Unitatea legală de infracţiuni

Decizie 373 din 05.09.2018


DREPT PENAL

Unitatea legală de infracţiuni

- art. 253 alin. 4 Cod penal

Elementul material al infracţiunii de distrugere constă în distrugerea, degradarea aducerea în stare de neîntrebuinţare, împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui bun sau înlăturarea acestor măsuri. Distrugerea este o infracţiune cu conţinut alternativ, ceea ce înseamnă că realizarea uneia dintre modalităţile prevăzute de textul de incriminare face ca infracţiunea să existe; pe de altă parte realizarea mai multora nu afectează unitatea de infracţiune. Forma agravată a infracţiunii se realizează atunci când distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunului se realizează prin incendiere şi este de natură să pună în pericol şi alte bunuri sau persoane.

În speţă, inculpatul a comis 5 acţiuni de incendiere – una în data de 11.09.2016, una în data de 14.09.2016 şi trei în data de 15.09.2016 - care au condus la distrugerea sau degradarea unor bunuri aparţinând altor persoane. Cu excepţia acţiunii de incendiere din 15.09.2016, ora 20:30 – 20:32 care a avut drept rezultat doar distrugerea containerului tip iglu situat la intrarea pe strada (...), toate celelalte patru acţiuni pe lângă distrugerea sau degradarea bunurilor (aceasta din urmă s-a realizat ca urmare a incendierii provocate la intersecţia dintre străzile (...) şi (...) din data de 14.09.2016, când alături de distrugerea paleţilor de lemn s-au produs şi degradări ale celor două imobile – degradarea peretelui şi respectiv a acoperişului) au fost de natură pună în pericol alte bunuri după cum rezultă din comunicarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (...).

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Inculpatul a comis toate cele 5 acţiuni cu intenţie. 

Toate cele cinci fapte sunt tipice şi constituie infracţiuni de distrugere prevăzute de art. 253 Cod penal, una în forma de bază (alin. 1) şi patru în formă agravată (alin. 4).

Spre deosebire de prima instanţă însă, curtea a considerat că nu suntem în prezenţa unei pluralităţi de infracţiuni sub forma concursului ci a unei singure infracţiuni săvârşită în formă continuată.

Astfel, potrivit art. 35 alin. 1 Cod penal, infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervalele de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleaşi infracţiuni. Analizând textul citat, curtea a reţinut că este necesară îndeplinirea cumulativă a unor condiţii:

a. unitate de subiect activ: toate cele cinci acţiuni au fost comise de acelaşi subiect activ, inculpatul 

b. unitate de conţinut al infracţiunii: este îndeplinită şi această condiţie deoarece toate cele cinci acţiuni de incendiere comise de inculpat prezintă conţinutul aceleiaşi infracţiuni (distrugere), lezând acelaşi obiect juridic (relaţii sociale referitoare la protecţia patrimoniului). Unitatea de conţinut nu este afectată de faptul că una dintre acţiuni îmbracă forma de bază a infracţiunii iar celelalte patru forma agravată.

c. unitate de rezoluţie infracţională: curtea a apreciat că este îndeplinită şi condiţia existenţei unei rezoluţii infracţionale unice. Unitatea de rezoluţie infracţională se deduce din intervalul scurt în care au fost comise acţiunile de incendiere (4 zile), modul identic de operare în cazul tuturor faptelor, tipul bunurilor incendiate.

d. pluralitate de acţiuni sau inacţiuni săvârşite la diferite intervale de timp: în speţa de faţă, toate cele cinci fapte s-au săvârşit prin acţiunea de incendiere care a avut drept rezultat distrugerea sau degradarea bunurilor. Acestea sunt la diferite intervale de timp suficient de mari pentru a nu exista o infracţiune simplă, dar suficient de mici pentru a nu rupe unitatea de rezoluţie infracţională.

e. unitatea de subiect pasiv: acţiunile din prezenta speţă sunt îndreptate împotriva unor subiecţi pasivi diferiţi, însă ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr. 368/2017 nu mai este necesară unitatea de subiect pasiv pentru reţinerea formei continuate a infracţiunii. Prin decizia indicată s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul art. 35 alin. 1 Cod penal este neconstituţională.

Curtea de Apel Oradea, Secţia penală şi pentru cauze cu minori

Decizia penală nr. 373 din 5 septembrie 2018

Prin Sentinţa penală nr. (...) din 12 aprilie 2018 pronunţată de Judecătoria (...), în baza art. 377 alin. 4 cu referire la art. 386 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului (...) (...)-(...) la pct. 1 şi 2 din rechizitoriu, din două infracţiuni de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 2 Cod penal, într-o infracţiune unică de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal.

În baza art. 377 alin. 4 cu referire la art. 386 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului (...) (...)-(...) la pct. 6, 7 şi 8 din rechizitoriu, din trei infracţiuni de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 2 Cod penal, într-o infracţiune unică de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal.

I. În baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul (...) (...)-(...), fiul lui (...) şi (…), născut la data de (...).(...), în mun. (...), jud. (...), cu domiciliul în mun. (...), (...), jud. (...), CNP (...), fără antecedente penale la data faptelor, cetăţenia română, necăsătorit, studii superioare fără licenţă, fără ocupaţie, în prezent arestat în altă cauză şi încarcerat în Penitenciarul (...), pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoane vătămate SC (PV1) SRL şi SC (PV2) SRL), la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (pct. 1 şi 2 din rechizitoriu).

II. În baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul (...) (...)-(...), cu datele de identificare de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoană vătămată SC (PV3) SA), la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare (pct. 3 din rechizitoriu) .

III. În baza art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul (...) (...)-(...), cu datele de identificare de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoană vătămată SC (PV3) SA), la pedeapsa de 7 luni închisoare (pct. 4 din rechizitoriu).

IV. În baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul (...) (...)-(...), cu datele de identificare de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoană vătămată SC (PV4) SRL) la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare (pct. 5 din rechizitoriu) .

V. În baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul (...) (...)-(...), cu datele de identificare de mai sus, pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoane vătămate (PV5), (PV6), (PV7)) la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare (pct. 6, 7, 8 din rechizitoriu).

În baza art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, s-au contopit pedepsele de mai sus, s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 10 luni închisoare, la care s-a adăugat sporul de 1 an şi 7 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel că inculpatul (...) (...)-(...) execută în final pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 5 luni închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 109 alin. 1 Cod penal a fost obligat inculpatul (...) (...)-(...) să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal s-a confiscat în favoarea statului o brichetă din material plastic, culoare galben - muştariu, cu cap cromat, marca BIC, uzată, ridicată de la inculpatul (...) (...)-(...) şi depusă la Camera de corpuri delicte a I.P.J. (...) conform dovezii seria (...) nr. (...) din (...).2017.

