuşit de numitul SDI , acesta semnându-l după ce i-a fost citit şi neavând de făcut nicio obiecţie cu privire la cele consemnate şi nici cu privire la modul de efectuare a constatării.

Fiind audiat iniţial în calitate de martor, numitul SDI a recunoscut că cele două autoturisme îi aparţin, dar sunt înmatriculate pe mama sa, întrucât el nu deţine permis de conducere. De asemenea, numitul SDI susţine că a fost găsit de organele de poliţie pe locul conducătorului auto al autoturismului marca Ford Mondeo, acesta având motorul pornit, întrucât îşi uitase ţigările în maşină”.

Ulterior confirmării ordonanţei privind efectuarea în continuare a urmăririi penale, organele de cercetare penală au procedat la audierea în calitate de suspect a numitului SDI , acesta precizând că nu mai vrea să dea declaraţie, întrucât a dat o declaraţie în calitate de martor şi aceea reprezintă poziţia sa.

În cauză au mai fost audiaţi şi martorii BAFşi MBN.

Martorul BAF a declarat că în data de 22.03.2018, în jurul orelor 21:00, pe când se întorcea de la Pilu împreună cu martorul MBN şi se deplasau pe strada ----- din ----, a observat pe un drum agricol două autoturisme, unul în spatele celuilalt, cel din faţă fiind un autoturism marca Ford, de culoare vişiniu, cu număr de înmatriculare de Arad şi având terminaţia ----, iar cel din spate era un autoturism marca Audi, de culoare roşu, cu număr de înmatriculare de Arad şi având terminaţia -----. Martorul a mai arătat că autoturismul marca Audi era folosit pentru tractarea autoturismului marca Ford, acesta din urmă rămânând împotmolit pe drumul agricol. Martorul a mai precizat că din autoturismul marca Ford a coborât numitul SDI , iar din autoturismul marca Audi a coborât numitul SC L, cei doi discutând şi căutând soluţii pentru scoaterea autoturismului împotmolit pe drumul agricol. Ceea ce s-a întâmplat în continuare martorul nu a mai perceput în mod nemijlocit, ci i-a fost relatat de martorul MBN care i-a relatat că, ulterior scoaterii autoturismului marca Ford de pe drumul agricol, la volanul acestuia s-a urcat numitul SDI , care a continuat să se deplaseze cu autoturismul pe strada------, iar la volanul autoturismului marca Audi s-a urcat numitul SC L, care şi el, la rândul lui, şi-a continuat deplasarea pe drumul cunoscut popular ca ------.

Martorul MBN confirmă cele relatate de martorul BAF, observând în mod nemijlocit atât aspectele relevate de martorul BAF, cât şi aspecte nepercepute în mod nemijlocit de acest din urmă martor.

Astfel, martorul MBN precizează că după ce numiţii SDI şi SC L au reuşit să scoată de pe drumul agricol autoturismul marca Ford cu terminaţia LEK, cei doi şi-au continuat deplasarea pe strada numită popular -------, numitul SDI conducând autoturismul marca Ford, urmându-l îndeaproape pe numitul SC L care conducea autoturismul marca Audi.

Declaraţiile celor doi martori audiaţi în cauză sunt verosimile, corelându-se cu aspectele consemnate de organele de poliţie în procesul-verbal de constatare şi contrazicând starea de fapt prezentată de numiţii SDI şi SC L, mai mult cei doi martori menționați anterior nu se află în relație de rudenie cu inculpatul spre deosebire de martorii SC, cumnatul inculpatului, și SF, soția inculpatului, care evident au o atitudine subiectivă, de asemenea, martorii M și B au fost audiați atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată, menținându-și declarația integral, pe numele martorilor S și S fiind întocmit dosar penal pentru mărturie mincinoasă(f 26).

Astfel, adevărata explicaţie pentru care numitul SDI se afla la volanul autoturismului marca Ford cu numărul de înmatriculare -----, care avea şi motorul pornit, este aceea că numitul SDI a condus respectivul autoturism, astfel cum este menţionat şi în procesul-verbal de constatare şi cum reiese din declaraţiile celor doi martori.

Susţinerile numiţilor SDI şi SC L, potrivit cărora cel dintâi s-ar fi deplasat pe jos pentru a-l ajuta pe cel de-al doilea să scoată autoturismul marca Ford cu numărul de înmatriculare ----- de pe un drum agricol unde rămăsese împotmolit, nu au suport probator, probele administrate în cauză atestând împrejurările că cei doi au condus fiecare câte un autoturism.

Organele de poliție venite la fața locului au constatat ex proprii sensibus fapta reținută în sarcina inculpatului, fiind sesizați prin serviciul 112, modalitate de sesizare prevăzută de lege, fapta existând oricare ar fi modalitatea de sesizare a organelor de urmărire penală dintre cele prevăzute de art.288 și urm. Cod procedură penală.

Totodată instanța constată că inculpatul a dobândit permis de conducere în august 2018, ulterior constatării faptei reținute în sarcina sa, iar declarația martorului TD conform căreia inculpatul nu a condus autovehicule înainte să dețină permis nu poate institui o prezumție absolută de adevăr, martorul nefiind permanent cu inculpatul să constate personal în decursul anilor zilnic dacă acesta conduce sau nu autovehicule, faptul că inculpatul a fost dus ocazional de martor cu mașina nu înseamnă că nu s-a deplasat niciodată și singur.

Fapta inculpatului SDI care, în data de 22.03.2018, în jurul orelor 21:20, a condus autoturismul marca Ford Mondeo, cu numărul de înmatriculare -----, pe drumurile publice din localitatea ----, jud. Arad, în condiţiile în care nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 din Codul penal şi pedepsită cu închisoarea de la unu la 5 ani.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod  penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret instanța va avea în vedere circumstanțele concrete ale săvârșirii faptei, precum și atitudinea nesinceră și necooperantă a inculpatului.

Faţă de aceste considerente,  in baza art. 335 alin. (1) Cod penal, va stabili inculpatului SDI pentru săvârşirea infracţiunii de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, pedeapsa de 1(un ) an închisoare.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cod penal, pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare; inculpatul  nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. 2 Cod penal, iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată.

În baza art. 84 alin. (2) şi art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Arad, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe Serviciul de probaţiune Arad, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

 d) să comunice Serviciului de probaţiune Arad schimbarea locului de muncă;

e) să comunice Serviciului de probaţiune Arad informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. ----- alin. 3 Cod procedură penală, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 398 şi art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, va obliga inculpatul SDI la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat  în cuantum de 1000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 335 alin. (1) Cod penal, stabileşte inculpatului SDI CNP ------ fiul lui I și D, născut la data de -----, în -----, judeţul ------, fără antecedente penale, domiciliat în sat ---- nr.-----, jud. Arad , pentru săvârşirea infracţiunii de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, pedeapsa de 1(un ) an închisoare.

În baza art. 396 alin. (4) Cod procedură penală, art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei stabilite mai sus pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat în condiţiile art. 84 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 84 alin. (2) şi art. 85 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Arad, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe Serviciul de probaţiune Arad, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

 d) să comunice Serviciului de probaţiune Arad schimbarea locului de muncă;

e) să comunice Serviciului de probaţiune Arad informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. ----- alin. (3) Cod procedură penală şi art.83 alin. (4) Cod penal, va atrage atenţia inculpatului SDI asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal; atenţionând inculpatul asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 398 şi art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă inculpatul SDI cu datele de identificare de mai sus, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat  în cuantum de 1000 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei prezentei hotărârii judecătoreşti.

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.05.2019.

Preşedinte,  Grefier