Deţinere de droguri pentru consum propriu

Sentinţă penală 191 din 28.04.2015


Prin sentinţa penală nr. 191/28.04.2015 pronunţată de Tribunalul Galaţi, a fost condamnată inculpata L.B.M. la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b din  Noul cod pen. pe o durată de 2 ani, după executarea  pedepsei principale, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul cod pen., cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale şi a pedepsei  accesorii pe durata termenului de încercare de 4 ani, conform art. 91-92 din Noul cod penal.

Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus condamnarea inculpatului D.I. la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare şi la pedeapsa  complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b din Noul cod pen. , pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la trafic de droguri prev. de art. 48 alin. 1 din Noul cod pen. în ref. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul cod pen., la o pedeapsă principală de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prev. de art. 342 alin. 2 din Noul cod pen., în baza art. 38 şi 39 lit. b din Noul cod pen., au fost contopite pedepsele de mai sus şi s-a dispus ca inculpatul D.I. să execute pedeapsa principală mai grea de 3 ani închisoare, sporită la 3 ani şi 2 luni închisoare, la care s-a adăugat  pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b din Noul cod pen., pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei rezultante.

S-a dispus prelevarea de probe biologice de la fiecare inculpat, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, fiind menţinut mandatul de arestare preventivă, emis în lipsă, pe numele inculpatului D.I.

Analizând şi coroborând mijloacele de probă administrate în faza de urmărire penală cu cele administrate în faza de judecată, s-a constatat că faptele există şi au fost comise în mod indubitabil de cei doi inculpaţi conform încadrării juridice reţinută prin rechizitoriu şi a situaţiei de fapt analizată şi reţinută mai sus.

La dozarea şi individualizarea  pedepselor vor fi luate în considerare criteriile generale prev. de art. 74 din Noul cod pen. privind pericolul social al faptelor, gravitatea acestora, volumul activităţii infracţionale dar şi persoana şi conduita infracţională şi procesuală a fiecărui inculpat în parte.

Inculpata LBM a relevat în apărare  că se impune schimbarea încadrării juridice a faptei, respectiv în infracţiunea de deţinere de droguri pentru consum propriu,  deoarece avea probleme de sănătate de natură respiratorie, astm bronşic şi consuma din când în când ceaiuri preparate din frunze de cannabis.

Apărarea şi cererea este vădit nefondată deoarece la dosar nu s-au depus acte medicale şi recomandări de specialitate din care să rezulte că pentru afecţiunea respiratorie a inculpatei este neapărat necesar consumul de ceaiuri de cannabis.

În situaţii medicale grave, de excepţie consumul de droguri ca şi medicament  este recomandat, dar numai cu acordul  medicului specialist, iar consumul se derulează în mod supravegheat de autorităţile medicale.

Pe de altă parte, este lesne de înţeles că inculpata a înfiinţat cultura de cannabis pentru valorificare şi către alte persoane, în condiţiile în care aceasta primea şi sfaturi şi consiliere din partea concubinului său, iar la domiciliul inculpatei s-au găsit, printre altele şi „tuburi” goale pentru confecţionarea ţigărilor de cannabis.

Prin valorificarea plantelor de cannabis şi a ţigărilor confecţionate artizanal din cannabis, inculpata LBM intenţiona să facă rost de bani şi să mai achite din preţul casei pe care o cumpărase pe raza com. S, dar nu plătise integral preţul către vânzător.

Cu privire la complicitatea inculpatului DI la întreţinerea şi cultivarea plantaţiei de cannabis, apreciem că aceasta a existat în realitate, inculpatul desfăşurând activităţi infracţionale clare care constituie o formă de ajutor, de complicitate precum: indicaţii tehnice, sfaturi, punerea la dispoziţie de texte scrise cu recomandări de întreţinere şi valorificare a plantelor de cannabis etc.