S-a constatat că persoana vătămată SC (PV1) SRL nu se constituie parte civilă în cauză, iar persoana vătămată SC (PV2) SRL, prin administrator judiciar (...) SPRL, a renunţat la pretenţiile civile formulate în cauză.

În baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil, a fost obligat inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile S.C. (PV3) S.A. suma de 1650 euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil, a fost obligat inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile S.C. (PV4) S.R.L. suma de 3975 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil, a fost obligat inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile (PV5) suma de 2430 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil, a fost obligat inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile (PV6) suma de 10000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil a fost obligat inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile (PV7) suma de 4000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul să plătească statului 1100 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond, examinând actele şi lucrările dosarului, a reţinut în fapt următoarele:

1. În data de (...).09.2016, în jurul orelor 21.00-21.30, inculpatul (...) (...)-(...) a aprins cu o brichetă pe care o avea asupra sa un carton ce se afla într-o stivă de paleţi din lemn, depozitaţi lângă pereţii exteriori ai unor clădiri situate pe str. (...) şi pe str. (...), ambele din mun. (...), distrugând un număr de 16 paleţi din lemn care aparţineau S.C. (PV1) S.R.L.

Societatea comercială păgubită a estimat valoarea prejudiciului la suma de 400 de lei.

2. Prin aceeaşi acţiune a inculpatului (...) (...)-(...), din cauza împrejurărilor în care a comis fapta şi a urmărilor pe care le-a produs, în urma incendierii paleţilor, inculpatul a distrus tot la data de (...).09.2016, în jurul orelor 21.00-21.30 şi un perete exterior al imobilului de pe str. (...) şi parţial acoperişul de la imobilul situat pe str. (...), din mun. (...), imobile ce aparţin persoanei vătămate S.C. (PV2) S.R.L.

Societatea comercială păgubită a estimat valoarea prejudiciului la suma de 30.000 de euro.

Potrivit procesului-verbal de cercetare la faţa locului întocmit de către organele poliţiei judiciare, cât şi din adresa nr. (...)/16.09.2016 a Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă (...) şi din procesul-verbal întocmit de această instituţie, focarul incendiului a fost localizat la nivelul paleţilor din lemn, de unde s-a propagat apoi la izolaţia şi acoperişul clădirii de pe str. (...), din mun. (...), existând pericol de propagare la întreaga clădire şi afectând izolaţia exterioară de la peretele imobilului de pe str. (...). Totodată a fost stabilită sursa de aprindere ca fiind flacără, iar ca împrejurare determinantă folosirea intenţionată a sursei de aprindere.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, atât prin autodenunţul formulat la data de 16.09.2016, cât şi cu ocazia audierii sale în calitate de suspect, iar cu ocazia expertizării sale psihiatrice a relatat comisiei medicale cu lux de amănunte modul în care a procedat, precizând că la data comiterii faptei, respectiv în ziua de (...).2016), după ce a consumat băuturi alcoolice, în timp ce mergea spre casă, pe str. (...) din mun. (...), în lateralul catedralei, a aprins paleţii din lemn, dând foc cartonului dintre aceştia. A plecat apoi acasă fără să urmărească dacă incendiul s-a extins şi la clădirile învecinate.

3. În data de (...).09.2016, în jurul orei 00.30, în timp ce se afla pe str. (...) din mun. (...) în faţa imobilului cu nr. (...), inculpatul (...) (...)-(...) a distrus prin incendiere un container din plastic de tip igloo, destinat colectării deşeurilor menajere, cauzând persoanei vătămate S.C. (PV3) S.A. un prejudiciu în valoare de 550 euro.

Potrivit procesului-verbal întocmit la data de (...).09.2017 de către lucrătorii din cadrul Biroului de Ordine Publică Urban a Poliţiei Municipiului (...), pe str. (...) din mun. (...), în dreptul imobilului cu nr. (...), l-au depistat pe inculpat, acesta prezentând urme de funingine pe îmbrăcăminte. Fiind întrebat despre prezenţa sa în zonă şi despre incendiul de la container, acesta a declarat că fără o motivaţie anume, pe fondului consumului de alcool, a aprins mai întâi cu chibriturile o perdea dintr-o clădire dezafectată de pe str. (...), din mun. (...), după care s-a deplasat pe str. (...) din mun. (...), unde, în dreptul imobilului cu nr. (...), a aprins cu chibriturile un igloo de culoare albastră, dându-i foc în zona pe unde se introduc deşeurile.

Din procesul-verbal de intervenţie a pompierilor, cât şi din adresa nr. (...)/16.09.2016 a I.S.U. (...), rezultă că exista pericol de propagare a incendiului şi la alte bunuri, respectiv la celelalte containere tip igloo şi la maşinile parcate în imediata vecinătate.

Containerul tip igloo distrus prin incendiere, aparţine S.C. (...) S.A. (...). Prejudiciul se ridică la suma de 550 euro, reprezentând contravaloarea unui container de acest tip.

Inculpatul (...) (...)-(...) a recunoscut comiterea faptei, atât cu ocazia depistării sale la locul comiterii, cât şi cu ocazia audierii sale în calitate de suspect, iar cu ocazia expertizării sale psihiatrice, a relatat comisiei medicale, cu lux de amănunte, modul în care a procedat, respectiv: „În seara zilei de sâmbătă am băut cinci litri de bere de la ora 18.00, până atunci băusem tărie. Pe la orele 08-09 seara, după ce am fost la bar, am stat singur pe alee, pe malul (...). Nu mai gândeam bine, am trecut pe lângă un tomberon şi l-am aprins ...”.

4. În data de (...).09.2016, în jurul orelor 20.30-20.32, inculpatul (...) (...)-(...) a distrus prin incendiere două containere tip igloo, de culoare verde şi albastru, ce erau amplasate pe partea stângă la intrarea pe str.(...) din mun. (...), dinspre sensul giratoriu de la intersecţia cu str. (...), cauzând persoanei vătămate S.C.(...) S.A. (...), un prejudiciu de 1.100 euro.

Astfel, în data de (...).09.2016, în jurul orelor 21.00, în urma unui apel telefonic la S.N.A.U. 112, organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că pe partea stângă, la intrarea pe str. (...) din mun. (...), dinspre sensul giratoriu de la intersecţia cu str. (...), a fost incendiat un container tip igloo, iar în apropiere de acest loc, respectiv în curtea (...) (...), lângă clădirea Facultăţii de (...) au fost incendiate mai multe materiale lemnoase (cherestea şi o canapea).

În timp ce organele de poliţie efectuau cercetarea la faţa locului în cazul celor două fapte, au fost sesizate prin apel telefonic la S.N.A.U. 112, cu privire la faptul că în jurul orelor 21:41, au fost incendiate un număr de trei garaje situate între imobilele cu (...) de pe str. (...) din mun. (...).

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că anterior fusese identificat inculpatul (...) (...)-(...), ca fiind autor al unor fapte cu mod de operare identic, s-a trecut la mobilizarea mai multor echipaje de poliţie care au scotocit zona adiacentă comiterii faptelor, iar un echipaj a reuşit să-l depisteze pe inculpatul (...) (...)-(...) în jurul orelor 22.00, pe str. (...) din mun. (...). Asupra inculpatului a fost găsită şi o brichetă cu care acesta a produs incendiile, care a fost ridicată şi predată ulterior la camera de corpuri delicte a I.P.J. (...).

În urma vizionării înregistrările video de la camerele montate pe stâlpii electrici din sensul giratoriu de la intersecţia str. (...) cu str. (...) din mun. (...), s-a constatat că incendierea celor două containere a avut loc în data de (...).09.2016, la orele 20:30 - 20:32, autorul deplasându-se apoi către Universitatea (...), spre Facultatea de (...). Astfel, s-a stabilit că autorul purta aceeaşi îmbrăcăminte cu a inculpatului, respectiv şapcă albă cu cozoroc, tricou cu mânecă scurtă albastră, cu inscripţii albe în faţă, pantaloni negri şi adidaşi în picioare. I-au fost prezentate inculpatului (...) (...)-(...) înregistrările video, în seara în care a fost depistat, el recunoscând că este persoana din imagini care a dat foc containerului cu o brichetă, după care s-a deplasat la Facultatea de (...) unde a incendiat mai multe bucăţi de cherestea şi o canapea, iar apoi s-a deplasat pe str. (...) unde a incendiat o bucată de polistiren de lângă un garaj.

Conform adresei nr. (...)/16.09.2016 a Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă (...) şi a procesului-verbal întocmit de această instituţie, datorită timpului de răspuns al gărzii de intervenţie, a orei şi a zonei în care a izbucnit incendiul la cele două containere, propagarea acestuia la alte bunuri sau clădiri din vecinătate era puţin probabilă.

În ce priveşte distrugerea la data de (...).09.2016, prin incendiere, a celor două containere din plastic tip igloo, de pe str. (...) din mun. (...), persoana vătămată S.C. (...) S.A. (...) a depus plângere prealabilă, solicitând tragerea la răspundere penală a autorului şi recuperarea prejudiciului cauzat în cuantum de 1.100 euro.

5. Tot în data de (...).09.2016, după incendierea celor două containere de pe str. (...), inculpatul (...) (...)-(...) s-a deplasat în incinta (...) din (...), intrând pe poarta deschisă dinspre Cimitirul Municipal şi Cartierul (...), iar în jurul orelor 20:54 a aprins cu bricheta pe care o avea asupra sa mai multe bucăţi de cherestea şi o canapea ce erau amplasate lângă clădirea Facultăţii de (...), aflată în construcţie, în apropierea uşilor de acces. În urma incendiului au fost distruse, pe lângă materialele de cherestea şi canapeaua amintite mai sus, sticla din geamurile tip termopan ale uşilor de acces în clădirea facultăţii, pe o suprafaţă de 17,05 mp. Clădirea se afla în gestiunea S.C. (...) S.R.L. (...), societate care estimează valoarea pagubelor cauzate de incendiu la suma de 3.975 lei.

6. După comiterea acestor fapte, tot în data de (...).09.2016 inculpatul (...) (...)-(...) s-a deplasat pe str. (...) din mun. (...) unde, în jurul orelor 21:41, a aprins cu bricheta pe care o avea asupra sa o bucată de polistiren de circa 1 mp, aflat în partea laterală a unei boxe (garaj), ce aparţinea persoanei vătămate (PV5), boxă ce era confecţionată din plăci lemnoase, tip OSB şi acoperiş din plăci bituminoase ondulate, fiind amplasată între imobilele cu (...). Inculpatul a plecat apoi de la faţa locului, fără să mai urmărească evoluţia focului, incendiul extinzându-se şi la garajele persoanelor vătămate (PV6) şi (PV7), acestea învecinându-se între ele.

Persoanei vătămate (PV5) i-a fost distrusă în întregime boxa în cauză, precum şi bunurile ce erau depozitate în aceasta, respectiv, două biciclete, o motoretă, o moară de cereale cu motor electric, cărţi, ligheane etc. Aceasta a estimat valoarea prejudiciului la suma de 3.000 lei.

7. Prin aceeaşi acţiune, din cauza împrejurărilor în care s-a comis fapta şi a urmărilor pe care le-a produs, în urma incendierii garajului persoanei vătămate (PV5), tot în data de (...).09.2016 inculpatul (...) (...)-(...) a distrus în întregime garajul persoanei vătămate (PV6), ce era confecţionat din materiale lemnoase (profile din lemn şi plăci OSB) şi acoperit cu plăci bituminoase ondulate, precum şi bunurile ce erau depozitate în aceasta, respectiv: un solar de bronzat, opt cauciucuri auto, din care patru cu jante, toate obiectele de îmbrăcăminte de iarnă ale familiei, produse alimentare, scări din aluminiu, un cuptor electric, geamurile de iarnă de la un apartament, o bicicletă, un frigider, patru motoare pentru frigidere, etc. De asemenea, persoanei vătămate (PV6), în urma incendiului şi extinderii flăcărilor, i-au mai fost distruse geamurile balconului de la apartamentul proprietate personală, nr. (…), situat în blocul (...), sc. B, de pe str. (...), nr. (…) din mun. (...), precum şi aparatul de aer condiţionat montat pe peretele exterior al blocului.

Persoana vătămată (PV6) a estimat valoarea prejudiciului la suma de 10.000 (zece mii) euro.

8. Prin aceeaşi acţiune, din cauza împrejurărilor în care s-a comis fapta şi a urmărilor pe care le-a produs, în urma incendierii garajului persoanei vătămate (PV5), tot în data de (...).09.2016 inculpatul (...) (...)-(...) a distrus în întregime şi garajul persoanei vătămate (PV7) şi filigoria aflată în prelungirea sa, precum şi bunuri aflate în acestea, respectiv: o roată auto, vase de bucătărie, scule electrice şi mecanice, două covoare, o comodă, o unitate PC, o maşină de tuns iarbă, obiecte de mobilier, 12 grinzi din lemn etc., garajul fiind confecţionat din materiale lemnoase (profile din lemn şi plăci OSB), acoperit cu plăci bituminoase ondulate, iar poarta era din profile metalice.

Persoana vătămată (PV7) a estimat valoarea bunurilor distruse la suma de 4.000 (patru mii) euro.

Inculpatul (...) (...)-(...) a recunoscut comiterea faptelor cu ocazia audierii sale în calitate de suspect, precum şi în autodenunţul formulat la data de 16.09.2016 şi a procesului-verbal întocmit cu ocazia depistării sale pe str. (...) din mun. (...) de către echipajul de poliţie, descriind cu amănunte modul în care a procedat pentru a comite faptele.

La data de 25.01.2017 organele poliţiei judiciare au emis o ordonanţă de efectuare a unei reconstituiri în cauză cu suspectul (...) (...)-(...) însă acesta, în prezenţa apărătorului ales, la data de 07.02.2017 cu ocazia reconstituirii, a declarat că nu-şi mai aminteşte despre fapte deoarece era băut la data comiterii lor. Apoi, cu ocazia, aducerii la cunoştinţă a calităţii de inculpat, la data de 24.02.2017, a refuzat să mai facă declaraţii.

Starea de fapt reţinută mai sus a rezultat din coroborarea mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, după cum urmează: declaraţiile persoanelor vătămate, respectiv procese verbale de sesizare din oficiu, filele 36, 46, 85-86,87, 101-104, 125-126, 141-148, 163 dosar up; procese-verbale de cercetare la fata locului, cu planşele foto aferente, filele 38-42, 90-95, 117-123,133-140; declaraţiile martorilor, filele  44, 47-48, 63-64, 66-71, 73-74,75-76 dosar up; adrese I.S.U. (...), cu procesele-verbale aferente în copie filele  49-50, 78-80, 149-155, 170-174 dosar up; acte constituire parte civilă (pentru persoanele juridice ) filele  55-59, 112, 127-128 dosar up; procese-verbale de vizionare a înregistrărilor video cu planşele foto aferente, filele  53, 105-110 dosar up; dovezi de ridicare-predare bunuri, filele 158-159 dosar up; dovezi de ridicare înregistrări video, filele  52, 1042 dosar up; procese-verbale de reconstituire, filele 61, 82-83, 114, 130, 161, 176, 178, 180, 182 dosar up; proces-verbal de depistare filele  88 dosar up; planşe foto depuse de persoanele vătămate, filele 97-100, 164-169 dosar up; declaraţiile suspectului/inculpatului (...) (...)-(...), filele 195-198, 201-202, 207-2010 dosar up; autodenunţul formulat de (...) (...)-(...), filele  111, 77 dosar up; raportul de expertiză psihiatrică a inculpatului (...) (...)-(...), filele  187-192 dosar up; CD-DVD-uri filele  43, 54, 72, 96, 110¹, 124, 140¹ dosar up.

În faţa instanţei de judecată inculpatul (...) (...)-(...) a solicitat să fie judecat pe baza procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, recunoscând învinuirile aduse, declarând că îi pare rău pentru aceste fapte şi precizând că urmează tratament medical.

Cu privire la încadrarea juridică a faptelor, astfel cum a fost stabilită prin rechizitoriu, instanţa a constatat că în cazul infracţiunilor de la punctele 1 şi 2 din rechizitoriu (faptele din (...).09.2016), respectiv de la punctele 6, 7 şi 8 din rechizitoriu (faptele din (...).09.2016) a existat de fiecare dată o acţiune unică a inculpatului de a incendia bunuri, focul extinzându-se ulterior şi la alte bunuri şi astfel fiind păgubite două, respectiv trei persoane vătămate diferite. Aşa cum este cunoscut, în cazul infracţiunilor contra patrimoniului (cu excepţia tâlhăriei şi a pirateriei) în unele cazuri pluralitatea de persoane păgubite printr-o unică activitate infracţională nu determină o pluralitate de infracţiuni, ci o infracţiune unică, întrucât s-a adus atingere unei valori sociale unice, care este patrimoniul.

În aceste condiţii, instanţa, în baza art. 377 alin. 4 cu referire la art. 386 Cod procedură penală, a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului (...) (...)-(...) la pct. 1 şi 2 din rechizitoriu, din două infracţiuni de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 2 Cod penal, într-o infracţiune unică de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal.

Totodată, în baza art. 377 alin. 4 cu referire la art. 386 Cod procedură penală, instanţa a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului (...) (...)-(...) la pct. 6, 7 şi 8 din rechizitoriu, din trei infracţiuni de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 2 Cod penal, într-o infracţiune unică de distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal.

În drept, faptele inculpatului (...) (...)-(...), constând în aceea că:

1. În data de (...).09.2016, în jurul orelor 21.00-21.30, a distrus prin incendiere cu o brichetă un număr de 16 paleţi din lemn ce aparţineau S.C. (...) S.R.L. cauzând un prejudiciu estimat la suma de 400 de lei;

2. Prin aceeaşi acţiune, din cauza împrejurărilor în care s-a comis fapta şi a urmărilor pe care le-a produs, a distrus un perete exterior al imobilului de pe str.(...), din mun. (...) şi parţial acoperişul de la imobilul situat pe str. (...), care aparţin persoanei vătămate S.C. (PV2) S.R.L., cauzând un prejudiciu estimat de persoana vătămată la suma de 30.000 de euro;

3. În data de (...).09.2016, în jurul orei 00.30, a distrus prin incendiere, un container tip igloo, cauzând persoanei vătămate S.C.(...) S.A. (...) un prejudiciu de 550 euro;

4. În data de (...).09.2016, în jurul orelor 20.30-20.32, a distrus prin incendiere două containere tip igloo ce erau amplasate pe partea stângă la intrarea pe str.(...) din mun. (...), dinspre sensul giratoriu de la intersecţia cu str. (...), cauzând persoanei vătămate S.C.(...) S.A. (...), un prejudiciu de 1.100 euro;

5. În data de (...).09.2016 în jurul orelor 20.54, a distrus prin incendiere mai multe materiale lemnoase (cherestea si o canapea) ce erau depozitate în incinta (...) (...), lângă o clădire aflată în construcţie, destinată Facultăţii de (...), precum şi geamurile tip termopan ale uşilor de acces în clădire, pe o suprafaţă de 17.05 mp, punând în pericol şi celelalte bunuri din clădire, cauzând persoanei vătămate S.C. (...) S.R.L. (...), un prejudiciu de 3.975 lei;

6. În data de (...).09.2016 în jurul orelor 21.41, a distrus prin incendiere garajul (boxa) persoanei vătămate (PV5) (str. (...) din (...), între imobilele cu  (...), precum şi bunurile ce erau depozitate în acesta, respectiv, două biciclete, o motoretă, o moară de cereale cu motor electric, cărţi, ligheane, etc., cauzând un prejudiciu estimat la suma de 3.000 (trei mii) lei;

7. Prin aceeaşi acţiune, din cauza împrejurărilor în care s-a comis fapta şi a urmărilor pe care le-a produs, tot în data de (...).09.2016 a distrus în întregime garajul persoanei vătămate (PV6), cu toate bunurile ce erau depozitate în aceasta, respectiv: un solar de bronzat, opt cauciucuri auto, din care patru cu jante, toate obiectele de îmbrăcăminte de iarnă ale familiei, produse alimentare, scări din aluminiu, un cuptor electric, geamurile de iarnă de la un apartament, o bicicletă, un frigider, patru motoare pentru frigidere etc., precum şi geamurile termopan ale balconului şi aparatul de aer condiţionat montat pe peretele exterior al blocului situat în blocul (...), sc. (…) de pe str. (...), nr. (...), cauzând un prejudiciu estimat la suma de 10.000 (zece mii) euro;

8. Prin aceeaşi acţiune, din cauza împrejurărilor în care s-a comis fapta şi a urmărilor pe care le-a produs, în urma incendierii garajului persoanei vătămate (PV5), tot în data de (...).09.2016 a distrus în întregime şi garajul persoanei vătămate (PV7) cu filigoria aflată în prelungirea sa, precum şi bunuri aflate în acestea, respectiv: o roată auto, vase de bucătărie, scule electrice şi mecanice, două covoare, o comodă, o unitate PC, o maşină de tuns iarbă, obiecte de mobilier, 12 grinzi din lemn etc. cauzând un prejudiciu estimat la suma de 4.000 (patru mii) euro, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de:

I. distrugere, prev. şi ped. de art. 253 alin. 4 Cod Penal (persoane vătămate SC (PV1) SRL şi SC (PV2) SRL - pct. 1 şi 2 din rechizitoriu);

II. distrugere, prev. şi ped. de art. 253 alin. 4 Cod Penal (persoana vătămată SC (PV3) SA - pct. 3 din rechizitoriu);

III. distrugere, prev. şi ped. de art. 253 alin. 1 Cod Penal (persoana vătămată SC (PV3) SA - pct. 4 din rechizitoriu);

IV. distrugere, prev. şi ped. de art. 253 alin. 4 Cod Penal (persoana vătămată SC (PV4) SRL (...) - pct. 5 din rechizitoriu);

V. distrugere, prev. şi ped. de art. 253 alin. 4 Cod Penal (persoane vătămate (PV5), (PV6), (PV7) - pct. 6, 7 şi 8 din rechizitoriu), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Instanţa, constatând vinovăţia inculpatului (...) (...)-(...), fără antecedente penale la data faptelor, în prezent arestat în altă cauză şi încarcerat în Penitenciarul (...), în baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, l-a condamnat pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoane vătămate SC (PV1) SRL şi SC (PV2) SRL), la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (pct. 1 şi 2 din rechizitoriu) .

În baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa l-a condamnat pe inculpatul (...) (...)-(...), pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoană vătămată SC (PV3) SA), la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare (pct. 3 din rechizitoriu) .

În baza art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa l-a condamnat pe inculpatul (...) (...)-(...), pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoană vătămată SC (PV3) SA), la pedeapsa de 7 luni închisoare (pct. 4 din rechizitoriu) .

În baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa l-a condamnat pe inculpatul (...) (...)-(...), pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoană vătămată SC (PV4) SRL) la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare (pct. 5 din rechizitoriu) .

În baza art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa l-a condamnat pe inculpatul (...) (...)-(...), pentru comiterea infracţiunii de distrugere (persoane vătămate (PV5), (PV6), (PV7) la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare (pct. 6, 7, 8 din rechizitoriu).

Infracţiunile fiind comise în concurs real, în baza art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, instanţa a contopit pedepsele de mai sus, a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 10 luni închisoare, la care a adăugat sporul fix şi obligatoriu de 1 an şi 7 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate în cauză, astfel că inculpatul (...) (...)-(...) va executa în final pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 5 luni închisoare, în regim de detenţie.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului (...) (...)-(...) instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, faptele comise de inculpat şi pericolul social concret al acestora, împrejurările legate de faptele săvârşite, modul asemănător de operare, într-o perioadă scurtă de timp şi pe fondul consumului de băuturi alcoolice, inculpatul aprinzând cu ajutorul chibriturilor sau a unei brichete diverse materiale combustibile aflate în locuri unde focul se putea extinde, după care părăsea locul faptei fără să mai urmărească dacă incendiul s-a extins şi la bunurile sau clădirile învecinate, cuantumul ridicat al prejudiciului cauzat prin faptele inculpatului, prejudiciu nerecuperat până în prezent.

S-a mai avut în vedere persoana inculpatului, în vârstă de 26 ani la data faptelor, studii superioare, fără ocupaţie şi loc de muncă, respectiv s-a avut în vedere că în faţa instanţei inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând comiterea faptelor ce i se impută, dar şi că inculpatul a fost expertizat de către o comisie medicală, concluzionându-se că acesta prezintă o tulburare de personalitate schizotipală, iar discernământul său raportat la momentele comiterii faptelor a fost mult diminuat, astfel că s-au aplicat pedepse corespunzătoare, înspre minimul special, între limitele reduse cu o treime, conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Conform Raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. (...)/IV/254 din 26.09.2016, emis de S.J.M.L. (...), inculpatul prezintă o tulburare de personalitate schizotipală, abuz de etanol cu depresie secundară, iar discernământul său raportat la momentele comiterii faptelor a fost mult diminuat. S-a opinat de comisie că inculpatul poate fi cercetat şi judecat pentru faptele comise. De asemenea, comisia a opinat în cazul inculpatului pentru aplicarea măsurii de siguranţă medicală prev. de art. 109 Cod penal (filele 187-192 dosar up).

În aceste condiţii, instanţa, văzând concluziile raportului de expertiză medico-legală psihiatrică amintit mai sus şi ţinând seama de faptele reţinute în sarcina inculpatului în prezenta cauză, în baza art. 109 alin. 1 Cod penal a obligat inculpatul (...) (...)-(...) să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol, tratament care poate fi urmat şi în condiţii de detenţie.

Totodată, în baza art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal instanţa a confiscat în favoarea statului o brichetă din material plastic, culoare galben - muştariu, cu cap cromat, marca BIC, uzată, ridicată de la inculpatul (...) (...)-(...) şi depusă la Camera de corpuri delicte a I.P.J. (...) conform dovezii seria (...) nr. (...) din (...).2017, această brichetă fiind folosită de inculpat la comiterea majorităţii faptelor reţinute în prezenta cauză.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa a reţinut că în cursul urmăririi penale persoana vătămată S.C. (PV2) S.R.L., prin reprezentant legal, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 30.000 (treizeci de mii) euro, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat prin incendierea clădirilor societăţii. S-a mai precizat că societatea deţine poliţe de asigurare pentru ambele clădiri afectate de incendiu şi că s-au deschis dosare de daună în acest sens - fila 56 dosar up.

În faza de judecată persoana vătămată SC (PV2) SRL, constituită parte civilă, prin administrator judiciar (...) SPRL, a renunţat la pretenţiile civile formulate în cauză, conform adresei de la fila 65 dosar instanţă.

Persoana vătămată SC (PV1) SRL, prin reprezentant legal, a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză, conform adresei de la fila 55 dosar up.

Instanţa a mai reţinut că în cursul urmăririi penale persoana vătămata S.C.(...) S.A. (...), prin adresa nr. (...)/S/(...).2017, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.650 euro, respectiv echivalentul în lei a acestei sume, reprezentând contravaloarea a trei containere tip Igloo (un astfel de container costă 550 euro) - fila 112 dosar up.

În cursul urmăririi penale persoana vătămată S.C. (...) S.R.L.(...) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3.975 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor distruse de inculpat prin incendiere, conform devizului anexat la dosar (filele 127-128 dosar up) în concret fiind vorba de lucrările de înlocuire a pachetului termopan în suprafaţă de 17,05 mp din tâmplăria exterioară de pe faţada principală a Facultăţii de (...), care s-a deteriorat în timpul incendiului.

În cursul urmăririi penale persoana vătămata (PV5) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3.000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor distruse de inculpat prin incendiere.

În cursul procedurii de cameră preliminară partea civilă (PV5) şi-a precizat pretenţiile civile la suma de 2430 lei, cu titlu de daune materiale, conform cererii depusă la fila 24 dosar asociat, reprezentând contravaloarea bunurilor distruse în urma incendiului, respectiv moară de măcinat porumb - 400 lei, motoretă Mobra - 250 lei, bicicletă bărbaţi -100 lei, bicicletă femei - 150 lei, diferite tăvi, damigene, butoaie de plastic şi lemn - 200 lei, 4 anvelope de iarnă Dacia - 800 lei, presă struguri - 30 lei şi valoarea construcţiei magaziei - 500 lei.

Instanţa a constatat că distrugerea prin incendiere a bunurilor enumerate în declaraţia de persoană vătămată a numitei (PV5) şi în memoriul depus ulterior la dosar – fila 24 dosar asociat, rezultă din cuprinsul procesului-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la 16.09.2016 - filele 133-134 dosar up, distrugerile fiind evidenţiate şi în planşa fotografică de la filele 136 - 140 dosar up., precum şi în procesul-verbal de intervenţie nr. (...)/1 din (...).09.2016 întocmit de I.S.U. (...) - fila 152 dosar up.

 La rândul său, persoana vătămată (PV6) s-a constituit în cursul urmăririi penale parte civilă în cauză cu suma de 10.000 euro, reprezentând contravaloarea bunurilor distruse în urma incendiului, respectiv a fost distrus în întregime garajul părţii civile, ce era confecţionat din materiale lemnoase (profile din lemn şi plăci OSB) şi acoperit cu plăci bituminoase ondulate, precum şi bunurile ce erau depozitate în aceasta, respectiv: un solar de bronzat, opt cauciucuri auto, din care patru cu jante, toate obiectele de îmbrăcăminte de iarnă ale familiei, produse alimentare, scări din aluminiu, un cuptor electric, geamurile de iarnă de la un apartament, o bicicletă, un frigider, patru motoare pentru frigidere, etc.

Instanţa a constatat că distrugerea prin incendiere a bunurilor enumerate în declaraţia de persoană vătămată a numitului (PV6) - filele 143-144 dosar up. rezultă din cuprinsul procesului-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la 16.09.2016 - filele 133-134 dosar up., distrugerile fiind evidenţiate şi în planşa fotografică de la filele 136-140 dosar up., precum şi în procesele-verbale de intervenţie nr. (...)/3 din (...).09.2016 şi nr. (...)/4 din (...).09.2016 întocmite de I.S.U. (...) - fila 154-155 dosar up.

În fine, persoana vătămata (PV7) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.000 euro, reprezentând contravaloarea bunurilor distruse în urma incendiului, respectiv s-a distrus în întregime garajul persoanei vătămate (PV7) şi filigoria aflată în prelungirea sa, precum şi bunuri aflate în acestea, respectiv: o roată auto, vase de bucătărie, scule electrice şi mecanice, două covoare, o comodă, o unitate PC, o maşină de tuns iarbă, obiecte de mobilier, 12 grinzi din lemn etc., garajul fiind confecţionat din materiale lemnoase (profile din lemn şi plăci OSB), acoperit cu plăci bituminoase ondulate, iar poarta era din profile metalice.

Instanţa a constatat că distrugerea prin incendiere a bunurilor enumerate în declaraţia de persoană vătămată a numitului (PV7) - filele 145-146 dosar up. - rezultă din cuprinsul procesului-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la 16.09.2016 - filele 133-134 dosar up., distrugerile fiind evidenţiate şi în planşa fotografică de la filele 136-140 dosar up., precum şi în procesul-verbal de intervenţie nr. (...)/2 din (...).09.2016 întocmit de I.S.U. (...) - fila 153 dosar up.

În aceste condiţii, instanţa, soluţionând latura civilă a cauzei, a constatat că persoana vătămată SC (PV1) SRL nu se constituie parte civilă în cauză, iar persoana vătămată SC (PV2) SRL, prin administrator judiciar (...) SPRL, a renunţat la pretenţiile civile formulate în cauză.

Totodată, în raport de cele analizate mai sus, instanţa, apreciind că pretenţiile celorlalte persoane vătămate constituite părţi civile în cauză sunt dovedite, în baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil, a obligat inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile S.C. (PV3) S.A. suma de 1650 euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, va obliga inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile S.C. (PV4) S.R.L. suma de 3975 lei cu titlu de despăgubiri civile, va obliga inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile (PV5) suma de 2430 lei cu titlu de despăgubiri civile, a obligat inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile (PV6) suma de 10000 (zecemii) euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, respectiv va obliga inculpatul (...) (...)-(...) să plătească părţii civile (PV7) suma de 4000 (patrumii) euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile.

Faţă de soluţia de condamnare dată în cauză, în baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa a obligat inculpatul, aflat în culpă procesuală, să plătească statului 1100 lei cheltuieli judiciare.

Apelul declarat

Împotriva acestei hotărâri, în termenul legal, a declarat apel inculpatul (...) (...) (...), fără a-l motiva în scris.

Cu ocazia susţinerii orale, avocatul ales al inculpatului solicită admiterea apelului declarat, desfiinţarea hotărârii atacate, schimbarea încadrării juridice aşa cum a fost pusă în discuţie de instanţă din oficiu, aplicarea unei pedepse mai mici care să aibă în vedere şi starea de sănătate a acestuia. Astfel, potrivit raportului de nouă expertiză medico-legală efectuat în dosarul nr. (...)/2018 al Tribunalului (...) în care inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea unei infracţiuni de omor, se constată că acesta suferă de o boală foarte gravă, iar în intervalul de timp în care au fost comise faptele (perioadă analizată în raportul de expertiză) inculpatul avea şi episoade de delir, ceea ce l-a determinat de altfel să comită faptele. Prin urmare se impune a se proceda la reindividualizarea judiciară a pedepsei în raport de starea de sănătate precară a inculpatului.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, atât prin prisma motivelor de apel invocate de apelant, cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept ale cauzei, potrivit dispoziţiilor art. 417 alin. 2 Cod de procedură penală şi art. 420 alin. 10 Cod de procedură penală, Curtea a constatat următoarele:

Starea de fapt a fost corect reţinută de prima instanţă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale coroborate cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului dată în faţa instanţei de fond în faza de cercetare judecătorească.

Inculpatul (...) (...) (...) a solicitat ca judecarea sa să aibă loc în baza procedurii abreviate, recunoscând în totalitate faptele reţinute în sarcina sa. Prin declaraţia dată (fila 70 dosar fond) inculpatul arată că nu contestă probele administrate în faza de urmărire penală şi nu solicită administrarea de probatorii noi. Cererea sa a fost corect admisă de prima instanţă, fiind îndeplinite toate cerinţele legale.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă, în esenţă, următoarea stare de fapt:

În data de (...).09.2016, în jurul orei 00.30, în (...), pe strada (...) în faţa imobilului cu nr. (...), inculpatul (...) (...) (...) folosind chibrituri a incendiat un container din plastic tip iglu destinat colectării deşeurilor menajere, aparţinând SC (PV3) SA.

În data de (...).09.2016, în intervalul orar 21.00 – 21.30, inculpatul (...) (...) (...) cu ajutorul unei brichete a aprins o bucată de carton aflată într-o stivă de paleţi din lemn aparţinând SC (PV1) SRL, depozitaţi între pereţii exteriori ai clădirilor situate pe strada (...) şi (...) (...). Incendiul astfel provocat a distrus 16 paleţi din lemn aparţinând SC (PV1) SRL, a degradat un perete exterior al imobilului situat pe strada (...) şi parţial acoperişul imobilului situat pe strada (...) (...).

În data de (...).09.2016, în intervalul orar 20:30 – 20:32, inculpatul (...) (...) (...), cu ajutorul unei brichete, a incendiat două containere tip iglu, aparţinând SC (PV3) SA, amplasate pe partea stângă la intrarea pe strada (...) dinspre sensul giratoriu din intersecţia cu strada (...). După incendierea celor două containere, inculpatul a intrat în incinta (...) (...) pe poarta deschisă situată între cimitirul municipal şi cartierul (...) şi cu bricheta a aprins mai multe bucăţi de cherestea şi o canapea aflate lângă uşile de acces într-o clădire în construcţie aparţinând Facultăţii de (...). Pe lângă bunurile menţionate, în urma incendiului a fost distrusă şi sticla pe o suprafaţă de 17,05 mp din geamurile tip termopan ale uşilor de acces în clădire, aflată în gestiunea SC (...) SRL. Apoi, inculpatul s-a deplasat pe strada (...), unde, în jurul orelor 21:41, cu aceeaşi brichetă, inculpatul a aprins o bucată de polistiren de aproximativ 1mp, aflată lângă garajul aparţinând persoanei vătămate (PV5). Aceasta era construită din plăci lemnoase tip OSB având acoperişul din plăci bituminoase ondulate. Garajul a fost distrus în întregime împreună cu bunurile din interior (două biciclete, o motoretă, o moară de cereale cu motor electric, cărţi şi alte bunuri de uz casnic). Incendiul s-a extins şi la garajele învecinate. Garajul persoanei vătămate (PV6), confecţionat din profile de lemn, plăci OSB şi plăci bituminoase ondulate, precum şi bunurile din interior (un solar pentru bronzat, opt cauciucuri auto, obiecte de îmbrăcăminte de iarnă, produse alimentare, scări din aluminiu, un cuptor electric, un frigider, o bicicletă, patru motoare electrice pentru frigidere, geamuri etc.) au fost distruse în totalitate. De asemenea, ca urmare a extinderii incendiului au fost distruse şi geamurile de la balconul locuinţei acesteia persoane vătămate şi aparatul de aer condiţionat montat pe perete exterior al blocului. În aceeaşi împrejurare şi din cauza extinderii incendiului a fost distrus în întregime şi garajul persoanei vătămate (PV7) confecţionat din profile de lemn şi plăci OSB, acoperit cu plăci bituminoase ondulate, bunurile aflate în acesta (o roată auto, vase de bucătărie, scule, două covoare, obiecte de mobilier, o unitate PC, o maşină de tuns iarba etc.) şi filigoria aflată în prelungirea garajului.

Această stare de fapt nu a fost contestată de inculpat nici în faţa primei instanţe, acesta uzând de procedura de judecată abreviată şi nici în faţa instanţei de apel. De asemenea, în ceea ce priveşte sumele indicate de persoanele vătămate ca fiind valori ale prejudiciilor cauzate sunt acceptate de inculpat (fila 70 dosar fond). În aceste condiţii s-a apreciat că nu se mai impune reluarea analizei probatoriului.

Elementul material al infracţiunii de distrugere constă în distrugerea, degradarea aducerea în stare de neîntrebuinţare, împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui bun sau înlăturarea acestor măsuri. Distrugerea este o infracţiune cu conţinut alternativ, ceea ce înseamnă că realizarea uneia dintre modalităţile prevăzute de textul de incriminare face ca infracţiunea să existe, pe de altă parte realizarea mai multora nu afectează unitatea de infracţiune. Forma agravată a infracţiunii se realizează atunci când distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunului se realizează prin incendiere şi este de natură să pună în pericol şi alte bunuri sau persoane.

În speţă, inculpatul (...) (...) (...) a comis 5 acţiuni de incendiere – una în data de (...).09.2016, una în data de (...).09.2016 şi trei în data de (...).09.2016 - care au condus la distrugerea sau degradarea unor bunuri aparţinând altor persoane. Cu excepţia acţiunii de incendiere din (...).09.2016, ora 20.30 - 20.32 care a avut drept rezultat doar distrugerea containerului tip iglu situat la intrarea pe strada (...), toate celelalte patru acţiuni pe lângă distrugerea sau degradarea bunurilor (aceasta din urmă s-a realizat ca urmare a incendierii provocate la intersecţia dintre străzile (...) şi (...) din data de (...).09.2016, când alături de distrugerea paleţilor de lemn s-au produs şi degradări ale celor două imobile – degradarea peretelui şi respectiv a acoperişului) au fost de natură pună în pericol alte bunuri după cum rezultă din comunicarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (...).

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Inculpatul (...) (...) (...) a comis toate cele 5 acţiuni cu intenţie.

Toate cele cinci fapte sunt tipice şi constituie infracţiuni de distrugere prevăzute de art. 253 Cod penal, una în forma de bază (alin. 1) şi patru în formă agravată (alin. 4).

Spre deosebire de prima instanţă însă, curtea a considerat că nu suntem în prezenţa unei pluralităţi de infracţiuni sub forma concursului ci a unei singure infracţiuni săvârşită în formă continuată.

Astfel, potrivit art. 35 alin. 1 Cod penal, infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervalele de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleaşi infracţiuni. Analizând textul citat, curtea a reţinut că este necesară îndeplinirea cumulativă a unor condiţii:

a. unitate de subiect activ: toate cele cinci acţiuni au fost comise de acelaşi subiect activ, inculpatul (...) (...) (...).

b. unitate de conţinut al infracţiunii: este îndeplinită şi această condiţie deoarece toate cele cinci acţiuni de incendiere comise de inculpat prezintă conţinutul aceleiaşi infracţiuni (distrugere), lezând acelaşi obiect juridic (relaţii sociale referitoare la protecţia patrimoniului). Unitatea de conţinut nu este afectată de faptul că una dintre acţiuni îmbracă forma de bază a infracţiunii iar celelalte patru forma agravată.

c. unitate de rezoluţie infracţională: s-a apreciat că este îndeplinită şi condiţia existenţei unei rezoluţii infracţionale unice. Unitatea de rezoluţie infracţională se deduce din intervalul scurt în care au fost comise acţiunile de incendiere (4 zile), modul identic de operare în cazul tuturor faptelor, tipul bunurilor incendiate.

d. pluralitate de acţiuni sau inacţiuni săvârşite la diferite intervale de timp: în speţa de faţă, toate cele cinci fapte s-au săvârşit prin acţiunea de incendiere care a avut drept rezultat distrugerea sau degradarea bunurilor. Acestea sunt la diferite intervale de timp suficient de mari pentru a nu exista o infracţiune simplă, dar suficient de mici pentru a nu rupe unitatea de rezoluţie infracţională.

e. unitatea de subiect pasiv: acţiunile din prezenta speţă sunt îndreptate împotriva unor subiecţi pasivi diferiţi, însă ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr. 368/2017 nu mai este necesară unitatea de subiect pasiv pentru reţinerea formei continuate a infracţiunii. Prin decizia indicată s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul art. 35 alin. 1 Cod penal este neconstituţională.

Ca atare s-a impus schimbarea încadrării juridice aşa cum a fost pusă în discuţie în şedinţa din 05.09.2018.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului, curtea a avut în vedere criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal precum şi incidenţa cauzei legale de reducere a limitelor de pedeapsă prevăzută de art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală. Ca atare, curtea a aplicat o pedeapsă de 2 luni închisoare având în vedere modul de comitere a actelor materiale componente, numărul acestora, intervalul scurt în care o fost comise, locurile în care au fost comise (zonă urbană în care se aflau în proximitate bunuri mobile şi imobile la care s-ar fi putut propaga incendiul) coroborat cu părăsirea acestora înainte de a vedea consecinţa produsă, valoarea ridicată a prejudiciului cauzat şi rămas nerecuperat, conduita procesuală adoptată (recunoaşterea faptelor) precum şi stare de sănătate a acestuia (raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit în cauză relevă că inculpatul suferă de tulburare schizotipală cu discernământ mult diminuat). Discernământul mult diminuat şi afecţiunea psihiatrică a inculpatului care, mai ales pe fondul consumului de alcool, se manifestă din distorsiuni cognitive ce pot predispune al comportamente bizare sau chiar agresive şi o reflectare parţial reală a lumii exterioare justifică aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special chiar dacă infracţiunea săvârşită de inculpat cuprinde acte materiale de mai mare amploare şi cu consecinţe mai grave spre momentul epuizării ei.

Modalitatea de executare ce se impune este acea a regimului de detenţie dată fiind gravitatea infracţiunii comise.

Latura civilă a cauzei nu a făcut obiectul apelului declarat, prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 417 Cod de procedură penală, efectul devolutiv al apelului este limitat la latura penală a cauzei.

Faţă de cele de mai sus, Curtea în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, a admis apelul declarat de inculpatul (...) (...) (...) împotriva Sentinţei penale nr. (...)/(...).2018 a Judecătoriei (...),  a desfiinţat hotărârea atacată şi rejudecând cauza a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani 5 luni închisoare în pedepsele individuale de:

- 1 an 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253, alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctele 1 şi 2 din rechizitoriu)

- 1 an 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctul 3 din rechizitoriu)

- 7 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctul 4 din rechizitoriu)

- 1 an 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctul 5 din rechizitoriu)

- 1 an 10 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctele 6, 7, 8 din rechizitoriu).

A fost înlăturat sporul de 1 an 7 luni închisoare.

În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală a fost schimbată încadrarea juridică dată de prima instanţă faptelor reţinute în sarcina inculpatului (...) (...) (...) din infracţiunile de distrugere, prevăzută de art. 253, alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctele 1 şi 2 din rechizitoriu), de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctul 3 din rechizitoriu), de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctul 4 din rechizitoriu), de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctul 5 din rechizitoriu) şi de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (punctele 6, 7, 8 din rechizitoriu), într-o singură infracţiune de distrugere, în formă continuată, prevăzută de art. 253 alin.1 şi 4 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală (punctele 1- 8 din rechizitoriu).

În baza art. 253 alin. 1 şi 4 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul (...) (...) (...), pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, în formă continuată (punctele 1 – 8 din rechizitoriu), la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare în regim de detenţie.

Au fost menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate care nu contravin prezentei decizii.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelului inculpatului au rămas în sarcina statului.